Plan wydarzeń „Cierpień młodego Wertera”

1) Przyjazd Wertera w okolice Wahlheim.

2) Zachwyt młodzieńca nad pięknem okolicy.

3) Znajomość z córką nauczyciela i jej synami.

4) Werter poznaje parobka, zakochanego w wdowie.

5) Werter poznaje Lottę.

6) Bal.

7) Wizyta Wertera i Lotty u proboszcza z St.

8) Miłość Wertera do Lotty.

9) Powrót Alberta.

10) Werter postanawia wyjechać z Wahlheim.

11) Rozmowa Wertera i Alberta o samobójstwie.

12) Zazdrość Wertera o uczucia Lotty.

13) Urodziny Wertera.

14) Ostatnie spotkanie młodzieńca z Lottą i Albertem.

15) Wyjazd Wertera.

16) Praca Wertera w poselstwie.

17) Werter poznaje pannę von B. i hrabiego C.

18)... więcej

* * *

Motywy literackie w „Cierpieniach młodego Wertera”

Motyw miłości nieszczęśliwej

Miłość między Lottą a Werterem jest uczuciem, które od pierwszej chwili nie może mieć szczęśliwego zakończenia. Dziewczyna jest zaręczona z innym mężczyzną i pozostaje mu wierna. Uczucie całkowicie wypełnia serce młodzieńca i zmienia jego świat. Z czasem staje się dla niego obsesją i destrukcyjnie wpływa na jego psychikę. Nękany niemożnością spełnienia swoich pragnień, dokonuje tragicznego wyboru – popełnia samobójstwo. Lotta dopiero w obliczu zakończenia znajomości z Werterem, rozumie ile znaczy jego obecność w jej życiu. Decyduje się jednak zrezygn... więcej

* * *

Czas, miejsce akcji i narrator w powieści „Cierpienia młodego Wertera”

Akcja utworu rozgrywa się w Niemczech w fikcyjnej miejscowości Wahlheim oraz w mieście o nieznanej nazwie, gdzie Werter pracuje jako pisarz w poselstwie. Fabuła powieści obejmuje wydarzenia przed przyjazdem głównego bohatera do Wahlheim: wspomnienie choroby i śmierci przyjaciółki Wertera, jego znajomość z Eleonorą, a także dzieciństwo młodzieńca. Akcja rozpoczyna się 4 maja 1771 roku. Powieść kończy się na dwa dni przed Wigilią w roku 1772.

Narratorem jest Werter – autor listów do przyjaciela, Wilhelma, w których opisuje wydarzenia i swoje subiektywne wrażenia. Dwa lis... więcej

* * *

Geneza „Cierpień młodego Wertera”

Powieść Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera ukazała się anonimowo w Lipsku w 1774 roku. Szybko zyskała rozgłos i stała się jednym ze sztandarowych utworów epoki „burzy i naporu”.

Goethe w historię głównego bohatera, Wertera, wplótł wątki autobiograficzne. Latem 1772 roku w Wetzlarze poznał na balu Charlottę Buff i jej narzeczonego Johanna Christiana Kestnera. Młody poeta zainteresował się piękną Lottą i zaczął zabiegać o jej względy. Dziewczyna jednak pozostała obojętna na jego uczucia. Goethe wyjechał z Wetzlaru we wrześniu, bez pożegnania z pann... więcej

* * *

Okres „burzy i naporu” (Sturm und Drang)

Ukazanie się dzieła Goethego Cierpienia młodego Wertera, zbiegło się z początkiem artystycznego wrzenia i niepokoju w literaturze niemieckiej, który nazywany jest czasem „burzy i naporu” (niem. Sturm und Drang). Okres ten przypada na lata 1767 – 1785. Jest etapem przejściowym pomiędzy oświeceniem a romantyzmem. Nazwa ta pochodzi od tytułu dramatu F. M. Klingera.

Pod koniec XVIII wieku coraz częściej padają słowa krytyki wobec założeń ideologii i estetyki oświecenia. Twórcy tych czasów zaczynają odrzucać racjonalizm i intelektualizm. Kwestionują również wiarę w harmo... więcej

* * *

„Cierpienia młodego Wertera” jako powieść epistolarna

Powieść „Cierpienia młodego Wertera” ma formę zbioru listów, które pełnią funkcję narracyjną i służą do ukazania określonych wydarzeń, mających istotny wpływ na życie głównego bohatera.

Listy mają charakter analityczny i refleksyjny, odsłaniając przede wszystkim wewnętrzne przeżycia bohatera.

Listy są datowane i ułożone w porządku chronologicznym.

Odbiorca dzieła poznaje przede wszystkim subiektywną ocenę zdarzeń, opisywanych przez nadawcę listów, świat jego emocji i wewnętrznych doznań. Takie ujęcie narracji umożliwia stworzenie pełnego portret... więcej

* * *

Werteryzm

Jest to postawa, charakteryzująca się określonym sposobem postrzegania świata i specyficznym zachowaniem, utrwalona w literaturze i obyczajowości końca XVIII i pierwszego dwudziestolecia XIX wieku. Pierwowzorem stały się losy tytułowego bohatera powieści Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera.

Głównymi cechami werteryzmu były:

- nadmierna uczuciowość,

- widzenie rzeczywistości poprzez pryzmat marzeń i poezji,

- wielka, tragiczna miłość,

- niezgoda na panujące normy społeczne i moralne,

- pesymistyczne poczucie bezcelowości życia,

- poczucie wyjątkowego osamotnienia, wyobcow... więcej

* * *

Racjonalizm czy marzycielstwo – porównanie poglądów Alberta i Wertera

Werter i Albert to mężczyźni, różniący się światopoglądem i cechami charakteru, połączeni uczuciem do jednej kobiety.

Albert, kierujący się przede wszystkim rozsądkiem i trzeźwo patrzący na życie, reprezentuje racjonalistyczne podeście do świata. Ma ustabilizowane życie osobiste i zawodowe. Jego małżeństwo z Lottą opiera się na wieloletniej przyjaźni i zaufaniu. Odnajduje satysfakcję w pracy, której poświęca się bezgranicznie. Jest mężczyzną odpowiedzialnym, dojrzałym emocjonalnie, powszechnie lubianym i szanowanym.

Werter jest przeciwieństwem spokojnego i ustatkowanego Alberta. Jako ar... więcej

* * *

Najważniejsze cytaty w „Cierpieniach młodego Wertera”

Werter o miłości:

Nie myślałem i nie śniłem w mym życiu, że spotkam w tak czystej formie tak gwałtowną żądzę i tak gorące i tęskne pożądanie.
Przeżywam dni tak szczęśliwe, jakie Bóg chowa dla swych świętych; niech się ze mną stanie, co chce, nie będzie mi wolno powiedzieć, że nie zaznałem radości, najczęstszych radości życia.

Wilhelmie, czym jest dla naszego serca świat bez miłości! Czym jest latarnia magiczna bez światła! Ledwo wstawisz w nią lampkę, ukazują się najbogatsze obrazy na twej białej ścianie.

Czyż musiało tak być, że to, co tworzy szczęście człowieka, stało ... więcej

* * *

Bibliografia

1.Friedenthal R.: Goethe, jego życie i czasy, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1969

2.Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1991

3.Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław 1998

4.Witkowska A., Przybylski R.: Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998... więcej

* * *

Główne wątki „Cierpień młodego Wertera”

Wątek główny

Miłość Wertera do Lotty – Werter zakochuje się w Lotcie od pierwszego spojrzenia. Jego uczucie do dziewczyny sprawia, że jest szczęśliwy i zafascynowany ukochaną. Idealizuje jej postać. Łączy ich wrażliwość, zamiłowanie do literatury i muzyki. Miłość ta jest tragiczna. Werter ma świadomość, że Lotta jest zaręczona i nigdy nie będzie mógł być dla niej kimś więcej niż przyjacielem. Powrót narzeczonego – Alberta – burzy radość młodzieńca. Werter coraz bardziej zatraca się w miłości do dziewczyny. Staje się niespokojny. Postanawia wyjechać. Wraca k... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies