Test:

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w październiku 1941 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) T.S. Eliot
c) Frederick Warburg
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Stalina
c) rządami Hitlera
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) maju 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies