Test:

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) wiekach średnich
b) baroku
c) oświeceniu
d) starożytności
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Jana
b) św. Łukasza
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) pałac
b) skrzynię złota
c) ogromne ziemie
d) rękę jego córki
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) budzi odrazę w Małgorzacie
b) zachwyca Małgorztę
c) zakochuje się w Małgorzacie
d) uwodzi Małgorzatę
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się złota broszka
b) znajdują się srebrne monety
c) znajdują się klejnoty
d) znajduje się naszyjnik z pereł
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) rozmowa Fausta z Wagnerem
b) pierwszy monolog Fausta
c) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) sztylety ze śladami krwi
b) kielichy z trucizną
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Bonifacy
b) Hilary
c) Eustachiusz
d) Filemon
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Błazen, Dyrektor i Poeta
b) Autor, Dyrektor i Komik
c) Dyrektor, Poeta i Komik
d) Komik, Poeta i Aktor
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zostali otruci przez Mefistofelesa
b) zmarli z przerażenia
c) spłonęli w pożarze chatki
d) uciekli łodzią na wyspę
Rozwiązanie


Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Poety
b) Aktora
c) Autora
d) Dyrektora
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Koblencji
b) Dreźnie
c) Lipsku
d) Brnie
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) fragmenty epickie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fragmenty liryczne
d) partie dramatyczne
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) dzieła średniowiecznego kronikarza
b) opowieści ludowych
c) legendy
d) autentycznych wydarzeń
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Wiktora
b) Maurycego
c) Ottona
d) Henryka
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) dzban z winem
b) koszyk z jadłem
c) pierścień
d) zioła
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o czterdzieści lat
b) o trzydzieści lat
c) o dwadzieścia lat
d) o dziesięć lat
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) błazna
b) Heroda
c) kanclerza
d) podczaszego
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) szanowaną
b) znienawidzoną
c) uwielbianą
d) niepożądaną
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) antidotum
b) eliksir młodości
c) lekarstwo
d) trucizna
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) symbolicznych
b) romantycznych
c) klasycznych
d) antycznych
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) szampana
b) tokaj
c) piwo
d) wino
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) zabrał pop
b) ukryła matka
c) schowała jej przyjaciółka
d) zniknęły w tajemniczy sposób
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) śmierci jej męża
b) zabójstwie jej kochanka
c) niewierności jej męża
d) samobójstwie jej kochanka
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) w ogrodzie
c) w altanie
d) na ulicy
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) błazna
b) gońca
c) dowódcę straży
d) strażnika
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) syn Heleny i Fausta
c) bożek lasów
d) strażnik bram cienistego gaju
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
b) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
c) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
d) sporządzić miłosny napój
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
b) w części pierwszej Fausta
c) po narodzinach syna Fausta i Heleny
d) w części drugiej Fausta
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Hioba
b) Księgi Koheleta
c) Księgi Mądrości
d) Księgi Rodzaju
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) magii
b) logice
c) medycynie
d) teologii
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) sznaucer
b) kundel
c) chart
d) pudel
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Walenty
b) Wiktor
c) Witold
d) Wacław
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Parysa i Helenę
b) Marsa i Petronię
c) Menelaosa i Afrodytę
d) Odysa i Penelopę
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) filozofii
b) medycyny
c) teologii
d) nauk stosowanych
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) teologii
b) prawa
c) algebry
d) medycyny
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Buntownicy
b) Naprętnicy
c) Gwałtownicy
d) Poplecznicy
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
d) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Rafael
b) Mefistofeles
c) Michael
d) Gabriel
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Pytia
b) Parka
c) Furia
d) Forkiada
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Manto
b) Persefona
c) Chiron
d) Tales
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) skrzynię złota
b) wieczną młodość
c) folwark
d) pałacyk
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) Lucyfera
b) chóry anielskie
c) najstarsze diabły
d) Gwałtowników
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) efekt rozgoryczenia Fausta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) buntu wobec Boga Fausta
d) buntu wobec świata Fausta
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) utopiła dziecko
b) poroniła dziecko
c) udusiła dziecko
d) otruła dziecko
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Parysem
b) Hefajstosem
c) Plutonem
d) Marsem
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominkilus
b) Hominikus
c) Homunkulus
d) Hominkulis
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1470-1510
b) w latach 1460-1540
c) w latach 1480-1540
d) w latach 1480-1520
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) potędze zemsty
b) nienawiści międzyludzkiej
c) skłóceniu możnych panów
d) nieporozumieniach między kochankami
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w Wielkanoc
b) w Boże Narodzenie
c) w wigilię Wielkanocy
d) w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1798 roku
b) 1808 roku
c) 1790 roku
d) 1803 roku
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Biedzie
b) Brakowi
c) Trosce
d) Winie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) wędrowny scholar
b) profesor wszech nauk
c) wieśniak
d) poborca podatkowy
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 2000 lat
b) 1000 lat
c) 3000 lat
d) 500 lat
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Weronika
b) Marta
c) Anna
d) Maria
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) prawie sześćdziesiąt lat
b) ponad sześćdziesiąt lat
c) prawie pięćdziesiąt lat
d) ponad pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Gracje to:
a) boginie wdzięku
b) prządki życia ludzkiego
c) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
d) boginie zemsty
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) największym dziełem literatury europejskiej
b) autobiografią
c) ostrzeżeniem dla potomnych
d) testamentem
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Sparcie
b) Rzymie
c) Grecji
d) Azji Mniejszej
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Aripasmy
b) Sfinksy
c) Gryfy
d) Olbrzymie mrówki
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) matki Małgorzaty
b) Małgorzaty
c) brata Małgorzaty
d) przyjaciółki Małgorzaty
Rozwiązanie

Lilith to:
a) wiedźma
b) nimfa
c) pierwszą żona Adama
d) prządka losu
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) harmonijna
b) otwarta
c) niedomknięta
d) zamknieta
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) obejmuje 1000 lat
b) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
c) nie został ściśle sprecyzowany
d) jest precyzyjnie określony
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) prawdziwej radości
b) poczucia porażki
c) niechęci do życia
d) głębokiego rozczarowania
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies