Test:

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) relikwiami
c) suknem
d) zbożem
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Fulko de Lorche
c) Kuno Lichtenstein
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie


Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Wilk
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Afryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Toruniu
c) Malborku
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Czechem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) kat
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Moczydoły
c) Wądoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Konrada
c) Danvelda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) welon
c) stroik
d) rękawiczka
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Opatowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) Zbyszka
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) żubr
c) wilk
d) tur
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) książę
c) kupiec
d) zakonnik
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) smoka
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) kontrastów społecznych
c) opisów przyrody
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) diabła Borutę
c) bożka lasu
d) skrzaty
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1400
c) 1399
d) 1398
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Litwos
c) Gajos
d) Białos
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) mazowiecką
c) śląską
d) litewską
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies