Test:

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) niejednoznaczni moralnie
b) zdecydowanie wierni dobru albo złu
c) bohaterami komediowymi
d) zanalizowani pod kątem psychologicznym
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) polnych kwiatów
b) jaskółek
c) wodorostów
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) indywidualistycznym
b) mistycznym
c) genezyjskim
d) towiańskim
Rozwiązanie

Słowacki:
a) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
b) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
c) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Wandzie, co Niemca nie chciała
b) Piaście
c) Kraku
d) Lechu
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) piekarzem
b) szynkarzem
c) muzykiem
d) golarzem
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad dwudziestu
c) od ponad trzydziestu
d) od ponad czterdziestu
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) śmiercią naturalną
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) spór pomiędzy siostrami
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zbrodnię
d) przepustkę do lepszego życia
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) pomszczenie śmierci Aliny
b) zmycie wodą z cudownego źródła
c) przyzwanie Aliny
d) przyznanie sie do winy
Rozwiązanie


Poeta w utworze drwi z :
a) mitu szczęśliwego ludu
b) przywiązania lududo wiejskich korzeni
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) miłości Filona
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) Wielkiej Emigracji
b) przed powstaniem listopadowym
c) kongresu wiedeńskiego
d) koronacji cara na króla Polski
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) zło
b) siła fantastyczna
c) przypadek
d) ironia losu
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) zostaje wynagrodzony
b) skazany jest na klęskę
c) ginie rażony gromem
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) emocjonalizm
b) rozterki intelektualne
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) głębokie przeżycia wewnętrzne
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) tekst jest melodyjny
b) występuje libretto
c) występuje wiele „partii śpiewanych”
d) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Wdowy
b) Filona
c) Aliny
d) Grabca
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) małych pomieszczeniach
b) lesie
c) przestrzeniach otwartych
d) przestrzeniach zamknietych
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) wierzbę
b) jodłę
c) brzozę
d) osikę
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do baśni
b) odwołania do legend
c) faktów historycznych
d) groteski i humoru
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) konwencji oświeceniowych
b) założeń romantyzmu
c) swoich przyjaciół
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
b) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
c) o duchu Fon Kostryna
d) o błyskach burzy
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan trzywieżowy"
b) „pan czternastowieżowy”
c) „pan czterowieżowy”
d) „pan ośmiowieżowy”
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) szekspirowskiego
b) narodowego
c) antycznego
d) symbolicznego
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) wojskowym
c) lekarzem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Królu Learze
b) Śnie nocy letniej
c) Makbecie
d) Hamlecie
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) w całym utworze
b) tylko podczas uczty na zamku
c) tylko w akcie III
d) obok stylu wysokiego
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) ciemne moce
b) dążenie do zagłady
c) determinacja bohaterów
d) siły przyrody i fantastyczne moce
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Czartoryskiego
c) Towiańskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 40 lat
b) 42 lata
c) 39 lat
d) 41 lat
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Śniadecki
c) Mickiewicz
d) Czartoryski
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) świadczy o odrębności sfer
c) powoduje bariery w dialogu
d) powoduje konflikty
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) śmierć matki
c) samobójstwo przyjaciela
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na wschód
b) na północ
c) na zachód
d) na południe
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) rozwojowa
b) otwarta
c) zamknięta
d) złożona
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) Lech
b) pierwszy król Polski
c) poganin
d) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) profesorem literatury polskiej
c) historykiem
d) geografem
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Grabiec
b) Skierka
c) Wdowa
d) Chochlik
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Kirkorowi
b) Chochlikowi
c) Skierce
d) Alinie
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) komedianta
b) harfiarza
c) tragika greckiego
d) lirnika
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) czarownica
c) wodna nimfa
d) wiedźma
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem dzwonkowym
b) królem kier
c) królem żołędnym
d) królem trefl
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) pokazaniu życia prostego ludu
b) umieszczeniu akcji nad jeziorem
c) kreacji postaci
d) grotesce
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) wierzbie
b) dębie
c) sośnie
d) brzozie
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) magik
b) błazen
c) kanclerz
d) minister
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) cztery dni
b) jeden dzień
c) dwa dni
d) trzy dni
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Króla Leara
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Makbeta
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Geron
b) Gralon
c) Galon
d) Grolon
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Genewy
c) Londynu
d) Paryża
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Podolu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) wybuch powstania listopadowego
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) legend
b) mitów
c) przekazów ustnych
d) polskich kronik
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinowa zbrodnia
b) Malinobranie
c) Maliny
d) Przeklęte malinobranie
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Król
b) Fon Kostryn
c) Hetman
d) Sędzia
Rozwiązanie

Groteska to:
a) deformacja rzeczywistości
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) karykatura
d) fantastyczna stylizacja
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) syn Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) brat Pustelnika
d) ojciec Pustelnika
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) zbrodniczą
b) budującą
c) pozytywną
d) destrukcyjną
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Genewie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Anna
b) Barbara
c) Karolina
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Gralona
b) Kostryna
c) Filona
d) Pustelnika
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Poznaniu
c) w Lublinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
b) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
c) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) kajać się przed Kirkorem
b) otruć Kirkora
c) popełnić samobójstwo
d) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Boruty
c) Mefista
d) Szatana
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) różami
c) krwią
d) książęcą purpurą
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) dowódcą warty zamkowej
b) giermkiem Kostryna
c) dowódcą wojsk Kostryna
d) administratorem zamku
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) władzy i dobrobytu
b) beztroski i szczśścia
c) przyszłej zbrodni
d) odpowiedzialności za czyny
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Mickiewicza
b) Krasińskiego
c) Czartoryskiego
d) Śniadeckiego
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Adamem Czartoryskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokutę
b) sprawiedliwy wyrok
c) zemstę
d) pokorę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies