Test:

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) przyjaciela
c) nieudacznika
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) trzech tygodni
b) dwóch miesięcy
c) miesiąca
d) pół roku
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) osjanizm
c) reneizm
d) youngizm
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) sześcioro dzieci
b) troje dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) stróżówce
c) chłopskiej chacie
d) kamienicy
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) antyku
c) literatury
d) życia
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Herdera
c) Saint-Pierre`ego
d) Chateaubrianda
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Anglii
c) we Włoszech
d) w Niemczech
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) opisywaniem architektury gotyckiej
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie


Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) uczuć i intuicji
c) sztywnych kanonów klasycyzmu
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poezje Horacego
c) pieśni Osjana
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból niemocy
b) ból cierpienia
c) ból istnienia
d) ból świata
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) w październiku
c) w marcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) październiku
b) kwietniu
c) maju
d) sierpniu
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) studni
c) lip
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1778
b) 1774
c) 1772
d) 1787
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) pesymistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) w południe
c) o północy
d) o godzinie dwudziestej
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Nie idź moim śladem
c) Strzeż się
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) dębów
d) sosen
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od dnia poznania Lotty
b) od wizyty u księcia ***
c) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
d) od wyjazdu do Wahlheim
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) przejaw obłędu
c) ideę
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Homera
c) Dantego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Panny von B.
b) Komisarza S.
c) Alberta
d) Lotty
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Lipsku
b) Dreźnie
c) Berlinie
d) Frankfurcie
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) różową kokardkę
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) ciotki
b) posła
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Hitlera
c) Napoleona Bonaparte
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) roku
c) ośmiu miesiącach
d) pół roku
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) nadmierna uczuciowość
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies