Test:

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) błazna
c) wygnańca
d) wodza
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za mówienie po polsku
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dziesięć lat
b) siedem lat
c) pięć lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania listopadowego
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania styczniowego
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) krakowskie
c) lubelskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) humoru
c) groteski
d) ironii
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) angielsku
c) francusku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) wziął się do pracy
c) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
d) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Miami
c) Oregon
d) Teksas
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1888
c) 1879
d) 1868
Rozwiązanie


Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) we dworze
b) u wójta w chałupie
c) w kościele
d) na plebanii
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) przyswajaniem niemieckich słów
c) niemieckim akcentem
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „szatanem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) małżeństwo Rzepów
c) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
d) „baraniogłowskich ławników”
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
b) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) ludzkim losie
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) udar
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) belfra”
c) korepetytora”
d) literata”
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) mobile
b) novou
c) nihile
d) milieu
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Rzymie
b) Mediolanie
c) Wenecji
d) Florencji
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) manizmem
c) impresjonizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) majora
c) podoficera
d) kapitana
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) żółtą febrą
c) epilepsją
d) amebą
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) szlachcianką
c) chłopką
d) arystokratką
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wygłupiastym
c) Wyrazistym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
b) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
c) walka o kulturę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) oficer
c) nauczyciel
d) wójt
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) dziecięcych
c) biograficznych
d) wiejskich
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1880 roku
c) 1883 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „warszawską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „lwowską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Chicago
c) Nowym Yorku
d) Las Vegas
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) kancelistą
b) literatem
c) asesorem sądowym
d) donosicielem
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Czarnych Wężów
c) Czerwonych Orłów
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) germanizacji
b) samobójstwa
c) dydaktyki
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Pana Tadeusza”
b) „Potopu”
c) „Kordiana”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 15 lat
c) 16 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) wiejskie dzieci uczyły się czytać
b) trzymano świnie
c) pito okowitę
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) psychologicznych
c) socjologicznych
d) pedagogicznych
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) fujarka
d) cymbałki
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Wywłaszczyńce
d) Niedola
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Szekspira
c) Horacego
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odprawę posłów greckich
c) Boską Komedię
d) Odyseję
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Czerwony Sęp
b) Pędzący Bawół
c) Dziki Sokół
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Generał Steinmetz
c) Józef Jarzyński
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Kolumbii
c) Chile
d) Panamy
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) zwroty obcojęzyczne
c) stylizacje gwarowe
d) elementy biograficzne
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) abolicji
c) nieinterwencji
d) ignorancji
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Polską
b) Francją
c) Rosją
d) Austrią
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Niwa”
c) „Lawa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Skański
c) Sielawa
d) Sidorowicz
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Włocha
c) Anglika
d) Amerykanina
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Brazylii
c) Hawanie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Nowa Heloiza”
c) „Romanse paryskie”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) chęć zabawienia czytelnika
c) nieznajomość geografii przez autora
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) indiańskich
c) amerykańskich
d) powstańczych
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) wódz indian
c) właściciel cyrku
d) szeryf Antylopy
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) miesiąc po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Kuba
c) Franek
d) Maciek
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies