Test:

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) kradzieży
b) nielojalności wobec przywódcy
c) upodobnienia do ludzi
d) zemsty ludzi
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) nowomowa
c) dialekt
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) druga połowa XIX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) przełom XIX i XX wieku
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) terrorze
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 10 lat
b) 12 lat
c) 8 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) pracownię świń
c) szpital
d) spichlerz
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Oborą”
c) „Bitwą pod Stodołą”
d) „Bitwą pod Chlewem”
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem ubojni
b) właścicielem Pinchfield
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem Foxwood
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) przodowników pracy
b) rosyjskich górników
c) robotników w państwie socjalistycznym
d) rosyjskich hutników
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) towarzyszy
b) braci
c) wrogów
d) zdrajców
Rozwiązanie


Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) kury
b) krowy
c) owce
d) gęsi
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) szpitala
b) ubojni
c) przychodni
d) stadniny
Rozwiązanie

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) baśń
b) legendę
c) bajkę
d) mit
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) je świńskie mięso
b) używa pieniędzy
c) konsumuje
d) bawi się
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) demokratycznym
b) anarchistycznym
c) totalitarnym
d) oligarchicznym
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) czwarte
c) trzecie
d) piąte
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Australii
b) Indiach
c) Sierra Leone
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) wychowanie młodych pokoleń
b) dbanie o słabszych
c) oddanie czci Majorowi
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Hitlera
b) rządami Churchilla
c) rządami Stalina
d) rządami Mussoliniego
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) pierwszej nocy
b) czwartej nocy
c) trzeciej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w październiku 1941 roku
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) paraboliczny
b) sztuczny
c) metaforyczny
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) drewno
b) mleko
c) jaja
d) zboże
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Europy”
b) „Zwierzęta Narodów”
c) „Zwierzęta Wolności”
d) „Zwierzęta Anglii”
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) sierpniu 1945 roku
c) lutym 1945 roku
d) grudniu 1944 roku
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 60 godzin
b) 40 godzin
c) 50 godzin
d) 30 godzin
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) szpak
b) gołąb
c) papuga
d) kruk
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) gloryfikuje totalitaryzm
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w wigilię Wielkanocy
c) w wigilię świętego Jana
d) w wigilię świętego Patryka
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) modernizmu
b) renesansu
c) oświecenia
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) gołębie
b) owce
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Napoleona
d) Hannibala
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Tajlandii
b) Indii
c) Birmy
d) Chin
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) cenę mleka i jaj
b) brak alkoholu
c) nieuczciwą grę w karty
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
b) „Dobroczyńca Owczarni”
c) „Postrach Ludzkości”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Siedem Przykazań
b) Dziesięć Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Trzy Przykazania
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Józefa Stalina
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Winstona Churchilla
d) osobie Wiaczesława Mołotowa
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) otwarta
d) luźna
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1948
b) 1950
c) 1949
d) 1947
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) redakcji
b) bibliotece
c) antykwariacie
d) wydawnictwie
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zebranie
b) zarząd
c) komitet
d) rada
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) kwietnia
c) maja
d) czerwca
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) federacją
b) republiką
c) monarchią
d) związkiem
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) owce
b) konie
c) kury
d) świnie
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) psy
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Jałcie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Teheranie
d) Konferencji w Poczdamie
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) kombinatem
c) gospodarstwem uspołecznionym
d) spółdzielnią
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) Jonatan Cape
b) Frederick Warburg
c) T.S. Eliot
d) żona Orwella, Eileen
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Snowball
b) Benjamin
c) Clover
d) Squealer
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Mojżesz
b) Clover
c) Benjamin
d) Mollie
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) dokument historyczny
c) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Prolongacja
b) Konfederacja
c) Manifestacja
d) Demonstracja
Rozwiązanie

Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Wspólnej Sprawy
b) Słusznego Trudu
c) Napoleona
d) Boxera
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Napoleon
b) Boxer
c) Benjamin
d) Squealer
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) owiec
b) psów
c) świń
d) koni
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Pańskiego
b) Końskiego
c) Gospodarskiego
d) Dworskiego
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Lew Trocki
b) Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks
d) Józef Stalin
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
b) „Order Zielonego Sztandaru”
c) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
b) wcześniej niż planował Jones
c) później niż planował Jones
d) niepowodzeniem
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Pilkingtona
c) Pinchfielda
d) Fredericka
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) szopie
b) mieszkaniu
c) oborze
d) siodlarni
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Mleir
b) Blair
c) Clair
d) Sleight
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziewięć szczeniąt
c) pięć szczeniąt
d) dziesięć szczeniąt
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Minimus
b) Napoleon
c) Beniamin
d) Squealer
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Napoleona
b) Majora
c) Squealera
d) Snowballa
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies