Test:

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) studni
c) lip
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) literatury
c) antyku
d) życia
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) kamienicy
b) stróżówce
c) chłopskiej chacie
d) leśniczówce
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Strzeż się
c) Nie krocz za mną
d) Nie podążaj za cieniem
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Lipsku
b) Frankfurcie
c) Dreźnie
d) Berlinie
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) gniewem i miłością
c) zazdrością i miłością
d) „bólem istnienia”
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Napoleona Bonaparte
b) Wilhelma II
c) Hitlera
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Homera
b) Dantego
c) Owidiusza
d) Horacego
Rozwiązanie


Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od wizyty u księcia ***
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) roku
b) dziesięciu miesiącach
c) ośmiu miesiącach
d) pół roku
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Saint-Pierre`ego
b) Chateaubrianda
c) Herdera
d) Hamanna
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
b) dostrzeganie zła świata
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) nadmierna uczuciowość
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1774
c) 1778
d) 1787
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o godzinie dwudziestej
b) nad ranem
c) w południe
d) o północy
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) słabość
c) przejaw obłędu
d) akt odwagi
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) żółtą kamizelkę
b) poemat Osjana
c) różową kokardkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) kwietniu
c) maju
d) październiku
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) osjanizm
b) roussoizm
c) reneizm
d) youngizm
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Alberta
c) Komisarza S.
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) niebieski frak z żółtą kamizelką
b) czerwony frak z niebieską kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) poemat Homera
c) pieśni Osjana
d) dramat Sofoklesa
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) dziewięcioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) romantyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) pesymistyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) księcia
c) posła
d) ciotki
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) miesiąca
b) pół roku
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból istnienia
c) ból niemocy
d) ból cierpienia
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Niemczech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) motywem wypraw krzyżowych
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) nieudacznika
c) dziecko szczęścia
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) orzechów
b) brzóz
c) sosen
d) dębów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies