Test:

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za obrazę nauczyciela
c) za mówienie po polsku
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) miesiąc po jego śmierci
d) pół roku po jego śmierci
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) arystokratką
b) szlachcianką
c) chłopką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) zapalenie mózgu
d) udar
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 11 lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies