Test:

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za mówienie po polsku
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 11 lat
b) 16 lat
c) 9 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) niemiecką gramatyką
c) przyswajaniem niemieckich słów
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) szlachcianką
b) chłopką
c) arystokratką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) gruźlicę
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) 10 lat po jego śmierci
c) miesiąc po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies