Test:

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) filozoficznych
b) psychologicznych
c) pedagogicznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) gruźlicą
c) epilepsją
d) żółtą febrą
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 11 lat
c) 15 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) germanizacji
c) dydaktyki
d) samobójstwa
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) stylizacje gwarowe
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) ignorancji
c) abolicji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Izabela hiszpańska”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) niemiecką gramatyką
c) łacińskimi słówkami
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Franek
b) Maciek
c) Kuba
d) Staś
Rozwiązanie


Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Chicago
c) Montanie
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Rosją
c) Polską
d) Francją
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Wenecji
c) Rzymie
d) Florencji
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wyrazistym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Hawanie
c) Brazylii
d) Paryżu
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Pędzący Bawół
c) Dziki Sokół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) asesorem sądowym
c) kancelistą
d) literatem
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) nihile
c) mobile
d) novou
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „odmieńcem”
c) „czarcim pomiotem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Chile
b) Panamy
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) szlachcianką
c) arystokratką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) poznańskie
c) lubelskie
d) warszawskie
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Sofoklesa
c) Horacego
d) Byrona
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) u wójta w chałupie
c) na plebanii
d) we dworze
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) miesiąc po jego śmierci
d) pół roku po jego śmierci
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za obrazę nauczyciela
c) za mówienie po polsku
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) negatywizmem
c) manizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1883 roku
c) 1886 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „lwowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Iliadę
c) Odprawę posłów greckich
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) pięć lat
c) dziesięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Boege – Niemiec
c) Just – kolonista niemiecki
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Lawa”
c) „Nawa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Białych Kłów
c) Czarnych Wężów
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Arizona
b) Oregon
c) Miami
d) Teksas
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) wiejskie dzieci uczyły się czytać
c) pito okowitę
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Hiszpana
c) Anglika
d) Włocha
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) harmonijka
b) skrzypki
c) fujarka
d) cymbałki
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) nauczyciel
c) oficer
d) wójt
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) groteski
d) ironii
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1879
b) 1888
c) 1868
d) 1882
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel lokalnej gospody
c) wódz indian
d) właściciel cyrku
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) wziął się do pracy
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sidorowicz
c) Skański
d) Sielawa
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) belfra”
c) literata”
d) inspektora”
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wygnańca
c) wodza
d) błazna
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) indiańskich
c) powstańczych
d) amerykańskich
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) dziecięcych
c) popowstańczych
d) wiejskich
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) udar
b) zapalenie płuc
c) zapalenie mózgu
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Kordiana”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) kapitana
b) majora
c) podoficera
d) oficera
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) małżeństwo Rzepów
d) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) angielsku
c) indiańsku
d) francusku
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Krzywda Górna
c) Niedola
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) chęć zabawienia czytelnika
b) tragizm ich mieszkańców
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) nieznajomość geografii przez autora
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies