Test:

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język ezopowy
b) dialekt
c) język paraboliczny
d) nowomowa
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) owce
b) kury
c) gołębie
d) świnie
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Józefa Stalina
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) bibliotece
c) antykwariacie
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) rada
c) zarząd
d) komitet
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 50 godzin
c) 40 godzin
d) 60 godzin
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Majora
b) Squealera
c) Napoleona
d) Snowballa
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) trzeciej nocy
b) drugiej nocy
c) czwartej nocy
d) pierwszej nocy
Rozwiązanie


Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) sierpniu 1945 roku
b) grudniu 1944 roku
c) lutym 1945 roku
d) maju 1945 roku
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Indii
b) Chin
c) Tajlandii
d) Birmy
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Squealer
d) Benjamin
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Napoleon
b) Squealer
c) Beniamin
d) Minimus
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) bajkę
b) mit
c) baśń
d) legendę
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) terrorze
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Majora
d) Snowballa
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Pilkingtona
b) Fredericka
c) Pinchfielda
d) Whympera
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) demokratycznym
c) totalitarnym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Demonstracja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) świń
b) owiec
c) koni
d) psów
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Napoleona
c) Boxera
d) Wspólnej Sprawy
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Dziesięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Frederick Warburg
c) Jonatan Cape
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Mussoliniego
b) rządami Hitlera
c) rządami Stalina
d) rządami Churchilla
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Lew Trocki
c) Włodzimierz Lenin
d) Karol Marks
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Clair
b) Sleight
c) Blair
d) Mleir
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) siodlarni
d) oborze
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) wrogów
b) zdrajców
c) braci
d) towarzyszy
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stodołą”
b) „Bitwą pod Stogiem Siana”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) kombinatem
b) spółdzielnią
c) wspólna własnością wszystkich zwierząt
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) nielojalności wobec przywódcy
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1949
b) 1950
c) 1947
d) 1948
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) sposób prowadzenia folwarku
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) cenę mleka i jaj
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) niepowodzeniem
d) później niż planował Jones
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) spichlerz
c) szpital
d) pracownię świń
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Squealer
b) Benjamin
c) Clover
d) Snowball
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Benjamin
b) Mojżesz
c) Clover
d) Mollie
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Teheranie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Poczdamie
d) Konferencji w Jałcie
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Gospodarskiego
b) Pańskiego
c) Końskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) romantyzmu
b) modernizmu
c) renesansu
d) oświecenia
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich hutników
c) przodowników pracy
d) rosyjskich górników
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) oddanie czci Majorowi
b) dbanie o słabszych
c) wychowanie młodych pokoleń
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Indiach
d) Sierra Leone
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) świnie
b) konie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 12 lat
b) 15 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) dokument historyczny
b) ostrzeżenie
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) podsumowanie pewnego okresu historycznego
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Narodów”
b) „Zwierzęta Europy”
c) „Zwierzęta Anglii”
d) „Zwierzęta Wolności”
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) przełom XIX i XX wieku
b) pierwsza połowa XX wieku
c) druga połowa XIX wieku
d) pierwsza połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) maja
b) czerwca
c) kwietnia
d) marca
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) dziewięć szczeniąt
b) pięć szczeniąt
c) dziesięć szczeniąt
d) siedem szczeniąt
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Napoleona
c) Hannibala
d) Cezara
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) republiką
b) federacją
c) związkiem
d) monarchią
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) we wrześniu 1942 roku
b) w październiku 1941 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) we wrześniu 1942 roku
c) w styczniu 1944 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) kruk
b) szpak
c) papuga
d) gołąb
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) stadniny
b) ubojni
c) przychodni
d) szpitala
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Pinchfield
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) luźna
b) otwarta
c) niespójna
d) zwarta
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) jaja
c) zboże
d) mleko
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) metaforyczny
b) paraboliczny
c) sztuczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Dobroczyńca Owczarni”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Przyjaciel Kacząt”
d) „Postrach Ludzkości”
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Wielkanocy
b) w wigilię świętego Patryka
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię świętego Jana
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) trzecie
b) piąte
c) czwarte
d) siódme
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) używa pieniędzy
c) bawi się
d) konsumuje
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies