Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Folwark zwierzęcy

Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”


· Autokratyzm – władzę w Folwarku Zwierzęcym sprawują świnie jako warstwa uprzywilejowana, uważane przez pozostałe zwierzęta za mądrzejsze i wykazujące się zdolnościami organizacyjnymi. Świnie posiadają nieograniczoną władzę, na którą mieszkańcy folwarku nie mają żadnego wpływu.

· Ograniczenie wolności jednostki – świnie stopniowo przejmują władzę w folwarku. Początkowo na ich przywództwo zgadzają się pozostałe zwierzęta, uznając, że świnie – które nauczyły się czytania i pisania, opracowały zasady Animalizmu i są w stanie kierować gospodarstwem – powinny przejąć zarządzanie pracami. Świnie bardzo szybko nadają sobie kolejne przywileje i ograniczają prawa innych zwierząt – między innymi prawo do wieców, do głosowania nad planem prac. Pozostali mieszkańcy, skupieni na pracy i łudzeni obietnicami lepszego bytu, nie protestują, a dyktatura Napoleona sprawia, że bezwolnie poddają się rozporządzeniom świń. W ten sposób wolność zwierząt zostaje ograniczona i podporządkowana władzy warstwy uprzywilejowanej.

· Władza wpływa na wszystkie dziedziny życia jednostki – mieszkańcy folwarku nie mają prawa podejmować jakichkolwiek decyzji, dotyczących prac w polu i nawiązywania kontaktów handlowych z ludźmi, a z czasem tracą również prawo do odpoczynku w niedzielę. Nie mogą też otwarcie protestować przeciwko zarządzeniom świń – Napoleon odbiera szczenięta sukom, nakazuje kurom oddawanie jaj. Życie zwierząt zostaje całkowicie podporządkowane reżimowi, narzuconemu przez Przywódcę.

· Militaryzacja państwa – głównym narzędziem sprawowania władzy jest rozbudowany system policyjnego nadzoru nad mieszkańcami. W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią odpowiednio wyszkolone przez Napoleona i wychowane w izolacji psy, które wykonują każdy rozkaz Przywódcy. Pozostałe zwierzęta są zastraszone.

· Propaganda – mieszkańcy folwarku są nieustannie przekonywani o racji Napoleona, jego poświęceniu dla dobra pozostałych zwierząt. Choć zdają sobie sprawę z tego, że pracują ciężko, a ich racje żywieniowe są stale zmniejszane, to nieustannie słyszą o tym, że ich praca jest wydajniejsza, przynosi lepsze efekty niż za czasów pana Jonesa. Swoistym aparatem propagandy staje się Squealer, który pojawia się wśród zwierząt w chwilach wątpliwości i zawsze znajduje odpowiednie słowa, aby wyjaśnić problemowe sytuacje.
· Władza utrzymywana jest dzięki tzw. aparatowi przymusu (inwigilacja, podsłuchy, przesłuchania, usuwanie przeciwników) – Napoleon oskarża o sabotaż i zdradę swego przeciwnika Snowballa i zmusza go do opuszczenia folwarku. Od tego czasu ogranicza stopniowo wolność pozostałych zwierząt, eliminuje zwolenników rywala.

· Kult jednostki, którym otaczana jest osoba wodza – z czasem Napoleon staje się jedynym przywódcą, uwielbianym przez pozostałe zwierzęta, które są zobowiązane do uczestnictwa w marszach na cześć Przywódcy, muszą okazywać mu odpowiedni szacunek, określając szeregiem odpowiednich tytułów: „nasz Przywódca”, „Ojciec Wszystkich Zwierząt”, „Postrach Ludzkości”, „Dobroczyńca Owczarni”, „Przyjaciel Kacząt”. W licznych przemówieniach, wygłaszanych przez Squealera, Napoleon ukazywany był jako niezwykle mądry, dobry, kochający pozostałe zwierzęta. Przypisywano mu zasługi za wszelkie osiągnięcia i każde pomyślne zdarzenie. Zwierzęta nauczyły się wychwalać Przywódcę, deklamując napisane na jego cześć wiersze.

Szybki test:

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) świnie
c) owce
d) kury
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Majora
b) Snowballa
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Boxer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies