Test:

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) pierścień
b) koszyk z jadłem
c) dzban z winem
d) zioła
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) spłonęli w pożarze chatki
b) zmarli z przerażenia
c) uciekli łodzią na wyspę
d) zostali otruci przez Mefistofelesa
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Grecji
b) Azji Mniejszej
c) Rzymie
d) Sparcie
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 2000 lat
b) 500 lat
c) 3000 lat
d) 1000 lat
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) uwielbianą
b) niepożądaną
c) szanowaną
d) znienawidzoną
Rozwiązanie

Lilith to:
a) prządka losu
b) wiedźma
c) pierwszą żona Adama
d) nimfa
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) sztylety ze śladami krwi
c) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
d) kielichy z trucizną
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) filozofii
b) teologii
c) medycyny
d) nauk stosowanych
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) zamknieta
b) harmonijna
c) niedomknięta
d) otwarta
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Witold
b) Wacław
c) Wiktor
d) Walenty
Rozwiązanie


Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
d) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Parka
b) Forkiada
c) Pytia
d) Furia
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1790 roku
b) 1798 roku
c) 1803 roku
d) 1808 roku
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) brata Małgorzaty
b) przyjaciółki Małgorzaty
c) matki Małgorzaty
d) Małgorzaty
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) wieczną młodość
b) pałacyk
c) folwark
d) skrzynię złota
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) antidotum
b) eliksir młodości
c) lekarstwo
d) trucizna
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) uwodzi Małgorzatę
b) zakochuje się w Małgorzacie
c) zachwyca Małgorztę
d) budzi odrazę w Małgorzacie
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) utopiła dziecko
b) poroniła dziecko
c) otruła dziecko
d) udusiła dziecko
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) schowała jej przyjaciółka
b) zniknęły w tajemniczy sposób
c) zabrał pop
d) ukryła matka
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) obejmuje 1000 lat
b) jest precyzyjnie określony
c) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
d) nie został ściśle sprecyzowany
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Lipsku
b) Koblencji
c) Dreźnie
d) Brnie
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o czterdzieści lat
b) o trzydzieści lat
c) o dziesięć lat
d) o dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Poety
b) Aktora
c) Dyrektora
d) Autora
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) efekt rozgoryczenia Fausta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) buntu wobec świata Fausta
d) buntu wobec Boga Fausta
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
b) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
c) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
d) sporządzić miłosny napój
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Anna
b) Marta
c) Maria
d) Weronika
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) chóry anielskie
b) Gwałtowników
c) najstarsze diabły
d) Lucyfera
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1470-1510
b) w latach 1480-1540
c) w latach 1480-1520
d) w latach 1460-1540
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) partie dramatyczne
b) fragmenty liryczne
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fragmenty epickie
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) symbolicznych
b) klasycznych
c) romantycznych
d) antycznych
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Persefona
b) Manto
c) Tales
d) Chiron
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) strażnika
b) błazna
c) dowódcę straży
d) gońca
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Rodzaju
b) Księgi Mądrości
c) Księgi Koheleta
d) Księgi Hioba
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) pierwszy monolog Fausta
b) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) rozmowa Fausta z Wagnerem
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Marsa i Petronię
b) Parysa i Helenę
c) Menelaosa i Afrodytę
d) Odysa i Penelopę
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) prawie pięćdziesiąt lat
b) prawie sześćdziesiąt lat
c) ponad pięćdziesiąt lat
d) ponad sześćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) pałac
b) ogromne ziemie
c) rękę jego córki
d) skrzynię złota
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) Heroda
b) podczaszego
c) kanclerza
d) błazna
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) algebry
b) prawa
c) teologii
d) medycyny
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) strażnik bram cienistego gaju
c) bożek lasów
d) syn Heleny i Fausta
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Jana
b) św. Marka
c) św. Łukasza
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) piwo
b) wino
c) szampana
d) tokaj
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) legendy
b) autentycznych wydarzeń
c) dzieła średniowiecznego kronikarza
d) opowieści ludowych
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Buntownicy
b) Poplecznicy
c) Gwałtownicy
d) Naprętnicy
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) na ulicy
c) w altanie
d) w ogrodzie
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Filemon
b) Eustachiusz
c) Bonifacy
d) Hilary
Rozwiązanie

Gracje to:
a) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
b) boginie zemsty
c) prządki życia ludzkiego
d) boginie wdzięku
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Henryka
b) Maurycego
c) Wiktora
d) Ottona
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) pudel
b) chart
c) kundel
d) sznaucer
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) w części drugiej Fausta
b) w części pierwszej Fausta
c) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
d) po narodzinach syna Fausta i Heleny
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Hefajstosem
b) Parysem
c) Plutonem
d) Marsem
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Sfinksy
b) Olbrzymie mrówki
c) Aripasmy
d) Gryfy
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) wiekach średnich
b) oświeceniu
c) starożytności
d) baroku
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nienawiści międzyludzkiej
b) skłóceniu możnych panów
c) nieporozumieniach między kochankami
d) potędze zemsty
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) autobiografią
b) największym dziełem literatury europejskiej
c) ostrzeżeniem dla potomnych
d) testamentem
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Brakowi
b) Biedzie
c) Trosce
d) Winie
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Michael
b) Mefistofeles
c) Gabriel
d) Rafael
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) teologii
b) medycynie
c) logice
d) magii
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Komik, Poeta i Aktor
b) Błazen, Dyrektor i Poeta
c) Autor, Dyrektor i Komik
d) Dyrektor, Poeta i Komik
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) samobójstwie jej kochanka
b) śmierci jej męża
c) zabójstwie jej kochanka
d) niewierności jej męża
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w Wielkanoc
d) w Boże Narodzenie
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się złota broszka
b) znajdują się srebrne monety
c) znajduje się naszyjnik z pereł
d) znajdują się klejnoty
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominkulis
b) Homunkulus
c) Hominkilus
d) Hominikus
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) poczucia porażki
b) niechęci do życia
c) prawdziwej radości
d) głębokiego rozczarowania
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) profesor wszech nauk
b) poborca podatkowy
c) wędrowny scholar
d) wieśniak
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies