Test:

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) zazdrością i miłością
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) pesymistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1787
b) 1772
c) 1778
d) 1774
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Alberta
c) Lotty
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Niemczech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) literatury
c) biografii poety niemieckiego
d) życia
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból cierpienia
c) ból istnienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) pieśni Osjana
b) dramat Sofoklesa
c) poezje Horacego
d) poemat Homera
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) sześcioro dzieci
b) troje dzieci
c) czworo dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie


Albert określa samobójstwo jako:
a) przejaw obłędu
b) ideę
c) słabość
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) dwóch miesięcy
b) pół roku
c) miesiąca
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) stróżówce
c) chłopskiej chacie
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od dnia poznania Lotty
b) od wizyty u księcia ***
c) od wyjazdu do Wahlheim
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie idź moim śladem
c) Nie podążaj za cieniem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) dzieci
c) studni
d) lip
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Frankfurcie
b) Dreźnie
c) Berlinie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Chateaubrianda
c) Herdera
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Owidiusza
c) Homera
d) Horacego
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) osjanizm
b) youngizm
c) roussoizm
d) reneizm
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) dziecko szczęścia
c) przyjaciela
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o godzinie dwudziestej
b) w południe
c) nad ranem
d) o północy
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) dziesięciu miesiącach
c) roku
d) ośmiu miesiącach
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) sztywnych kanonów klasycyzmu
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) wiary w harmonijny świat
d) uczuć i intuicji
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) różową kokardkę
c) poemat Osjana
d) pistolety
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) opisywaniem architektury gotyckiej
b) motywem wypraw krzyżowych
c) zainteresowaniem epoką średniowiecza
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) dębów
b) orzechów
c) sosen
d) brzóz
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Hitlera
b) Napoleona Bonaparte
c) Aleksandra I
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) sierpniu
c) październiku
d) maju
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) w listopadzie
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) ciotki
c) barona
d) księcia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies