Test:

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Kwidzynie
c) Malborku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) kupiec
c) książę
d) zakonnik
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Maćko
c) Jan z Czarnkowa
d) Hlawa
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) chusta
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zyndram z Maszkowic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) starosta
c) komtur
d) kat
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) miecz i zbroję
c) Spychów
d) swój orszak
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) księcia Janusza
c) Ulryka von Jungingena
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie


Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) wstążka
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Ameryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Zbyszka
c) giermka Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) tłuszcz z bobra
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) Jagienki
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) smoka
c) rozjuszonego tura
d) turonia
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) wilk
c) żubr
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Krakowie
c) Tyńcu
d) Cieszynie
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Jagienka
d) Hlawa
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Krakowie
c) Olsztynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) zakonnik
c) Czech
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Joanny
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Mieszko i Boguś
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Raciążu
d) Tylży
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) korepetytora
c) adiutanta
d) guwernera
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Fulko de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) diabła Borutę
c) bożka lasu
d) skrzaty
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Kuno Lichtenstein
c) Hugo von Danveld
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Rusi
c) w Prusach
d) na Litwie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 25 lat
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Konrada
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Kunona Lichtensteina
c) Ulryka von Jungingena
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1399
d) 1401
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) podkarpackim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Niemcem
c) Czechem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) powstania na Żmudzi
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) król Władysław
c) Konrad von Jungingen
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Wiry
d) Legiony
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) relikwiami
c) suknem
d) zbożem
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) prawnym
d) historycznym
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Hlawa
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Maroka
d) Etiopii
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Gajos
d) Litwos
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies