Test:

Napoleon uważał, że najważniejsze jest:
a) dbanie o słabszych
b) oddanie czci Majorowi
c) wychowanie młodych pokoleń
d) wystrzeganie się alkoholu
Rozwiązanie

Major nakazywał, aby zwierzęta wystrzegały się:
a) nielojalności wobec przywódcy
b) kradzieży
c) zemsty ludzi
d) upodobnienia do ludzi
Rozwiązanie

Napoleon zostaje uznany za:
a) „Opiekuna Wszystkich Zwierząt”
b) „Ojca Wszystkich Zwierząt”
c) „Brata Wszystkich Zwierząt”
d) „Ciemiężyciela Wszystkich Zwierząt”
Rozwiązanie

Życie zwierząt na folwarku przypomina życie w państwie:
a) anarchistycznym
b) totalitarnym
c) oligarchicznym
d) demokratycznym
Rozwiązanie

Zasady Animalizmu ujęto w:
a) Pięć Przykazań
b) Trzy Przykazania
c) Siedem Przykazań
d) Dziesięć Przykazań
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies