Test:

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Lotaryńczykiem
c) Czechem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1400
c) 1401
d) 1398
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Hlawa
c) Jan z Czarnkowa
d) Maćko
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Egiptu
d) Tunezji
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie


Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) żubr
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rodzaj czapki
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) kat
c) komtur
d) starosta
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) smoka
c) rozjuszonego tura
d) turonia
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) suknem
c) relikwiami
d) zbożem
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Nowe Wilno
c) Stare Grodno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) diabła Borutę
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Olsztynie
c) Spychowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) księżnej Anny
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Lve
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) opat
d) Zbyszko
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Zbyszka
c) Rotgiera
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) lekarskim
c) historycznym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) na Litwie
c) w Prusach
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Danusia
c) Maćko
d) Jagienka
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Mieszko i Boguś
c) Miłosz i Kuba
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Wądoły
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wspomnienie
c) Wiry
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 5 lat
c) 2 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) śląską
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księcia Janusza
c) Ulryka von Jungingena
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) skórę z wilka
c) sadło niedźwiedzia
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Malborku
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) król Władysław
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Opatowie
c) Cieszynie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Zych
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies