Test:

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) król Władysław
c) Konrad von Jungingen
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Szczytnie
c) na zamku w Malborku
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Mieszko i Boguś
c) Maćko i Jaśko
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Przestrzał
d) Opończyk
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) dworzanin księcia Janusza
c) starosta ze Szczytna
d) Czech
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) królowej Jadwigi
c) Jurandówny
d) księżnej Anny
Rozwiązanie


Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Kwidzynie
c) Toruniu
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) książę
d) kupiec
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rękawiczka
c) wstążka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Zbyszko
c) opat
d) Wilk
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Zbyszka
c) Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergkowa
c) Bergerowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Jagienka
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Szczytnie
c) Tylży
d) Raciążu
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Wądoły
c) Zalesie
d) Moczydoły
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) rozjuszonego tura
c) smoka
d) turonia
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Lve
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Szczytnie
c) Spychowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) miecz i zbroję
d) swój orszak
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies