Test:

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) niedźwiedź
c) tur
d) żubr
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) suknem
c) zbożem
d) relikwiami
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Krakowie
c) Cieszynie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) litewską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) diabła Borutę
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) stroik
c) chusta
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie


Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Jurand ze Spychowa
c) Fulko de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Ameryki
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) de Lorche
d) Hlawa
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) zakonnik
c) kupiec
d) rycerz
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) sadło niedźwiedzia
c) skórę z wilka
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Litwos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rękawiczka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) zakonnik
d) starosta
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Nowe Wilno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Lve
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) królowej Jadwigi
c) Jagienki
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Gotfryda
c) Danvelda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Kwidzynie
d) Tylży
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) podkowy z krzyżackich koni
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) Zbyszka
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jurand ze Spychowa
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) świętokrzyskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 2 lata
d) 5 lat
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Hlawa
c) Maćko
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Wilk
c) Hlawa
d) opat
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Kwidzynie
d) Malborku
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Przestrzał
c) Bończyk
d) Opończyk
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) Zawisza Czarny
c) książę Janusz
d) król Władysław
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1401
c) 1398
d) 1399
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) historycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Maćko i Jaśko
c) Mieszko i Boguś
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Szczytnie
c) na zamku w Malborku
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Moczydoły
c) Zaborze
d) Zalesie
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Spychowie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) smoka
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies