Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faust

Symbole w „Fauście”

Autor: Dorota Blednicka

Johann Wolfgang Goethe w Fauście wykorzystał szereg symboli biblijnych i antycznych, których znajomość umożliwia właściwe zrozumienie i interpretację utworu.

Nawiązania do Biblii:
· Przemocą ciśnie się ku ciasnym wrotom (w. 52, Prolog w teatrze) – słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Mateusza, 7, 13: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą”.

· Prolog w niebie – motyw przewodni zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z Księgi Hioba (1, 6-12): „I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. Tedy Pan rzekł do szatana: - Skąd idziesz? I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: - Okrążałem ziemię i przechadzałem się po niej. I rzekł Pan do szatana: - Przypatrzyłeś się słudze memu Hiobowi, że mu nie masz równego na ziemi? Mąż to doskonały i szczery, bojący się Boga i odstępujący od złego. I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: - Izaż się Boga Hiob darmo boi? Azaż go ty nie ogrodził i domu jego i wszystkiego, co ma wokoło zewsząd? Błogosławiłeś sprawom rąk jego i dobytek jego rozmnożył się po ziemi. Ale ściągnij tylko rękę twoją, a dotknij wszystkiego, co ma: obaczysz, jeżlić w oczy złorzeczyć nie będzie. Tedy rzekł Pan do szatana: - Oto wszystko, co ma, jest w ręce twojej, tylko nań nie ściągaj ręki twej. I odszedł szatan od oblicza Psńskiego.”.

· Mój czcigodny praszczur! (w. 337) – myśl zaczerpnięta z Rdz 3, 14: „Tedy rzekł Pan Bóg do węża: - Iżeś to uczynił, przeklętym będziesz nad wszystkie zwierzęta i nad wszystkie bestyje polne; na brzuchu twoim czołgać się będziesz, a proch żreć będziesz po wszystkie dni żywota twego.”

· Pieczęci siedmią (w. 579) – zwrot zaczerpnięty z Objawienia świętego Jana 5, 1: „I widziałem po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi napisane, wewnątrz i zewnątrz zapieczętowane siedmioma pieczęciami.”
· Wóz ognisty (w. 705) – obraz Eliasza Goethe wzorował na Biblii (2 Krl 2, 11): „I stało się, gdy oni przecie szli rozmawiając, oto wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwóch. I wstąpił Eliasz w wichrze do nieba.”

· Na początku było Słowo – cytat z Ewangelii świętego Jana (1, 1)

· Najazd dzikich mar (w. 1574) – Księga Hioba (7, 13-14): Gdybym rzekł: - Pocieszy mnie łoże moje i ulży mi narzekania mego pościel moja; tedy mnie straszysz przez sny i przez widzenia trwożysz mnie.”

· Eritis sicut Deus sciences bonum et malum (w. 2061) – cytat z Biblii (Rdz 3, 5): „Będziecie jako Bóg świadomi dobra i zła” – słowa te wypowiedział wąż w raju do Adama i Ewy.

· Kto się zwycięża, ten zawsze wygrywa (w. 2849) – słowa zaczerpnięte z Objawienia świętego Jana (21, 7): „Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”

· Lilith (w. 4133) – według podań żydowskich Lilith była pierwszą żoną Adama.

· Asmodeusz (w. 5393) – imię jednego z szatanów, pojawia się w Księdze Tobiasza.

· Żeś duchem z ducha mego (w. 5638) – parafraza słów z Rdz 2, 23: „kość z kości moich i ciało z ciała mego.”

· W tobiem upodobał sobie (w. 5643) – słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Łukasza (3, 22): „Tyś Syn mój miły, w tobie upodobałem siebie.”

· Magna peccatrix (w. 12029) – z łacińskiego wielka grzesznica, w dramacie to uosobienie Marii Magdaleny

· Mulier Samaritana (w. 12037) – niewiasta z Samarii, która występuje w Ewangelii świętego Jana. Chrystus obiecał jej wodę wiecznego żywota.

strona:    1    2  

Szybki test:

Gracje to:
a) boginie zemsty
b) boginie wdzięku
c) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
d) prządki życia ludzkiego
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Łukasza
b) św. Mateusza
c) św. Jana
d) św. Marka
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Faust” – streszczenie szczegółowe
Johann Wolfgang Goethe – biografia
Geneza „Fausta”
Problematyka i uniwersalizm dzieła Goethego
Czas i miejsce akcji „Fausta”
Faust jako bohater romantyczny
„Faust” jako dramat romantyczny. Kompozycja
Główne wątki w „Fauście”
Plan wydarzeń „Fausta”
Johann Wolfgang Goethe – kalendarium życia i twórczości
Symbole w „Fauście”
Sztuka i zadania artysty – trzy koncepcje poezji w „Fauście”
„Faust” – najważniejsze cytaty
Bibliografia
Bohaterowie
Faust – charakterystyka bohatera
Mefistofeles - charakterystyka bohatera
Małgorzata - charakterystyka bohaterkiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies