Test:

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) kontrastów społecznych
c) opisów przyrody
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Czechem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies