Test:

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) poborca podatkowy
b) wędrowny scholar
c) wieśniak
d) profesor wszech nauk
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Naprętnicy
b) Gwałtownicy
c) Buntownicy
d) Poplecznicy
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
b) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
c) będzie najmędrszym z ludzi
d) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o dwadzieścia lat
b) o dziesięć lat
c) o czterdzieści lat
d) o trzydzieści lat
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) budzi odrazę w Małgorzacie
b) uwodzi Małgorzatę
c) zachwyca Małgorztę
d) zakochuje się w Małgorzacie
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominikus
b) Homunkulus
c) Hominkilus
d) Hominkulis
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) magii
b) teologii
c) medycynie
d) logice
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) strażnik bram cienistego gaju
c) bożek lasów
d) syn Heleny i Fausta
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) przyjaciółki Małgorzaty
b) brata Małgorzaty
c) matki Małgorzaty
d) Małgorzaty
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) antidotum
b) trucizna
c) eliksir młodości
d) lekarstwo
Rozwiązanie


W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
b) kielichy z trucizną
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) sztylety ze śladami krwi
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
b) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
c) sporządzić miłosny napój
d) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) Heroda
b) podczaszego
c) kanclerza
d) błazna
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) folwark
b) skrzynię złota
c) pałacyk
d) wieczną młodość
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) pudel
b) chart
c) kundel
d) sznaucer
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Koheleta
b) Księgi Rodzaju
c) Księgi Hioba
d) Księgi Mądrości
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) samobójstwie jej kochanka
b) zabójstwie jej kochanka
c) śmierci jej męża
d) niewierności jej męża
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) zabrał pop
b) schowała jej przyjaciółka
c) zniknęły w tajemniczy sposób
d) ukryła matka
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Forkiada
b) Furia
c) Parka
d) Pytia
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Lipsku
b) Dreźnie
c) Koblencji
d) Brnie
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w Boże Narodzenie
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w Wielkanoc
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Aripasmy
b) Olbrzymie mrówki
c) Gryfy
d) Sfinksy
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) medycyny
b) teologii
c) prawa
d) algebry
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) potędze zemsty
b) skłóceniu możnych panów
c) nieporozumieniach między kochankami
d) nienawiści międzyludzkiej
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zmarli z przerażenia
b) zostali otruci przez Mefistofelesa
c) uciekli łodzią na wyspę
d) spłonęli w pożarze chatki
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) koszyk z jadłem
b) pierścień
c) zioła
d) dzban z winem
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) wino
b) piwo
c) szampana
d) tokaj
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Wiktora
b) Henryka
c) Ottona
d) Maurycego
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) otruła dziecko
b) udusiła dziecko
c) poroniła dziecko
d) utopiła dziecko
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) strażnika
b) błazna
c) dowódcę straży
d) gońca
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Wacław
b) Wiktor
c) Walenty
d) Witold
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Marsem
b) Plutonem
c) Parysem
d) Hefajstosem
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Eustachiusz
b) Hilary
c) Filemon
d) Bonifacy
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Anna
b) Marta
c) Weronika
d) Maria
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Menelaosa i Afrodytę
b) Parysa i Helenę
c) Odysa i Penelopę
d) Marsa i Petronię
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Michael
b) Mefistofeles
c) Rafael
d) Gabriel
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajdują się srebrne monety
b) znajdują się klejnoty
c) znajduje się złota broszka
d) znajduje się naszyjnik z pereł
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) najstarsze diabły
b) Lucyfera
c) Gwałtowników
d) chóry anielskie
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Rzymie
b) Azji Mniejszej
c) Grecji
d) Sparcie
Rozwiązanie

Lilith to:
a) wiedźma
b) prządka losu
c) pierwszą żona Adama
d) nimfa
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) w ogrodzie
c) w altanie
d) na ulicy
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Biedzie
b) Trosce
c) Winie
d) Brakowi
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Autora
b) Dyrektora
c) Aktora
d) Poety
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) ogromne ziemie
b) pałac
c) skrzynię złota
d) rękę jego córki
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Komik, Poeta i Aktor
b) Dyrektor, Poeta i Komik
c) Błazen, Dyrektor i Poeta
d) Autor, Dyrektor i Komik
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Persefona
b) Manto
c) Tales
d) Chiron
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies