Test:

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za nieodrobienie lekcji
c) za mówienie po polsku
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) naturalizmem
c) impresjonizmem
d) negatywizmem
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Generał Steinmetz
c) Boege – Niemiec
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) niewolnika
c) wodza
d) błazna
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1886 roku
c) 1876 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) psychologicznych
b) pedagogicznych
c) socjologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) lubelskie
b) krakowskie
c) warszawskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) francusku
c) indiańsku
d) niemiecku
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Paryżu
b) Hawanie
c) Brazylii
d) Panamie
Rozwiązanie


Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Lawa”
c) „Niwa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) wódz indian
b) właściciel cyrku
c) szeryf Antylopy
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wyrazistym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) zbierała się rada gminy
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1888
b) 1868
c) 1882
d) 1879
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) indiańskich
c) amerykańskich
d) powstańczych
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Potopu”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Kordiana”
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) fujarka
d) cymbałki
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) belfra”
c) inspektora”
d) literata”
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) ignorancji
b) admiracji
c) nieinterwencji
d) abolicji
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) nauczyciel
c) oficer
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Wenecji
c) Mediolanie
d) Rzymie
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) novou
b) milieu
c) mobile
d) nihile
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Czerwonych Orłów
c) Czarnych Wężów
d) Prędkich Kopyt
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) podoficera
b) oficera
c) majora
d) kapitana
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Miami
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) ironii
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) groteski
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) zapalenie mózgu
c) udar
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) tragizm ich mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Sidorowicz
c) Sielawa
d) Siejowski
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) dydaktyki
b) matczynej miłości
c) samobójstwa
d) germanizacji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Boską Komedię
b) Iliadę
c) Odprawę posłów greckich
d) Odyseję
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) wziął się do pracy
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Kuba
c) Franek
d) Staś
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) we dworze
c) u wójta w chałupie
d) w kościele
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) stylizacje gwarowe
b) elementy biograficzne
c) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 11 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) walka o kulturę
d) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) pięć lat
b) dwanaście lat
c) siedem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Pędzący Bawół
c) Czerwony Sęp
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) kancelistą
c) asesorem sądowym
d) donosicielem
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) dziecięcych
b) popowstańczych
c) wiejskich
d) biograficznych
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) ludzkim losie
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemiecką gramatyką
c) niemieckim akcentem
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Chicago
b) Montanie
c) Las Vegas
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Francją
c) Rosją
d) Polską
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Byrona
c) Szekspira
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) gruźlicą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Krzywda Górna
c) Pognębin
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Hiszpana
c) Włocha
d) Anglika
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) szlachcianką
c) arystokratką
d) chłopką
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Cierpienia młodego Wertera”
b) „Romanse paryskie”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „nierobem”
b) „szatanem”
c) „odmieńcem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Chile
c) Panamy
d) Kostaryki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies