Test:

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Szekspira
b) Sofoklesa
c) Byrona
d) Horacego
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „szatanem”
c) „odmieńcem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sielawa
c) Skański
d) Sidorowicz
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel lokalnej gospody
b) właściciel cyrku
c) szeryf Antylopy
d) wódz indian
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) mobile
c) novou
d) milieu
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyrazistym
b) Wyczepiastym
c) Wyłupiastym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Florencji
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) francusku
b) angielsku
c) niemiecku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) korepetytora”
c) belfra”
d) literata”
Rozwiązanie


Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) gruźlicę
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) podoficera
c) majora
d) kapitana
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Chile
b) Kostaryki
c) Panamy
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Maciek
b) Franek
c) Kuba
d) Staś
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Polską
c) Rosją
d) Francją
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) we dworze
b) u wójta w chałupie
c) w kościele
d) na plebanii
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) lubelskie
b) krakowskie
c) warszawskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 9 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Niedola
c) Krzywda Górna
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Nowym Yorku
b) Las Vegas
c) Chicago
d) Montanie
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Lawa”
c) „Newa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Czerwonych Orłów
c) Prędkich Kopyt
d) Czarnych Wężów
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „lwowską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „krakowską wersję”
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) oficer
c) nauczyciel
d) wójt
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Boską Komedię
b) Odprawę posłów greckich
c) Iliadę
d) Odyseję
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) „baraniogłowskich ławników”
d) małżeństwo Rzepów
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) gruźlicą
c) epilepsją
d) amebą
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
c) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) biograficznych
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) groteski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) ironii
d) humoru
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Pędzący Bawół
b) Uparty Muł
c) Dziki Sokół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) chęć zabawienia czytelnika
c) „przymioty” umysłowe mieszkańców
d) nieznajomość geografii przez autora
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) cymbałki
c) harmonijka
d) fujarka
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) negatywizmem
c) naturalizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) arystokratką
b) mieszczanką
c) chłopką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) abolicji
c) ignorancji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Anglika
c) Amerykanina
d) Włocha
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) kancelistą
c) asesorem sądowym
d) donosicielem
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1880 roku
c) 1876 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Generał Steinmetz
c) Boege – Niemiec
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1879
c) 1882
d) 1888
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Kordiana”
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Hawanie
b) Paryżu
c) Brazylii
d) Panamie
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Oregon
b) Teksas
c) Miami
d) Arizona
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za nieodrobienie lekcji
b) za obrazę nauczyciela
c) za znęcanie się nad kolegami
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dziesięć lat
b) dwanaście lat
c) pięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) łacińskimi słówkami
c) niemieckim akcentem
d) niemiecką gramatyką
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) germanizacji
c) matczynej miłości
d) dydaktyki
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) socjologicznych
b) pedagogicznych
c) psychologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) elementy biograficzne
c) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
d) stylizacje gwarowe
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) wodza
c) błazna
d) niewolnika
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) wiejskie dzieci uczyły się czytać
b) pito okowitę
c) zbierała się rada gminy
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) powstańczych
b) podróżniczych
c) indiańskich
d) amerykańskich
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies