Test:

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Hamanna
c) Saint-Pierre`ego
d) Herdera
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Dreźnie
b) Lipsku
c) Berlinie
d) Frankfurcie
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Dantego
b) Owidiusza
c) Horacego
d) Homera
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) pistolety
b) różową kokardkę
c) żółtą kamizelkę
d) poemat Osjana
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) życia
b) antyku
c) literatury
d) biografii poety niemieckiego
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból istnienia
b) ból niemocy
c) ból świata
d) ból cierpienia
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) dębów
c) sosen
d) orzechów
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Francji
b) w Niemczech
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
c) dostrzeganie zła świata
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) o północy
c) w południe
d) o godzinie dwudziestej
Rozwiązanie


Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) racjonalistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
c) motywem wypraw krzyżowych
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Alberta
c) Panny von B.
d) Lotty
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) księcia
c) ciotki
d) posła
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) studni
c) dzieci
d) lip
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) miesiąca
b) pół roku
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) słabość
c) akt odwagi
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) stróżówce
b) chłopskiej chacie
c) kamienicy
d) leśniczówce
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) sześcioro dzieci
b) troje dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) październiku
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) uczuć i intuicji
c) sztywnych kanonów klasycyzmu
d) racjonalizmu i intelektualizmu
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1774
b) 1772
c) 1787
d) 1778
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) dramat Sofoklesa
c) pieśni Osjana
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) pożądaniem i melancholią
c) gniewem i miłością
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) nieudacznika
c) przyjaciela
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) reneizm
c) youngizm
d) osjanizm
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) dziesięciu miesiącach
c) roku
d) ośmiu miesiącach
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Nie krocz za mną
c) Strzeż się
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w listopadzie
c) w marcu
d) w październiku
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z czerwoną kamizelką
b) czerwony frak z niebieską kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) niebieski frak z żółtą kamizelką
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od wyjazdu do Wahlheim
c) od wizyty u księcia ***
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Napoleona Bonaparte
c) Hitlera
d) Aleksandra I
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies