Test:

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) lip
c) studni
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) trzech tygodni
b) miesiąca
c) dwóch miesięcy
d) pół roku
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Lipsku
c) Frankfurcie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) pożądaniem i melancholią
c) zazdrością i miłością
d) gniewem i miłością
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) nadmierna uczuciowość
c) dostrzeganie zła świata
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) dziecko szczęścia
b) wroga
c) nieudacznika
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z czerwoną kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) żółty frak z niebieską kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) żółtą kamizelkę
c) pistolety
d) poemat Osjana
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Anglii
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wizyty u księcia ***
b) od wyjazdu do Wahlheim
c) od dnia poznania Lotty
d) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
Rozwiązanie


Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Saint-Pierre`ego
c) Hamanna
d) Herdera
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) barona
c) ciotki
d) księcia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Napoleona Bonaparte
b) Hitlera
c) Aleksandra I
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) październiku
c) sierpniu
d) maju
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) uczuć i intuicji
b) sztywnych kanonów klasycyzmu
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Lotty
c) Alberta
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) racjonalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w listopadzie
b) we wrześniu
c) w marcu
d) w październiku
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Horacego
c) Homera
d) Dantego
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) biografii poety niemieckiego
b) literatury
c) antyku
d) życia
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o godzinie dwudziestej
b) o północy
c) w południe
d) nad ranem
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból istnienia
b) ból świata
c) ból niemocy
d) ból cierpienia
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie krocz za mną
c) Nie podążaj za cieniem
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) motywem wypraw krzyżowych
c) opisywaniem architektury gotyckiej
d) zainteresowaniem epoką średniowiecza
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) roussoizm
b) reneizm
c) osjanizm
d) youngizm
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) troje dzieci
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) dramat Sofoklesa
c) pieśni Osjana
d) poemat Homera
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) sosen
b) dębów
c) brzóz
d) orzechów
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) stróżówce
c) chłopskiej chacie
d) kamienicy
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) akt odwagi
c) słabość
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) ośmiu miesiącach
c) dziesięciu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1772
b) 1774
c) 1787
d) 1778
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies