Test:

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Maćko i Jaśko
c) Miłosz i Kuba
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rodzaj czapki
d) wstążka
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Australii
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergerowa
c) Bergłowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1399
d) 1401
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Moczydoły
c) Zaborze
d) Wądoły
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie


Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział jeden z zakonników
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Joanny
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Szczytnie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Danusia
d) Jagienka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) powstania na Żmudzi
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Litwos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Kwidzynie
c) Szczytnie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Nowe Wilno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Rodgiera
c) Konrada
d) Danvelda
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Hlawa
c) Wilk
d) Zbyszko
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Opończyk
c) Bończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) diabła Borutę
c) skrzaty
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) księciem Januszem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Mikołaj z Długolasu
c) Jurand ze Spychowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) kupiec
c) rycerz
d) książę
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) diabła
c) smoka
d) turonia
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) antykwariusza
d) korepetytora
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) kontrastów społecznych
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) suknem
c) zbożem
d) przyprawami
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Zych
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) komtur
c) starosta
d) kat
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Cieszynie
c) Opatowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) książę Janusz
c) Zawisza Czarny
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Gdańsku
c) Kwidzynie
d) Malborku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) sadło niedźwiedzia
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) miecz i zbroję
d) swój orszak
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księcia Janusza
c) księżnej Anny Danuty
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Jan z Czarnkowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Hlawa
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Zygfryd de Lve
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Fulko de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies