Test:

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Filona
b) Kostryna
c) Gralona
d) Pustelnika
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) szynkarzem
b) piekarzem
c) golarzem
d) muzykiem
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Filona
b) Aliny
c) Grabca
d) Wdowy
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) popełnia samobójstwo
b) skazany jest na klęskę
c) ginie rażony gromem
d) zostaje wynagrodzony
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem trefl
b) królem dzwonkowym
c) królem kier
d) królem żołędnym
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na północ
b) na wschód
c) na zachód
d) na południe
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) kajać się przed Kirkorem
b) popełnić samobójstwo
c) otruć Kirkora
d) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) złożona
b) otwarta
c) rozwojowa
d) zamknięta
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do legend
b) faktów historycznych
c) groteski i humoru
d) odwołania do baśni
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) profesorem literatury polskiej
c) geografem
d) historykiem
Rozwiązanie


Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) kanclerz
b) błazen
c) magik
d) minister
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o duchu Fon Kostryna
b) o błyskach burzy
c) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
d) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) jodłę
b) wierzbę
c) brzozę
d) osikę
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokorę
b) sprawiedliwy wyrok
c) pokutę
d) zemstę
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinobranie
b) Maliny
c) Przeklęte malinobranie
d) Malinowa zbrodnia
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) zastrzelony przez powstańców
c) śmiercią naturalną
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) różami
b) miłością
c) książęcą purpurą
d) krwią
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Szatana
b) Mefista
c) Lucyfera
d) Boruty
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) tekst jest melodyjny
b) występuje libretto
c) występuje wiele „partii śpiewanych”
d) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje bariery w dialogu
b) świadczy o odrębności sfer
c) powoduje konflikty
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 40 lat
b) 42 lata
c) 39 lat
d) 41 lat
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) urzędnikiem
c) lekarzem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) pierwiosnków
b) jaskółek
c) wodorostów
d) polnych kwiatów
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) poganin
b) Lech
c) pierwszy król Polski
d) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan czternastowieżowy”
b) „pan trzywieżowy"
c) „pan ośmiowieżowy”
d) „pan czterowieżowy”
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Snu nocy letniej
d) Króla Leara
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Adamem Mickiewiczem
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad dwudziestu
c) od ponad czterdziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) założeń romantyzmu
b) Mickiewicza
c) konwencji oświeceniowych
d) swoich przyjaciół
Rozwiązanie

Groteska to:
a) karykatura
b) fantastyczna stylizacja
c) deformacja rzeczywistości
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) destrukcyjną
b) budującą
c) pozytywną
d) zbrodniczą
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) lirnika
b) komedianta
c) harfiarza
d) tragika greckiego
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
c) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
d) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) kongresu wiedeńskiego
b) koronacji cara na króla Polski
c) przed powstaniem listopadowym
d) Wielkiej Emigracji
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) umieszczeniu akcji nad jeziorem
b) pokazaniu życia prostego ludu
c) grotesce
d) kreacji postaci
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) indywidualistycznym
c) towiańskim
d) genezyjskim
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Mickiewicza
c) Towiańskiego
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Piaście
b) Lechu
c) Wandzie, co Niemca nie chciała
d) Kraku
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) polskich kronik
b) legend
c) przekazów ustnych
d) mitów
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) pomszczenie śmierci Aliny
b) zmycie wodą z cudownego źródła
c) przyzwanie Aliny
d) przyznanie sie do winy
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) administratorem zamku
b) giermkiem Kostryna
c) dowódcą wojsk Kostryna
d) dowódcą warty zamkowej
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) dążenie do zagłady
b) ciemne moce
c) siły przyrody i fantastyczne moce
d) determinacja bohaterów
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) narodowego
b) symbolicznego
c) antycznego
d) szekspirowskiego
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) miłości Filona
b) przywiązania lududo wiejskich korzeni
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) mitu szczęśliwego ludu
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Anna
b) Karolina
c) Barbara
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) ojciec Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) brat Pustelnika
d) syn Pustelnika
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) wybuch powstania listopadowego
c) brak środków finansowych
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Galon
b) Geron
c) Gralon
d) Grolon
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) ironia losu
b) siła fantastyczna
c) zło
d) przypadek
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wodna nimfa
b) wróżka
c) czarownica
d) wiedźma
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) władzy i dobrobytu
b) odpowiedzialności za czyny
c) przyszłej zbrodni
d) beztroski i szczśścia
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) rozterki intelektualne
b) emocjonalizm
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko podczas uczty na zamku
b) w całym utworze
c) obok stylu wysokiego
d) tylko w akcie III
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) brzozie
b) wierzbie
c) dębie
d) sośnie
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wołyniu
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Chochlik
c) Skierka
d) Grabiec
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach zamknietych
b) przestrzeniach otwartych
c) małych pomieszczeniach
d) lesie
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Paryża
c) Londynu
d) Berlina
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Chochlikowi
c) Alinie
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Sędzia
b) Król
c) Hetman
d) Fon Kostryn
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) przepustkę do lepszego życia
b) zbrodnię
c) spór pomiędzy siostrami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Śniadeckiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Makbecie
b) Śnie nocy letniej
c) Królu Learze
d) Hamlecie
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) niejednoznaczni moralnie
b) zanalizowani pod kątem psychologicznym
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) bohaterami komediowymi
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) dwa dni
b) cztery dni
c) jeden dzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Poznaniu
c) w Warszawie
d) w Lublinie
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Krasiński
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies