Test:

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) kwietniu
c) maju
d) październiku
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o północy
b) nad ranem
c) o godzinie dwudziestej
d) w południe
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) różową kokardkę
c) pistolety
d) poemat Osjana
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1778
b) 1787
c) 1774
d) 1772
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Strzeż się
c) Nie krocz za mną
d) Nie podążaj za cieniem
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból istnienia
c) ból cierpienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) antyku
c) życia
d) literatury
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) lip
b) dzieci
c) jej sylwetki
d) studni
Rozwiązanie


Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) księcia
b) barona
c) posła
d) ciotki
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) w listopadzie
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) pieśni Osjana
c) dramat Sofoklesa
d) poezje Horacego
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Lipsku
b) Frankfurcie
c) Berlinie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od wyjazdu do Wahlheim
c) od dnia poznania Lotty
d) od wizyty u księcia ***
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) sztywnych kanonów klasycyzmu
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) pół roku
c) ośmiu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) leśniczówce
c) kamienicy
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) sosen
b) dębów
c) brzóz
d) orzechów
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) nadmierna uczuciowość
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) dostrzeganie zła świata
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Herdera
c) Chateaubrianda
d) Hamanna
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Napoleona Bonaparte
b) Hitlera
c) Wilhelma II
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) przejaw obłędu
b) akt odwagi
c) ideę
d) słabość
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Francji
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Lotty
c) Alberta
d) Komisarza S.
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) nieudacznika
b) wroga
c) dziecko szczęścia
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) youngizm
c) osjanizm
d) reneizm
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Homera
b) Dantego
c) Horacego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) „bólem istnienia”
c) gniewem i miłością
d) zazdrością i miłością
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies