Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Krzyżacy

Główne wątki „Krzyżaków”

Autor: Dorota Blednicka

Akcja powieści Henryka Sienkiewicza oparta jest na kilku wątkach:

1. Zemsta Juranda – Jurand ze Spychowa podczas napadu Krzyżaków na dwór księcia mazowieckiego Janusza utracił ukochaną żonę - zmarła ze strachu, kiedy Krzyżak chciał przytroczyć ją do uprzęży konia. Rycerz przez wiele lat mści się na braciach zakonnych, jest dla nich postrachem, siejąc spustoszenie w przygranicznych grodach czy stając do pojedynku z Krzyżakami. Ostatecznie ugina się pod przemocą Zakonu, kiedy bracia zakonni porywają jego jedyne dziecko, Danusię. Okaleczony przez Zygfryda de Lve, dzięki pomocy Maćka z Bogdańca i Jagienki dociera do Spychowa. Po tych wydarzeniach następuje metamorfoza Juranda. Staje się człowiekiem pobożnym, zemstę pozostawia Bogu. Zwraca również wolność swojemu oprawcy i porywaczowi córki. Przeżywszy śmierć jedynaczki, szykował się na spotkanie z nią, żyjąc żył o chlebie i wodzie oraz modląc się do Boga.

2. Miłość Zbyszka i Danusi – osiemnastoletni Zbyszko z Bogdańca, zachwycony młodą dwórką księżnej Anny Danuty, zostaje jej rycerzem i poprzysięga złożyć u stóp dziewczęcia trzy pawie czuby z hełmów rycerzy krzyżackich. Ta obietnica sprawia, że młodzieniec nierozważnie atakuje posła niemieckiego i zostaje skazany na ścięcie. Z rąk kata ratuje go Jurandówna, zasłaniając jego głowę białym welonem. Od tej pory, zgodnie z obyczajem, zostają narzeczonymi. Uczuciu młodych sprzeciwia się ojciec, który obiecał dziewczynę Bogu. Kilkumiesięczna rozłąka Zbyszka i Danusi sprawia, że ich uczucie rozkwita i dojrzewa. Zbyszko, wierny i tęskniący za tą, która go ocaliła i wybrała, odrzuca miłość Jagienki. Jurandówna przez ten czas wyrasta na piękną pannę, która troskliwie opiekuje się rannym podczas polowania rycerzem, nie mając szans na zostanie jego narzeczoną. W obliczu rozstania, kiedy Jurand wzywa córkę do Spychowa, młodzieniec uzyskuje od księstwa zgodę na ślub i młodzi pobierają się. Ich szczęście trwa krótko – w kilka godzin po ślubie dziewczyna musi wyjechać i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że padła ofiarą spisku Krzyżaków. Zbyszko przez wiele miesięcy szuka młodej żony. W końcu odnajduje ją, lecz Danusia, załamana psychicznie złym traktowaniem i przemocą, jest chora i nie rozpoznaje go. Młodzieniec wiezie ją z Litwy do ojca, ale tuż przed Spychowem dziewczyna umiera. Ich miłość kończy się tragicznie, młodzi nie mając szans na szczęście małżeńskie. Rycerz przez wiele miesięcy opłakuje zmarłą żonę i wypełnia obietnicę – składa na trumnie Jurandówny pawie czuby, które jej ślubował w tynieckiej gospodzie.
3. Miłość Jagienki i Zbyszka – Jagienka zakochuje się w Zbyszku od pierwszego wejrzenia, zauroczona jego urodą, siłą i odwagą. Spędzają wspólnie kilka tygodni, lecz młodzieniec pozostaje wierny Danusi, z którą jest zaręczony. On również jest oczarowany piękną Zychówną, jej radością i energią. Odjeżdża z Bogdańca bez pożegnania z dziewczyną, rozumiejąc, że nie może odwzajemnić jej miłości. Zanim połączy ich szczere i odwzajemnione uczucie, oboje przeżyją wiele tragicznych momentów. Rycerz straci młodą żonę i wyruszy w świat, by zdobyć obiecane jej pawie czuby. Zychówna uda się do Spychowa, by być blisko ukochanego, lecz na wieść, że odnalazł Danusię, opuści gród i zostanie dwórką księżnej płockiej. Za doznane przykrości, cierpienie i bezgraniczną miłość oraz dobre serce los nagradza Jagienkę - zostaje – zostaje żoną Zbyszka.

4. Spisek Krzyżaków – czterej bracia zakonni: Hugo von Danveld, Zygfryd de Lve, Rotgier i Gotfryd po tym, jak książę Janusz odrzuca ich skargi na Juranda, postanawiają sami rozwiązać problem straszliwego pana ze Spychowa, od lat będącego zaciętym i niepokonanym wrogiem Zakonu. W tym celu porywają córkę polskiego rycerza, fałszując list od Juranda. Zmuszony szantażem rycerz samotnie stawia się w Szczytnie, by upokorzyć się przez braćmi zakonnymi i zgodnie z obietnicą odzyskać dziecko. Krzyżacy szydzą z niego, poniżają jego cześć i pokazują mu niedojdę. Oszalały z rozpaczy rycerz zabija Danvelda i Gotfryda, poza tym dokonuje rzezi w zamku. Schwytany, zostaje okaleczony przez Zygfryda. Plan porwania Jurandówny kończy się tragicznie również dla Rotgiera i de Lve. Rotgier wyzywa rycerzy polskich na sąd Boży i ginie w pojedynku ze Zbyszkiem. Zygfryd popada w obłęd po utracie syna i, uwolniony przez Juranda, popełnia samobójstwo.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Krzyżacy” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Krzyżaków”
Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
Zbyszko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Główne wątki „Krzyżaków”
Jurand ze Spychowa – szczegółowa charakterystyka postaci
Maćko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Streszczenie „Krzyżaków” w pigułce
Życiorys Henryka Sienkiewicza
Kompozycja i artyzm powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”
Danusia Jurandówna – szczegółowa charakterystyka postaci
Jagienka ze Zgorzelic – szczegółowa charakterystyka postaci
Realia i obyczaje średniowiecza w „Krzyżakach”
Obraz Zakonu Krzyżackiego w „Krzyżakach” Sienkiewicza
Obraz rycerstwa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
Motywy literackie w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
Charakterystyka postaci epizodycznych w „Krzyżakach”
Charakterystyka postaci drugoplanowych w „Krzyżakach”
Plan wydarzeń „Krzyżaków”
Charakterystyka postaci historycznych w „Krzyżakach”
Ekranizacja „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz - kalendarium twórczości
Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia
O „Krzyżakach” powiedzieli…
Henryk Sienkiewicz - ciekawostki
O Sienkiewiczu powiedzieli...
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies