Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Folwark zwierzęcy

Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”Motyw władzy – po powstaniu, dzięki któremu zwierzęta zajęły Folwark Dworski i przepędziły ludzi, sprawami organizacyjnymi zajęły się świnie, uznawane za mądrzejsze od pozostałych zwierząt. Świnie opanowały pisanie i czytanie oraz sprecyzowały w Siedmiu Przykazaniach zasady Animalizmu. Prawa te gwarantowały równość między zwierzętami oraz zabraniały im upodobnić się do ludzi. Świnie bardzo szybko zaczęły korzystać ze swojej uprzywilejowanej pozycji, ograniczając jednocześnie prawa innych mieszkańców Folwarku. Z czasem zaczęły żyć podobnie jak ludzie – zamieszkały w domu pana Jonesa, spały w łóżkach i piły alkohol. W ten sposób łamały podstawowe założenia Animalizmu, zmieniając zasady zgodnie ze swoimi potrzebami. Walka o przywództwo rozegrała się między Napoleonem a Snowballem. Napoleon ironicznie patrzył na wszystkie działania przeciwnika, który pragnął przede wszystkim polepszyć byt zwierząt i ułatwić im pracę. Napoleon do uzyskania pełnego przywództwa wykorzystał odpowiednio wyszkolone psy i wypędziwszy Snowballa z folwarku, zaczął wprowadzać nowe zasady. Stopniowo pozbawił zwierzęta prawa do wygłaszania poglądów, do głosowania i niedzielnych wieców. Pod jego dyktaturą życie zwierząt było gorsze niż za czasów pana Jonesa – pracowały więcej, zmniejszano im racje żywnościowe, lecz były zadowolone, ponieważ sądziły, że są wolne i pracują wyłącznie dla siebie. W rzeczywistości była to pozorna wolność – zwierzęta przypominały bezwolnych niewolników świń, które żyły w wygodzie i dostatku. Rządy świń, które z czasem upodobniły się do ludzi, opierały się na propagandzie, zastraszaniu i despotyzmie. Bardzo szybko wprowadziły do gospodarstwa reżim, egzekucje przeciwników i rozsiewanie fałszywych oskarżeń. Władza Napoleona była niepodzielna i jedyna, a zwierzęta przez wiele lat nauczyły się, że nie mogą protestować, ponieważ może się to zakończyć powrotem ludzi. Były również przekonane, że świnie, mądrzejsze od nich, są stworzone do rządów i podejmowania decyzji w istotnych sprawach. Motyw władzy w powieści Georga Orwella Folwark Zwierzęcy ukazuje metody rządzenia w państwie totalitarnym i bezkompromisowo uwidacznia wszystkie wady tego systemu.Motyw buntu – stary knur Major przez dwanaście lat życia obserwował sposób, w jaki żyją zwierzęta pod jarzmem człowieka. Doszedł do wniosku, że za wszystkie nieszczęścia zwierząt, za ich ciężką pracę, często głodowanie i przedwczesną śmierć, winny jest człowiek, który przez to jest naturalnym wrogiem każdego czworonoga. Zrozumiał też, że wszystkie zwierzęta są sobie równe i powinny zjednoczyć swe siły, aby zorganizować powstanie przeciwko ludziom. Wierzył, że pewnego dnia na świecie będą żyły wyłącznie zwierzęta. Pragnął, aby żyły wolne, pracując wyłącznie dla siebie. To właśnie Major rozbudził w sercach mieszkańców Folwarku potrzebę zbuntowania się przeciwko prawom człowieka i wywołania powstania. Nie przypuszczał jednak, że władzę przejmą świnie, które z łatwością przystosują prawa, sporządzone na podstawie jego życiowych wniosków, do własnych potrzeb, a przede wszystkim uczynią– przed czym je ostrzegał – upodobnią się do człowieka. Przeciwko rządom świń buntują się jedynie kury, które zmuszone zostają do oddawania wszystkich zniesionych jaj. Bunt zostaje jednak szybko stłumiony. Pozostałe zwierzęta nie potrafią sprzeciwić się władzy Napoleona.

Motyw rewolucji – zwierzęta, żyjące na Folwarku Dworskim, zainspirowane przemówieniem Majora, postanowiły przygotować powstanie, które wyzwoli ich spod władzy ludzi. Świnie zajęły się sprawami organizacyjnymi i spisały prawa, które miały obowiązywać w świecie zwierząt, nazywane Animalizmem. Początkowo zwierzęta sądziły, że rewolucja wybuchnie za wiele lat, a one działają na korzyść przyszłych pokoleń, które miały wcielić słowo w czyn. Okazja do wybuchu powstania nadarzyła się jednakże szybko. Wygłodzone i zaniedbane zwierzęta zaatakowały właściciela folwarku i wypędziły go z gospodarstwa, które uznały za swoje. Rewolucja, której przyświecały szczytne idee, a więc równość i solidarność wszystkich zwierząt, skończyła się dla nich gorszą tyranią niż za czasów człowieka. Władzę objęły świnie, ograniczające wolność pozostałych zwierząt i przyznające swojemu gatunkowi większość przywilejów.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies