Test:

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) napój z miodem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Azji
d) Afryki
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Zygfryda de Lve
c) Ulryka von Jungingena
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jurandówny
d) Jagienki
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Szczytnie
c) Olsztynie
d) Spychowie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Etiopii
d) Maroka
Rozwiązanie


Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) na Litwie
c) w Królestwie Polskim
d) w Prusach
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Zygfryd de Lve
c) Kuno Lichtenstein
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) rycerz
c) książę
d) zakonnik
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) suknem
c) przyprawami
d) relikwiami
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) welon
c) stroik
d) chusta
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Zbyszko
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) starosta
d) zakonnik
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) wstążka
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Gotfryda
c) Rodgiera
d) Danvelda
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) miecz i zbroję
c) swój orszak
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) Ulryka von Jungingena
c) królowej Jadwigi
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Czechem
c) Niemcem
d) Litwinem
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1401
d) 1399
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Maćko z Bogdańca
c) de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Danusia
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Wilnos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) diabła
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wspomnienie
c) W pustyni i w puszczy
d) Wiry
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Tylży
c) Szczytnie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Krakowie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) wilk
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1897 roku 1900
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) miecze krzyżackie
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) litewską
c) śląską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Miłosz i Kuba
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Zalesie
d) Wądoły
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies