Test:

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Stare Troki
c) Nowe Wilno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) król Władysław
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) miecze krzyżackie
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) relikwiami
c) suknem
d) zbożem
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Fulko de Lorche
c) Kuno Lichtenstein
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie


Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) lekarskim
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) Czech
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) żubr
c) tur
d) wilk
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zaborze
c) Zalesie
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Zbyszko
c) Wilk
d) Hlawa
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Danusia
c) Maćko
d) Jagienka
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) książę
c) rycerz
d) zakonnik
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergerowa
c) Bergłowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1401
c) 1399
d) 1400
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Konrada
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Etiopii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) sadło niedźwiedzia
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Australii
c) Afryki
d) Ameryki
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Przestrzał
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w leśniczówce
c) na zamku w Szczytnie
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) swój orszak
c) miecz i zbroję
d) Spychów
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) litewską
c) śląską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Zygfryda de Lve
c) Ulryka von Jungingena
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) czternaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Hlawa
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Cieszynie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Czechem
c) Niemcem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) korepetytora
c) adiutanta
d) guwernera
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Maćko i Jaśko
c) Staś i Władek
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Królestwie Polskim
c) w Prusach
d) na Rusi
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział jeden z zakonników
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Fulko de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies