Test:

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Polską
b) Francją
c) Austrią
d) Rosją
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) miesiąc po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Włocha
b) Hiszpana
c) Amerykanina
d) Anglika
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Sidorowicz
c) Siejowski
d) Sielawa
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Nowym Yorku
c) Las Vegas
d) Chicago
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) epilepsją
c) amebą
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) negatywizmem
c) naturalizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) lubelskie
c) poznańskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) błazna
c) wygnańca
d) wodza
Rozwiązanie


Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Niedola
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czarnych Wężów
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) psychologicznych
c) pedagogicznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Boege – Niemiec
c) Just – kolonista niemiecki
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za mówienie po polsku
b) za nieodrobienie lekcji
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) stylizacje gwarowe
d) elementy biograficzne
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Izabela hiszpańska”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) kancelistą
b) asesorem sądowym
c) donosicielem
d) literatem
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) harmonijka
b) fujarka
c) skrzypki
d) cymbałki
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) na plebanii
c) we dworze
d) u wójta w chałupie
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Panamie
c) Hawanie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) szeryf Antylopy
c) wódz indian
d) właściciel cyrku
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dziesięć lat
b) pięć lat
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 9 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) germanizacji
c) matczynej miłości
d) dydaktyki
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) indiańskich
c) powstańczych
d) podróżniczych
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Boską Komedię
c) Odyseję
d) Iliadę
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) zaczął pić w karczmie
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) podoficera
b) kapitana
c) majora
d) oficera
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyczepiastym
b) Wygłupiastym
c) Wyłupiastym
d) Wyrazistym
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) nauczyciel
b) kolonista niemiecki
c) wójt
d) oficer
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) łacińskimi słówkami
c) niemiecką gramatyką
d) niemieckim akcentem
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) trzymano świnie
c) pito okowitę
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) korepetytora”
c) literata”
d) belfra”
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Miami
b) Arizona
c) Teksas
d) Oregon
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) biograficznych
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Panamy
c) Chile
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) udar
b) zapalenie płuc
c) zapalenie mózgu
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Byrona
c) Horacego
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) arystokratką
b) szlachcianką
c) chłopką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) nieinterwencji
b) abolicji
c) ignorancji
d) admiracji
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Franek
c) Kuba
d) Maciek
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Niwa”
b) „Newa”
c) „Lawa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) nieznajomość geografii przez autora
c) chęć zabawienia czytelnika
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „szatanem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Pędzący Bawół
c) Dziki Sokół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1868
c) 1879
d) 1888
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) milieu
c) novou
d) mobile
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) indiańsku
c) niemiecku
d) francusku
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Florencji
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) groteski
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) ironii
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1886 roku
b) 1876 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
c) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
d) ludzkim losie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies