Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faust

„Faust” jako dramat romantyczny. KompozycjaFaust Johanna Wolfganga Goethego jest tragedią, w której można odnaleźć cechy charakterystyczne dla dramatu romantycznego:

1. W utworze istnieją obok siebie dwa światy: realny i fantastyczny (nadprzyrodzony), przenikające się nawzajem. Pojawiają się duchy, anioły, bóstwa ze starożytnych wierzeń. Świat nadprzyrodzony tworzy warstwę symboliczną dramatu, za pomocą której Goethe przedstawiał własne przemyślenia i historię poszukiwania prawdy.

2. Widoczny jest subiektywizm i indywidualizm twórcy.

3. Odrzucona została klasyczna zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji. Czas akcji obejmuje trzy tysiące lat, wydarzenia rozgrywają się w różnych miejscach, zarówno w świecie realnym, jak i nadprzyrodzonym. W dramacie splatają się różne wątki.

4. Kompozycja dzieła jest otwartaFaust składa się ze scen o różnorodnej tematyce, luźno ze sobą powiązanych, które łączy jedynie postać głównego bohatera.

5. II część dramatu została uznana za niesceniczną ze względu na skomplikowaną fabułę, pełną różnorodnych symboli i odwołań.

6. Główny bohater utworu ulega przemianie wewnętrznej – Faust z człowieka skupionego wyłącznie na zaspokajaniu własnych, egoistycznych potrzeb i pragnień staje się osobą, która pragnie walczyć o szczęście całej ludzkości i własne zadowolenie odnajduje w czynieniu dobra dla innych.

7. W dramacie można odnaleźć elementy ludowe – Goethe opisuje zabawy ludowe i obyczaje prostych ludzi. Również wyobrażenie diabła wywodzi się w ludowych wierzeń.

8. Faust łączy w sobie fragmenty epickie i liryczne oraz partie dramatyczne. Ów synkretyzm gatunkowy stał się cechą charakterystyczną dramatu romantycznego.

9. Romantyczna jest również kreacja głównego bohatera – Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów romantycznych. Jest wielką indywidualnością i wybitną jednostką. To typ buntownika, który podejmuje walkę z ustanowionymi przez Boga regułami – pragnie poznać to, co jest nieosiągalne dla zwykłego człowieka.


Szybki test:

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) klasycznych
b) symbolicznych
c) romantycznych
d) antycznych
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) partie dramatyczne
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fragmenty epickie
d) fragmenty liryczne
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) zamknieta
b) otwarta
c) niedomknięta
d) harmonijna
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Faust” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Fausta”
Johann Wolfgang Goethe – biografia
Problematyka i uniwersalizm dzieła Goethego
Czas i miejsce akcji „Fausta”
Faust jako bohater romantyczny
„Faust” jako dramat romantyczny. Kompozycja
Główne wątki w „Fauście”
Johann Wolfgang Goethe – kalendarium życia i twórczości
Symbole w „Fauście”
Plan wydarzeń „Fausta”
Sztuka i zadania artysty – trzy koncepcje poezji w „Fauście”
„Faust” – najważniejsze cytaty
Bibliografia
Bohaterowie
Faust – charakterystyka bohatera
Mefistofeles - charakterystyka bohatera
Małgorzata - charakterystyka bohaterkiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies