Test:

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za obrazę nauczyciela
c) za nieodrobienie lekcji
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) belfra”
c) inspektora”
d) literata”
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) powstańczych
b) podróżniczych
c) amerykańskich
d) indiańskich
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) mieszczanką
b) chłopką
c) arystokratką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) kancelistą
b) donosicielem
c) literatem
d) asesorem sądowym
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) wiejskich
c) dziecięcych
d) popowstańczych
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Arizona
c) Miami
d) Oregon
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Florencji
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Maciek
c) Franek
d) Kuba
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) humoru
c) groteski
d) ironii
Rozwiązanie


Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) psychologicznych
b) socjologicznych
c) pedagogicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) oficer
b) kolonista niemiecki
c) wójt
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyczepiastym
c) Wyrazistym
d) Wyłupiastym
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Włocha
c) Hiszpana
d) Anglika
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) nieinterwencji
c) ignorancji
d) abolicji
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) dydaktyki
b) samobójstwa
c) matczynej miłości
d) germanizacji
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Siejowski
c) Skański
d) Sielawa
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Romanse paryskie”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) wiejskie dzieci uczyły się czytać
b) pito okowitę
c) zbierała się rada gminy
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) w kościele
c) we dworze
d) na plebanii
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 11 lat
c) 9 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Wywłaszczyńce
c) Krzywda Górna
d) Pognębin
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) powstania styczniowego
b) Wiosny Ludów
c) wojny polsko-francuskiej
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) łacińskimi słówkami
c) niemieckim akcentem
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) błazna
c) wodza
d) niewolnika
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) nieznajomość geografii przez autora
c) chęć zabawienia czytelnika
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Potopu”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1888
c) 1868
d) 1879
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) francusku
b) angielsku
c) niemiecku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Polską
c) Rosją
d) Francją
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) warszawskie
c) lubelskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Niwa”
c) „Nawa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) negatywizmem
c) impresjonizmem
d) manizmem
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1883 roku
b) 1880 roku
c) 1876 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) amebą
c) żółtą febrą
d) epilepsją
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) stylizacje gwarowe
c) elementy biograficzne
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Odprawę posłów greckich
c) Iliadę
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel cyrku
b) szeryf Antylopy
c) właściciel lokalnej gospody
d) wódz indian
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Kostaryki
c) Chile
d) Panamy
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
b) ludzkim losie
c) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) harmonijka
b) skrzypki
c) cymbałki
d) fujarka
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Paryżu
b) Brazylii
c) Hawanie
d) Panamie
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) kapitana
b) oficera
c) podoficera
d) majora
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Sofoklesa
b) Byrona
c) Szekspira
d) Horacego
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Generał Steinmetz
c) Boege – Niemiec
d) Just – kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „szatanem”
b) „odmieńcem”
c) „nierobem”
d) „czarcim pomiotem”
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) mobile
c) nihile
d) novou
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) dziesięć lat
c) pięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Las Vegas
b) Montanie
c) Chicago
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Dziki Sokół
b) Uparty Muł
c) Pędzący Bawół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) udar
b) gruźlicę
c) zapalenie płuc
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) małżeństwo Rzepów
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) „baraniogłowskich ławników”
d) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czerwonych Orłów
b) Białych Kłów
c) Prędkich Kopyt
d) Czarnych Wężów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies