Test:

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) gońca
b) strażnika
c) dowódcę straży
d) błazna
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) trucizna
b) lekarstwo
c) eliksir młodości
d) antidotum
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) sztylety ze śladami krwi
b) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) kielichy z trucizną
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) fragmenty epickie
b) fragmenty liryczne
c) partie dramatyczne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1790 roku
b) 1798 roku
c) 1808 roku
d) 1803 roku
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) medycyny
b) algebry
c) teologii
d) prawa
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Aripasmy
b) Gryfy
c) Olbrzymie mrówki
d) Sfinksy
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) pudel
b) kundel
c) sznaucer
d) chart
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) uciekli łodzią na wyspę
b) spłonęli w pożarze chatki
c) zostali otruci przez Mefistofelesa
d) zmarli z przerażenia
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
b) rozmowa Fausta z Wagnerem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) pierwszy monolog Fausta
Rozwiązanie


Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
b) w części drugiej Fausta
c) po narodzinach syna Fausta i Heleny
d) w części pierwszej Fausta
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) otruła dziecko
b) utopiła dziecko
c) udusiła dziecko
d) poroniła dziecko
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) ponad sześćdziesiąt lat
b) prawie pięćdziesiąt lat
c) prawie sześćdziesiąt lat
d) ponad pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) niedomknięta
b) harmonijna
c) otwarta
d) zamknieta
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) filozofii
b) nauk stosowanych
c) medycyny
d) teologii
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) Lucyfera
b) najstarsze diabły
c) chóry anielskie
d) Gwałtowników
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) zabrał pop
b) ukryła matka
c) schowała jej przyjaciółka
d) zniknęły w tajemniczy sposób
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) sporządzić miłosny napój
b) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
c) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
d) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Naprętnicy
b) Gwałtownicy
c) Poplecznicy
d) Buntownicy
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Mateusza
b) św. Marka
c) św. Łukasza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Biedzie
b) Brakowi
c) Winie
d) Trosce
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1460-1540
b) w latach 1480-1520
c) w latach 1470-1510
d) w latach 1480-1540
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
d) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Hefajstosem
b) Parysem
c) Plutonem
d) Marsem
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Autora
b) Poety
c) Dyrektora
d) Aktora
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) buntu wobec świata Fausta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) buntu wobec Boga Fausta
d) efekt rozgoryczenia Fausta
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominkulis
b) Homunkulus
c) Hominkilus
d) Hominikus
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Brnie
b) Lipsku
c) Dreźnie
d) Koblencji
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) opowieści ludowych
b) dzieła średniowiecznego kronikarza
c) autentycznych wydarzeń
d) legendy
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Eustachiusz
b) Filemon
c) Hilary
d) Bonifacy
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Parka
b) Forkiada
c) Pytia
d) Furia
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) wędrowny scholar
b) poborca podatkowy
c) wieśniak
d) profesor wszech nauk
Rozwiązanie

Euforion to:
a) syn Heleny i Fausta
b) bożek lasów
c) strażnik bram cienistego gaju
d) błazen Cesarza
Rozwiązanie

Gracje to:
a) boginie wdzięku
b) boginie zemsty
c) prządki życia ludzkiego
d) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) uwielbianą
b) znienawidzoną
c) szanowaną
d) niepożądaną
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) skrzynię złota
b) pałac
c) ogromne ziemie
d) rękę jego córki
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Gabriel
b) Rafael
c) Michael
d) Mefistofeles
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) na ulicy
b) w ogrodzie
c) w pokoju dziewczyny
d) w altanie
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) antycznych
b) romantycznych
c) symbolicznych
d) klasycznych
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Ottona
b) Maurycego
c) Wiktora
d) Henryka
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 2000 lat
b) 1000 lat
c) 3000 lat
d) 500 lat
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajdują się klejnoty
b) znajduje się naszyjnik z pereł
c) znajduje się złota broszka
d) znajdują się srebrne monety
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) koszyk z jadłem
b) pierścień
c) zioła
d) dzban z winem
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) kanclerza
b) podczaszego
c) błazna
d) Heroda
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Wacław
b) Wiktor
c) Witold
d) Walenty
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
b) nie został ściśle sprecyzowany
c) obejmuje 1000 lat
d) jest precyzyjnie określony
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Marta
b) Maria
c) Weronika
d) Anna
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) uwodzi Małgorzatę
b) budzi odrazę w Małgorzacie
c) zakochuje się w Małgorzacie
d) zachwyca Małgorztę
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) logice
b) magii
c) teologii
d) medycynie
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) folwark
b) pałacyk
c) skrzynię złota
d) wieczną młodość
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) śmierci jej męża
b) zabójstwie jej kochanka
c) niewierności jej męża
d) samobójstwie jej kochanka
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) przyjaciółki Małgorzaty
b) brata Małgorzaty
c) Małgorzaty
d) matki Małgorzaty
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Komik, Poeta i Aktor
b) Autor, Dyrektor i Komik
c) Błazen, Dyrektor i Poeta
d) Dyrektor, Poeta i Komik
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) tokaj
b) piwo
c) szampana
d) wino
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) niechęci do życia
b) głębokiego rozczarowania
c) poczucia porażki
d) prawdziwej radości
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nienawiści międzyludzkiej
b) potędze zemsty
c) skłóceniu możnych panów
d) nieporozumieniach między kochankami
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o trzydzieści lat
b) o dwadzieścia lat
c) o dziesięć lat
d) o czterdzieści lat
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w Boże Narodzenie
b) w Wielkanoc
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Sparcie
b) Rzymie
c) Grecji
d) Azji Mniejszej
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) wiekach średnich
b) oświeceniu
c) baroku
d) starożytności
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Chiron
b) Persefona
c) Tales
d) Manto
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) największym dziełem literatury europejskiej
b) ostrzeżeniem dla potomnych
c) autobiografią
d) testamentem
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Odysa i Penelopę
b) Marsa i Petronię
c) Menelaosa i Afrodytę
d) Parysa i Helenę
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Hioba
b) Księgi Rodzaju
c) Księgi Koheleta
d) Księgi Mądrości
Rozwiązanie

Lilith to:
a) wiedźma
b) nimfa
c) prządka losu
d) pierwszą żona Adama
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies