Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cudzoziemka

Władysław – charakterystyka postaci

Autor: Dorota Blednicka

Władysław jest najstarszym synem Róży i Adama, dyplomatą na wysokim stanowisku państwowym, mężem Jadwigi i ojcem trójki dzieci.
Władyś jest mężczyzną słabego zdrowia, nerwowym i wiecznie niespokojnym.

Od najmłodszych lat chorował na serce. Po Adamie odziedziczył flegmatyczną naturę, po Róży – wątłe ciało „o wielkiej śledzionie, o nerwowym sercu, o bolesnych ambicjach uwikłanych w kompleks niższości”. Wyrósł na człowieka popędliwego i zarazem wyrozumiałego. Łączył w sobie cechy rodziców: wewnętrzny impet, potrzebę zmian, triumfów i przodownictwa matki oraz skłonność do przeceniania cudzej racji i strach przed odpowiedzialnością ojca. Jego wiecznie napięte nerwy nie znosiły hałasów, niepunktualności, złej pogody i choroby. Każdą klęskę przyjmował ze spokojem, przekonany o własnej winie i nieudolności. Uwielbiany przez żonę, starał się okazywać jej wiele miłości, pamiętając zawsze pogardę, z jaką odnosiła się matka do ojca. Miał zdolność do muzyki i często akompaniował Róży podczas koncertów.

Władysław kochał Różę miłością bezwzględną, bezgraniczną i wyuczoną. Od najmłodszych lat musiał okazywać jej troskę, choć czasami przerażała go i zadziwiała swoim zachowaniem. Podziwiał matkę i był jej ciekaw. Kobiety początkowo wzbudzały w nim lęk, który wynikał z urazy, jaką czuł do skrzypaczki. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego matka pragnęła decydować o jego życiu. Marzył o kobiecie, która nigdy by nie budziła w nim ani zachwytu, ani niepokoju, lecz dozgonną czułość. Jego pierwsza narzeczona była przeciwieństwem Róży – brzydka, lecz dobra. Zachowanie matki, kiedy poznała dziewczynę, wzbudziło w nim gniew i bezsilność, lecz szybko uległ wpływowi Róży i zerwał zaręczyny. Po poznaniu Jadwigi postawił rodziców przed faktem dokonanym – poinformował ich o dacie ślubu.

Skupiony na zaspokajaniu potrzeb skrzypaczki, jej kaprysów, przez wiele lat pozwalał, aby podczas wizyt burzyła spokój jego rodziny i domu. Zawsze starał się przeniknąć jej dziwny świat, zrozumieć emocje, jakich doznawała.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie szczegółowe „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – streszczenie w pigułce
Geneza „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Główne wątki w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Czas i miejsce akcji „Cudzoziemki”
Kompozycja i struktura „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
„Cudzoziemka” jako powieść psychologiczna
Tragizm postaci Róży - „Dwa imiona – dwa życia: pierwsze krótkie i prawdziwe; drugie wymyślone, długie, nadto długie… Pierwsze – kwiat, miłość i nieszczęście. Drugie: szacunek ludzi, honor, powolna śmierć duszy&#
„Cudzoziemka” – wyjaśnienie tytułu
Motywy literackie w „Cudzoziemce”
Plan wydarzeń „Cudzoziemki”
Biografia Marii Kuncewiczowej
Maria Kuncewiczowa – kalendarium życia i twórczości
Krytyka literacka o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Adaptacje „Cudzoziemki”
Najważniejsze cytaty z „Cudzoziemki”
Bibliografia
Bohaterowie
Róża Żabczyńska - charakterystyka postaci
Władysław – charakterystyka postaci
Marta – charakterystyka postaci
Adam – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies