Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Krzyżacy

Charakterystyka postaci epizodycznych w „Krzyżakach”

Autor: Dorota Blednicka

Powała z Taczewa

Powała z Taczewa jest zamożnym szlachcicem, pochodzi ze znakomitego rodu. Posiada liczne ziemie w okolicy Radomia. Jest to mąż ogromnej postury „w czapce aksamitnej na głowie, mającej kształt dzwona, i w białej płóciennej osłaniającej od kurzu opończy, spod której wyglądała zielona szata”.

Nazwisko Powały zna cały kraj, bowiem zaliczany jest do najsłynniejszych rycerzy w Królestwie. Rybałci na jego cześć śpiewają pieśni, wychwalając ten wzór honoru i męstwa. Rycerz przedstawia niezwykłą siłę i odwagę, których używa zawsze w celach szlachetnych, co także przysparza mu sławy. Z łatwością łamie kopię Zbyszka, powstrzymując młodzieńca przed zaatakowaniem posła krzyżackiego. Podczas uczty w Malborku zwija w trąbkę ostrze krzyżackiego topora.

Ogromną sympatią obdarza Zbyszka z Bogdańca i szuka sposobu, aby uwolnić go z rąk kata.
Powała z Taczewa skupia w sobie wszystkie cechy prawdziwego rycerza: jest szlachetny, odważny, mężny, wierny królowi i ojczyźnie.

Zych ze Zgorzelic

Zych ze Zgorzelic jest ojcem Jagienki i sąsiadem rycerzy z Bogdańca, zaprzyjaźnionym z Maćkiem. Po śmierci żony samotnie wychowuje liczną gromadkę dzieci, opiekę nad gospodarstwem powierzając córce, swojemu „oczku w głowie”. Słynie ze swej dobroci i uczynności, jest zawsze wesoły, pogodny i energiczny, chętnie podśpiewuje. Jego marzeniem jest wydanie córki za Zbyszka. Ginie podczas potyczki z Niemcami na Śląsku.

Opat Janek z Tulczy

Opat Janek z Tulczy jest dalekim krewnym Maćka i Zbyszka; podczas ich nieobecności (wojna na Litwie) miał w zastawie Bogdaniec. Jest ojcem chrzestnym Jagienki i kocha dziewczynę bezgranicznie, często ulegając jej prośbom. Wyróżnia go gwałtowny temperament i niezwykła duma – kiedy Maćko chce mu zapłacić za osadzonych w Bogdańcu chłopów, wybucha gniewem i nie przyjmuje pieniędzy za zastaw. Pragnie, aby Zbyszko ożenił się z Zychówną. Jest również bardzo hojny i miłosierny dla ubogich. Ranny podczas potyczki na Śląsku, w której zginął Zych, umiera w Płocku, zostawiając swój majątek Jagience.
Anusia Sieciechówna

Anusia Sieciechówna jest daleką krewną i służką Jagienki, która towarzyszy jej w drodze do Spychowa. Ma jasne oczy, płowe włosy, jest smukła i urodziwa. Jest posłuszna, wesoła i zakochana w Hlawie. Zostaje żoną Czecha i razem z nim mieszka w dzierżawionym Spychowie.

Diederich

Diederich jest katem w Szczytnie, sługą Danvelda, a po jego śmierci - Zygfryda de Lve. Za zdradzenie tajemnic krzyżackich komtur kazał, by obcięto mu język. Diederich jest „niskim, krępym człowiekiem, o kabłączastych nogach i z kwadratową, zwierzęcą twarzą, którą w części zasłania ciemny ząbkowany kaptur spadający na ramiona. Na sobie ma bawoli niewyprawny kaftan, na biodrach również bawoli pas, za który zatknięty jest pęk kluczy i krótki nóż”. Mężczyzna stracił przed laty ukochaną, zadręczoną przez Krzyżaków. Bez sprzeciwu wykonuje rozkaz Zygfryda i okalecza Juranda, w czym odnajduje okrutną przyjemność. Jednak kiedy Krzyżak chce skrzywdzić Danusię, kat broni dziewczyny i spycha de Lve ze schodów wieży.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Krzyżacy” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Krzyżaków”
Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
Zbyszko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Główne wątki „Krzyżaków”
Jurand ze Spychowa – szczegółowa charakterystyka postaci
Maćko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Streszczenie „Krzyżaków” w pigułce
Życiorys Henryka Sienkiewicza
Kompozycja i artyzm powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”
Danusia Jurandówna – szczegółowa charakterystyka postaci
Jagienka ze Zgorzelic – szczegółowa charakterystyka postaci
Realia i obyczaje średniowiecza w „Krzyżakach”
Obraz Zakonu Krzyżackiego w „Krzyżakach” Sienkiewicza
Obraz rycerstwa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
Motywy literackie w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
Charakterystyka postaci epizodycznych w „Krzyżakach”
Charakterystyka postaci drugoplanowych w „Krzyżakach”
Plan wydarzeń „Krzyżaków”
Charakterystyka postaci historycznych w „Krzyżakach”
Ekranizacja „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz - kalendarium twórczości
Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia
O „Krzyżakach” powiedzieli…
Henryk Sienkiewicz - ciekawostki
O Sienkiewiczu powiedzieli...
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies