Test:

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Legiony
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) historycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie


11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Kielecczyźnie
c) Lubelszczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Gajos
d) Litwos
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies