Test:

Goplana zmienia Grabca w:
a) jodłę
b) osikę
c) wierzbę
d) brzozę
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) lirnika
b) komedianta
c) harfiarza
d) tragika greckiego
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Alinie
b) Chochlikowi
c) Skierce
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) przyszłej zbrodni
b) władzy i dobrobytu
c) odpowiedzialności za czyny
d) beztroski i szczśścia
Rozwiązanie

Groteska to:
a) deformacja rzeczywistości
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) fantastyczna stylizacja
d) karykatura
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko podczas uczty na zamku
b) w całym utworze
c) obok stylu wysokiego
d) tylko w akcie III
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) ironia losu
b) siła fantastyczna
c) przypadek
d) zło
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) w Poznaniu
c) we Wrocławiu
d) w Lublinie
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem dzwonkowym
b) królem trefl
c) królem kier
d) królem żołędnym
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Podolu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie


Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Wandzie, co Niemca nie chciała
b) Lechu
c) Kraku
d) Piaście
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) sośnie
b) brzozie
c) dębie
d) wierzbie
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) Mickiewicza
b) swoich przyjaciół
c) konwencji oświeceniowych
d) założeń romantyzmu
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) szekspirowskiego
b) symbolicznego
c) antycznego
d) narodowego
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) kongresu wiedeńskiego
b) Wielkiej Emigracji
c) przed powstaniem listopadowym
d) koronacji cara na króla Polski
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) książęcą purpurą
b) miłością
c) krwią
d) różami
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Kostryna
b) Pustelnika
c) Filona
d) Gralona
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) zamknięta
b) rozwojowa
c) złożona
d) otwarta
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 42 lata
c) 41 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) groteski i humoru
b) faktów historycznych
c) odwołania do legend
d) odwołania do baśni
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) bohaterami komediowymi
b) zdecydowanie wierni dobru albo złu
c) niejednoznaczni moralnie
d) zanalizowani pod kątem psychologicznym
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) skazany jest na klęskę
b) ginie rażony gromem
c) popełnia samobójstwo
d) zostaje wynagrodzony
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) przepustkę do lepszego życia
b) zbrodnię
c) spór pomiędzy siostrami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Genewie
d) Londynie
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) ciemne moce
b) determinacja bohaterów
c) siły przyrody i fantastyczne moce
d) dążenie do zagłady
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem lingwistyki
c) geografem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan ośmiowieżowy”
b) „pan czternastowieżowy”
c) „pan czterowieżowy”
d) „pan trzywieżowy"
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) nakaz cenzury
c) brak środków finansowych
d) wybuch powstania listopadowego
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Grabca
b) Aliny
c) Wdowy
d) Filona
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) błazen
b) kanclerz
c) minister
d) magik
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) śmierć ojczyma
c) samobójstwo przyjaciela
d) śmierć matki
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) miłości Filona
c) mitu szczęśliwego ludu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Grolon
b) Galon
c) Geron
d) Gralon
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Szatana
c) Mefista
d) Boruty
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
b) poganin
c) Lech
d) pierwszy król Polski
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) adwokatem
b) urzędnikiem
c) lekarzem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) dowódcą warty zamkowej
b) administratorem zamku
c) giermkiem Kostryna
d) dowódcą wojsk Kostryna
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) świadczy o odrębności sfer
b) powoduje bariery w dialogu
c) powoduje konflikty
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) rażony piorunem
c) zastrzelony przez powstańców
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
b) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
c) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) destrukcyjną
b) budującą
c) pozytywną
d) zbrodniczą
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na południe
b) na północ
c) na zachód
d) na wschód
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Makbeta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) golarzem
b) szynkarzem
c) piekarzem
d) muzykiem
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Hetman
b) Fon Kostryn
c) Król
d) Sędzia
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
b) kajać się przed Kirkorem
c) popełnić samobójstwo
d) otruć Kirkora
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) genezyjskim
b) mistycznym
c) indywidualistycznym
d) towiańskim
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
b) o błyskach burzy
c) o duchu Fon Kostryna
d) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad dwudziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) rozterki intelektualne
b) głębokie przeżycia wewnętrzne
c) emocjonalizm
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Maliny
b) Malinowa zbrodnia
c) Malinobranie
d) Przeklęte malinobranie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) pokazaniu życia prostego ludu
b) grotesce
c) umieszczeniu akcji nad jeziorem
d) kreacji postaci
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Mickiewicza
c) Czartoryskiego
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Katarzyna
b) Anna
c) Barbara
d) Karolina
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) zmycie wodą z cudownego źródła
b) przyznanie sie do winy
c) przyzwanie Aliny
d) pomszczenie śmierci Aliny
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Berlina
c) Paryża
d) Genewy
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) występuje wiele „partii śpiewanych”
b) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
c) tekst jest melodyjny
d) występuje libretto
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Śniadeckiego
b) Mickiewicza
c) Krasińskiego
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) dwa dni
b) trzy dni
c) cztery dni
d) jeden dzień
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokorę
b) sprawiedliwy wyrok
c) pokutę
d) zemstę
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) czarownica
c) wodna nimfa
d) wiedźma
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) brat Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) ojciec Pustelnika
d) syn Pustelnika
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Śnie nocy letniej
b) Królu Learze
c) Makbecie
d) Hamlecie
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Krasiński
c) Mickiewicz
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) jaskółek
b) pierwiosnków
c) polnych kwiatów
d) wodorostów
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Chochlik
c) Grabiec
d) Skierka
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach otwartych
b) przestrzeniach zamknietych
c) lesie
d) małych pomieszczeniach
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) mitów
b) legend
c) przekazów ustnych
d) polskich kronik
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies