Test:

Dzban malin symbolizuje:
a) zbrodnię
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) spór pomiędzy siostrami
d) przepustkę do lepszego życia
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Przeklęte malinobranie
b) Malinobranie
c) Maliny
d) Malinowa zbrodnia
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Józef Piłsudski
c) Eugeniusz Kwiatkowski
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) budującą
b) destrukcyjną
c) zbrodniczą
d) pozytywną
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
b) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan czternastowieżowy”
b) „pan ośmiowieżowy”
c) „pan trzywieżowy"
d) „pan czterowieżowy”
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) nakaz cenzury
c) brak środków finansowych
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) tragika greckiego
b) komedianta
c) harfiarza
d) lirnika
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) brzozę
b) osikę
c) jodłę
d) wierzbę
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Snu nocy letniej
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie


Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Hetman
b) Król
c) Fon Kostryn
d) Sędzia
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Krasińskiego
b) Mickiewicza
c) Śniadeckiego
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) brat Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) ojciec Pustelnika
d) syn Pustelnika
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje bariery w dialogu
b) powoduje konflikty
c) świadczy o odrębności sfer
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Londynie
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) antycznego
b) szekspirowskiego
c) symbolicznego
d) narodowego
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) emocjonalizm
b) głębokie przeżycia wewnętrzne
c) rozterki intelektualne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) indywidualistycznym
c) genezyjskim
d) towiańskim
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) przyszłej zbrodni
b) odpowiedzialności za czyny
c) władzy i dobrobytu
d) beztroski i szczśścia
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 40 lat
b) 39 lat
c) 41 lat
d) 42 lata
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) sośnie
b) wierzbie
c) dębie
d) brzozie
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) administratorem zamku
b) giermkiem Kostryna
c) dowódcą wojsk Kostryna
d) dowódcą warty zamkowej
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) siła fantastyczna
b) zło
c) przypadek
d) ironia losu
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Grolon
b) Galon
c) Gralon
d) Geron
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko w akcie III
b) obok stylu wysokiego
c) w całym utworze
d) tylko podczas uczty na zamku
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Podolu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Piaście
b) Kraku
c) Wandzie, co Niemca nie chciała
d) Lechu
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Warszawie
d) Genewie
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o duchu Fon Kostryna
b) o błyskach burzy
c) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
d) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Czartoryski
c) Mickiewicz
d) Krasiński
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do baśni
b) odwołania do legend
c) faktów historycznych
d) groteski i humoru
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) błazen
b) magik
c) minister
d) kanclerz
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Mickiewicza
c) Towiańskiego
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem kier
b) królem dzwonkowym
c) królem żołędnym
d) królem trefl
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na południe
b) na zachód
c) na wschód
d) na północ
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) umieszczeniu akcji nad jeziorem
b) pokazaniu życia prostego ludu
c) grotesce
d) kreacji postaci
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo przyjaciela
b) śmierć matki
c) samobójstwo ukochanej
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Katarzyna
b) Karolina
c) Barbara
d) Anna
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) kongresu wiedeńskiego
b) przed powstaniem listopadowym
c) koronacji cara na króla Polski
d) Wielkiej Emigracji
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) mitu szczęśliwego ludu
d) miłości Filona
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) książęcą purpurą
c) różami
d) krwią
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) geografem
c) historykiem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) kajać się przed Kirkorem
b) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
c) popełnić samobójstwo
d) otruć Kirkora
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Kostryna
b) Filona
c) Pustelnika
d) Gralona
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Chochlik
b) Wdowa
c) Skierka
d) Grabiec
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) małych pomieszczeniach
b) lesie
c) przestrzeniach otwartych
d) przestrzeniach zamknietych
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) jaskółek
b) wodorostów
c) polnych kwiatów
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) urzędnikiem
c) adwokatem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Goplana to:
a) czarownica
b) wiedźma
c) wróżka
d) wodna nimfa
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) zastrzelony przez powstańców
c) śmiercią naturalną
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) muzykiem
b) golarzem
c) piekarzem
d) szynkarzem
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Mickiewiczem
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokutę
b) pokorę
c) zemstę
d) sprawiedliwy wyrok
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Kirkorowi
b) Skierce
c) Chochlikowi
d) Alinie
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) popełnia samobójstwo
b) zostaje wynagrodzony
c) ginie rażony gromem
d) skazany jest na klęskę
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) niejednoznaczni moralnie
b) zdecydowanie wierni dobru albo złu
c) bohaterami komediowymi
d) zanalizowani pod kątem psychologicznym
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) rozwojowa
b) złożona
c) zamknięta
d) otwarta
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Makbecie
b) Królu Learze
c) Śnie nocy letniej
d) Hamlecie
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) mitów
b) przekazów ustnych
c) polskich kronik
d) legend
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Warszawie
c) w Poznaniu
d) w Lublinie
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) zmycie wodą z cudownego źródła
b) przyznanie sie do winy
c) pomszczenie śmierci Aliny
d) przyzwanie Aliny
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) trzy dni
b) dwa dni
c) jeden dzień
d) cztery dni
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) swoich przyjaciół
b) konwencji oświeceniowych
c) Mickiewicza
d) założeń romantyzmu
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) siły przyrody i fantastyczne moce
b) determinacja bohaterów
c) dążenie do zagłady
d) ciemne moce
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Grabca
b) Wdowy
c) Filona
d) Aliny
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) tekst jest melodyjny
b) występuje wiele „partii śpiewanych”
c) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
d) występuje libretto
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Szatana
c) Mefista
d) Boruty
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad trzydziestu
c) od ponad dwudziestu
d) od ponad czterdziestu
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Paryża
c) Londynu
d) Berlina
Rozwiązanie

Groteska to:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) karykatura
c) deformacja rzeczywistości
d) fantastyczna stylizacja
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
b) poganin
c) Lech
d) pierwszy król Polski
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies