Test:

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) pistolety
b) różową kokardkę
c) poemat Osjana
d) żółtą kamizelkę
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Alberta
b) Lotty
c) Komisarza S.
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poemat Homera
b) pieśni Osjana
c) poezje Horacego
d) dramat Sofoklesa
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) słabość
b) akt odwagi
c) przejaw obłędu
d) ideę
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) brzóz
b) orzechów
c) sosen
d) dębów
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Wilhelma II
b) Aleksandra I
c) Hitlera
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Nie idź moim śladem
b) Strzeż się
c) Nie podążaj za cieniem
d) Nie krocz za mną
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) październiku
b) maju
c) kwietniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) zainteresowaniem epoką średniowiecza
b) opisywaniem architektury gotyckiej
c) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
d) motywem wypraw krzyżowych
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) osjanizm
b) youngizm
c) roussoizm
d) reneizm
Rozwiązanie


Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) uczuć i intuicji
b) wiary w harmonijny świat
c) racjonalizmu i intelektualizmu
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Horacego
b) Homera
c) Dantego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) ośmiu miesiącach
c) roku
d) pół roku
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) o godzinie dwudziestej
b) o północy
c) w południe
d) nad ranem
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) wroga
b) przyjaciela
c) nieudacznika
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) literatury
b) antyku
c) życia
d) biografii poety niemieckiego
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Chateaubrianda
c) Herdera
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) miesiąca
b) pół roku
c) dwóch miesięcy
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Lipsku
b) Frankfurcie
c) Dreźnie
d) Berlinie
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) czworo dzieci
c) dziewięcioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) racjonalistyczne podeście do świata
b) pesymistyczne podeście do świata
c) naturalistyczne podeście do świata
d) romantyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) nadmierna uczuciowość
b) dostrzeganie zła świata
c) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) czerwony frak z niebieską kamizelką
d) żółty frak z czerwoną kamizelką
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) pożądaniem i melancholią
b) „bólem istnienia”
c) zazdrością i miłością
d) gniewem i miłością
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w październiku
b) w marcu
c) we wrześniu
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1778
b) 1774
c) 1787
d) 1772
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
c) od dnia poznania Lotty
d) od wizyty u księcia ***
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) posła
b) barona
c) ciotki
d) księcia
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) dzieci
b) studni
c) jej sylwetki
d) lip
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się:
a) we Włoszech
b) w Anglii
c) we Francji
d) w Niemczech
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) leśniczówce
b) kamienicy
c) stróżówce
d) chłopskiej chacie
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból istnienia
b) ból niemocy
c) ból cierpienia
d) ból świata
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies