Test:

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) emocjonalizm
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) rozterki intelektualne
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) małych pomieszczeniach
b) lesie
c) przestrzeniach otwartych
d) przestrzeniach zamknietych
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem trefl
b) królem dzwonkowym
c) królem żołędnym
d) królem kier
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Przeklęte malinobranie
b) Maliny
c) Malinowa zbrodnia
d) Malinobranie
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Czartoryskiego
c) Mickiewicza
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) dowódcą wojsk Kostryna
b) giermkiem Kostryna
c) dowódcą warty zamkowej
d) administratorem zamku
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) tekst jest melodyjny
b) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
c) występuje wiele „partii śpiewanych”
d) występuje libretto
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) wnuk Pustelnika
b) syn Pustelnika
c) brat Pustelnika
d) ojciec Pustelnika
Rozwiązanie


Groteska to:
a) karykatura
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) fantastyczna stylizacja
d) deformacja rzeczywistości
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad dwudziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) pierwszy król Polski
b) poganin
c) Lech
d) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) zanalizowani pod kątem psychologicznym
b) niejednoznaczni moralnie
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) bohaterami komediowymi
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan ośmiowieżowy”
b) „pan czterowieżowy”
c) „pan czternastowieżowy”
d) „pan trzywieżowy"
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Piłsudski
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) różami
c) książęcą purpurą
d) krwią
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Hetman
b) Król
c) Sędzia
d) Fon Kostryn
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) ginie rażony gromem
b) zostaje wynagrodzony
c) skazany jest na klęskę
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Filona
b) Aliny
c) Grabca
d) Wdowy
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Śnie nocy letniej
b) Królu Learze
c) Makbecie
d) Hamlecie
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) przepustkę do lepszego życia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zbrodnię
d) spór pomiędzy siostrami
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Anna
b) Katarzyna
c) Karolina
d) Barbara
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
b) o duchu Fon Kostryna
c) o błyskach burzy
d) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do legend
b) groteski i humoru
c) faktów historycznych
d) odwołania do baśni
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) antycznego
b) narodowego
c) symbolicznego
d) szekspirowskiego
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) przyszłej zbrodni
b) beztroski i szczśścia
c) odpowiedzialności za czyny
d) władzy i dobrobytu
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) jeden dzień
b) dwa dni
c) trzy dni
d) cztery dni
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) piekarzem
b) szynkarzem
c) muzykiem
d) golarzem
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) wybuch powstania listopadowego
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Wołyniu
c) na Podolu
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) brzozę
b) osikę
c) wierzbę
d) jodłę
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Szatana
b) Lucyfera
c) Boruty
d) Mefista
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Śniadeckiego
b) Czartoryskiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) geografem
c) historykiem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) Wielkiej Emigracji
b) koronacji cara na króla Polski
c) przed powstaniem listopadowym
d) kongresu wiedeńskiego
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rażony piorunem
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) złożona
b) zamknięta
c) otwarta
d) rozwojowa
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) wierzbie
b) dębie
c) brzozie
d) sośnie
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) genezyjskim
b) mistycznym
c) towiańskim
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Berlina
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje bariery w dialogu
b) powoduje konflikty
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) świadczy o odrębności sfer
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko w akcie III
b) tylko podczas uczty na zamku
c) obok stylu wysokiego
d) w całym utworze
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) lirnika
b) harfiarza
c) komedianta
d) tragika greckiego
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Snu nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
b) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
c) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) miłości Filona
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) mitu szczęśliwego ludu
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) minister
b) błazen
c) kanclerz
d) magik
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) grotesce
b) umieszczeniu akcji nad jeziorem
c) pokazaniu życia prostego ludu
d) kreacji postaci
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Skierka
c) Grabiec
d) Chochlik
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Pustelnika
b) Gralona
c) Filona
d) Kostryna
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Grolon
b) Geron
c) Gralon
d) Galon
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na zachód
b) na południe
c) na północ
d) na wschód
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Krasiński
c) Mickiewicz
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) we Wrocławiu
c) w Lublinie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) śmierć matki
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) destrukcyjną
b) zbrodniczą
c) budującą
d) pozytywną
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) siły przyrody i fantastyczne moce
b) dążenie do zagłady
c) determinacja bohaterów
d) ciemne moce
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Wandzie, co Niemca nie chciała
b) Piaście
c) Lechu
d) Kraku
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) wodorostów
b) polnych kwiatów
c) pierwiosnków
d) jaskółek
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) przyzwanie Aliny
b) przyznanie sie do winy
c) pomszczenie śmierci Aliny
d) zmycie wodą z cudownego źródła
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 40 lat
c) 41 lat
d) 42 lata
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokorę
b) zemstę
c) pokutę
d) sprawiedliwy wyrok
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) zło
b) siła fantastyczna
c) ironia losu
d) przypadek
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Kirkorowi
b) Alinie
c) Skierce
d) Chochlikowi
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) mitów
b) przekazów ustnych
c) polskich kronik
d) legend
Rozwiązanie

Goplana to:
a) czarownica
b) wiedźma
c) wróżka
d) wodna nimfa
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) kajać się przed Kirkorem
b) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
c) otruć Kirkora
d) popełnić samobójstwo
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) wojskowym
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) Mickiewicza
b) konwencji oświeceniowych
c) założeń romantyzmu
d) swoich przyjaciół
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies