Test:

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Zawisza Czarny
c) król Władysław
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Nowe Wilno
c) Stare Grodno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) wstążka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Wądoły
c) Moczydoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Hlawa
c) de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Zbyszko
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie


Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) zakonnik
c) dworzanin księcia Janusza
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Szczytnie
c) Spychowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergerowa
c) Bergowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) miecz i zbroję
c) Spychów
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Kwidzynie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jurandówny
c) królowej Jadwigi
d) Jagienki
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) smoka
d) diabła
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Jan z Czarnkowa
c) Maćko
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Opończyk
c) Przestrzał
d) Bończyk
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) starosta
d) zakonnik
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) mazowiecką
d) żmudzką
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zyndram z Maszkowic
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Zygfryd de Lve
c) Kuno Lichtenstein
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Maćko i Jaśko
c) Mieszko i Boguś
d) Miłosz i Kuba
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies