Życiorys Henryka Sienkiewicza

W niewielkiej wsi na Podlasiu, Woli Okrzejskiej, 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat drugi syn Józefa Sienkiewicza i Stefanii z Cieciszowskich. Dziecko zostało ochrzczone dwa dni później w kościele parafialnym w Okrzei przez proboszcza Antoniego Gutmana. Na chrzcie rodzice nadali mu imiona: Henryk Adam Aleksander Pius.

Rodzina matki przyszłego noblisty należała do jednego z najznakomitszych rodów dawnej Rzeczypospolitej. Ojciec, syn nadleśniczego, wywodził się prawdopodobnie z litewskich Tatarów i jako siedemnastolatek walczył w powstaniu listopadowym. Starszy o dwa lata br... więcej

* * *

Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia

· 5 V 1846 – w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz.

· 1858 – Sienkiewicz został przyjęty do Gimnazjum Realnego w Warszawie, mieszącego się w Pałacu Kazimierzowskim.

· 1862 - 64 – lata nauki w Gimnazjum II w Pałacu Staszica.

· 1865 – pisarz ukończył siódmą klasę i zrezygnował z dalszej nauki.

· VIII 1865 – VI 1866 – Sienkiewicz objął posadę guwernera u państwa Wejherów w Poświętnem.

· 14-15 IV 1866 – zdał maturę.

· 25 X 1866 – pozytyw... więcej

* * *

Henryk Sienkiewicz - kalendarium twórczości

1867 – Sielanka młodości – pierwszy utwór w formie wierszowanej.

1872 – Humoreski z teki Worszyłły – nowela, Na marne – pierwsza powieść.

1873 – Sprawy bieżące – felietony w Niwie, Bez tytułu – kroniki w Gazecie Polskiej.

1875 – Stary sługa – nowela, Chwila obecna – felietony w Gazecie Polskiej.

1876 – Hania – nowela.

1876 – 78 – Listy z podróży – cykl felietonów.

1877 – Szkice węglem... więcej

* * *

O Sienkiewiczu powiedzieli...

Bolesław Prus w artykule Powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza (Kraj 1884 nr 28-30): „Że autor z historią nie robi ceremonii i co chwila na skrzydłach fantazji odrywa się od faktycznego gruntu, dowodzą, w sposób już dla wszystkich zrozumiały, jego- osoby historyczne. Nazwisk historycznych podobno jest w powieści większa cześć; są to jednak tylko nazwiska. Osoby, które je noszą z małym wyjątkiem nie posiadają cech im właściwych”.

Bolesław Prus w artykule Co p. Sienkiewicz wyrabia z piękniejszą połową Warszawy (Kurier Warszawski 1880): ... więcej

* * *

Henryk Sienkiewicz - ciekawostki

· Sienkiewicz był spowinowacony z Cyprianem Kamilem Norwidem – ciotka szwagra Henryka Sienkiewicza była bratową Norwida.

· Pierwszą z książek, jakie Sienkiewicz przeczytał w dzieciństwie, były Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza.

· Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę.

· Sienkiewicz był spokrewniony z Joachimem Lelewelem – historykiem i działaczem politycznym oraz z pisarką romantyczną Deotymą i Ignacym... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies