Test:

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) różową kokardkę
b) poemat Osjana
c) żółtą kamizelkę
d) pistolety
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) sztywnych kanonów klasycyzmu
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) wiary w harmonijny świat
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) motywem wypraw krzyżowych
d) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1778
b) 1772
c) 1787
d) 1774
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Aleksandra I
c) Napoleona Bonaparte
d) Hitlera
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) przyjaciela
c) dziecko szczęścia
d) nieudacznika
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból cierpienia
b) ból świata
c) ból istnienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie podążaj za cieniem
b) Strzeż się
c) Nie idź moim śladem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o północy
b) nad ranem
c) w południe
d) o godzinie dwudziestej
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Chateaubrianda
b) Herdera
c) Saint-Pierre`ego
d) Hamanna
Rozwiązanie


Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) jej sylwetki
b) lip
c) dzieci
d) studni
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Komisarza S.
b) Alberta
c) Lotty
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) księcia
c) barona
d) ciotki
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Berlinie
b) Lipsku
c) Frankfurcie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) pół roku
b) dziesięciu miesiącach
c) ośmiu miesiącach
d) roku
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) nadmierna uczuciowość
b) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) dostrzeganie zła świata
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Owidiusza
b) Homera
c) Dantego
d) Horacego
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) gniewem i miłością
c) pożądaniem i melancholią
d) zazdrością i miłością
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) chłopskiej chacie
b) kamienicy
c) stróżówce
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) trzech tygodni
b) pół roku
c) dwóch miesięcy
d) miesiąca
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) we wrześniu
b) w listopadzie
c) w październiku
d) w marcu
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) youngizm
b) roussoizm
c) osjanizm
d) reneizm
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) żółty frak z czerwoną kamizelką
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) dramat Sofoklesa
b) poemat Homera
c) poezje Horacego
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) czworo dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) dębów
d) sosen
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) naturalistyczne podeście do świata
b) romantyczne podeście do świata
c) pesymistyczne podeście do świata
d) racjonalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
b) od wizyty u księcia ***
c) od wyjazdu do Wahlheim
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) literatury
c) biografii poety niemieckiego
d) życia
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Francji
c) w Anglii
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) ideę
c) akt odwagi
d) przejaw obłędu
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) sierpniu
b) maju
c) październiku
d) kwietniu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies