Test:

Groteska to:
a) fantastyczna stylizacja
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) karykatura
d) deformacja rzeczywistości
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) zemstę
b) pokutę
c) sprawiedliwy wyrok
d) pokorę
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) zbrodnię
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) spór pomiędzy siostrami
d) przepustkę do lepszego życia
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Kostryna
b) Filona
c) Pustelnika
d) Gralona
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) kanclerz
b) magik
c) błazen
d) minister
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) tragika greckiego
b) lirnika
c) komedianta
d) harfiarza
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) śmiercią naturalną
c) zastrzelony przez powstańców
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
b) pierwszy król Polski
c) Lech
d) poganin
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) zanalizowani pod kątem psychologicznym
b) niejednoznaczni moralnie
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) bohaterami komediowymi
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Wdowy
b) Grabca
c) Filona
d) Aliny
Rozwiązanie


Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na południe
b) na wschód
c) na północ
d) na zachód
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) faktów historycznych
b) groteski i humoru
c) odwołania do legend
d) odwołania do baśni
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) rozterki intelektualne
b) głębokie przeżycia wewnętrzne
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) emocjonalizm
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) destrukcyjną
b) pozytywną
c) budującą
d) zbrodniczą
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) czarownica
c) wiedźma
d) wodna nimfa
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 41 lat
b) 40 lat
c) 42 lata
d) 39 lat
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) genezyjskim
c) towiańskim
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Mickiewicza
b) Czartoryskiego
c) Krasińskiego
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) beztroski i szczśścia
b) przyszłej zbrodni
c) odpowiedzialności za czyny
d) władzy i dobrobytu
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) dążenie do zagłady
b) siły przyrody i fantastyczne moce
c) determinacja bohaterów
d) ciemne moce
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem trefl
b) królem dzwonkowym
c) królem kier
d) królem żołędnym
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Mefista
c) Boruty
d) Szatana
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Król
b) Sędzia
c) Fon Kostryn
d) Hetman
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) wodorostów
b) pierwiosnków
c) jaskółek
d) polnych kwiatów
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) różami
c) książęcą purpurą
d) krwią
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wołyniu
d) na Grodzieńszczyźnie
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) występuje wiele „partii śpiewanych”
b) występuje libretto
c) tekst jest melodyjny
d) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko podczas uczty na zamku
b) tylko w akcie III
c) obok stylu wysokiego
d) w całym utworze
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Adamem Czartoryskim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Maliny
b) Malinobranie
c) Przeklęte malinobranie
d) Malinowa zbrodnia
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) polskich kronik
b) mitów
c) przekazów ustnych
d) legend
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) giermkiem Kostryna
b) dowódcą warty zamkowej
c) dowódcą wojsk Kostryna
d) administratorem zamku
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) swoich przyjaciół
b) założeń romantyzmu
c) Mickiewicza
d) konwencji oświeceniowych
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Józef Beck
c) Ignacy Mościcki
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) otwarta
b) złożona
c) zamknięta
d) rozwojowa
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) otruć Kirkora
b) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
c) kajać się przed Kirkorem
d) popełnić samobójstwo
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
b) o duchu Fon Kostryna
c) o błyskach burzy
d) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) symbolicznego
b) szekspirowskiego
c) antycznego
d) narodowego
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Wandzie, co Niemca nie chciała
b) Lechu
c) Piaście
d) Kraku
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) wojskowym
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad dwudziestu
c) od ponad trzydziestu
d) od ponad czterdziestu
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Chochlik
b) Skierka
c) Wdowa
d) Grabiec
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) osikę
b) brzozę
c) jodłę
d) wierzbę
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) dwa dni
b) cztery dni
c) jeden dzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Makbeta
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) we Wrocławiu
c) w Poznaniu
d) w Lublinie
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
b) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) ironia losu
b) przypadek
c) zło
d) siła fantastyczna
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) popełnia samobójstwo
b) zostaje wynagrodzony
c) skazany jest na klęskę
d) ginie rażony gromem
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Paryża
c) Genewy
d) Berlina
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) piekarzem
b) szynkarzem
c) muzykiem
d) golarzem
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Katarzyna
b) Karolina
c) Anna
d) Barbara
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) wnuk Pustelnika
b) ojciec Pustelnika
c) brat Pustelnika
d) syn Pustelnika
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) wierzbie
b) brzozie
c) sośnie
d) dębie
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) kongresu wiedeńskiego
b) koronacji cara na króla Polski
c) Wielkiej Emigracji
d) przed powstaniem listopadowym
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Makbecie
b) Śnie nocy letniej
c) Hamlecie
d) Królu Learze
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) przyznanie sie do winy
b) pomszczenie śmierci Aliny
c) przyzwanie Aliny
d) zmycie wodą z cudownego źródła
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Mickiewicza
b) Śniadeckiego
c) Czartoryskiego
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Geron
b) Grolon
c) Gralon
d) Galon
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) śmierć matki
c) samobójstwo ukochanej
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) mitu szczęśliwego ludu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miłości Filona
d) przywiązania lududo wiejskich korzeni
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan trzywieżowy"
b) „pan ośmiowieżowy”
c) „pan czterowieżowy”
d) „pan czternastowieżowy”
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) nakaz cenzury
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) wybuch powstania listopadowego
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach otwartych
b) małych pomieszczeniach
c) lesie
d) przestrzeniach zamknietych
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Alinie
c) Kirkorowi
d) Chochlikowi
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) grotesce
b) kreacji postaci
c) pokazaniu życia prostego ludu
d) umieszczeniu akcji nad jeziorem
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Krasiński
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) świadczy o odrębności sfer
b) powoduje konflikty
c) powoduje bariery w dialogu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem lingwistyki
c) geografem
d) profesorem literatury polskiej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies