Test:

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) wódz indian
b) właściciel lokalnej gospody
c) szeryf Antylopy
d) właściciel cyrku
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sidorowicz
c) Sielawa
d) Skański
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) dydaktyki
c) samobójstwa
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) zwroty obcojęzyczne
c) elementy biograficzne
d) stylizacje gwarowe
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) indiańskich
c) powstańczych
d) amerykańskich
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Pana Tadeusza”
b) „Kordiana”
c) „Mazurka Dąbrowskiego”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Byrona
c) Sofoklesa
d) Horacego
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Niedola
c) Wywłaszczyńce
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) manizmem
c) negatywizmem
d) impresjonizmem
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Nowym Yorku
b) Montanie
c) Chicago
d) Las Vegas
Rozwiązanie


Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) pedagogicznych
c) psychologicznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1886 roku
b) 1876 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie mózgu
b) zapalenie płuc
c) gruźlicę
d) udar
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Oregon
c) Arizona
d) Miami
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) pięć lat
c) dziesięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Włocha
c) Anglika
d) Amerykanina
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego
c) powstania listopadowego
d) wojny polsko-francuskiej
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „nierobem”
d) „szatanem”
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) arystokratką
c) szlachcianką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Pędzący Bawół
c) Dziki Sokół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Just – kolonista niemiecki
b) Józef Jarzyński
c) Generał Steinmetz
d) Boege – Niemiec
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) belfra”
c) korepetytora”
d) inspektora”
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) nauczyciel
b) wójt
c) kolonista niemiecki
d) oficer
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Rzymie
b) Florencji
c) Mediolanie
d) Wenecji
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) trzymano świnie
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1879
c) 1888
d) 1868
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) indiańsku
c) angielsku
d) francusku
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Maciek
c) Kuba
d) Franek
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Lawa”
c) „Newa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Nowa Heloiza”
c) „Cierpienia młodego Wertera”
d) „Romanse paryskie”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odprawę posłów greckich
c) Odyseję
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) humoru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) ironii
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „szczecińską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) na plebanii
c) w kościele
d) we dworze
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za obrazę nauczyciela
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wygłupiastym
d) Wyrazistym
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Francją
b) Austrią
c) Polską
d) Rosją
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wodza
c) wygnańca
d) błazna
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemiecką gramatyką
c) niemieckim akcentem
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) ludzkim losie
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) dziecięcych
b) wiejskich
c) popowstańczych
d) biograficznych
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) donosicielem
c) kancelistą
d) asesorem sądowym
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) żółtą febrą
c) epilepsją
d) gruźlicą
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) zaczął pić w karczmie
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) lubelskie
b) warszawskie
c) poznańskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Chile
c) Panamy
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Paryżu
b) Brazylii
c) Panamie
d) Hawanie
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) nieznajomość geografii przez autora
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) „baraniogłowskich ławników”
c) małżeństwo Rzepów
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) kapitana
b) oficera
c) podoficera
d) majora
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) novou
c) nihile
d) mobile
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) cymbałki
b) fujarka
c) skrzypki
d) harmonijka
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
d) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Białych Kłów
c) Prędkich Kopyt
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 9 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) abolicji
b) ignorancji
c) nieinterwencji
d) admiracji
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies