Test:

Róża znana była z pięknego:
a) koloru włosów
b) uśmiechu
c) sposobu poruszania się
d) nosa
Rozwiązanie

Kobieta pyta syna, "jaka będzie jej śmierć – śmierć człowieka, który się urodził i nigdy nie żył" w:
a) Osetii
b) Velletri
c) Genewie
d) Ostii
Rozwiązanie

Marta wspomina swoją pierwszą miłość do:
a) Pawła
b) Marka
c) Stefana
d) Piotra
Rozwiązanie

Określenie cudzoziemka pada po raz pierwszy we wspomnieniach skrzypaczki o spacerze w:
a) Mediolanie
b) Berlinie
c) Rzymie
d) Genewie
Rozwiązanie

Pierwsza narzeczona Władysia to:
a) Jadwiga
b) Helena
c) Halina
d) Helga
Rozwiązanie

Główną przyczyną powstania „Cudzoziemki” była próba rozrachunku autorki ze wspomnieniami o:
a) siostrze
b) córce
c) matce
d) ojcu
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Róży miał na imię:
a) Staś
b) Boguś
c) Kazio
d) Widzio
Rozwiązanie

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) biurze handlowym
b) Kancelarii Premiera
c) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
d) Banku Narodowym
Rozwiązanie

Walorami artystycznymi „Cudzoziemki” nie jest:
a) ukazanie scen militarnych
b) dwutorowość narracji i czasu
c) psychologizm postaci
d) wykorzystanie motywów muzycznych
Rozwiązanie

Cechą „Cudzoziemki” jako powieści psychologicznej nie jest:
a) chronologia zdarzeń
b) współistnienie dwóch płaszczyzn czasu
c) konstrukcja fabuły powieści oparta na analizie doznań i zachowań głównej bohaterki
d) zastosowanie przez autorkę retrospekcji
Rozwiązanie


Na ciepłe słowa męża Róża reaguje gniewem i oskarżeniami, uważa, że zanadto zaprzyjaźnił się z panią:
a) Kwiatkowską
b) Kreślarską
c) Kowalską
d) Kamińską
Rozwiązanie

Główna bohaterka studia na wydziale muzycznym odbywała w:
a) Kijowie
b) Petersburgu
c) Wilnie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Wizyta u lekarza Gerhardta odbyła się w:
a) Królewcu
b) Lublinie
c) Moskwie
d) Kijowie
Rozwiązanie

Taganrog leży:
a) na Ukrainie
b) w Rosji
c) w Kazachstanie
d) na Litwie
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w poranek:
a) sobotni
b) poniedziałkowy
c) czwartkowy
d) piątkowy
Rozwiązanie

Miejscem akcji czasu teraźniejszego jest:
a) Gdańsk
b) Warszawa
c) Lublin
d) Kraków
Rozwiązanie

Róża wspomina dzień, w którym razem z ciotką wybrała się do parku i została nazwana:
a) brzydulą
b) aniołkiem
c) Cyganką
d) Żydówką
Rozwiązanie

Z Taganrogu postanowiła zabrać Różę do Warszawy
a) babka Adelajda
b) siostra Marta
c) ciotka Luiza
d) kuzynka Olga
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1907
b) w roku 1890
c) w roku 1899
d) w roku 1916
Rozwiązanie

Główna bohaterka nie znalazła swojego miejsca, ani w życiu osobistym, ani w społeczeństwie przez:
a) sześćdziesiąt pięć lat
b) pięćdziesiąt pięć lat
c) pięćdziesiąt lat
d) sześćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Róża zakochała się w Bądskim, mając:
a) dwadzieścia dwa lata
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Żona zrobiła Adamowi na drutach:
a) kalesony
b) „kapotę”
c) „gamasze”
d) „kufajkę”
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Jagiellońskim
b) Uniwersytecie Lwowskim
c) Uniwersytecie Warszawskim
d) Uniwersytecie Wileńskim
Rozwiązanie

Matka Marii Kuncewiczowej zmarła 7 grudnia:
a) 1932 roku
b) 1930 roku
c) 1937 roku
d) 1935 roku
Rozwiązanie

Po dziesięciu latach Róża odwiedza syna:
a) we Włoszech
b) w Niemczech
c) we Francji
d) w Anglii
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Rosji
b) Niemczech
c) Polsce
d) Czechach
Rozwiązanie

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Bordeaux
c) Paryżu
d) Nancy
Rozwiązanie

Jadwiga przez wizyty Róży zaczęła chorować na:
a) agrofobię
b) depresję
c) nerwicę
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Róża nie kochała córki i nienawidziła jej za:
a) podobieństwo do ojca
b) uczucia do brata
c) romantyczny charakter
d) urodę
Rozwiązanie

Adam pragnął, aby córka ukończyła szkołę:
a) artystyczną
b) ogrodniczą
c) gospodyń wiejskich
d) krawiecką
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Chicago
b) Oxfordzie
c) Nowym Jorku
d) Stanford
Rozwiązanie

Fabuła utworu przypomina strukturę:
a) kręgów wodnych
b) koła
c) marzenia na jawie
d) labityntu
Rozwiązanie

W okresie przedwojennym powieść ukazywała się drukiem:
a) dwukrotnie
b) czterokrotnie
c) sześciokrotnie
d) ośmiokrotnie
Rozwiązanie

Róża uważa, że córka nie szanuje pamiątek rodzinnych i zabiera jej:
a) szal prababki
b) medal dziadka
c) wachlarz babki
d) szablę pradziadka
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa wykorzystała technikę:
a) detektywistyczną
b) przeskoków linearnych
c) wolnych wyborów
d) swobodnego kojarzenia
Rozwiązanie

Na początku powieści skrzypaczka wspomina dzień, w którym na przekór Marcie kupiła nieodpowiedni dla niej:
a) sweter
b) grzebień
c) kapelusz
d) parasol
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies