Test:

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Koheleta
b) Księgi Rodzaju
c) Księgi Mądrości
d) Księgi Hioba
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) profesor wszech nauk
b) wieśniak
c) poborca podatkowy
d) wędrowny scholar
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) lekarstwo
b) eliksir młodości
c) antidotum
d) trucizna
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Poplecznicy
b) Naprętnicy
c) Buntownicy
d) Gwałtownicy
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) bożek lasów
c) syn Heleny i Fausta
d) strażnik bram cienistego gaju
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) oświeceniu
b) wiekach średnich
c) starożytności
d) baroku
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) wieczną młodość
b) pałacyk
c) folwark
d) skrzynię złota
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
c) sztylety ze śladami krwi
d) kielichy z trucizną
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o trzydzieści lat
b) o czterdzieści lat
c) o dziesięć lat
d) o dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Sfinksy
b) Aripasmy
c) Gryfy
d) Olbrzymie mrówki
Rozwiązanie


Mefistofeles:
a) zachwyca Małgorztę
b) zakochuje się w Małgorzacie
c) budzi odrazę w Małgorzacie
d) uwodzi Małgorzatę
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) ponad pięćdziesiąt lat
b) prawie sześćdziesiąt lat
c) prawie pięćdziesiąt lat
d) ponad sześćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) utopiła dziecko
b) poroniła dziecko
c) udusiła dziecko
d) otruła dziecko
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w ogrodzie
b) w pokoju dziewczyny
c) na ulicy
d) w altanie
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) medycyny
b) algebry
c) prawa
d) teologii
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 3000 lat
b) 2000 lat
c) 1000 lat
d) 500 lat
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Parysa i Helenę
b) Menelaosa i Afrodytę
c) Odysa i Penelopę
d) Marsa i Petronię
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) matki Małgorzaty
b) brata Małgorzaty
c) przyjaciółki Małgorzaty
d) Małgorzaty
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) rękę jego córki
b) pałac
c) skrzynię złota
d) ogromne ziemie
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
d) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Sparcie
b) Azji Mniejszej
c) Grecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Lipsku
b) Dreźnie
c) Brnie
d) Koblencji
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) fragmenty liryczne
b) partie dramatyczne
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fragmenty epickie
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) zabójstwie jej kochanka
b) śmierci jej męża
c) samobójstwie jej kochanka
d) niewierności jej męża
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) pierścień
b) dzban z winem
c) koszyk z jadłem
d) zioła
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) sporządzić miłosny napój
b) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
c) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
d) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominkulis
b) Hominkilus
c) Hominikus
d) Homunkulus
Rozwiązanie

Lilith to:
a) prządka losu
b) wiedźma
c) nimfa
d) pierwszą żona Adama
Rozwiązanie

Gracje to:
a) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
b) boginie wdzięku
c) boginie zemsty
d) prządki życia ludzkiego
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) opowieści ludowych
b) autentycznych wydarzeń
c) dzieła średniowiecznego kronikarza
d) legendy
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Eustachiusz
b) Filemon
c) Hilary
d) Bonifacy
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) po narodzinach syna Fausta i Heleny
b) w części pierwszej Fausta
c) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
d) w części drugiej Fausta
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) autobiografią
b) największym dziełem literatury europejskiej
c) ostrzeżeniem dla potomnych
d) testamentem
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Chiron
b) Tales
c) Manto
d) Persefona
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Brakowi
b) Winie
c) Biedzie
d) Trosce
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Poety
b) Aktora
c) Autora
d) Dyrektora
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w Boże Narodzenie
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w Wielkanoc
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) chart
b) pudel
c) kundel
d) sznaucer
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Witold
b) Walenty
c) Wacław
d) Wiktor
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) Gwałtowników
b) chóry anielskie
c) najstarsze diabły
d) Lucyfera
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) prawdziwej radości
b) poczucia porażki
c) niechęci do życia
d) głębokiego rozczarowania
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) logice
b) teologii
c) medycynie
d) magii
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Jana
b) św. Łukasza
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1480-1540
b) w latach 1460-1540
c) w latach 1480-1520
d) w latach 1470-1510
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Maurycego
b) Ottona
c) Henryka
d) Wiktora
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) znienawidzoną
b) uwielbianą
c) niepożądaną
d) szanowaną
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Weronika
b) Marta
c) Maria
d) Anna
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) szampana
b) piwo
c) wino
d) tokaj
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) filozofii
b) nauk stosowanych
c) medycyny
d) teologii
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Parysem
b) Marsem
c) Plutonem
d) Hefajstosem
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) klasycznych
b) antycznych
c) symbolicznych
d) romantycznych
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
b) rozmowa Fausta z Wagnerem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) pierwszy monolog Fausta
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) zniknęły w tajemniczy sposób
b) zabrał pop
c) schowała jej przyjaciółka
d) ukryła matka
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) efekt rozgoryczenia Fausta
b) buntu wobec Boga Fausta
c) buntu wobec świata Fausta
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Michael
b) Rafael
c) Mefistofeles
d) Gabriel
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się naszyjnik z pereł
b) znajdują się srebrne monety
c) znajdują się klejnoty
d) znajduje się złota broszka
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) harmonijna
b) zamknieta
c) niedomknięta
d) otwarta
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
b) nie został ściśle sprecyzowany
c) jest precyzyjnie określony
d) obejmuje 1000 lat
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nieporozumieniach między kochankami
b) nienawiści międzyludzkiej
c) potędze zemsty
d) skłóceniu możnych panów
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zostali otruci przez Mefistofelesa
b) uciekli łodzią na wyspę
c) zmarli z przerażenia
d) spłonęli w pożarze chatki
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Komik, Poeta i Aktor
b) Autor, Dyrektor i Komik
c) Dyrektor, Poeta i Komik
d) Błazen, Dyrektor i Poeta
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1798 roku
b) 1803 roku
c) 1808 roku
d) 1790 roku
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Furia
b) Pytia
c) Parka
d) Forkiada
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) podczaszego
b) kanclerza
c) błazna
d) Heroda
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) błazna
b) gońca
c) dowódcę straży
d) strażnika
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies