Test:

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Chochlikowi
c) Alinie
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miłości Filona
d) mitu szczęśliwego ludu
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) popełnia samobójstwo
b) zostaje wynagrodzony
c) ginie rażony gromem
d) skazany jest na klęskę
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) zbrodniczą
b) budującą
c) pozytywną
d) destrukcyjną
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies