Test:

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Karolina
b) Katarzyna
c) Barbara
d) Anna
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) dębie
b) wierzbie
c) brzozie
d) sośnie
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Kostryna
b) Gralona
c) Pustelnika
d) Filona
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) odpowiedzialności za czyny
b) beztroski i szczśścia
c) przyszłej zbrodni
d) władzy i dobrobytu
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Towiańskiego
b) Krasińskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) kajać się przed Kirkorem
b) popełnić samobójstwo
c) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
d) otruć Kirkora
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Chochlik
c) Grabiec
d) Skierka
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) administratorem zamku
b) giermkiem Kostryna
c) dowódcą wojsk Kostryna
d) dowódcą warty zamkowej
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan ośmiowieżowy”
b) „pan czternastowieżowy”
c) „pan trzywieżowy"
d) „pan czterowieżowy”
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) wnuk Pustelnika
b) syn Pustelnika
c) ojciec Pustelnika
d) brat Pustelnika
Rozwiązanie


Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) symbolicznego
b) szekspirowskiego
c) antycznego
d) narodowego
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Podolu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Geron
b) Grolon
c) Galon
d) Gralon
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Króla Leara
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad trzydziestu
d) od ponad dwudziestu
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) pierwszy król Polski
b) poganin
c) Lech
d) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) harfiarza
b) tragika greckiego
c) lirnika
d) komedianta
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) osikę
b) wierzbę
c) jodłę
d) brzozę
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) we Wrocławiu
c) w Warszawie
d) w Lublinie
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) przekazów ustnych
b) legend
c) polskich kronik
d) mitów
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) zemstę
b) pokutę
c) sprawiedliwy wyrok
d) pokorę
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem lingwistyki
c) geografem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) zło
b) ironia losu
c) siła fantastyczna
d) przypadek
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Filona
b) Grabca
c) Aliny
d) Wdowy
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
b) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
c) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Śniadecki
c) Czartoryski
d) Krasiński
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) towiańskim
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) brak środków finansowych
d) wybuch powstania listopadowego
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Hamlecie
b) Królu Learze
c) Śnie nocy letniej
d) Makbecie
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 40 lat
c) 41 lat
d) 42 lata
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Zygmuntem Krasińskim
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) piekarzem
b) muzykiem
c) szynkarzem
d) golarzem
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem kier
b) królem dzwonkowym
c) królem żołędnym
d) królem trefl
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) czarownica
c) wodna nimfa
d) wiedźma
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Alinie
c) Kirkorowi
d) Chochlikowi
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje bariery w dialogu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powoduje konflikty
d) świadczy o odrębności sfer
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Kraku
b) Lechu
c) Wandzie, co Niemca nie chciała
d) Piaście
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) minister
b) kanclerz
c) błazen
d) magik
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) destrukcyjną
b) zbrodniczą
c) budującą
d) pozytywną
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) polnych kwiatów
b) wodorostów
c) jaskółek
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) zdecydowanie wierni dobru albo złu
b) bohaterami komediowymi
c) zanalizowani pod kątem psychologicznym
d) niejednoznaczni moralnie
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) siły przyrody i fantastyczne moce
b) dążenie do zagłady
c) ciemne moce
d) determinacja bohaterów
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) śmiercią naturalną
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) koronacji cara na króla Polski
b) kongresu wiedeńskiego
c) Wielkiej Emigracji
d) przed powstaniem listopadowym
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) występuje wiele „partii śpiewanych”
b) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
c) występuje libretto
d) tekst jest melodyjny
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) konwencji oświeceniowych
b) swoich przyjaciół
c) Mickiewicza
d) założeń romantyzmu
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Śniadeckiego
b) Czartoryskiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) skazany jest na klęskę
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje wynagrodzony
d) ginie rażony gromem
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Mefista
b) Lucyfera
c) Szatana
d) Boruty
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na zachód
b) na wschód
c) na północ
d) na południe
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) złożona
b) zamknięta
c) otwarta
d) rozwojowa
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Przeklęte malinobranie
b) Malinowa zbrodnia
c) Malinobranie
d) Maliny
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) mitu szczęśliwego ludu
b) miłości Filona
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przywiązania lududo wiejskich korzeni
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o duchu Fon Kostryna
b) o błyskach burzy
c) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
d) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko podczas uczty na zamku
b) w całym utworze
c) obok stylu wysokiego
d) tylko w akcie III
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) śmierć matki
c) samobójstwo przyjaciela
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Józef Beck
c) Józef Piłsudski
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Londynu
c) Berlina
d) Genewy
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) lekarzem
c) wojskowym
d) adwokatem
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Sędzia
b) Hetman
c) Fon Kostryn
d) Król
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) głębokie przeżycia wewnętrzne
b) rozterki intelektualne
c) emocjonalizm
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) faktów historycznych
b) groteski i humoru
c) odwołania do baśni
d) odwołania do legend
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach otwartych
b) lesie
c) przestrzeniach zamknietych
d) małych pomieszczeniach
Rozwiązanie

Groteska to:
a) fantastyczna stylizacja
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) karykatura
d) deformacja rzeczywistości
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) umieszczeniu akcji nad jeziorem
b) pokazaniu życia prostego ludu
c) grotesce
d) kreacji postaci
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) różami
c) książęcą purpurą
d) krwią
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) cztery dni
b) dwa dni
c) trzy dni
d) jeden dzień
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) zbrodnię
b) spór pomiędzy siostrami
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przepustkę do lepszego życia
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) zmycie wodą z cudownego źródła
b) przyznanie sie do winy
c) pomszczenie śmierci Aliny
d) przyzwanie Aliny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies