Test:

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Podlasiu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) miecz i zbroję
c) 100 złotych talarów
d) swój orszak
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Tyńcu
c) Opatowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Tunezji
c) Maroka
d) Egiptu
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergkowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie


Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) stroik
c) chusta
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Fulko de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) diabła
c) smoka
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) dziełach Dantyszka
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Moczydoły
c) Zaborze
d) Zalesie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Wilk
c) Hlawa
d) opat
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Toruniu
c) Gdańsku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Prusach
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jurandówny
c) Jagienki
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Azji
c) Afryki
d) Australii
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Zych
c) pomógł Maćko
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) relikwiami
c) suknem
d) zbożem
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) starosta
c) kat
d) komtur
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) żubr
c) tur
d) wilk
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Zawisza Czarny
c) król Władysław
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Kuno Lichtenstein
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) powstania na Żmudzi
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Kwidzynie
d) Tylży
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) antykwariusza
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Jurand ze Spychowa
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) zakonnik
c) Czech
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jan z Czarnkowa
d) Maćko
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Szczytnie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1398
c) 1400
d) 1401
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Hlawa
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Mieszko i Boguś
c) Miłosz i Kuba
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) rycerz
c) zakonnik
d) kupiec
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies