Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cierpienia młodego Wertera

Werteryzm

Autor: Dorota Blednicka

Jest to postawa, charakteryzująca się określonym sposobem postrzegania świata i specyficznym zachowaniem, utrwalona w literaturze i obyczajowości końca XVIII i pierwszego dwudziestolecia XIX wieku. Pierwowzorem stały się losy tytułowego bohatera powieści Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera.

Głównymi cechami werteryzmu były:

- nadmierna uczuciowość,

- widzenie rzeczywistości poprzez pryzmat marzeń i poezji,

- wielka, tragiczna miłość,

- niezgoda na panujące normy społeczne i moralne,

- pesymistyczne poczucie bezcelowości życia,

- poczucie wyjątkowego osamotnienia, wyobcowania i niezrozumienia przez otoczenie,

- melancholia,

- dostrzeganie zła świata.

Emocje te wyrażały się w tak zwanym „bólu istnienia” (niem. Weltschmerz), którego punktem kulminacyjnym był gest samobójczy. Z werteryzmem wiązały się również liczne utwory, powielające wykreowany przez niemieckiego pisarza wzorzec postawy, zwane werteriadami.

W obyczajowości werteryzm przejawiał się poprzez modę na strój werterowski – niebieski frak z żółtą kamizelką. Znalazło się również wielu naśladowców bohatera dzieła Goethego, którzy popełniali samobójstwo w podobny sposób jak Werter. Natomiast poeci romantyczni stylizowali swoje biografie na jego wzór .

Szybki test:

Strój werterowski to:
a) żółty frak z niebieską kamizelką
b) żółty frak z czerwoną kamizelką
c) niebieski frak z żółtą kamizelką
d) czerwony frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
b) nadmierna uczuciowość
c) dostrzeganie zła świata
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból istnienia
b) ból cierpienia
c) ból niemocy
d) ból świata
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Cierpienia młodego Wertera” - streszczenie
Geneza „Cierpień młodego Wertera”
Czas, miejsce akcji i narrator w powieści „Cierpienia młodego Wertera”
Motywy literackie w „Cierpieniach młodego Wertera”
Plan wydarzeń „Cierpień młodego Wertera”
Główne wątki „Cierpień młodego Wertera”
„Cierpienia młodego Wertera” jako powieść epistolarna
Werteryzm
Okres „burzy i naporu” (Sturm und Drang)
Racjonalizm czy marzycielstwo – porównanie poglądów Alberta i Wertera
Najważniejsze cytaty w „Cierpieniach młodego Wertera”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Wertera – naiwny kochanek czy bohater tragiczny?
Obraz tragicznej miłości i przemiany wewnętrznej Wertera
Charakterystyka głównych bohaterów - Werter, Szarlota S., Albert
Charakterystyka bohaterów drugoplanowych „Cierpień młodego Wertera”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies