Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Krzyżacy

Motywy literackie w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Autor: Dorota Blednicka

Motyw buntu – Jurand ze Spychowa buntuje się przeciwko Krzyżakom, którzy w brutalny sposób przyczynili się do śmierci jego ukochanej żony. Przez wiele lat prowadzi samotną walkę z braćmi zakonnymi, siejąc wśród nich postrach i będąc niepokonanym przeciwnikiem.

Motyw cierpienia – cierpienie dla Juranda ze Spychowa staje się powodem zemsty na Krzyżakach. Rycerz stara się znaleźć ukojenie po śmierci żony, prowadząc prywatną wojnę z braćmi zakonnymi. Jego udrękę potęguje porwanie jedynej córki. Pod wpływem tragicznych przeżyć zmienia się i w cierpieniu odnajduje przymierze z Bogiem. Dla Jagienki cierpienie wynikające z nieodwzajemnionej miłości i świadomości, że jej ukochany poślubił inną kobietę, staje się drogą do dojrzałości emocjonalnej. Żywiołowa i radosna dziewczyna nabiera godności i powagi, zwłaszcza że w jej sercu nie ma miejsca dla zawiści i zazdrości, gości w nim jedynie smutek i współczucie dla Zbyszka, któremu los nie oszczędził osobistej tragedii. Również Zbyszko z Bogdańca pod wpływem cierpienia zmienia się z zapalczywego chłopca w dorosłego mężczyznę. Jego cierpienie po śmierci Jurandówny potęguje świadomość, że nie dane mu było zaznać małżeńskiego szczęścia u boku młodziutkiej żony i że trud w odnalezieniu ukochanej zakończył się tragicznie. Cierpienie Danusi, porwanej i zniszczonej emocjonalnie przez Zygfryda de Lve sprawia, że dziewczynka popada w obłęd i poddaje się chorobie.

Motyw córki – Danusia jest jedynym dzieckiem Juranda ze Spychowa. Krucha i delikatna, przypomina ojcu utraconą żonę. Dla niej Jurand jest gotów do największych poświęceń – wyrzeka się honoru rycerskiego i dumy, stając pokornie przed obliczem porywaczy, w nadziei, że odzyska dziewczynkę. Jej śmierć sprawia, że Jurand nie ma już sił żyć – traci świadomość i władzę w nogach i ostatnie tygodnie spędza w zupełnym odcięciu od rzeczywistości. Jagienka jest córką, z której może być dumny każdy ojciec. Doskonała gospodyni, pracowita, dobra i pełna współczucia dla innych ludzi dziewczyna jest dla Zycha oparciem po śmierci żony.
Motyw miłości spełnionej – w powieści Sienkiewicza szczęśliwie kończy się historia miłości Jagienki i Zbyszka. Uczucie, które rozkwitło w sercu dziewczyny od pierwszego wejrzenia, początkowo zostaje odrzucone przez młodzieńca, który pozostaje wierny swojej narzeczonej. Zychówna, cierpiąca z powodu nieodwzajemnionego uczucia, po tym, jak się dowiaduje, że ukochany utracił żonę, wyrusza do Spychowa, aby być blisko rycerza. Po odnalezieniu Jurandówny wyjeżdża upokorzona i zawstydzona zaistniałą sytuacją. Pomimo że kocha młodzieńca, modli się o jego szczęścia i jego dobro stawia ponad własnym. Po śmierci Danusi stara się ukoić rozpacz ukochanego, troskliwie się nim opiekuje i osiąga cel- z czasem Zbyszko odwzajemnia jej uczucia. Pobierają się, tworząc zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Równie szczęśliwie kończy się miłość Hlawy i Anusi Sieciechówny. Zakochany w Jagience giermek zwraca uwagę na wesołą i potulną służkę Zychówny i poślubia dziewczynę.

Motyw miłości nieszczęśliwej – miłość Zbyszka i Danusi kończy się tragicznie. Od pierwszej chwili musieli się zmagać z różnymi nieszczęściami. Zbyszko został skazany na ścięcie za obrazę majestatu posła krzyżackiego, a z rąk kata uratowała go Jurandówna. Po tym, wedle obyczaju, musiały odbyć się ich zrękowiny. Kolejną przeszkodą na drodze do szczęścia był brak zgody na ślub młodych ojca dziewczyny, Juranda. Po kilkumiesięcznej rozłące, podczas której pozostają sobie wierni, młodzieniec zostaje ranny podczas polowania, a Danusia pada ofiarą spisku Krzyżaków i w kilka godzin po zaślubinach zostaje podstępnie przez nich porwana. Zbyszko przez długi czas szuka młodej żony, wreszcie odbija ją z rąk Zygfryda de Lve, lecz dziewczyna jest obłąkana i nie poznaje go. Umiera w drodze powrotnej do domu. Młody rycerz po jej śmierci pogrąża się w rozpaczy, spędzając czas przy trumience ukochanej. Jego żalu nie potrafi nawet ukoić wypełnienie złożonych Danusi. Ślubów. Nieszczęśliwe są także losy Juranda ze Spychowa i jego żony, którą kochał bezgranicznie. Tragiczna śmierć małżonki staje się dla Juranda przyczyną zemsty na Krzyżakach i wieloletniej krwawej prywatnej wojny, którą toczy z oprawcami kobiety.

strona:    1    2    3    4    5  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Krzyżacy” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Krzyżaków”
Zbyszko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
Jurand ze Spychowa – szczegółowa charakterystyka postaci
Maćko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Streszczenie „Krzyżaków” w pigułce
Życiorys Henryka Sienkiewicza
Kompozycja i artyzm powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”
Główne wątki „Krzyżaków”
Danusia Jurandówna – szczegółowa charakterystyka postaci
Jagienka ze Zgorzelic – szczegółowa charakterystyka postaci
Realia i obyczaje średniowiecza w „Krzyżakach”
Obraz Zakonu Krzyżackiego w „Krzyżakach” Sienkiewicza
Obraz rycerstwa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
Plan wydarzeń „Krzyżaków”
Motywy literackie w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
Charakterystyka postaci epizodycznych w „Krzyżakach”
Charakterystyka postaci drugoplanowych w „Krzyżakach”
Ekranizacja „Krzyżaków”
Charakterystyka postaci historycznych w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz - kalendarium twórczości
Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia
O „Krzyżakach” powiedzieli…
Henryk Sienkiewicz - ciekawostki
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Bibliografia



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies