Test:

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Hlawa
d) Sanderus
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Etiopii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Raciążu
c) Kwidzynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1399
c) 1398
d) 1400
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedział jeden z zakonników
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) śląską
c) litewską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Kwidzynie
c) Malborku
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) kupiec
c) rycerz
d) zakonnik
Rozwiązanie


Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) zbożem
c) relikwiami
d) suknem
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) kontrastów społecznych
c) opisów przyrody
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Malborku
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Jurand ze Spychowa
c) Zyndram z Maszkowic
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Opończyk
c) Bończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) wilk
c) tur
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) rękawiczka
c) stroik
d) chusta
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) powstania na Żmudzi
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) skrzaty
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Jan z Czarnkowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) wstążka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Cieszynie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) lekarskim
c) prawnym
d) historycznym
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Zawisza Czarny
c) Konrad von Jungingen
d) król Władysław
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Maćko i Jaśko
c) Miłosz i Kuba
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Królestwie Polskim
c) w Prusach
d) na Rusi
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Spychowie
c) Olsztynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Zygfryda de Lve
c) Ulryka von Jungingena
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) zakonnik
c) kat
d) starosta
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) zakonnik
c) Czech
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Hlawa
c) Jagienka
d) Maćko
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) królowej Jadwigi
c) Jurandówny
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) korepetytora
c) antykwariusza
d) adiutanta
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) smoka
c) rozjuszonego tura
d) turonia
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) Spychów
d) swój orszak
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Nowe Wilno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Zalesie
d) Wądoły
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies