Test:

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Dziesięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Pięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) zdrajców
c) towarzyszy
d) wrogów
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Hannibala
d) Cezara
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) anarchistycznym
c) demokratycznym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) oddanie czci Majorowi
c) wystrzeganie się alkoholu
d) wychowanie młodych pokoleń
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Snowball
c) Squealer
d) Clover
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) świnie
c) gołębie
d) owce
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) baśń
c) bajkę
d) mit
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Jana
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie


Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Birmy
c) Tajlandii
d) Chin
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) konsumuje
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) nowomowa
c) dialekt
d) język ezopowy
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Stalina
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) rada
c) zebranie
d) zarząd
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 12 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) owiec
c) koni
d) świń
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) drugiej nocy
d) trzeciej nocy
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Mollie
c) Mojżesz
d) Benjamin
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) T.S. Eliot
c) Jonatan Cape
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) wspólna własnością wszystkich zwierząt
c) kombinatem
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) maju 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) lutym 1945 roku
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) otwarta
c) niespójna
d) luźna
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) nieuczciwą grę w karty
b) cenę mleka i jaj
c) sposób prowadzenia folwarku
d) brak alkoholu
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Blair
c) Clair
d) Sleight
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Pańskiego
c) Gospodarskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) konie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) przychodni
c) szpitala
d) ubojni
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) papuga
c) szpak
d) kruk
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 30 godzin
c) 40 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) pierwsza połowa XIX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) monarchią
b) federacją
c) związkiem
d) republiką
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Lew Trocki
c) Karol Marks
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1949
c) 1950
d) 1947
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stodołą”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Fredericka
c) Whympera
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) upodobnienia do ludzi
c) kradzieży
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Beniamin
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) sztuczny
b) metaforyczny
c) paraboliczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) jaja
b) mleko
c) drewno
d) zboże
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) szpital
d) spichlerz
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) czerwca
b) maja
c) marca
d) kwietnia
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) modernizmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem ubojni
d) właścicielem Pinchfield
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
c) ostrzeżenie
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) oborze
b) szopie
c) mieszkaniu
d) siodlarni
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) owce
c) kury
d) gęsi
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) owce
c) kury
d) psy
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Snowballa
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Słusznego Trudu
c) Wspólnej Sprawy
d) Boxera
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) siódme
c) trzecie
d) piąte
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Benjamin
b) Squealer
c) Boxer
d) Napoleon
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) aspołeczności totalitaryzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) terrorze
d) zniewoleniu człowieka
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) wydawnictwie
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Sierra Leone
c) Indiach
d) Nowej Zelandii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies