Test:

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Lotaryńczykiem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) dziełach Dantyszka
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) w Królestwie Polskim
c) na Litwie
d) na Rusi
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) wstążka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Gajos
c) Litwos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie


Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Afryki
d) Azji
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) W pustyni i w puszczy
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) skórę z wilka
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) litewską
c) mazowiecką
d) żmudzką
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zyndram z Maszkowic
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kielecczyźnie
c) Podlasiu
d) Lubelszczyźnie
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) książę
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Przestrzał
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Tyńcu
c) Cieszynie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Stare Grodno
c) Nowe Wilno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Sanderusem
c) Maćkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Szczytnie
c) Krakowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Jagienka
d) Danusia
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Jan z Czarnkowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Fulko de Lorche
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) kat
c) starosta
d) zakonnik
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 5 lat
c) 25 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Kuno Lichtenstein
c) Fulko de Lorche
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) historycznym
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Gotfryda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) powstania na Żmudzi
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1398
d) 1400
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Zych
c) pomógł Maćko
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) chusta
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1899 roku 1903
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) miecze krzyżackie
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Szczytnie
c) na zamku w Malborku
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) Ulryka von Jungingena
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) diabła
c) rozjuszonego tura
d) smoka
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) relikwiami
d) zbożem
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) adiutanta
d) korepetytora
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) dworzanin księcia Janusza
c) starosta ze Szczytna
d) zakonnik
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Raciążu
d) Tylży
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) swój orszak
c) Spychów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Wądoły
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies