Test:

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Wileńskim
b) Uniwersytecie Warszawskim
c) Uniwersytecie Jagiellońskim
d) Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) Kancelarii Premiera
b) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
c) biurze handlowym
d) Banku Narodowym
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Polsce
b) Czechach
c) Niemczech
d) Rosji
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1890
b) w roku 1916
c) w roku 1907
d) w roku 1899
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Stanford
b) Oxfordzie
c) Nowym Jorku
d) Chicago
Rozwiązanie

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Nancy
c) Bordeaux
d) Paryżu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies