Test:

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wodza
c) błazna
d) wygnańca
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Anglika
d) Hiszpana
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
c) ludzkim losie
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) lubelskie
c) poznańskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania listopadowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) Wiosny Ludów
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) chłopką
c) szlachcianką
d) arystokratką
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel lokalnej gospody
c) właściciel cyrku
d) wódz indian
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) „przymioty” umysłowe mieszkańców
b) nieznajomość geografii przez autora
c) tragizm ich mieszkańców
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) admiracji
c) abolicji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) indiańskich
c) powstańczych
d) amerykańskich
Rozwiązanie


Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) kapitana
b) majora
c) oficera
d) podoficera
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) francusku
c) angielsku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Iliadę
c) Boską Komedię
d) Odprawę posłów greckich
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Hawanie
b) Paryżu
c) Brazylii
d) Panamie
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Miami
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Kostaryki
c) Kolumbii
d) Chile
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Szekspira
c) Horacego
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) kancelistą
c) literatem
d) asesorem sądowym
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) amebą
c) gruźlicą
d) epilepsją
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Nowa Heloiza”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Romanse paryskie”
d) „Izabela hiszpańska”
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) trzymano świnie
c) pito okowitę
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) cymbałki
d) fujarka
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) belfra”
c) literata”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) zwroty obcojęzyczne
d) stylizacje gwarowe
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) łacińskimi słówkami
c) niemieckim akcentem
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sielawa
c) Sidorowicz
d) Skański
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) nauczyciel
c) kolonista niemiecki
d) oficer
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) we dworze
c) na plebanii
d) w kościele
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) udar
c) zapalenie płuc
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) wziął się do pracy
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) pięć lat
b) dziesięć lat
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Józef Jarzyński
c) Generał Steinmetz
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Francją
c) Austrią
d) Polską
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Wywłaszczyńce
d) Niedola
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Czerwonych Orłów
c) Prędkich Kopyt
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) humoru
c) ironii
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) mobile
c) novou
d) milieu
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) impresjonizmem
c) negatywizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Lawa”
c) „Niwa”
d) „Newa”
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Kordiana”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 15 lat
c) 11 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) psychologicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyłupiastym
c) Wyrazistym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1888
c) 1879
d) 1868
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Czerwony Sęp
b) Pędzący Bawół
c) Dziki Sokół
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Rzymie
b) Mediolanie
c) Wenecji
d) Florencji
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „nierobem”
c) „odmieńcem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Chicago
c) Nowym Yorku
d) Montanie
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za nieodrobienie lekcji
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
b) „baraniogłowskich ławników”
c) małżeństwo Rzepów
d) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Maciek
c) Franek
d) Kuba
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies