Test:

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się złota broszka
b) znajdują się klejnoty
c) znajduje się naszyjnik z pereł
d) znajdują się srebrne monety
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Marka
b) św. Mateusza
c) św. Łukasza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) folwark
b) skrzynię złota
c) wieczną młodość
d) pałacyk
Rozwiązanie

Gracje to:
a) boginie zemsty
b) boginie wdzięku
c) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
d) prządki życia ludzkiego
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Plutonem
b) Parysem
c) Hefajstosem
d) Marsem
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Autor, Dyrektor i Komik
b) Komik, Poeta i Aktor
c) Dyrektor, Poeta i Komik
d) Błazen, Dyrektor i Poeta
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) ukryła matka
b) zabrał pop
c) zniknęły w tajemniczy sposób
d) schowała jej przyjaciółka
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) utopiła dziecko
b) udusiła dziecko
c) poroniła dziecko
d) otruła dziecko
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Wacław
b) Wiktor
c) Witold
d) Walenty
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Koblencji
b) Brnie
c) Lipsku
d) Dreźnie
Rozwiązanie


Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Forkiada
b) Parka
c) Pytia
d) Furia
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Rodzaju
b) Księgi Mądrości
c) Księgi Koheleta
d) Księgi Hioba
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) opowieści ludowych
b) legendy
c) dzieła średniowiecznego kronikarza
d) autentycznych wydarzeń
Rozwiązanie

Lilith to:
a) pierwszą żona Adama
b) prządka losu
c) nimfa
d) wiedźma
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Anna
b) Maria
c) Weronika
d) Marta
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Odysa i Penelopę
b) Menelaosa i Afrodytę
c) Parysa i Helenę
d) Marsa i Petronię
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1480-1540
b) w latach 1460-1540
c) w latach 1470-1510
d) w latach 1480-1520
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) poborca podatkowy
b) profesor wszech nauk
c) wieśniak
d) wędrowny scholar
Rozwiązanie

Euforion to:
a) bożek lasów
b) syn Heleny i Fausta
c) błazen Cesarza
d) strażnik bram cienistego gaju
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
d) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 2000 lat
b) 1000 lat
c) 500 lat
d) 3000 lat
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) koszyk z jadłem
b) dzban z winem
c) zioła
d) pierścień
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) pałac
b) ogromne ziemie
c) rękę jego córki
d) skrzynię złota
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Olbrzymie mrówki
b) Gryfy
c) Aripasmy
d) Sfinksy
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) logice
b) teologii
c) medycynie
d) magii
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Aktora
b) Dyrektora
c) Poety
d) Autora
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o dziesięć lat
b) o dwadzieścia lat
c) o trzydzieści lat
d) o czterdzieści lat
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1808 roku
b) 1790 roku
c) 1798 roku
d) 1803 roku
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
c) rozmowa Fausta z Wagnerem
d) pierwszy monolog Fausta
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) matki Małgorzaty
b) Małgorzaty
c) przyjaciółki Małgorzaty
d) brata Małgorzaty
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nieporozumieniach między kochankami
b) nienawiści międzyludzkiej
c) skłóceniu możnych panów
d) potędze zemsty
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) w części pierwszej Fausta
b) w części drugiej Fausta
c) po narodzinach syna Fausta i Heleny
d) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) sztylety ze śladami krwi
b) kielichy z trucizną
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Tales
b) Persefona
c) Manto
d) Chiron
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) prawie pięćdziesiąt lat
b) ponad sześćdziesiąt lat
c) prawie sześćdziesiąt lat
d) ponad pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) teologii
b) algebry
c) medycyny
d) prawa
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominikus
b) Homunkulus
c) Hominkilus
d) Hominkulis
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) Heroda
b) podczaszego
c) kanclerza
d) błazna
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) sznaucer
b) kundel
c) pudel
d) chart
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) zabójstwie jej kochanka
b) niewierności jej męża
c) śmierci jej męża
d) samobójstwie jej kochanka
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) chóry anielskie
b) najstarsze diabły
c) Gwałtowników
d) Lucyfera
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) niedomknięta
b) zamknieta
c) otwarta
d) harmonijna
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) głębokiego rozczarowania
b) niechęci do życia
c) prawdziwej radości
d) poczucia porażki
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Michael
b) Mefistofeles
c) Gabriel
d) Rafael
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) zachwyca Małgorztę
b) uwodzi Małgorzatę
c) budzi odrazę w Małgorzacie
d) zakochuje się w Małgorzacie
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) w ogrodzie
c) na ulicy
d) w altanie
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) antycznych
b) symbolicznych
c) romantycznych
d) klasycznych
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) buntu wobec świata Fausta
c) buntu wobec Boga Fausta
d) efekt rozgoryczenia Fausta
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zostali otruci przez Mefistofelesa
b) uciekli łodzią na wyspę
c) zmarli z przerażenia
d) spłonęli w pożarze chatki
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Bonifacy
b) Filemon
c) Eustachiusz
d) Hilary
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Trosce
b) Biedzie
c) Winie
d) Brakowi
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w Boże Narodzenie
c) w wigilię Wielkanocy
d) w Wielkanoc
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) starożytności
b) wiekach średnich
c) oświeceniu
d) baroku
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) medycyny
b) teologii
c) filozofii
d) nauk stosowanych
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) wino
b) szampana
c) tokaj
d) piwo
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
b) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
c) sporządzić miłosny napój
d) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) gońca
b) błazna
c) strażnika
d) dowódcę straży
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Gwałtownicy
b) Naprętnicy
c) Buntownicy
d) Poplecznicy
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Rzymie
b) Sparcie
c) Azji Mniejszej
d) Grecji
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) eliksir młodości
b) trucizna
c) lekarstwo
d) antidotum
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) jest precyzyjnie określony
b) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
c) nie został ściśle sprecyzowany
d) obejmuje 1000 lat
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) fragmenty liryczne
b) fragmenty epickie
c) partie dramatyczne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) uwielbianą
b) szanowaną
c) niepożądaną
d) znienawidzoną
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Wiktora
b) Ottona
c) Maurycego
d) Henryka
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) testamentem
b) największym dziełem literatury europejskiej
c) ostrzeżeniem dla potomnych
d) autobiografią
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies