Test:

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) schematyczności kompozycyjnej
c) kontrastów społecznych
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Jurand ze Spychowa
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies