Test:

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Herdera
b) Saint-Pierre`ego
c) Chateaubrianda
d) Hamanna
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) osjanizm
c) reneizm
d) youngizm
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies