Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”

1. Zebranie w starej stodole.

2. Przemówienie Majora.

3. Major śpiewa pieśń „Zwierzęta Anglii”.

4. Śmierć Majora.

5. Przygotowania do buntu.

6. Wybuch Powstania.

7. Wypędzenia pana Jonesa.

8. Zwycięstwo zwierząt.

9. Folwark Dworski staje się Folwarkiem Zwierzęcym.

10. Zwierzęta wypisują na ścianie stodoły Siedem Przykazań.

11. Zniknięcie mleka.

12. Samodzielna praca zwierząt w gospodarstwie.

13. Plany Snowballa polepszenia życia zwierząt.

14. Świnie przydzielają sobie jabłka.

15. Pan Jones próbuje odzyskać folwark.

16. Bitwa pod Oborą.

17. Ucieczka Mollie.

18. Spory między Napoleo... więcej

* * *

Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”

Akcja powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy” rozgrywa się na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat. Nie została sprecyzowana pod względem ścisłych dat. Rozpoczyna się w początkach marca, kiedy to odbywa się spotkanie zwierząt w stodole, na którym przemawia Major. Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha w trzy miesiące później, w wigilię świętego Jana, natomiast Bitwa pod Oborą rozgrywa się 12 października. Kończy się po wielu latach, kiedy na Folwarku zostaje już tylko kilka sędziwych zwierząt pamiętających czasy powstania, ucztą w domu pana Jonesa, gdzie przy wspólnym stole z... więcej

* * *

Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”

1. Bunt zwierząt na Folwarku Dworskim

Bunt zwierząt jest jednym z dwóch głównych wątków powieści. Zwierzęta, zaniedbywane przez właściciela gospodarstwa, pana Jonesa, pracujące ponad siły i często głodujące, z inicjatywy sędziwego knura Majora, postanawiają walczyć o swoje prawa. Major obserwujący przez wiele lat życie zwierząt i okrucieństwo ludzi, przed śmiercią przekazuje zwierzętom mądrość, którą posiadł. Zachęca ich do powstania, które uwolniłoby je spod jarzma ludzi, zapewniając, że wszystkie zwierzęta są równe i powinny być dla siebie braćmi. Zagrzewa je do podjęcia walk... więcej

* * *

Geneza „Folwarku zwierzęcego”

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany wydarzeniami z Rewolucji Październikowej, powstaniem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i rządami Józefa Stalina. W powieści, o uniwersalnej wymowie, przeniósł akcję do świata zwierząt, ukazując na przykładzie rewolucji mieszkańców Folwarku Zwierzęcego i dojścia do władzy świń, wady i zagrożenia, płynące z powstania systemu totalitarnego.

Wiek XX był jednym z najtragiczniejszych okresów w dziejach cywilizacji. Wydobył, a właściwie ukazał najciemniejszą stronę ludzkiej natury. Świat ogarnęły rewolucje i wojny, ... więcej

* * *

Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”

Motyw władzy – po powstaniu, dzięki któremu zwierzęta zajęły Folwark Dworski i przepędziły ludzi, sprawami organizacyjnymi zajęły się świnie, uznawane za mądrzejsze od pozostałych zwierząt. Świnie opanowały pisanie i czytanie oraz sprecyzowały w Siedmiu Przykazaniach zasady Animalizmu. Prawa te gwarantowały równość między zwierzętami oraz zabraniały im upodobnić się do ludzi. Świnie bardzo szybko zaczęły korzystać ze swojej uprzywilejowanej pozycji, ograniczając jednocześnie prawa innych mieszkańców Folwarku. Z czasem zaczęły żyć podobnie jak ludzie – zamieszkały w domu pana Jo... więcej

* * *

Bibliografia

1. Sadkowski W.: Posłowie, w: Orwell George, Folwark Zwierzęcy, Warszawa 1988

2. Zborski B.: Od tłumacza, w: Orwell George, Folwark Zwierzęcy, Warszawa 1988

3. Zborski B.: George Orwell. Życie w anegdotach, Warszawa 1994... więcej

* * *

Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”

- Towarzysze, zastanówcie się, czym jest nasze życie? Nie obawiajmy się tych słów: żyjemy nędznie, harujemy i wcześnie umieramy. Rodzimy się, otrzymujemy tylko tyle pożywienia, by nie zdechnąć z głodu, a tych z nas, którzy się do tego nadają, zmusza się do pracy aż do upadłego; gdy przestajemy być użyteczni, natychmiast zabija się nas z nieopisanym okrucieństwem. W Anglii nie ma ani jednego zwierzęcia, które ukończywszy rok życia, poznało smak szczęścia bądź odpoczynku. Nie ma w Anglii wolnych zwierząt. Życie każdego zwierzęcia to pasmo upokorzeń i zniewolenia – oto cała prawda.

- Człowiek jest na... więcej

* * *

Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”

1947 – słuchowisko na podstawie powieści Orwella wyemitowane przez stację BBC. Adaptację przygotował autor pod koniec roku 1946.

1954 – animowany film w reżyserii Johna Halasa i Joya Batchelora. Był to pierwszy długometrażowy film animowany, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

1964 – film telewizyjny w reżyserii Nelsona Slade Bonda.

1996 – adaptacja teatralna na podstawie powieści Orwella w reżyserii Jana Wooldridge.

1999 – film telewizyjny w reżyserii Johna Stephensona. Animacje zostały przygotowane przez studio Jima Hensona w Londynie, gdzie wykonan... więcej

* * *

„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola

Powieść Georga Orwella Folwark Zwierzęcy można określić jako powieść – parabolę. Książka dzięki alegorycznemu ujęciu tematyki ujawnia mechanizmy systemu totalitarnego. Ukazany w utworze świat zwierząt ma dwojakie znaczenie i zmusza czytelnika do poszukiwania głębszego sensu. Dzieło można odczytać dosłownie, jako satyryczną opowiastkę o życiu zwierząt, które wyzwoliły się spod jarzma człowieka, lecz ponadto – w drugiej warstwie znaczeniowej ukazuje ona bezwzględność i okrucieństwo totalitaryzmu oraz przedstawia jego skutki.

Utwór Orwella spełnia wymagania paraboli –... więcej

* * *

Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”

Świat przedstawiony w powieści Georga Orwella Folwark Zwierzęcy jest odniesieniem do wydarzeń, które rozegrały się w Rosji po wybuchu Rewolucji Październikowej i objęciu rządów przez Józefa Stalina. Pisarz, przenosząc akcję do świata zwierząt, które zbuntowały się przeciwko władzy człowieka i własnemu uciskowi, przedstawia metody, dzięki którym świnie osiągnęły szereg przywilejów, ograniczając jednocześnie prawa pozostałych zwierząt. Życie zwierząt na folwarku jest odzwierciedleniem życia ludzi w państwie zdominowanym przez system totalitarny.

Wybuch powstania poprzedziło przemó... więcej

* * *

Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”

Główną inspiracją dla Georga Orwella podczas pisania Folwarku Zwierzęcego stały się wydarzenia historyczne, które rozegrały się w Rosji: wybuch Rewolucji Październikowej w 1917 roku, powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz metody sprawowania władzy przez Józefa Stalina. Pisarz dążył przede wszystkim do swoistego uogólnienia, które miało nadać utworowi uniwersalną formę paraboli i przestrzec przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą system totalitarny.

Wymowa utworu i liczne aluzje polityczne do zdarzeń i autentycznych postaci pozwalają czytelnikom dostrzec związk... więcej

* * *

Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język

Artyzm powieści Georga Orwella Folwark Zwierzęcy związany jest nie tylko z walorami artystycznymi i poznawczymi, lecz również z uniwersalną wymową utworu.

Folwark Zwierzęcy trudno zakwalifikować do jednego gatunku literackiego. Pod względem językowym dzieło można określić jako bajkę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sposób ujęcia problematyki, ukazanie systemu totalitarnego i alegoryczną dwupłaszczyznowość znaczeniową, jest to powieść – parabola. Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z trady... więcej

* * *

Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”

Z kart powieści Georga Orwella wyłania się ponury, tragiczny i przerażający obraz systemu totalitarnego. Autor Folwarku Zwierzęcego nie ocenia jednoznacznie i wprost totalitaryzmu, lecz sposób, w jaki ukazuje ów system, utwierdza odbiorcę dzieła w przekonaniu, że pisarz wyraźnie staje po stronie uciśnionych zwierząt i bezwzględnie ujawnia mechanizmy totalitaryzmu. Powieść zyskuje dzięki temu uniwersalną wymowę i staje się ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi, niezależnie od czasów i miejsc, w jakich przyszło im żyć. George Orwell na przykładzie buntu zwierząt, które pragnęły uwolni... więcej

* * *

Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”

· Autokratyzm – władzę w Folwarku Zwierzęcym sprawują świnie jako warstwa uprzywilejowana, uważane przez pozostałe zwierzęta za mądrzejsze i wykazujące się zdolnościami organizacyjnymi. Świnie posiadają nieograniczoną władzę, na którą mieszkańcy folwarku nie mają żadnego wpływu.

· Ograniczenie wolności jednostki – świnie stopniowo przejmują władzę w folwarku. Początkowo na ich przywództwo zgadzają się pozostałe zwierzęta, uznając, że świnie – które nauczyły się czytania i pisania, opracowały zasady Animalizmu i są w stanie kierować gospodarstwem –... więcej

* * *

Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”

Życie zwierząt na Folwarku Dworskim, należącym do pana Jonesa, było ciężkie. Sytuacja pogarszała się z każdym dniem – właściciel gospodarstwa nadużywał alkoholu, zaniedbywał majątek i miał kłopoty finansowe. Uzależnione od człowieka zwierzęta, zamknięte w swoich pomieszczeniach, nie mogły samodzielnie szukać pożywienia. Zaniedbywane i opuszczone nie rozumiały beznadziejności swojego życia. Dopiero przemówienie starego knura Majora uświadomiło im, że ich praca ponad siły, bieda i głód wynikają z jednego źródła, jakim jest człowiek. Major, przeczuwając rychłą śmierć, postanowił podziel... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies