Test:

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Białos
d) Wilnos
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) diabła Borutę
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kielecczyźnie
c) Podlasiu
d) Lubelszczyźnie
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) wstążka
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) zakonnik
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) król Władysław
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) kupiec
d) rycerz
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie


W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) Spychów
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) starosta
d) zakonnik
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Mikołaj z Długolasu
c) Jurand ze Spychowa
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Lve
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 25 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Rusi
c) w Królestwie Polskim
d) na Litwie
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Wądoły
c) Moczydoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Jagienka
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1400
c) 1399
d) 1398
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Tylży
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) litewską
c) mazowiecką
d) śląską
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) wilk
c) niedźwiedź
d) tur
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Grodno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Tyńcu
c) Cieszynie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Australii
c) Ameryki
d) Azji
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) suknem
c) relikwiami
d) przyprawami
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) historycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) rękawiczka
c) welon
d) chusta
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedziała księżna Anna
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) powstania na Żmudzi
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Maćko
c) Zych ze Zgorzelic
d) Hlawa
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies