Test:

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XIX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Włodzimierz Lenin
b) Lew Trocki
c) Józef Stalin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Postrach Ludzkości”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Dobroczyńca Owczarni”
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Snowball
c) Clover
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Chlewem”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Siedem Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) szpital
b) pracownię świń
c) spichlerz
d) muzeum
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) gospodarstwem uspołecznionym
b) kombinatem
c) spółdzielnią
d) wspólna własnością wszystkich zwierząt
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie


Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) koni
c) świń
d) psów
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) dbanie o słabszych
c) wystrzeganie się alkoholu
d) oddanie czci Majorowi
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) kury
c) świnie
d) konie
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Squealer
d) Beniamin
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) świnie
b) kury
c) owce
d) psy
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) jaja
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) przychodni
b) stadniny
c) szpitala
d) ubojni
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mollie
b) Clover
c) Mojżesz
d) Benjamin
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) czwarte
d) trzecie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 15 lat
b) 12 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Napoleona
b) Majora
c) Snowballa
d) Squealera
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) rada
c) komitet
d) zebranie
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Sleight
c) Mleir
d) Blair
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Napoleona
c) Boxera
d) Słusznego Trudu
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) renesansu
c) modernizmu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) sztuczny
c) metaforyczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Churchilla
c) rządami Hitlera
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1950
c) 1948
d) 1949
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Indiach
c) Australii
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Napoleona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Hannibala
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) sposób prowadzenia folwarku
c) cenę mleka i jaj
d) nieuczciwą grę w karty
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Anglii”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Europy”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) luźna
c) otwarta
d) niespójna
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) terrorze
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Końskiego
c) Dworskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) kwietnia
d) marca
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) język ezopowy
c) dialekt
d) nowomowa
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) bibliotece
b) antykwariacie
c) redakcji
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Snowballa
c) Majora
d) Squealera
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) oligarchicznym
c) anarchistycznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) dokument historyczny
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Birmy
b) Chin
c) Tajlandii
d) Indii
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Jałcie
c) Konferencji w Kairze
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Manifestacja
c) Konfederacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
b) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
c) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
d) gloryfikuje totalitaryzm
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Fredericka
b) Pinchfielda
c) Pilkingtona
d) Whympera
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Georga Orwella
b) osobie Winstona Churchilla
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) gęsi
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) szpak
c) papuga
d) kruk
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
c) właścicielem Pinchfield
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) używa pieniędzy
b) konsumuje
c) je świńskie mięso
d) bawi się
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
b) „Brata Wszystkich Zwierząt”
c) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) drugiej nocy
c) trzeciej nocy
d) czwartej nocy
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) baśń
c) legendę
d) mit
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) federacją
c) monarchią
d) republiką
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) T.S. Eliot
b) żona Orwella, Eileen
c) Jonatan Cape
d) Frederick Warburg
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) braci
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Benjamin
d) Squealer
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies