Test:

Taganrog leży:
a) na Litwie
b) w Rosji
c) w Kazachstanie
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Na początku powieści skrzypaczka wspomina dzień, w którym na przekór Marcie kupiła nieodpowiedni dla niej:
a) parasol
b) grzebień
c) sweter
d) kapelusz
Rozwiązanie

Główna bohaterka studia na wydziale muzycznym odbywała w:
a) Moskwie
b) Wilnie
c) Petersburgu
d) Kijowie
Rozwiązanie

Żona zrobiła Adamowi na drutach:
a) „gamasze”
b) „kapotę”
c) „kufajkę”
d) kalesony
Rozwiązanie

Róża wspomina dzień, w którym razem z ciotką wybrała się do parku i została nazwana:
a) aniołkiem
b) brzydulą
c) Cyganką
d) Żydówką
Rozwiązanie

Fabuła utworu przypomina strukturę:
a) koła
b) marzenia na jawie
c) labityntu
d) kręgów wodnych
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w poranek:
a) piątkowy
b) sobotni
c) czwartkowy
d) poniedziałkowy
Rozwiązanie

Na ciepłe słowa męża Róża reaguje gniewem i oskarżeniami, uważa, że zanadto zaprzyjaźnił się z panią:
a) Kwiatkowską
b) Kowalską
c) Kamińską
d) Kreślarską
Rozwiązanie

Róża zakochała się w Bądskim, mając:
a) dwadzieścia lat
b) dwadzieścia dwa lata
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) Kancelarii Premiera
b) Banku Narodowym
c) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
d) biurze handlowym
Rozwiązanie


Główną przyczyną powstania „Cudzoziemki” była próba rozrachunku autorki ze wspomnieniami o:
a) córce
b) siostrze
c) matce
d) ojcu
Rozwiązanie

Z Taganrogu postanowiła zabrać Różę do Warszawy
a) kuzynka Olga
b) siostra Marta
c) ciotka Luiza
d) babka Adelajda
Rozwiązanie

Róża znana była z pięknego:
a) uśmiechu
b) sposobu poruszania się
c) koloru włosów
d) nosa
Rozwiązanie

Określenie cudzoziemka pada po raz pierwszy we wspomnieniach skrzypaczki o spacerze w:
a) Genewie
b) Mediolanie
c) Rzymie
d) Berlinie
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Jagiellońskim
b) Uniwersytecie Wileńskim
c) Uniwersytecie Lwowskim
d) Uniwersytecie Warszawskim
Rozwiązanie

Wizyta u lekarza Gerhardta odbyła się w:
a) Kijowie
b) Moskwie
c) Królewcu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Adam pragnął, aby córka ukończyła szkołę:
a) gospodyń wiejskich
b) ogrodniczą
c) krawiecką
d) artystyczną
Rozwiązanie

Cechą „Cudzoziemki” jako powieści psychologicznej nie jest:
a) współistnienie dwóch płaszczyzn czasu
b) zastosowanie przez autorkę retrospekcji
c) konstrukcja fabuły powieści oparta na analizie doznań i zachowań głównej bohaterki
d) chronologia zdarzeń
Rozwiązanie

Walorami artystycznymi „Cudzoziemki” nie jest:
a) dwutorowość narracji i czasu
b) psychologizm postaci
c) ukazanie scen militarnych
d) wykorzystanie motywów muzycznych
Rozwiązanie

Główna bohaterka nie znalazła swojego miejsca, ani w życiu osobistym, ani w społeczeństwie przez:
a) sześćdziesiąt lat
b) sześćdziesiąt pięć lat
c) pięćdziesiąt pięć lat
d) pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Nowym Jorku
b) Chicago
c) Oxfordzie
d) Stanford
Rozwiązanie

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Nancy
b) Lyonie
c) Paryżu
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Czechach
b) Niemczech
c) Rosji
d) Polsce
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1899
b) w roku 1916
c) w roku 1890
d) w roku 1907
Rozwiązanie

Pierwsza narzeczona Władysia to:
a) Helena
b) Halina
c) Jadwiga
d) Helga
Rozwiązanie

Matka Marii Kuncewiczowej zmarła 7 grudnia:
a) 1932 roku
b) 1930 roku
c) 1937 roku
d) 1935 roku
Rozwiązanie

Jadwiga przez wizyty Róży zaczęła chorować na:
a) depresję
b) nerwicę
c) agrofobię
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Róża nie kochała córki i nienawidziła jej za:
a) uczucia do brata
b) romantyczny charakter
c) podobieństwo do ojca
d) urodę
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Róży miał na imię:
a) Kazio
b) Widzio
c) Boguś
d) Staś
Rozwiązanie

Miejscem akcji czasu teraźniejszego jest:
a) Lublin
b) Kraków
c) Gdańsk
d) Warszawa
Rozwiązanie

Kobieta pyta syna, "jaka będzie jej śmierć – śmierć człowieka, który się urodził i nigdy nie żył" w:
a) Genewie
b) Osetii
c) Velletri
d) Ostii
Rozwiązanie

Marta wspomina swoją pierwszą miłość do:
a) Pawła
b) Stefana
c) Piotra
d) Marka
Rozwiązanie

Róża uważa, że córka nie szanuje pamiątek rodzinnych i zabiera jej:
a) wachlarz babki
b) medal dziadka
c) szal prababki
d) szablę pradziadka
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa wykorzystała technikę:
a) detektywistyczną
b) wolnych wyborów
c) przeskoków linearnych
d) swobodnego kojarzenia
Rozwiązanie

Po dziesięciu latach Róża odwiedza syna:
a) we Francji
b) w Anglii
c) w Niemczech
d) we Włoszech
Rozwiązanie

W okresie przedwojennym powieść ukazywała się drukiem:
a) dwukrotnie
b) sześciokrotnie
c) czterokrotnie
d) ośmiokrotnie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies