Test:

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) legend
b) polskich kronik
c) mitów
d) przekazów ustnych
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) szekspirowskiego
b) narodowego
c) antycznego
d) symbolicznego
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) lirnika
b) komedianta
c) tragika greckiego
d) harfiarza
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Skierka
b) Grabiec
c) Wdowa
d) Chochlik
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinowa zbrodnia
b) Malinobranie
c) Maliny
d) Przeklęte malinobranie
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) brzozie
b) sośnie
c) wierzbie
d) dębie
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) administratorem zamku
b) giermkiem Kostryna
c) dowódcą warty zamkowej
d) dowódcą wojsk Kostryna
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) samobójstwo ukochanej
c) samobójstwo przyjaciela
d) śmierć matki
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Krasińskiego
c) Towiańskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Groteska to:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) fantastyczna stylizacja
c) deformacja rzeczywistości
d) karykatura
Rozwiązanie


"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
b) występuje wiele „partii śpiewanych”
c) występuje libretto
d) tekst jest melodyjny
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) zemstę
b) pokorę
c) pokutę
d) sprawiedliwy wyrok
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) władzy i dobrobytu
b) odpowiedzialności za czyny
c) beztroski i szczśścia
d) przyszłej zbrodni
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) złożona
b) otwarta
c) zamknięta
d) rozwojowa
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) indywidualistycznym
b) towiańskim
c) mistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) swoich przyjaciół
b) konwencji oświeceniowych
c) Mickiewicza
d) założeń romantyzmu
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) przepustkę do lepszego życia
b) spór pomiędzy siostrami
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zbrodnię
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Paryża
c) Berlina
d) Genewy
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) wojskowym
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Grabca
b) Wdowy
c) Aliny
d) Filona
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) syn Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) brat Pustelnika
d) ojciec Pustelnika
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) zmycie wodą z cudownego źródła
b) przyzwanie Aliny
c) przyznanie sie do winy
d) pomszczenie śmierci Aliny
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) siły przyrody i fantastyczne moce
b) determinacja bohaterów
c) ciemne moce
d) dążenie do zagłady
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach zamknietych
b) lesie
c) małych pomieszczeniach
d) przestrzeniach otwartych
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Ignacy Mościcki
c) Eugeniusz Kwiatkowski
d) Józef Beck
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) cztery dni
b) jeden dzień
c) trzy dni
d) dwa dni
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) emocjonalizm
b) rozterki intelektualne
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Snu nocy letniej
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) w całym utworze
b) tylko podczas uczty na zamku
c) tylko w akcie III
d) obok stylu wysokiego
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 41 lat
c) 42 lata
d) 40 lat
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) niejednoznaczni moralnie
b) zdecydowanie wierni dobru albo złu
c) bohaterami komediowymi
d) zanalizowani pod kątem psychologicznym
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Londynie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje bariery w dialogu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) świadczy o odrębności sfer
d) powoduje konflikty
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Sędzia
b) Król
c) Fon Kostryn
d) Hetman
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mitu szczęśliwego ludu
c) przywiązania lududo wiejskich korzeni
d) miłości Filona
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na wschód
b) na południe
c) na zachód
d) na północ
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) ironia losu
b) siła fantastyczna
c) przypadek
d) zło
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) golarzem
b) muzykiem
c) piekarzem
d) szynkarzem
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) destrukcyjną
b) zbrodniczą
c) pozytywną
d) budującą
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) jaskółek
b) wodorostów
c) polnych kwiatów
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan czterowieżowy”
b) „pan ośmiowieżowy”
c) „pan czternastowieżowy”
d) „pan trzywieżowy"
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) kreacji postaci
b) pokazaniu życia prostego ludu
c) umieszczeniu akcji nad jeziorem
d) grotesce
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) w Warszawie
c) w Lublinie
d) we Wrocławiu
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) pierwszy król Polski
b) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
c) Lech
d) poganin
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) zostaje wynagrodzony
b) skazany jest na klęskę
c) popełnia samobójstwo
d) ginie rażony gromem
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Krasiński
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wodna nimfa
b) wróżka
c) wiedźma
d) czarownica
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) wierzbę
b) osikę
c) jodłę
d) brzozę
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
b) kajać się przed Kirkorem
c) popełnić samobójstwo
d) otruć Kirkora
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
c) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
d) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Piaście
b) Lechu
c) Kraku
d) Wandzie, co Niemca nie chciała
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) faktów historycznych
b) odwołania do legend
c) odwołania do baśni
d) groteski i humoru
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) minister
b) kanclerz
c) błazen
d) magik
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad trzydziestu
d) od ponad dwudziestu
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) profesorem lingwistyki
c) historykiem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Boruty
c) Mefista
d) Szatana
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Kostryna
b) Gralona
c) Pustelnika
d) Filona
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Anna
b) Katarzyna
c) Barbara
d) Karolina
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o duchu Fon Kostryna
b) o błyskach burzy
c) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
d) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Śniadeckiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Wileńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Alinie
c) Kirkorowi
d) Chochlikowi
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) krwią
c) książęcą purpurą
d) różami
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) Wielkiej Emigracji
b) przed powstaniem listopadowym
c) kongresu wiedeńskiego
d) koronacji cara na króla Polski
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem trefl
b) królem kier
c) królem dzwonkowym
d) królem żołędnym
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Makbecie
b) Śnie nocy letniej
c) Hamlecie
d) Królu Learze
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) śmiercią naturalną
c) zastrzelony przez powstańców
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Grolon
b) Galon
c) Gralon
d) Geron
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies