Test:

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) skrzynię złota
b) ogromne ziemie
c) rękę jego córki
d) pałac
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Dyrektora
b) Autora
c) Aktora
d) Poety
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zostali otruci przez Mefistofelesa
b) spłonęli w pożarze chatki
c) zmarli z przerażenia
d) uciekli łodzią na wyspę
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) medycynie
b) teologii
c) magii
d) logice
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) legendy
b) autentycznych wydarzeń
c) opowieści ludowych
d) dzieła średniowiecznego kronikarza
Rozwiązanie

Lilith to:
a) wiedźma
b) pierwszą żona Adama
c) prządka losu
d) nimfa
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) najstarsze diabły
b) Gwałtowników
c) Lucyfera
d) chóry anielskie
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) w części drugiej Fausta
b) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
c) w części pierwszej Fausta
d) po narodzinach syna Fausta i Heleny
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Marsem
b) Plutonem
c) Parysem
d) Hefajstosem
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Manto
b) Chiron
c) Tales
d) Persefona
Rozwiązanie


Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Rzymie
b) Sparcie
c) Grecji
d) Azji Mniejszej
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) zamknieta
b) otwarta
c) harmonijna
d) niedomknięta
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
b) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
c) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
d) sporządzić miłosny napój
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) ponad sześćdziesiąt lat
b) prawie pięćdziesiąt lat
c) prawie sześćdziesiąt lat
d) ponad pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) wieśniak
b) profesor wszech nauk
c) wędrowny scholar
d) poborca podatkowy
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) pudel
b) chart
c) kundel
d) sznaucer
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nienawiści międzyludzkiej
b) nieporozumieniach między kochankami
c) potędze zemsty
d) skłóceniu możnych panów
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Biedzie
b) Trosce
c) Winie
d) Brakowi
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) brata Małgorzaty
b) Małgorzaty
c) matki Małgorzaty
d) przyjaciółki Małgorzaty
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) pierścień
b) dzban z winem
c) koszyk z jadłem
d) zioła
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) dowódcę straży
b) gońca
c) błazna
d) strażnika
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) skrzynię złota
b) wieczną młodość
c) pałacyk
d) folwark
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) piwo
b) szampana
c) wino
d) tokaj
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Furia
b) Parka
c) Pytia
d) Forkiada
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) największym dziełem literatury europejskiej
b) autobiografią
c) ostrzeżeniem dla potomnych
d) testamentem
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) zabrał pop
b) ukryła matka
c) zniknęły w tajemniczy sposób
d) schowała jej przyjaciółka
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) strażnik bram cienistego gaju
c) bożek lasów
d) syn Heleny i Fausta
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) medycyny
b) prawa
c) teologii
d) algebry
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Maria
b) Weronika
c) Anna
d) Marta
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) będzie najmędrszym z ludzi
b) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
c) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
d) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Wiktora
b) Henryka
c) Maurycego
d) Ottona
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1808 roku
b) 1790 roku
c) 1798 roku
d) 1803 roku
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) głębokiego rozczarowania
b) poczucia porażki
c) niechęci do życia
d) prawdziwej radości
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Komik, Poeta i Aktor
b) Autor, Dyrektor i Komik
c) Błazen, Dyrektor i Poeta
d) Dyrektor, Poeta i Komik
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) budzi odrazę w Małgorzacie
b) zakochuje się w Małgorzacie
c) zachwyca Małgorztę
d) uwodzi Małgorzatę
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
b) pierwszy monolog Fausta
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) rozmowa Fausta z Wagnerem
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) symbolicznych
b) klasycznych
c) antycznych
d) romantycznych
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) kanclerza
b) Heroda
c) błazna
d) podczaszego
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
b) jest precyzyjnie określony
c) nie został ściśle sprecyzowany
d) obejmuje 1000 lat
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się złota broszka
b) znajdują się srebrne monety
c) znajduje się naszyjnik z pereł
d) znajdują się klejnoty
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) oświeceniu
b) wiekach średnich
c) baroku
d) starożytności
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) fragmenty epickie
c) partie dramatyczne
d) fragmenty liryczne
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1460-1540
b) w latach 1480-1520
c) w latach 1480-1540
d) w latach 1470-1510
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) sztylety ze śladami krwi
b) kielichy z trucizną
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Menelaosa i Afrodytę
b) Marsa i Petronię
c) Odysa i Penelopę
d) Parysa i Helenę
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Dreźnie
b) Koblencji
c) Brnie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) trucizna
b) eliksir młodości
c) lekarstwo
d) antidotum
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 1000 lat
b) 500 lat
c) 3000 lat
d) 2000 lat
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Koheleta
b) Księgi Rodzaju
c) Księgi Hioba
d) Księgi Mądrości
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w Boże Narodzenie
c) w wigilię Wielkanocy
d) w Wielkanoc
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) nauk stosowanych
b) medycyny
c) teologii
d) filozofii
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominikus
b) Hominkulis
c) Hominkilus
d) Homunkulus
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o dwadzieścia lat
b) o trzydzieści lat
c) o dziesięć lat
d) o czterdzieści lat
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) zabójstwie jej kochanka
b) niewierności jej męża
c) samobójstwie jej kochanka
d) śmierci jej męża
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Mefistofeles
b) Gabriel
c) Rafael
d) Michael
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) niepożądaną
b) szanowaną
c) znienawidzoną
d) uwielbianą
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Jana
b) św. Mateusza
c) św. Łukasza
d) św. Marka
Rozwiązanie

Gracje to:
a) boginie zemsty
b) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
c) prządki życia ludzkiego
d) boginie wdzięku
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Hilary
b) Eustachiusz
c) Bonifacy
d) Filemon
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) buntu wobec świata Fausta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) buntu wobec Boga Fausta
d) efekt rozgoryczenia Fausta
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) poroniła dziecko
b) utopiła dziecko
c) otruła dziecko
d) udusiła dziecko
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Olbrzymie mrówki
b) Sfinksy
c) Gryfy
d) Aripasmy
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Wiktor
b) Walenty
c) Witold
d) Wacław
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Buntownicy
b) Gwałtownicy
c) Naprętnicy
d) Poplecznicy
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) w altanie
c) w ogrodzie
d) na ulicy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies