Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cudzoziemka

Biografia Marii Kuncewiczowej

Autor: Dorota Blednicka

Maria Kuncewiczowa, z domu Szczepańska, urodziła się 30 października 1895 roku w Samarze nad Wołgą jako czwarte dziecko Adeliny z Dziubińskich i Józefa Szczepańskiego. Matka pisarki była córką oficera wojsk rosyjskich i artystką - skrzypaczką. Ojciec, syn powstańca z 1863 i poetki, Cecylii z domu Eichler, pochodził z inteligenckiej rodziny, ze szlacheckim rodowodem, o bogatych tradycjach patriotycznych i powstańczych. Ukończył doktorat na Uniwersytecie Petersburskim, a następnie otrzymał posadę nauczyciela matematyki w gimnazjum realnym w Saratowie.

Lata dzieciństwa i młodości Marii przypadają na okres odrodzenia się Polski Niepodległej. Po wielu latach pobytu w Rosji, rodzina Szczepańskich może osiedlić się na ziemiach ojczystych i w roku 1899 przyjeżdża do Warszawy, gdzie mała Maria rozpoczyna naukę na prywatnej pensji pani Sikorskiej. W roku 1906 Józef Szczepański wraz z najbliższymi przenosi się do Płocka i podejmuje się organizacji polskiego gimnazjum, które następnie przekazuje Polskiej Macierzy Szkolnej. Przyszła pisarka uczęszcza wówczas na pensję pani Aspis, którą kończy w roku 1913 i otrzymuje dyplom nauczycielki domowej.

Wkrótce z matką opuszcza kraj i udaje się do Francji. W latach 1913 – 1914 chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w Nancy. Następnie przenosi się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które kontynuuje później na Uniwersytecie Warszawskim. W 1917 roku Maria Szczepańska wraca do Warszawy i podejmuje pracę tłumaczki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dwa lata później, jako tłumaczka wydziału prasowego MSZ, bierze udział w konferencji pokojowej w Paryżu.

W 1918 roku w piśmie studenckim „Pro arte et studio” ukazuje się debiutancka nowela Marii – „Bursztyny”. Jej kolejne opowiadanie, „Śmierć fiołkowa”, zostaje odrzucone i, jak wspomina sama pisarka, opatrzone złośliwym komentarzem Juliana Tuwima. W 1921 pisarka wychodzi za mąż za Jerzego Kuncewicza, działacza ludowego. W rok później na świat przychodzi ich jedyne dziecko, syn Witold. Na podstawie doświadczeń młodej matki i refleksji nad macierzyństwem powstaje opowiadanie „Przymierze z dzieckiem”, w którym Kuncewiczowa zaprzecza istnieniu wrodzonej miłości do jeszcze nieznanego dziecka oraz stara się obalić pogląd, że kobieta jest przeznaczona do rodzenia dzieci. Utwór ukazuje się drukiem w 1926 roku w „Bluszczu” i nosi znamiona charakterystyczne dla całej późniejszej twórczości pisarki – elementy autobiograficzne, osobiste, często intymne przeżycia i doznania.
W 1924 roku w Polsce powstaje oddział Pen-Clubu, w którym Maria Kuncewiczowa podejmuje pracę. Wraz z Zofią Nałkowską uczestniczy w międzynarodowych kongresach instytucji w Pradze i Paryżu. Rok później, pod wpływem matki, rozpoczyna naukę śpiewu w Konserwatorium Warszawskim w klasie operowej pod kierownictwem Sewilskiego, Kazury i Szopskiego. Lekcji udziela jej również siostra Karola Szymanowskiego, Stanisława, która przygotowuje pisarkę do recitalu francuskiej piosenki impresjonistycznej. Maria Kuncewiczowa zaczyna występować z koncertami w stolicy i na prowincji. W 1926 podejmuje próbę pracy przekładowej. Z inicjatywy Melchiora Wańkowicza, który dostarcza jej materiałów w języku angielskim, pisze książkę przygodową dla młodzieży „Tsen-Hi, władczyni bokserów”. W 1927 dokonuje ostatecznego wyboru między muzyką a literaturą i oddaje się pracy pisarskiej. W tymże roku państwo Kuncewiczowie zakupują w Kazimierzu Dolnym działkę, na której w ciągu dziewięciu lat budują piękny, stylowy dom, zaprojektowany przez architekta Karola Sicińskiego. W 1931 umiera matka Kuncewiczowej, co stanowi ogromny wstrząs psychiczny dla pisarki. Rok później zaczyna chorować Józef Szczepański i wkrótce umiera. Kolejną tragedią dla Marii jest nieoczekiwania śmierć brata Aleksandra w warszawskim Instytucie Radowym.

strona:    1    2  

Szybki test:

W latach 1913 – 1914 Kuncewiczowa chodzi na wykłady literatury francuskiej na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Nancy
c) Paryżu
d) Bordeaux
Rozwiązanie

W latach 1962 – 1968 Kuncewiczowa prowadzi wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie w:
a) Stanford
b) Chicago
c) Oxfordzie
d) Nowym Jorku
Rozwiązanie

Kunncewiczowa rozpoczyna studia polonistyczne na:
a) Uniwersytecie Warszawskim
b) Uniwersytecie Lwowskim
c) Uniwersytecie Jagiellońskim
d) Uniwersytecie Wileńskim
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie szczegółowe „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – streszczenie w pigułce
Główne wątki w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Czas i miejsce akcji „Cudzoziemki”
Kompozycja i struktura „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Geneza „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Tragizm postaci Róży - „Dwa imiona – dwa życia: pierwsze krótkie i prawdziwe; drugie wymyślone, długie, nadto długie… Pierwsze – kwiat, miłość i nieszczęście. Drugie: szacunek ludzi, honor, powolna śmierć duszy&#
„Cudzoziemka” – wyjaśnienie tytułu
„Cudzoziemka” jako powieść psychologiczna
Motywy literackie w „Cudzoziemce”
Plan wydarzeń „Cudzoziemki”
Biografia Marii Kuncewiczowej
Maria Kuncewiczowa – kalendarium życia i twórczości
Krytyka literacka o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Adaptacje „Cudzoziemki”
Najważniejsze cytaty z „Cudzoziemki”
Bibliografia
Bohaterowie
Róża Żabczyńska - charakterystyka postaci
Władysław – charakterystyka postaci
Marta – charakterystyka postaci
Adam – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies