Test:

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) podkowy z krzyżackich koni
c) miecze krzyżackie
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Wądoły
c) Moczydoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) welon
d) stroik
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie


W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) turonia
c) diabła
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) wilk
c) tur
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) suknem
c) zbożem
d) przyprawami
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jurandówny
c) Jagienki
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Tylży
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Grodno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Cieszynie
c) Opatowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) rycerz
c) książę
d) kupiec
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Lve
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Etiopii
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) powstania na Żmudzi
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Maćko i Jaśko
c) Miłosz i Kuba
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) król Władysław
c) Konrad von Jungingen
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Konrada
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Jan z Czarnkowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Przestrzał
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 25 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) na Litwie
c) w Prusach
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Zbyszko
c) Hlawa
d) opat
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) swój orszak
c) 100 złotych talarów
d) Spychów
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergerowa
c) Bergowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Hlawa
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) polonistycznym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1897 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Spychowie
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Australii
c) Ameryki
d) Afryki
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1399
c) 1400
d) 1401
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) podkarpackim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies