Test:

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „szczecińską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Franek
c) Staś
d) Kuba
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) novou
c) milieu
d) mobile
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego
c) powstania listopadowego
d) wojny polsko-francuskiej
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) gruźlicą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Just – kolonista niemiecki
b) Józef Jarzyński
c) Boege – Niemiec
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) stylizacje gwarowe
c) elementy biograficzne
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) lubelskie
b) warszawskie
c) krakowskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Francją
c) Polską
d) Rosją
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) przyswajaniem niemieckich słów
c) niemieckim akcentem
d) niemiecką gramatyką
Rozwiązanie


Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) pięć lat
c) siedem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Nowa Heloiza”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Romanse paryskie”
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel cyrku
b) szeryf Antylopy
c) właściciel lokalnej gospody
d) wódz indian
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Odyseję
c) Iliadę
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Rzymie
b) Mediolanie
c) Florencji
d) Wenecji
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) psychologicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) asesorem sądowym
b) kancelistą
c) donosicielem
d) literatem
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) podróżniczych
c) powstańczych
d) indiańskich
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) walka o kulturę
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) zaczął pić w karczmie
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czerwonych Orłów
d) Czarnych Wężów
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Uparty Muł
c) Pędzący Bawół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) arystokratką
c) mieszczanką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „szatanem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wygłupiastym
c) Wyrazistym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Chicago
c) Montanie
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) germanizacji
c) samobójstwa
d) dydaktyki
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Hawanie
c) Paryżu
d) Brazylii
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Potopu”
c) „Kordiana”
d) „Pana Tadeusza”
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Miami
c) Teksas
d) Oregon
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) inspektora”
c) literata”
d) belfra”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) impresjonizmem
c) negatywizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1868
c) 1888
d) 1879
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) błazna
c) niewolnika
d) wodza
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) angielsku
c) francusku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) udar
c) zapalenie płuc
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1880 roku
c) 1876 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) nieznajomość geografii przez autora
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Niwa”
b) „Newa”
c) „Nawa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) fujarka
b) skrzypki
c) cymbałki
d) harmonijka
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) dziecięcych
c) biograficznych
d) wiejskich
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) groteski
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) ironii
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
b) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
c) „baraniogłowskich ławników”
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Włocha
b) Amerykanina
c) Hiszpana
d) Anglika
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 15 lat
c) 16 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za obrazę nauczyciela
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) ludzkim losie
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) abolicji
b) nieinterwencji
c) ignorancji
d) admiracji
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) oficer
c) kolonista niemiecki
d) nauczyciel
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) trzymano świnie
b) pito okowitę
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Sofoklesa
c) Horacego
d) Szekspira
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) podoficera
c) kapitana
d) majora
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Chile
c) Panamy
d) Kostaryki
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Pognębin
c) Wywłaszczyńce
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) we dworze
b) na plebanii
c) u wójta w chałupie
d) w kościele
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Sielawa
c) Siejowski
d) Skański
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies