Test:

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Kwidzynie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) diabła
c) smoka
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Krakowie
c) Olsztynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) lekarskim
c) prawnym
d) historycznym
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) rycerz
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie


Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Fulko de Lorche
c) Hugo von Danveld
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Moczydoły
c) Zalesie
d) Zaborze
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) przyprawami
c) suknem
d) relikwiami
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) Czech
c) starosta ze Szczytna
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Kwidzynie
c) Malborku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) guwernera
c) korepetytora
d) adiutanta
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) zakonnik
c) kat
d) komtur
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zyndram z Maszkowic
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Kunona Lichtensteina
c) Zygfryda de Lve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1399
c) 1401
d) 1400
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) niedźwiedź
c) tur
d) wilk
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Australii
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) królowej Jadwigi
c) Jagienki
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Legiony
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) bożka lasu
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) skrzaty
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rękawiczka
c) rodzaj czapki
d) wstążka
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) książę Janusz
c) Konrad von Jungingen
d) król Władysław
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Rusi
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergłowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Białos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) 100 złotych talarów
c) miecz i zbroję
d) Spychów
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Maćko
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies