Test:

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Gajos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Etiopii
d) Tunezji
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Afryki
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) prawnym
c) polonistycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie


Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) antykwariusza
d) korepetytora
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies