Test:

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za nieodrobienie lekcji
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odyseję
c) Boską Komedię
d) Odprawę posłów greckich
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Chile
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) wziął się do pracy
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) elementy biograficzne
c) stylizacje gwarowe
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Polską
c) Francją
d) Austrią
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) walka o kulturę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) chęć zabawienia czytelnika
c) tragizm ich mieszkańców
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Kordiana”
d) „Pana Tadeusza”
Rozwiązanie


Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Lawa”
b) „Newa”
c) „Nawa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) impresjonizmem
c) manizmem
d) negatywizmem
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czerwonych Orłów
d) Czarnych Wężów
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) powstańczych
b) indiańskich
c) amerykańskich
d) podróżniczych
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) dziecięcych
c) biograficznych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) asesorem sądowym
d) kancelistą
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) trzymano świnie
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) fujarka
c) cymbałki
d) harmonijka
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) żółtą febrą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Hiszpana
d) Anglika
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) ignorancji
c) nieinterwencji
d) abolicji
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) belfra”
b) inspektora”
c) literata”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „szatanem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „szczecińską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) gruźlicę
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) psychologicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyrazistym
c) Wyczepiastym
d) Wyłupiastym
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 11 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) we dworze
c) na plebanii
d) w kościele
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) kapitana
c) oficera
d) podoficera
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) groteski
c) humoru
d) ironii
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) oficer
c) nauczyciel
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Oregon
b) Arizona
c) Teksas
d) Miami
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
b) małżeństwo Rzepów
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) angielsku
c) indiańsku
d) francusku
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) nihile
c) milieu
d) novou
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Siejowski
c) Sidorowicz
d) Sielawa
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1868
c) 1888
d) 1879
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania listopadowego
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Kuba
b) Maciek
c) Franek
d) Staś
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) poznańskie
c) lubelskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Romanse paryskie”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dziesięć lat
b) pięć lat
c) dwanaście lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1883 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Generał Steinmetz
b) Józef Jarzyński
c) Boege – Niemiec
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) szlachcianką
c) arystokratką
d) chłopką
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel cyrku
c) właściciel lokalnej gospody
d) wódz indian
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Pędzący Bawół
c) Czerwony Sęp
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Panamie
c) Hawanie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) niewolnika
c) wygnańca
d) błazna
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Rzymie
c) Florencji
d) Mediolanie
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Chicago
b) Las Vegas
c) Montanie
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Byrona
c) Sofoklesa
d) Horacego
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Wywłaszczyńce
c) Krzywda Górna
d) Pognębin
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies