Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cudzoziemka

Czas i miejsce akcji „Cudzoziemki”Akcja powieści Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka” rozgrywa się w ciągu jednego dnia – od poniedziałkowego poranka do wczesnych godzin rannych dnia następnego. Jest to czas właściwy akcji powieści. Obok niego współistnieje czas retrospekcji – czas wspomnień, które odżywają w pamięci głównej bohaterki. Czas teraźniejszy (będący czasem narratora) i czas przeszły (związany z Różą Żabczyńską) przeplatają się wzajemnie.

Wydarzenia rozgrywające się w czasie teraźniejszym ułożone są chronologicznie od momentu wejścia głównej bohaterki utworu do mieszkania córki aż do chwili śmierci Róży. Wydarzenia czasu przeszłego nie zachowują chronologii, są przypadkowe, wywołane skojarzeniami, przedmiotami, słowami. Odpowiednio uporządkowane pozwalają odtworzyć losy Róży Żabczyńskiej od dzieciństwa do starości.

Czas fabuły powieści sięga wydarzeń do czasów kampanii napoleońskiej – wspomnienia o przodku Róży, powstania roku 1831, po którym babka Róży została zesłana w głąb Rosji.

Miejscem akcji czasu teraźniejszego jest Warszawa – mieszkanie Marty i pokój Róży, który kobieta wynajmuje u państwa Strawskich. Miejsca akcji czasu przeszłego związane są z życiem głównej bohaterki i przenoszą czytelnika do Taganrogu (dzieciństwo bohaterki), Petersburga (studia na wydziale muzycznym), Saratowa (miasteczko, w którym zamieszkała Róża po ślubie z Adamem), Berlina (studia Władysława), Rzymu (wycieczka Róży do domu syna) i Królewca (wizyta u doktora Gerhardta).

Szybki test:

Główna bohaterka studia na wydziale muzycznym odbywała w:
a) Wilnie
b) Kijowie
c) Moskwie
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Miejscem akcji czasu teraźniejszego jest:
a) Lublin
b) Warszawa
c) Kraków
d) Gdańsk
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w poranek:
a) sobotni
b) piątkowy
c) czwartkowy
d) poniedziałkowy
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie szczegółowe „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – streszczenie w pigułce
Kompozycja i struktura „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Geneza „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Główne wątki w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Czas i miejsce akcji „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – wyjaśnienie tytułu
„Cudzoziemka” jako powieść psychologiczna
Tragizm postaci Róży - „Dwa imiona – dwa życia: pierwsze krótkie i prawdziwe; drugie wymyślone, długie, nadto długie… Pierwsze – kwiat, miłość i nieszczęście. Drugie: szacunek ludzi, honor, powolna śmierć duszy&#
Biografia Marii Kuncewiczowej
Maria Kuncewiczowa – kalendarium życia i twórczości
Motywy literackie w „Cudzoziemce”
Plan wydarzeń „Cudzoziemki”
Krytyka literacka o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Adaptacje „Cudzoziemki”
Najważniejsze cytaty z „Cudzoziemki”
Bibliografia
Bohaterowie
Róża Żabczyńska - charakterystyka postaci
Władysław – charakterystyka postaci
Marta – charakterystyka postaci
Adam – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies