Test:

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) naturalizmem
c) negatywizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Romanse paryskie”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) groteski
c) ironii
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) „przymioty” umysłowe mieszkańców
b) nieznajomość geografii przez autora
c) tragizm ich mieszkańców
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
b) ludzkim losie
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyłupiastym
c) Wyczepiastym
d) Wyrazistym
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Just – kolonista niemiecki
c) Józef Jarzyński
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) pito okowitę
c) trzymano świnie
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie


Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Francją
c) Austrią
d) Polską
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Las Vegas
c) Chicago
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) oficera
c) kapitana
d) podoficera
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Florencji
c) Rzymie
d) Mediolanie
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) dydaktyki
c) germanizacji
d) samobójstwa
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) dziecięcych
b) wiejskich
c) popowstańczych
d) biograficznych
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) podróżniczych
c) powstańczych
d) indiańskich
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) wziął się do pracy
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) arystokratką
c) mieszczanką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) wygnańca
c) niewolnika
d) błazna
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „odmieńcem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) francusku
c) angielsku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Franek
c) Maciek
d) Kuba
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) socjologicznych
c) psychologicznych
d) pedagogicznych
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) oficer
c) nauczyciel
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1888
b) 1879
c) 1882
d) 1868
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Panamie
c) Hawanie
d) Paryżu
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) lubelskie
b) warszawskie
c) poznańskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) belfra”
c) literata”
d) inspektora”
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) novou
c) milieu
d) mobile
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „lwowską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) 10 lat po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) asesorem sądowym
d) kancelistą
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) admiracji
c) abolicji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Krzywda Górna
b) Pognębin
c) Wywłaszczyńce
d) Niedola
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) wódz indian
c) właściciel cyrku
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Horacego
c) Sofoklesa
d) Byrona
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Prędkich Kopyt
c) Czerwonych Orłów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1883 roku
c) 1880 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Oregon
b) Arizona
c) Teksas
d) Miami
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Anglika
c) Włocha
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za obrazę nauczyciela
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) zapalenie mózgu
c) udar
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) w kościele
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Kordiana”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) cymbałki
b) fujarka
c) skrzypki
d) harmonijka
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) stylizacje gwarowe
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) elementy biograficzne
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) żółtą febrą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Newa”
c) „Lawa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Skański
c) Siejowski
d) Sielawa
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Boską Komedię
c) Odyseję
d) Odprawę posłów greckich
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) małżeństwo Rzepów
b) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
c) „baraniogłowskich ławników”
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego
c) powstania listopadowego
d) wojny polsko-francuskiej
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Pędzący Bawół
c) Uparty Muł
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Kolumbii
c) Kostaryki
d) Chile
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies