Test:

Pod względem językowym dzieło można określić jako:
a) legendę
b) bajkę
c) mit
d) baśń
Rozwiązanie

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) wychowanie młodych pokoleń
c) oddanie czci Majorowi
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

„Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania” to przykazanie:
a) siódme
b) piąte
c) trzecie
d) czwarte
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym autor obnażył prawdę o:
a) zniewoleniu człowieka
b) terrorze
c) aspołeczności totalitaryzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Po wygnaniu Jonsa świnie urządziły kwaterę główną w:
a) siodlarni
b) mieszkaniu
c) szopie
d) oborze
Rozwiązanie

Pierwszą zwycięską bitwę nazwano:
a) „Bitwą pod Stogiem Siana”
b) „Bitwą pod Chlewem”
c) „Bitwą pod Oborą”
d) „Bitwą pod Stodołą”
Rozwiązanie

Foxwood to gospodarstwo:
a) Whympera
b) Fredericka
c) Pilkingtona
d) Pinchfielda
Rozwiązanie

Napoleon tłumaczył ludziom, że folwark jest:
a) wspólna własnością wszystkich zwierząt
b) spółdzielnią
c) kombinatem
d) gospodarstwem uspołecznionym
Rozwiązanie

Według Majora człowiek jest jedynym stworzeniem, które wyłącznie:
a) konsumuje
b) bawi się
c) używa pieniędzy
d) je świńskie mięso
Rozwiązanie

Bluebell, Jessie i Pincher to imiona:
a) psów
b) koni
c) świń
d) owiec
Rozwiązanie


Wiatrak został nazwany imieniem:
a) Słusznego Trudu
b) Boxera
c) Wspólnej Sprawy
d) Napoleona
Rozwiązanie

Boxer został odwieziony do:
a) ubojni
b) przychodni
c) szpitala
d) stadniny
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Trzy Przykazania
b) Dziesięć Przykazań
c) Pięć Przykazań
d) Siedem Przykazań
Rozwiązanie

Po zmianie czwarte przykazanie brzmiało:
a) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z nakryciami”
b) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami”
c) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z poduszkami”
d) „Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z kołdrami”
Rozwiązanie

W Folwarku Zwierzęcym rolę policji pełnią:
a) psy
b) świnie
c) kury
d) owce
Rozwiązanie

Napoleon ogłosił, że raz w tygodniu będzie odbywać Spontaniczna:
a) Konfederacja
b) Manifestacja
c) Demonstracja
d) Prolongacja
Rozwiązanie

Po rewolucji postanowiono, że mieszkanie zostanie przeznaczone na:
a) muzeum
b) szpital
c) pracownię świń
d) spichlerz
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w styczniu 1944 roku
c) w październiku 1941 roku
d) we wrześniu 1942 roku
Rozwiązanie

Akcja powieści rozpoczyna się w początkach:
a) marca
b) maja
c) kwietnia
d) czerwca
Rozwiązanie

Poemat na cześć Przywódcy ułożył:
a) Beniamin
b) Napoleon
c) Minimus
d) Squealer
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) totalitarnym
b) demokratycznym
c) oligarchicznym
d) anarchistycznym
Rozwiązanie

Pan Whymper był:
a) właścicielem Pinchfield
b) właścicielem Foxwood
c) pośrednikiem między folwarkiem a światem zewnętrznym
d) właścicielem ubojni
Rozwiązanie

Hymn śpiewany przez Majora nosił tytuł:
a) „Zwierzęta Wolności”
b) „Zwierzęta Anglii”
c) „Zwierzęta Narodów”
d) „Zwierzęta Europy”
Rozwiązanie

Postać Benjamina wzorowana była na:
a) osobie Winstona Churchilla
b) osobie Georga Orwella
c) osobie Wiaczesława Mołotowa
d) osobie Józefa Stalina
Rozwiązanie

Orwell urodził się 25 czerwca 1903 roku w:
a) Sierra Leone
b) Indiach
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

Po „Bitwie pod Wiatrakiem” Przywódca ustanowił odznaczenie:
a) „Order Zielonego Sztandaru”
b) „Order Bohatera Bitwy pod Wiatrakiem”
c) „Order Bitwy pod Wiatrakiem”
d) „Order Bohatera Pierwszej Klasy”
Rozwiązanie

George Orwell napisał Folwark Zwierzęcy zainspirowany:
a) rządami Churchilla
b) rządami Hitlera
c) rządami Mussoliniego
d) rządami Stalina
Rozwiązanie

Pod koniec powieści ludzie i świnie kłócili się o:
a) brak alkoholu
b) nieuczciwą grę w karty
c) cenę mleka i jaj
d) sposób prowadzenia folwarku
Rozwiązanie

Kompozycja Folwarku Zwierzęcego jest:
a) zwarta
b) niespójna
c) otwarta
d) luźna
Rozwiązanie

Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat:
a) siedem szczeniąt
b) dziesięć szczeniąt
c) dziewięć szczeniąt
d) pięć szczeniąt
Rozwiązanie

Fałszywe banknoty były zapłatą za:
a) mleko
b) drewno
c) zboże
d) jaja
Rozwiązanie

Po wygnaniu Snowballa wszelkie zarządzenia związane z gospodarstwem miał podejmować:
a) zarząd
b) zebranie
c) komitet
d) rada
Rozwiązanie

Wspólna biesiada świń i ludzi jest odzwierciedleniem:
a) Konferencji w Poczdamie
b) Konferencji w Kairze
c) Konferencji w Jałcie
d) Konferencji w Teheranie
Rozwiązanie

W kwietniu Folwark Zwierzęcy został ogłoszony:
a) związkiem
b) federacją
c) monarchią
d) republiką
Rozwiązanie

Pierwszy bunt po wygnaniu pana Jonesa podniosły:
a) kury
b) konie
c) świnie
d) owce
Rozwiązanie

Najgłupsze zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Mojżesz
d) Mollie
Rozwiązanie

Przed rewolucją Folwark Zwierzęcy nosił nazwę Folwarku:
a) Końskiego
b) Pańskiego
c) Dworskiego
d) Gospodarskiego
Rozwiązanie

Nowomowa to język:
a) nowoczesny
b) paraboliczny
c) metaforyczny
d) sztuczny
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) zemsty ludzi
c) upodobnienia do ludzi
d) kradzieży
Rozwiązanie

Język, który sugeruje treści nie wprost to:
a) język paraboliczny
b) dialekt
c) nowomowa
d) język ezopowy
Rozwiązanie

Sianokosy przeprowadzone przez zwierzęta zakończyły się:
a) niepowodzeniem
b) później niż planował Jones
c) wcześniej niż planował Jones
d) w wyznaczonym przez Jonesa terminie
Rozwiązanie

Powieść „Rok 1984” ukończył Orwell w roku:
a) 1947
b) 1949
c) 1948
d) 1950
Rozwiązanie

Snowball przed bitwą przestudiował książkę o kampaniach:
a) Cezara
b) Napoleona
c) Hannibala
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Mojżesz to:
a) gołąb
b) papuga
c) kruk
d) szpak
Rozwiązanie

Czas akcji to prawdopodobnie:
a) pierwsza połowa XX wieku
b) przełom XIX i XX wieku
c) pierwsza połowa XIX wieku
d) druga połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy można traktować jak:
a) podsumowanie pewnego okresu historycznego
b) ostrzeżenie
c) dokument historyczny
d) zachętę do tworzenia państw totalitarnych
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Brata Wszystkich Zwierząt”
b) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
c) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
d) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Swoistym aparatem propagandy staje się:
a) Boxer
b) Benjamin
c) Napoleon
d) Squealer
Rozwiązanie

Po wstąpieniu do Królewskiej Policji Kolonialnej Orwell został wysłany do:
a) Chin
b) Indii
c) Birmy
d) Tajlandii
Rozwiązanie

Napoleon miał ogromny wpływ na:
a) krowy
b) kury
c) gęsi
d) owce
Rozwiązanie

Po spotkaniu zwierząt w stodole stary Major zmarł we śnie:
a) czwartej nocy
b) trzeciej nocy
c) pierwszej nocy
d) drugiej nocy
Rozwiązanie

w latach 1934 – 1936 Orwell zatrudnił się na pół etatu jako asystent w:
a) wydawnictwie
b) bibliotece
c) redakcji
d) antykwariacie
Rozwiązanie

Major to knur rasy angielskiej średniej białej, mający:
a) 8 lat
b) 15 lat
c) 12 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Snowballa był:
a) Józef Stalin
b) Lew Trocki
c) Karol Marks
d) Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Autor Folwarku Zwierzęcego:
a) gloryfikuje totalitaryzm
b) zdecydowanie krytykuje ustój totalitarny
c) nie ocenia jednoznacznie totalitaryzmu
d) odnosi się bezkrytycznie do totalitaryzmu
Rozwiązanie

Boxer w powieści symbolizuje:
a) robotników w państwie socjalistycznym
b) rosyjskich górników
c) rosyjskich hutników
d) przodowników pracy
Rozwiązanie

Prawdziwe nazwisko Orwella to:
a) Blair
b) Clair
c) Mleir
d) Sleight
Rozwiązanie

Kult jednostki dotyczy osoby:
a) Snowballa
b) Majora
c) Squealera
d) Napoleona
Rozwiązanie

Pierwszy krytyk Folwarku Zwierzęcego to:
a) żona Orwella, Eileen
b) Frederick Warburg
c) Jonatan Cape
d) T.S. Eliot
Rozwiązanie

Najbardziej złośliwe zwierzę na farmie to:
a) Clover
b) Benjamin
c) Snowball
d) Squealer
Rozwiązanie

Pierwsze do tajnej współpracy ze Snowballem po jego wygnaniu przyznały się:
a) kury
b) owce
c) świnie
d) gołębie
Rozwiązanie

Wiosną i latem po wygnaniu Snowballa praca zajmowała w tygodniu:
a) 30 godzin
b) 40 godzin
c) 60 godzin
d) 50 godzin
Rozwiązanie

Folwark Zwierzęcy ukazał się drukiem w:
a) maju 1945 roku
b) lutym 1945 roku
c) grudniu 1944 roku
d) sierpniu 1945 roku
Rozwiązanie

Wacław Sadkowski określił utwór Orwella jako „opowiastkę filozoficzną” , dostrzegając jej powiązania z epoką:
a) oświecenia
b) renesansu
c) romantyzmu
d) modernizmu
Rozwiązanie

Powstanie mieszkańców Folwarku Dworskiego wybucha:
a) w wigilię świętego Patryka
b) w wigilię świętego Jana
c) w wigilię Bożego Narodzenia
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Pracę nad Folwarkiem Zwierzęcym rozpoczął Orwell:
a) w styczniu 1944 roku
b) w październiku 1941 roku
c) we wrześniu 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

„Pełny żłób” to hasło:
a) Squealera
b) Napoleona
c) Snowballa
d) Majora
Rozwiązanie

Które z określeń nie odnosi się do Napoleona:
a) „Postrach Ludzkości”
b) „Opiekun Wszystkich Zwierząt”
c) „Dobroczyńca Owczarni”
d) „Przyjaciel Kacząt”
Rozwiązanie

Zwierzęta w głosowaniu uznały, że szczury należy uważać za:
a) braci
b) wrogów
c) zdrajców
d) towarzyszy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies