Test:

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 16 lat
c) 11 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) szlachcianką
c) arystokratką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za obrazę nauczyciela
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) niemiecką gramatyką
c) przyswajaniem niemieckich słów
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) zapalenie mózgu
c) gruźlicę
d) udar
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies