Test:

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem literatury polskiej
c) profesorem lingwistyki
d) geografem
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Śniadecki
c) Mickiewicz
d) Krasiński
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Mickiewiczem
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) lekarzem
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Józef Piłsudski
c) Józef Beck
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) śmiercią naturalną
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Czartoryskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) we Wrocławiu
c) w Warszawie
d) w Lublinie
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) genezyjskim
b) indywidualistycznym
c) towiańskim
d) mistycznym
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Genewie
d) Londynie
Rozwiązanie


W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 40 lat
b) 42 lata
c) 41 lat
d) 39 lat
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) samobójstwo ukochanej
c) samobójstwo przyjaciela
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Podolu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) wybuch powstania listopadowego
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Genewy
c) Berlina
d) Londynu
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies