Test:

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Wołyniu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) genezyjskim
b) towiańskim
c) mistycznym
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) śmiercią naturalną
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) geografem
c) historykiem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Berlina
c) Paryża
d) Londynu
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Śniadecki
c) Mickiewicz
d) Krasiński
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 40 lat
c) 41 lat
d) 42 lata
Rozwiązanie


W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Krasińskiego
c) Mickiewicza
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) brak środków finansowych
c) wybuch powstania listopadowego
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) lekarzem
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Warszawie
c) w Poznaniu
d) w Lublinie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Zygmuntem Krasińskim
c) Adamem Czartoryskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies