Test:

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) kontrastów społecznych
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Lotaryńczykiem
c) Czechem
d) Niemcem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies