Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Folwark zwierzęcy

Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”


Z kart powieści Georga Orwella wyłania się ponury, tragiczny i przerażający obraz systemu totalitarnego. Autor Folwarku Zwierzęcego nie ocenia jednoznacznie i wprost totalitaryzmu, lecz sposób, w jaki ukazuje ów system, utwierdza odbiorcę dzieła w przekonaniu, że pisarz wyraźnie staje po stronie uciśnionych zwierząt i bezwzględnie ujawnia mechanizmy totalitaryzmu. Powieść zyskuje dzięki temu uniwersalną wymowę i staje się ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi, niezależnie od czasów i miejsc, w jakich przyszło im żyć. George Orwell na przykładzie buntu zwierząt, które pragnęły uwolnić się spod jarzma człowieka i znalazły się pod nieograniczoną i odbierającą im wszystkie prawa władzą świń, ukazał do jakich absurdów może doprowadzić system komunistyczny i jakie zagrożenia niesie dla ludzkości. Autor obnażył prawdę o zniewoleniu człowieka, terrorze i aspołeczności totalitaryzmu, któremu przyświecały hasła wolności i równości społecznej. Właściwe odczytanie sensów, ukrytych pod maską alegorii, umożliwia odbiorcom utworu zrozumienie przestrogi, nakazuje czujność i uświadamia, czym w rzeczywistości jest totalitaryzm.

Uniwersalną wymowę Folwarku Zwierzęcego podkreśla fakt, że przedstawione w dziele zjawiska, odnoszące się wprawdzie do sytuacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, mogą wystąpić także w innych krajach. Powieść Georga Orwella można potraktować jako ostrzeżenie i nakaz krytycyzmu wobec łamania podstawowych praw człowieka do wolności, sprawiedliwości i godności. Doświadczenia dziejowe potwierdzają aktualność poruszanych przez pisarza problemów i wskazują, że zagrożenie systemem totalitarnym istnieje nadal i wciąż są państwa, gdzie władza jest sprawowana właśnie w taki sposób.

Uniwersalną, antytotalitarną wymowę wzmacnia paraboliczny sposób przedstawienia zagadnień w powieści. Świat zwierząt jest odbiciem świata ludzi, a alegoryczne postaci bohaterów dzieła, przedstawione językiem ezopowym, można odnieść do wad ludzi. Władzę w gospodarstwie sprawują pozbawione zasad moralnych świnie, utuczone na krzywdzie pozostałych zwierząt.
George Orwell w swoim utworze ukazał reguły ustroju totalitarnego, opierając swoje przemyślenia i wnioski na obserwacji autentycznych wydarzeń. Folwark Zwierzęcy zmusza czytelników do refleksji nad współczesnością i ma ogromne znaczenie nie tylko pod względem artystycznym, ale i ideologicznym. To nie tylko groteskowa opowieść o buncie zwierząt, lecz także negatywna ocena totalitaryzmu i przestroga, uwidaczniająca się w końcowym fragmencie dzieła, w którym autor rezygnuje z języka ezopowego i odsłania przerażającą pointę: „Słychać było dwanaście wściekłych głosów, a wszystkie brzmiały jednakowo. Nie było już żadnych wątpliwości, co zmieniło się w ryjach świń. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim.”.

Szybki test:

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zniewoleniu człowieka
d) terrorze
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) ostrzeżenie
b) dokument historyczny
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies