Test:

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) powstania na Żmudzi
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) dworzanin księcia Janusza
c) starosta ze Szczytna
d) zakonnik
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Kwidzynie
c) Szczytnie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) relikwiami
d) zbożem
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) Zawisza Czarny
d) król Władysław
Rozwiązanie


W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergłowa
c) Bergowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Rusi
c) na Litwie
d) w Prusach
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Azji
c) Afryki
d) Ameryki
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Toruniu
c) Malborku
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Zaborze
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) podkarpackim
c) świętokrzyskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Tępa Podkowa
c) Przestrzał
d) Opończyk
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Zygfryd de Lve
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Grodno
c) Nowe Kowno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1398
c) 1400
d) 1401
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) niedźwiedź
c) wilk
d) tur
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) kupiec
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) welon
c) chusta
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jan z Czarnkowa
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) królowej Jadwigi
d) Jagienki
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Krakowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) w leśniczówce
c) na zamku w Szczytnie
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) prawnym
c) historycznym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) korepetytora
c) adiutanta
d) antykwariusza
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) śląską
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Zych
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) turonia
c) smoka
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) miecz i zbroję
c) Spychów
d) swój orszak
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Gotfryda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Jagienka
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział jeden z zakonników
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Hlawa
c) opat
d) Wilk
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies