Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cierpienia młodego Wertera

Motywy literackie w „Cierpieniach młodego Wertera”

Autor: Dorota Blednicka

Motyw miłości nieszczęśliwej

Miłość między Lottą a Werterem jest uczuciem, które od pierwszej chwili nie może mieć szczęśliwego zakończenia. Dziewczyna jest zaręczona z innym mężczyzną i pozostaje mu wierna. Uczucie całkowicie wypełnia serce młodzieńca i zmienia jego świat. Z czasem staje się dla niego obsesją i destrukcyjnie wpływa na jego psychikę. Nękany niemożnością spełnienia swoich pragnień, dokonuje tragicznego wyboru – popełnia samobójstwo. Lotta dopiero w obliczu zakończenia znajomości z Werterem, rozumie ile znaczy jego obecność w jej życiu. Decyduje się jednak zrezygnować z tych uczuć dla dobra małżeństwa z Albertem, którego szanuje i ceni.

Motyw samobójstwa

Główny bohater utworu, Werter, popełnia samobójstwo. Kieruje nim nieszczęśliwa miłość do kobiety, która jest dla niego nieosiągalna. Przyczyną samobójstwa staje się również nadmierna wrażliwość i uczuciowość mężczyzny. Rozpamiętując udrękę miłości, popada w apatię i zaczyna myśleć o odebraniu sobie życia. Ogarnia go coraz większy pesymizm i zniechęcenie do wszystkiego. Czuje się również wyobcowany i niezrozumiany przez ludzi. To wszystko składa się na jego ostateczną i tragiczną w skutkach decyzję. Śmierć dla Wertera jest wybawieniem od cierpienia i dręczącego go niepokoju. Umiera w nadziei, że po śmierci Lotty, ich dusze odnajdą się i połączą uczuciem, które za życia nie było im dane.


Motyw cierpienia

Cierpienie jest uczuciem, które towarzyszy Werterowi od chwili, gdy do Lotty wraca jej narzeczony. Pojawienie się mężczyzny, mającego większe prawa i miejsce w sercu dziewczyny, sprawia, że Werter zaczyna odczuwać narastającą udrękę. Wszechobecny ból wypełnia jego duszę, a nadmierna wrażliwość młodzieńca potęguje ten stan. Próbuje uciec przed cierpieniem i na kilka miesięcy opuszcza ukochaną kobietę. Rozłąka nie uspokaja jego emocji. Ból i cierpienie towarzyszą każdej chwili jego życia. Uwalnia się od niszczącego go uczucia, popełniając samobójstwo.

Motyw przemiany wewnętrznej
Werter przechodzi wewnętrzną przemianę. Z człowieka pełnego radości i miłości do świata, żyjącego uczuciem do ukochanej kobiety, staje się pesymistą, który traci sens życia i nie potrafi w niczym znaleźć ukojenia dla swojego bólu. Początkowo szczęśliwy, skupiony wyłącznie na miłości do Lotty, staje się osobą zniszczoną emocjonalnie destrukcyjną namiętnością.

Motyw buntu

Werter, wrażliwy artysta i indywidualista, buntuje się przeciwko towarzyskim konwenansom i obyczajom, niszczącym miłość. Prowadzi to go do poczucia wyobcowania i niezrozumienia przez innych. Status społeczny młodzieńca stawia go w sytuacjach, w których szczególnie dotkliwie odczuwa niesprawiedliwość, wynikającą z przestarzałych form ustrojowych. Dla ludzi z Wahlheim jest kimś z wyższej klasy społecznej. Nie potrafi również odnaleźć się wśród arystokracji, która uważa go za kogoś gorszego. Znieważony, składa dymisję i rezygnuje ze stanowiska pisarza w poselstwie. Wyrazem buntu Wertera jest również próba obrony parobka, który zabił z zazdrości innego mężczyznę.

Motyw przyjaźni

Listy Wertera do Wilhelma świadczą o głębokiej przyjaźni, jaka ich łączy od wielu lat. Wilhelm jest jedynym powiernikiem jego każdej myśli, doradcą i czasami głosem rozsądku. Próbuje przekonać Wertera do opuszczenia Lotty, deklaruje chęć przyjazdu do Wahlheim i pomocy w skomplikowanej sytuacji przyjaciela. Werter bezgranicznie ufa Wilhelmowi.

Motyw szaleństwa

Henryk, mężczyzna, który pokochał Lottę i został przez to oddalony ze służby u komisarza, w szaleństwie znajduje ukojenie swojej rozpaczy i bólu, którego powodem jest odrzucona miłość. W utracie poczucia rzeczywistości odnajduje spokój, czego zazdrości mu Werter. Dla niego szaleństwo jest sposobem na szczęście i zapomnienie o prawdziwych przyczynach udręki.

Motyw kobiety

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Cierpienia młodego Wertera” - streszczenie
Geneza „Cierpień młodego Wertera”
Czas, miejsce akcji i narrator w powieści „Cierpienia młodego Wertera”
Motywy literackie w „Cierpieniach młodego Wertera”
Plan wydarzeń „Cierpień młodego Wertera”
Główne wątki „Cierpień młodego Wertera”
„Cierpienia młodego Wertera” jako powieść epistolarna
Werteryzm
Okres „burzy i naporu” (Sturm und Drang)
Racjonalizm czy marzycielstwo – porównanie poglądów Alberta i Wertera
Najważniejsze cytaty w „Cierpieniach młodego Wertera”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Wertera – naiwny kochanek czy bohater tragiczny?
Obraz tragicznej miłości i przemiany wewnętrznej Wertera
Charakterystyka głównych bohaterów - Werter, Szarlota S., Albert
Charakterystyka bohaterów drugoplanowych „Cierpień młodego Wertera”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies