Test:

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) biograficznych
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyrazistym
c) Wygłupiastym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) negatywizmem
c) manizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Potopu”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 9 lat
c) 16 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) abolicji
b) ignorancji
c) nieinterwencji
d) admiracji
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Niedola
c) Wywłaszczyńce
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) właściciel cyrku
c) wódz indian
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Cierpienia młodego Wertera”
b) „Romanse paryskie”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Izabela hiszpańska”
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemiecką gramatyką
c) niemieckim akcentem
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie


Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) wziął się do pracy
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Rzymie
c) Mediolanie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „nierobem”
c) „czarcim pomiotem”
d) „odmieńcem”
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) niewolnika
c) błazna
d) wygnańca
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) belfra”
b) korepetytora”
c) literata”
d) inspektora”
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) niemiecku
c) indiańsku
d) francusku
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Chicago
c) Nowym Yorku
d) Montanie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego
c) wojny polsko-francuskiej
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) psychologicznych
c) pedagogicznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) germanizacji
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) humoru
c) ironii
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Siejowski
c) Sidorowicz
d) Sielawa
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Nawa”
c) „Niwa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1879
b) 1868
c) 1888
d) 1882
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) gruźlicę
b) zapalenie mózgu
c) zapalenie płuc
d) udar
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Francją
b) Rosją
c) Austrią
d) Polską
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) arystokratką
b) mieszczanką
c) chłopką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) asesorem sądowym
c) kancelistą
d) donosicielem
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) tragizm ich mieszkańców
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) żółtą febrą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Czerwonych Orłów
c) Czarnych Wężów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) novou
b) mobile
c) milieu
d) nihile
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) amerykańskich
c) powstańczych
d) indiańskich
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dziesięć lat
c) dwanaście lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Chile
c) Kolumbii
d) Panamy
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Sofoklesa
b) Szekspira
c) Horacego
d) Byrona
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) zbierała się rada gminy
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) fujarka
b) cymbałki
c) skrzypki
d) harmonijka
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) zwroty obcojęzyczne
d) stylizacje gwarowe
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
b) „baraniogłowskich ławników”
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za obrazę nauczyciela
c) za mówienie po polsku
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Miami
c) Oregon
d) Arizona
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) kapitana
c) oficera
d) podoficera
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Hawanie
b) Brazylii
c) Panamie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) u wójta w chałupie
c) we dworze
d) w kościele
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) warszawskie
c) lubelskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Just – kolonista niemiecki
c) Generał Steinmetz
d) Boege – Niemiec
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) pół roku po jego śmierci
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
b) ludzkim losie
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Czerwony Sęp
c) Pędzący Bawół
d) Dziki Sokół
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Franek
c) Staś
d) Kuba
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Włocha
b) Amerykanina
c) Anglika
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odprawę posłów greckich
c) Odyseję
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) kolonista niemiecki
c) wójt
d) nauczyciel
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies