Test:

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Wądoły
c) Moczydoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) kat
c) komtur
d) starosta
Rozwiązanie


Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) diabła Borutę
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 25 lat
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Kuno Lichtenstein
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) sadło niedźwiedzia
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) zbożem
c) przyprawami
d) suknem
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Tępa Podkowa
c) Bończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) Spychów
c) swój orszak
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) królowej Jadwigi
c) Ulryka von Jungingena
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Etiopii
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jagienki
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Danusia
d) Jagienka
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Azji
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) powstania na Żmudzi
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Hlawa
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Staś i Władek
c) Miłosz i Kuba
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1398
c) 1400
d) 1399
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Lve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) w 1865 roku
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) korepetytora
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) król Władysław
c) Konrad von Jungingen
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Prusach
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) Zbyszka
c) giermka Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) żubr
c) tur
d) wilk
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) turonia
c) rozjuszonego tura
d) diabła
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Raciążu
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) welon
c) chusta
d) stroik
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1899 roku 1903
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Lwowie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies