Test:

Róża zakochała się w Bądskim, mając:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

Główna bohaterka studia na wydziale muzycznym odbywała w:
a) Kijowie
b) Petersburgu
c) Moskwie
d) Wilnie
Rozwiązanie

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) Kancelarii Premiera
b) biurze handlowym
c) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
d) Banku Narodowym
Rozwiązanie

Fabuła utworu przypomina strukturę:
a) kręgów wodnych
b) labityntu
c) koła
d) marzenia na jawie
Rozwiązanie

Określenie cudzoziemka pada po raz pierwszy we wspomnieniach skrzypaczki o spacerze w:
a) Genewie
b) Rzymie
c) Mediolanie
d) Berlinie
Rozwiązanie

Na ciepłe słowa męża Róża reaguje gniewem i oskarżeniami, uważa, że zanadto zaprzyjaźnił się z panią:
a) Kowalską
b) Kreślarską
c) Kamińską
d) Kwiatkowską
Rozwiązanie

Z Taganrogu postanowiła zabrać Różę do Warszawy
a) babka Adelajda
b) kuzynka Olga
c) ciotka Luiza
d) siostra Marta
Rozwiązanie

Pierwsza narzeczona Władysia to:
a) Halina
b) Helga
c) Helena
d) Jadwiga
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa wykorzystała technikę:
a) wolnych wyborów
b) swobodnego kojarzenia
c) detektywistyczną
d) przeskoków linearnych
Rozwiązanie

Kobieta pyta syna, "jaka będzie jej śmierć – śmierć człowieka, który się urodził i nigdy nie żył" w:
a) Ostii
b) Osetii
c) Genewie
d) Velletri
Rozwiązanie


Adam pragnął, aby córka ukończyła szkołę:
a) krawiecką
b) artystyczną
c) gospodyń wiejskich
d) ogrodniczą
Rozwiązanie

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Bordeaux
c) Nancy
d) Paryżu
Rozwiązanie

Marta wspomina swoją pierwszą miłość do:
a) Pawła
b) Marka
c) Stefana
d) Piotra
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w poranek:
a) piątkowy
b) czwartkowy
c) poniedziałkowy
d) sobotni
Rozwiązanie

Na początku powieści skrzypaczka wspomina dzień, w którym na przekór Marcie kupiła nieodpowiedni dla niej:
a) grzebień
b) parasol
c) kapelusz
d) sweter
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1899
b) w roku 1907
c) w roku 1890
d) w roku 1916
Rozwiązanie

Róża znana była z pięknego:
a) nosa
b) koloru włosów
c) uśmiechu
d) sposobu poruszania się
Rozwiązanie

Róża uważa, że córka nie szanuje pamiątek rodzinnych i zabiera jej:
a) szablę pradziadka
b) medal dziadka
c) wachlarz babki
d) szal prababki
Rozwiązanie

W okresie przedwojennym powieść ukazywała się drukiem:
a) dwukrotnie
b) ośmiokrotnie
c) czterokrotnie
d) sześciokrotnie
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Wileńskim
b) Uniwersytecie Warszawskim
c) Uniwersytecie Jagiellońskim
d) Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Nowym Jorku
b) Oxfordzie
c) Chicago
d) Stanford
Rozwiązanie

Róża nie kochała córki i nienawidziła jej za:
a) romantyczny charakter
b) podobieństwo do ojca
c) uczucia do brata
d) urodę
Rozwiązanie

Główna bohaterka nie znalazła swojego miejsca, ani w życiu osobistym, ani w społeczeństwie przez:
a) pięćdziesiąt pięć lat
b) sześćdziesiąt lat
c) pięćdziesiąt lat
d) sześćdziesiąt pięć lat
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Polsce
b) Rosji
c) Czechach
d) Niemczech
Rozwiązanie

Po dziesięciu latach Róża odwiedza syna:
a) we Włoszech
b) w Niemczech
c) w Anglii
d) we Francji
Rozwiązanie

Żona zrobiła Adamowi na drutach:
a) „kufajkę”
b) „gamasze”
c) kalesony
d) „kapotę”
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Róży miał na imię:
a) Kazio
b) Boguś
c) Widzio
d) Staś
Rozwiązanie

Cechą „Cudzoziemki” jako powieści psychologicznej nie jest:
a) chronologia zdarzeń
b) współistnienie dwóch płaszczyzn czasu
c) konstrukcja fabuły powieści oparta na analizie doznań i zachowań głównej bohaterki
d) zastosowanie przez autorkę retrospekcji
Rozwiązanie

Walorami artystycznymi „Cudzoziemki” nie jest:
a) ukazanie scen militarnych
b) psychologizm postaci
c) wykorzystanie motywów muzycznych
d) dwutorowość narracji i czasu
Rozwiązanie

Główną przyczyną powstania „Cudzoziemki” była próba rozrachunku autorki ze wspomnieniami o:
a) matce
b) siostrze
c) córce
d) ojcu
Rozwiązanie

Wizyta u lekarza Gerhardta odbyła się w:
a) Kijowie
b) Królewcu
c) Lublinie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Róża wspomina dzień, w którym razem z ciotką wybrała się do parku i została nazwana:
a) brzydulą
b) Żydówką
c) Cyganką
d) aniołkiem
Rozwiązanie

Taganrog leży:
a) w Kazachstanie
b) w Rosji
c) na Litwie
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Matka Marii Kuncewiczowej zmarła 7 grudnia:
a) 1932 roku
b) 1935 roku
c) 1937 roku
d) 1930 roku
Rozwiązanie

Miejscem akcji czasu teraźniejszego jest:
a) Kraków
b) Warszawa
c) Gdańsk
d) Lublin
Rozwiązanie

Jadwiga przez wizyty Róży zaczęła chorować na:
a) nerwicę
b) depresję
c) agrofobię
d) schizofrenię
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies