Test:

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) germanizacji
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) wiejskich
c) popowstańczych
d) dziecięcych
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) poznańskie
c) lubelskie
d) warszawskie
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) asesorem sądowym
c) literatem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Włocha
b) Amerykanina
c) Anglika
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Oregon
c) Miami
d) Arizona
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) małżeństwo Rzepów
c) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) szlachcianką
b) chłopką
c) arystokratką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania listopadowego
b) powstania styczniowego
c) Wiosny Ludów
d) wojny polsko-francuskiej
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Francją
c) Polską
d) Austrią
Rozwiązanie


„Sachem” powstał w:
a) 1880 roku
b) 1876 roku
c) 1883 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Kuba
c) Staś
d) Franek
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czerwonych Orłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czarnych Wężów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Szekspira
c) Sofoklesa
d) Byrona
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) epilepsją
b) żółtą febrą
c) gruźlicą
d) amebą
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „szatanem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
b) walka o kulturę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) siedem lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) chęć zabawienia czytelnika
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Kostaryki
c) Chile
d) Panamy
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Pana Tadeusza”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Potopu”
d) „Kordiana”
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Rzymie
b) Florencji
c) Mediolanie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Boską Komedię
c) Odyseję
d) Iliadę
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) nauczyciel
c) wójt
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „lwowską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie mózgu
b) gruźlicę
c) udar
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) we dworze
c) w kościele
d) na plebanii
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) powstańczych
b) amerykańskich
c) indiańskich
d) podróżniczych
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) niemiecku
c) indiańsku
d) francusku
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Czerwony Sęp
c) Pędzący Bawół
d) Dziki Sokół
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1879
c) 1868
d) 1888
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) fujarka
d) cymbałki
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) wziął się do pracy
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Hawanie
c) Paryżu
d) Brazylii
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Skański
c) Siejowski
d) Sielawa
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Generał Steinmetz
c) Józef Jarzyński
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) wódz indian
b) właściciel lokalnej gospody
c) właściciel cyrku
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Romanse paryskie”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Niedola
c) Krzywda Górna
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) kapitana
c) majora
d) podoficera
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) admiracji
c) abolicji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyrazistym
c) Wyłupiastym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) błazna
b) wygnańca
c) niewolnika
d) wodza
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) trzymano świnie
b) zbierała się rada gminy
c) pito okowitę
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za nieodrobienie lekcji
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) socjologicznych
c) psychologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) humoru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) groteski
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) literata”
c) belfra”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) stylizacje gwarowe
c) elementy biograficzne
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Montanie
c) Chicago
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) novou
b) nihile
c) milieu
d) mobile
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) naturalizmem
c) manizmem
d) negatywizmem
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Niwa”
b) „Nawa”
c) „Newa”
d) „Lawa”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies