Test:

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Hamanna
c) Herdera
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) reneizm
b) youngizm
c) osjanizm
d) roussoizm
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) motywem wypraw krzyżowych
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) uczuć i intuicji
d) racjonalizmu i intelektualizmu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies