Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Folwark zwierzęcy

Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”Major – dwunastoletni knur rasy angielskiej średniej białej, który w czasach swej młodości brał udział w wystawach jako „Piękność z Willington”. Miał dostojny wygląd, a jego ryj „miał mądry i dobrotliwy wyraz, mimo iż nigdy nie wycięto mu kłów”.

Major jako jedyne zwierzę pamięta czasy, w których zwierzęta myślały o uwolnieniu się spod jarzma człowieka. Przez swoje długie życie obserwował życie zwierząt na farmie i wyciągał odpowiednie wnioski. Przeczuwając bliską śmierć, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi zwierzętami. Cieszył się ogromnym szacunkiem ze względu na sędziwy wiek i mądrość, którą posiadł. Zwierzęta wierzyły w jego słowa, chętnie go słuchały i często zwracały się do niego z problemami. Przemowa Majora o życiu zwierząt i zachęta do powstania przeciwko człowiekowi sprawiły, że mieszkańcy Folwarku Dworskiego postanowili walczyć o wolność. Był autorem idei wolności i równości wszystkich zwierząt, to dzięki niemu poznały one pieśń „Zwierzęta Anglii”, która stała się hymnem powstania. Marzenia knura okazały się utopią – plan powstania został zrealizowany, lecz głoszone przez Majora prawa zostały zniweczone przez przedstawicieli jego rasy.

Postać Majora często utożsamiana jest z Karolem Marksem, założycielem naukowego socjalizmu, który podobnie jak Major nie doczekał wcielenia swych idei w życie. Może on również symbolizować Włodzimierza Lenina, „ojca” Rewolucji Październikowej.

Napoleon„spory knur rasy Berkshire o dzikim wyglądzie, jedyny z tej rasy na folwarku; choć nie był zeń najlepszy mówca, znano go z tego, że potrafi postawić na swoim”.

Napoleon był współtwórcą zasad Animalizmu, które powstały w oparciu o nauki, przekazane zwierzętom przez Majora. Należał do zwierząt „wykształconych”, które posiadły umiejętność czytania i pisania. Początkowo starał się pozyskać zaufanie mieszkańców Folwarku, rywalizując nieustannie o wpływy ze Snowbollem. Potrafił pozyskać zwolenników „umiejętnością kaptowania”. Miał ogromny wpływ na owce, które przerywały przemówienia jego przeciwnika. Uważał, że najważniejszym powinno być odpowiednie wychowanie młodych. Przez kilka miesięcy trzymał na strychu kilka szczeniąt, które później stały się jego obrońcami i swoistą policją. Lekceważył każdy plan Snowballa, którego pokonał dzięki wyszkolonym psom. Po przejęciu władzy w Folwarku zaczął stopniowo ograniczać prawa zwierząt, przyznając coraz większe przywileje świniom. Bardzo szybko zasmakował w ludzkim życiu – mieszkał w domu, jadał w oddzielnym pokoju, z czasem przestał pokazywać się zwierzętom, powierzając przekazywanie rozkazów Squealerowi. Potrafił doskonale manipulować mieszkańcami Folwarku, fabrykując odpowiednie oskarżenia przeciw Snowballowi. Bez skrupułów eliminował każdego przeciwnika, wprowadził reżim i metody zastraszania. Zmieniał Przykazania Animalizmu, dostosowując je do własnych potrzeb. Oszukiwał inne zwierzęta, zapewniając, że działa wyłącznie dla ich dobra i z miłości do poddanych. Zapatrzony w siebie, sam przyznawał sobie medale i honorowe tytuły. Przebiegły i zakłamany manipulował również ludźmi (sytuacja ze sprzedażą buczyny). Potrafi być bezwzględny i okrutny nawet dla tych, którzy są mu oddani – aby pozyskać pieniądze na alkohol, sprzedaje do rzeźni Boxera, jednego z najbardziej wiernych mu mieszkańców Folwarku Zwierzęcego. W końcu łamie podstawowe Prawo Animalizmu, mówiące o tym, że człowiek jest największym wrogiem zwierząt i zawiera umowy handlowe z ludźmi. Zwierzęta traktuje jak siłę roboczą, przekonując je, że muszą pracować, aby po osiągnięciu zamierzonych celów, mogły żyć w dostatku. Przejmuje zwyczaje ludzi i upodabnia się do nich – zaczyna chodzić na dwóch nogach, a w ręku nosi bat. Mieszkańcy Folwarku Zwierzęcego ślepo ufają Napoleonowi. Nauczone miłości do niego i pozbawione prawa do protestu darzą go szczerymi uczuciami. Podczas choroby knura zwierzęta ogarnia rozpacz. Napoleon w rzeczywistości nie liczy się z ich opinią, staje się bezwzględnym dyktatorem i zmienia Folwark Zwierzęcy na Folwark Dworski. W ten sposób ostatecznie niszczy idee, które chciał zrealizować Major.

strona:    1    2    3  

Szybki test:

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Karol Marks
c) Józef Stalin
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Józefa Stalina
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 12 lat
c) 15 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies