Test:

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Gotfryda
c) Konrada
d) Danvelda
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Australii
c) Afryki
d) Ameryki
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) zbożem
c) relikwiami
d) przyprawami
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) napój z miodem
c) sadło niedźwiedzia
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) stroik
c) chusta
d) welon
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Miłosz i Kuba
c) Maćko i Jaśko
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Maćko
c) Jan z Czarnkowa
d) Hlawa
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) żubr
c) wilk
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie


Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) książę
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Jurand ze Spychowa
c) Sanderus
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Olsztynie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) litewską
c) mazowiecką
d) żmudzką
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) korepetytora
c) guwernera
d) adiutanta
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Hlawa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 5 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Wądoły
c) Zalesie
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Malborku
c) Gdańsku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) diabła Borutę
c) skrzaty
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1399
c) 1398
d) 1401
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Etiopii
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) wstążka
d) rękawiczka
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) diabła
c) smoka
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Raciążu
c) Kwidzynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) swój orszak
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) królowej Jadwigi
c) Jagienki
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) dziełach Dantyszka
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) starosta
c) komtur
d) kat
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Czechem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zyndram z Maszkowic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Litwie
c) w Królestwie Polskim
d) na Rusi
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies