Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Krzyżacy

Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia

Autor: Dorota Blednicka

· 5 V 1846 – w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz.

· 1858 – Sienkiewicz został przyjęty do Gimnazjum Realnego w Warszawie, mieszącego się w Pałacu Kazimierzowskim.

· 1862 - 64 – lata nauki w Gimnazjum II w Pałacu Staszica.

· 1865 – pisarz ukończył siódmą klasę i zrezygnował z dalszej nauki.

· VIII 1865 – VI 1866 – Sienkiewicz objął posadę guwernera u państwa Wejherów w Poświętnem.

· 14-15 IV 1866 – zdał maturę.

· 25 X 1866 – pozytywnie zdał egzaminy do Szkoły Głównej; rozpoczął najpierw naukę na wydziale prawnym, później na lekarskim.

· II 1887 – przeniósł się na wydział filologiczny.

· 18 IV 1868 – debiut dziennikarski w Przeglądzie Tygodniowym. Pod pseudonimem „Litwos” drukował felietony w prasie warszawskiej.

· 1871 – opuścił uczelnię bez zaliczenia egzaminów końcowych.

· 1872 – druk w dwutygodniku Wieniec powieści Na marne oraz pierwsze wydanie książkowe cyklu Humoreski z teki Worszyłły.

· 1873 – praca w Gazecie Polskiej – cykl felietonów Bez tytułu.

· 1874 – zaręczyny z Marią Kellerówną, zerwane w listopadzie tego roku. Zakupił Niwę wraz z Julianem Ochorowiczem i Mścisławem Godlewskim, w której prowadził dział literacki.

· 1875 – felietony z cyklu Chwila obecna w Gazecie Polskiej oraz recenzje teatralne na łamach Niwy.

· 19 II 1876 – wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

· VI 1876 – jesień 1877 – pobyt w Anaheim.

· 1878 – wyjazd z Ameryki.

· 1878 – 1879 – pobyt w Paryżu.

· IX 1879 – w Wenecji zawarł znajomość z Marią Szetkiewiczówną i jej siostrą, Jadwigą.
· 1879 – powrót do kraju, kolejna podróż tym razem do Lwowa i Tarnopola.

· 16 VIII 1881 – ślub z Marią Szetkiewiczówną.

· 15 VII 1882 – narodziny pierworodnego syna Henryka Józefa.

· 1882 – 1887 – objął stanowisko redaktora naczelnego Słowa.

· 1882 – Sienkiewicz został jednym z założycieli Kasy im. Mianowskiego.

· 13 XII 1883 – narodziny córki Jadwigi.

· I 1884 – wyjazd na konsultacje lekarskie z żoną w okolice Monaco, później do Francji.

· 1884 – 1885 – pobyt w uzdrowiskach zachodniej Europy w związku z chorobą żony.

· 19 X 1885 – śmierć Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej.

· 1886 – podróż do Konstantynopola, Aten, Bułgarii, Rumunii i południowych Włoch.

· 1887 – powrót do kraju i założenie fundacji im. Marii Sienkiewiczowej, której celem było fundowanie stypendiów pisarzom i artystom chorym na gruźlicę.

· Wiosna 1888 – Sienkiewicz oświadczył się młodszej o 18 lat kuzynce Marii Babskiej, które później zerwał.

· 1888 – podróż do Hiszpanii.

· VII 1890 – zainicjował wraz z Matejką i arystokracją sprowadzenie zwłok A. Mickiewicza na Wawel.

· 1890 – podróż do Afryki (Egipt, Zanzibar, Bagamojo).
· 1892 – 1893 – burzliwe małżeństwo z 18-letnią Marią (Marynuszką) Włodkowiczówną.

· 1896 – unieważnienie małżeństwa.

· 16 IX 1899 – poznanie Marii Radziejewskiej.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Krzyżacy” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Krzyżaków”
Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
Zbyszko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Główne wątki „Krzyżaków”
Jurand ze Spychowa – szczegółowa charakterystyka postaci
Maćko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Streszczenie „Krzyżaków” w pigułce
Życiorys Henryka Sienkiewicza
Kompozycja i artyzm powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”
Danusia Jurandówna – szczegółowa charakterystyka postaci
Jagienka ze Zgorzelic – szczegółowa charakterystyka postaci
Realia i obyczaje średniowiecza w „Krzyżakach”
Obraz Zakonu Krzyżackiego w „Krzyżakach” Sienkiewicza
Obraz rycerstwa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
Motywy literackie w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
Charakterystyka postaci epizodycznych w „Krzyżakach”
Charakterystyka postaci drugoplanowych w „Krzyżakach”
Plan wydarzeń „Krzyżaków”
Charakterystyka postaci historycznych w „Krzyżakach”
Ekranizacja „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz - kalendarium twórczości
Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia
O „Krzyżakach” powiedzieli…
Henryk Sienkiewicz - ciekawostki
O Sienkiewiczu powiedzieli...
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies