Test:

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Wiaczesława Mołotowa
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Georga Orwella
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) terrorze
c) zniewoleniu człowieka
d) aspołeczności totalitaryzmu
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) koni
b) owiec
c) świń
d) psów
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) owce
c) świnie
d) kury
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) braci
c) zdrajców
d) wrogów
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) mit
b) legendę
c) baśń
d) bajkę
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1949
c) 1947
d) 1950
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) zboże
c) drewno
d) jaja
Rozwiązanie


Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Squealera
c) Majora
d) Napoleona
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 15 lat
c) 12 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
b) gloryfikuje totalitaryzm
c) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w październiku 1941 roku
d) w styczniu 1944 roku
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) kwietnia
c) maja
d) czerwca
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) oddanie czci Majorowi
c) wychowanie młodych pokoleń
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
d) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Sierra Leone
d) Indiach
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) komitet
b) zebranie
c) rada
d) zarząd
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) zwarta
c) otwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 50 godzin
b) 30 godzin
c) 40 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) świnie
c) konie
d) owce
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Karol Marks
c) Włodzimierz Lenin
d) Lew Trocki
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) republiką
c) monarchią
d) federacją
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) oligarchicznym
c) totalitarnym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Majora
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Dworskiego
d) Końskiego
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Napoleona
b) Cezara
c) Hannibala
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Mleir
c) Sleight
d) Clair
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) Frederick Warburg
c) żona Orwella, Eileen
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Foxwood
c) właścicielem Pinchfield
d) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Benjamin
c) Clover
d) Mollie
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) cenę mleka i jaj
c) brak alkoholu
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) spółdzielnią
c) kombinatem
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Przyjaciel Kacząt”
c) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) metaforyczny
c) nowoczesny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) pięć szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) antykwariacie
b) redakcji
c) wydawnictwie
d) bibliotece
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) czwarte
b) trzecie
c) piąte
d) siódme
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) owce
c) krowy
d) gęsi
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) dialekt
b) język ezopowy
c) nowomowa
d) język paraboliczny
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) papuga
c) kruk
d) szpak
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Wolności”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Pięć Przykazań
c) Dziesięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Snowball
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Napoleona
b) Wspólnej Sprawy
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Zielonego Sztandaru”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) trzeciej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) rosyjskich górników
b) przodowników pracy
c) rosyjskich hutników
d) robotników w państwie socjalistycznym
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Kairze
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Manifestacja
b) Prolongacja
c) Demonstracja
d) Konfederacja
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
b) ostrzeżenie
c) dokument historyczny
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) oborze
d) siodlarni
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pinchfielda
c) Pilkingtona
d) Fredericka
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) pracownię świń
b) szpital
c) muzeum
d) spichlerz
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Stogiem Siana”
d) „Bitwą pod Oborą”
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Minimus
d) Beniamin
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) lutym 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) maju 1945 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) upodobnienia do ludzi
c) nielojalności wobec przywódcy
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) oświecenia
c) renesansu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Tajlandii
c) Chin
d) Indii
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) przychodni
c) ubojni
d) szpitala
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) je świńskie mięso
c) bawi się
d) konsumuje
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies