Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Folwark zwierzęcy

Geneza „Folwarku zwierzęcego”


George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany wydarzeniami z Rewolucji Październikowej, powstaniem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i rządami Józefa Stalina. W powieści, o uniwersalnej wymowie, przeniósł akcję do świata zwierząt, ukazując na przykładzie rewolucji mieszkańców Folwarku Zwierzęcego i dojścia do władzy świń, wady i zagrożenia, płynące z powstania systemu totalitarnego.

Wiek XX był jednym z najtragiczniejszych okresów w dziejach cywilizacji. Wydobył, a właściwie ukazał najciemniejszą stronę ludzkiej natury. Świat ogarnęły rewolucje i wojny, pociągające za sobą liczne ludzkie tragedie. To mroczne oblicze ludzkości zniszczyło wiele niewinnych istnień, a innym narzuciło życie w systemie, w którym byt jednostki i jej wolność zostały ograniczone do minimum. Ten system to totalitaryzm – jedna z najokrutniejszych form rządzenia, która niszczyła, ograniczała i zabijała człowieka. Bezwzględność i despotyzm totalitaryzmu nie pozostały niezauważone przez ludzi kultury. Powstało wiele utworów, których autorzy w jednoznaczny i bezkompromisowy sposób obnażali wady systemu.

Jednym w pisarzy, którzy podjęli temat totalitarnego państwa, był George Orwell. W listopadzie 1943 roku rozpoczął on pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym. O pomyśle napisania opowiastki, której akcja rozgrywa się w świecie zwierząt, które wywołały powstanie i zaczęły pracować dla siebie, a nie dla ludzi, autor wypowiedział się w przedmowie do ukraińskiego wydania utworu, w marcu 1947 roku:

Po powrocie z Hiszpanii rozważałem zdemaskowanie mitu sowieckiego w opowiastce, którą mógłby zrozumieć niemal każdy i którą nietrudno byłoby przełożyć na inne języki. Przez pewien czas nie wiedziałem jednak, jaką treść mam nadać tej historyjce; pomysł przyszedł mi do głowy, gdy pewnego dnia (mieszkałem wtedy w małej wiosce) ujrzałem, jak może dziesięcioletni chłopiec prowadzi wąską ścieżką potężnego konia pociągowego, chłoszcząc zwierzę batem, ilekroć tylko chciało ono zboczyć z drogi. Uderzyło mnie wtedy to, iż ludzie wyzyskują zwierzęta prawie tak samo, jak bogacze wyzyskują proletariat.
Jąłem tedy analizować teorię Marksa ze zwierzęcego punktu widzenia. Zwierzęta dobrze wiedziały, iż walka klasowa toczona przez ludzi jest czystą mrzonką, albowiem ilekroć zachodziła konieczność wyzyskania zwierząt, wszyscy ludzie jednoczyli się przeciw nim: prawdziwa walka – utrzymywały – toczy się między zwierzętami i ludźmi. Ustaliwszy ów fakt, resztę nietrudno było skomponować. Utwór powstał dopiero w roku 1943, ponieważ aż do tej daty byłem stale zajęty czymś innym i nie miałem czasu na jego napisanie; ostatecznie włączyłem do fabuły kilka wydarzeń, na przykład konferencję w Teheranie, które miały miejsce, gdy pracowałem nad opowiastką. Jej zarys przechowywałem zatem w pamięci przez sześć lat, nim powstała.

Nie chcę komentować swojej książki: jeśli nie przemawia sama za siebie, oznacza to, iż jest nieudana. Chciałbym jednak podkreślić dwa fakty: choć źródłem rozmaitych epizodów utworu są dzieje Rewolucji Październikowej, potraktowałem te ostatnie schematycznie, jak również zmieniłem ich porządek chronologiczny, co było konieczne ze względu na symetrię dzieła. Fakt drugi często pomijało większość krytyków, ponieważ dostatecznie mocno go nie uwypukliłem. Otóż lektura opowiastki może doprowadzić wielu czytelników do przeświadczenia, iż kończy się ona całkowitym pojednaniem świń i ludzi. Takie zakończenie nie leżało jednak w moich intencjach, wprost przeciwnie, wprowadziłem umyślnie scenę ostrej waśni, ponieważ „Folwark” powstał tuż po Konferencji Teherańskiej, która – wedle ówczesnych powszechnych opinii – ustaliła jak najlepsze stosunki między ZSRR i Zachodem. Nie wierzyłem, że te dobre stosunki utrzymają się długo; jak wykazały późniejsze wypadki, przeczucia zbytnio mnie nie myliły…


George Orwell wskazał na inspiracje faktami historycznymi, związanymi z Rewolucją Październikową w 1917 roku, powstaniem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i modelem sprawowania władzy przez Stalina w nowym ustroju państwowym. Folwark Zwierzęcy nawiązywał do tych wydarzeń, które zostały przeniesione do świata zwierząt. Powieść w pośredni sposób ukazywała wady systemu totalitarnego, opartego na zastraszaniu, reżimie i ograniczaniu praw jednostek na rzecz elity rządzącej. Końcowa scena utworu, wspólna biesiada świń i ludzi, jest odzwierciedleniem Konferencji w Teheranie, na której doszło do porozumienia między ZSRR a Zachodem.

strona:    1    2    3  

Szybki test:

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Stalina
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies