Test:

Najmłodszy syn Róży miał na imię:
a) Kazio
b) Staś
c) Widzio
d) Boguś
Rozwiązanie

Kobieta pyta syna, "jaka będzie jej śmierć – śmierć człowieka, który się urodził i nigdy nie żył" w:
a) Genewie
b) Velletri
c) Ostii
d) Osetii
Rozwiązanie

Żona zrobiła Adamowi na drutach:
a) „kapotę”
b) „kufajkę”
c) „gamasze”
d) kalesony
Rozwiązanie

Wizyta u lekarza Gerhardta odbyła się w:
a) Kijowie
b) Moskwie
c) Lublinie
d) Królewcu
Rozwiązanie

Róża nie kochała córki i nienawidziła jej za:
a) romantyczny charakter
b) uczucia do brata
c) urodę
d) podobieństwo do ojca
Rozwiązanie

Po dziesięciu latach Róża odwiedza syna:
a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Anglii
Rozwiązanie

Adam pragnął, aby córka ukończyła szkołę:
a) ogrodniczą
b) krawiecką
c) artystyczną
d) gospodyń wiejskich
Rozwiązanie

Matka Marii Kuncewiczowej zmarła 7 grudnia:
a) 1932 roku
b) 1930 roku
c) 1937 roku
d) 1935 roku
Rozwiązanie

W okresie przedwojennym powieść ukazywała się drukiem:
a) ośmiokrotnie
b) czterokrotnie
c) dwukrotnie
d) sześciokrotnie
Rozwiązanie

Marta wspomina swoją pierwszą miłość do:
a) Marka
b) Stefana
c) Pawła
d) Piotra
Rozwiązanie


Fabuła utworu przypomina strukturę:
a) kręgów wodnych
b) labityntu
c) marzenia na jawie
d) koła
Rozwiązanie

Walorami artystycznymi „Cudzoziemki” nie jest:
a) ukazanie scen militarnych
b) psychologizm postaci
c) wykorzystanie motywów muzycznych
d) dwutorowość narracji i czasu
Rozwiązanie

Na ciepłe słowa męża Róża reaguje gniewem i oskarżeniami, uważa, że zanadto zaprzyjaźnił się z panią:
a) Kowalską
b) Kreślarską
c) Kwiatkowską
d) Kamińską
Rozwiązanie

W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w:
a) Banku Narodowym
b) Kancelarii Premiera
c) biurze handlowym
d) Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Rozwiązanie

Róża uważa, że córka nie szanuje pamiątek rodzinnych i zabiera jej:
a) szal prababki
b) szablę pradziadka
c) wachlarz babki
d) medal dziadka
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Jagiellońskim
b) Uniwersytecie Lwowskim
c) Uniwersytecie Warszawskim
d) Uniwersytecie Wileńskim
Rozwiązanie

Główna bohaterka nie znalazła swojego miejsca, ani w życiu osobistym, ani w społeczeństwie przez:
a) pięćdziesiąt lat
b) sześćdziesiąt lat
c) pięćdziesiąt pięć lat
d) sześćdziesiąt pięć lat
Rozwiązanie

Określenie cudzoziemka pada po raz pierwszy we wspomnieniach skrzypaczki o spacerze w:
a) Mediolanie
b) Genewie
c) Berlinie
d) Rzymie
Rozwiązanie

Kuncewiczowa przyjeżdża do Warszawy:
a) w roku 1890
b) w roku 1916
c) w roku 1907
d) w roku 1899
Rozwiązanie

Taganrog leży:
a) na Litwie
b) na Ukrainie
c) w Kazachstanie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Na początku powieści skrzypaczka wspomina dzień, w którym na przekór Marcie kupiła nieodpowiedni dla niej:
a) parasol
b) grzebień
c) kapelusz
d) sweter
Rozwiązanie

Pierwsza narzeczona Władysia to:
a) Helena
b) Helga
c) Halina
d) Jadwiga
Rozwiązanie

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Bordeaux
c) Nancy
d) Paryżu
Rozwiązanie

Cechą „Cudzoziemki” jako powieści psychologicznej nie jest:
a) konstrukcja fabuły powieści oparta na analizie doznań i zachowań głównej bohaterki
b) współistnienie dwóch płaszczyzn czasu
c) zastosowanie przez autorkę retrospekcji
d) chronologia zdarzeń
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Stanford
b) Nowym Jorku
c) Oxfordzie
d) Chicago
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa wykorzystała technikę:
a) swobodnego kojarzenia
b) detektywistyczną
c) wolnych wyborów
d) przeskoków linearnych
Rozwiązanie

Główną przyczyną powstania „Cudzoziemki” była próba rozrachunku autorki ze wspomnieniami o:
a) siostrze
b) ojcu
c) matce
d) córce
Rozwiązanie

Róża zakochała się w Bądskim, mając:
a) dwadzieścia dwa lata
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Z Taganrogu postanowiła zabrać Różę do Warszawy
a) babka Adelajda
b) siostra Marta
c) ciotka Luiza
d) kuzynka Olga
Rozwiązanie

Jadwiga przez wizyty Róży zaczęła chorować na:
a) schizofrenię
b) nerwicę
c) agrofobię
d) depresję
Rozwiązanie

Róża wspomina dzień, w którym razem z ciotką wybrała się do parku i została nazwana:
a) Żydówką
b) Cyganką
c) aniołkiem
d) brzydulą
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w:
a) Polsce
b) Czechach
c) Rosji
d) Niemczech
Rozwiązanie

Róża znana była z pięknego:
a) koloru włosów
b) nosa
c) sposobu poruszania się
d) uśmiechu
Rozwiązanie

Miejscem akcji czasu teraźniejszego jest:
a) Lublin
b) Warszawa
c) Gdańsk
d) Kraków
Rozwiązanie

Główna bohaterka studia na wydziale muzycznym odbywała w:
a) Kijowie
b) Petersburgu
c) Wilnie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w poranek:
a) sobotni
b) czwartkowy
c) piątkowy
d) poniedziałkowy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies