Test:

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) troje dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) różową kokardkę
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Homera
b) Dantego
c) Owidiusza
d) Horacego
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
b) dostrzeganie zła świata
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) słabość
c) akt odwagi
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) literatury
c) antyku
d) życia
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból istnienia
c) ból niemocy
d) ból cierpienia
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) październiku
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Alberta
b) Komisarza S.
c) Lotty
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) wiary w harmonijny świat
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie


„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Aleksandra I
c) Hitlera
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) lip
c) studni
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) barona
c) księcia
d) posła
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) ośmiu miesiącach
c) pół roku
d) roku
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o północy
b) nad ranem
c) w południe
d) o godzinie dwudziestej
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) reneizm
b) youngizm
c) roussoizm
d) osjanizm
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) żółty frak z czerwoną kamizelką
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od dnia poznania Lotty
c) od wizyty u księcia ***
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) sosen
d) dębów
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Nie podążaj za cieniem
c) Nie krocz za mną
d) Strzeż się
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) „bólem istnienia”
c) zazdrością i miłością
d) gniewem i miłością
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) we wrześniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) dziecko szczęścia
c) nieudacznika
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) miesiąca
b) dwóch miesięcy
c) pół roku
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1774
d) 1778
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poemat Homera
c) poezje Horacego
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Saint-Pierre`ego
c) Herdera
d) Chateaubrianda
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Anglii
d) w Niemczech
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) chłopskiej chacie
c) stróżówce
d) kamienicy
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) motywem wypraw krzyżowych
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Lipsku
c) Dreźnie
d) Berlinie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies