Test:

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Kwidzynie
d) Toruniu
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Zych
c) pomógł Maćko
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) Ulryka von Jungingena
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Lotaryńczykiem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) skórę z wilka
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Zygfryd de Lve
c) Kuno Lichtenstein
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) korepetytora
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) zbożem
c) suknem
d) relikwiami
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) diabła Borutę
c) skrzaty
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Lubelszczyźnie
c) Mazowszu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Wilnos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Wilk
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Jagienka
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) welon
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) litewską
c) mazowiecką
d) śląską
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) wilk
c) niedźwiedź
d) żubr
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Jan z Czarnkowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Hlawa
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Przestrzał
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Lve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1401
c) 1399
d) 1398
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Krakowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Zaborze
c) Moczydoły
d) Wądoły
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Etiopii
d) Egiptu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) Zawisza Czarny
d) król Władysław
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) dworzanin księcia Janusza
c) starosta ze Szczytna
d) Czech
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) komtur
c) kat
d) starosta
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) kupiec
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Prusach
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies