Test:

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) wilk
c) żubr
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) czternaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Etiopii
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Szczytnie
c) Krakowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jan z Czarnkowa
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie


Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) komtur
c) starosta
d) kat
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Lotaryńczykiem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) korepetytora
c) adiutanta
d) guwernera
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) diabła
c) smoka
d) turonia
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jurand ze Spychowa
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Kielecczyźnie
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Rusi
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1399
c) 1398
d) 1401
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Zaborze
c) Moczydoły
d) Wądoły
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Nowe Kowno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) księcia Janusza
c) Ulryka von Jungingena
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) wstążka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Malborku
c) Gdańsku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Fulko de Lorche
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Hugo von Danveld
c) Zygfryd de Lve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Zygfryda de Lve
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 2 lata
d) 5 lat
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Afryki
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) powstania na Żmudzi
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Raciążu
d) Tylży
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) przyprawami
c) zbożem
d) suknem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) sadło niedźwiedzia
c) skórę z wilka
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) stroik
c) chusta
d) welon
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) swój orszak
c) Spychów
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Jagienka
d) Hlawa
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Zawisza Czarny
c) Konrad von Jungingen
d) książę Janusz
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Cieszynie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) „Historii Polski” Jana Długosza
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies