Test:

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego
c) powstania styczniowego
d) wojny polsko-francuskiej
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyrazistym
c) Wyczepiastym
d) Wyłupiastym
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) pół roku po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) niewolnika
c) błazna
d) wygnańca
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Just – kolonista niemiecki
c) Generał Steinmetz
d) Józef Jarzyński
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1886 roku
b) 1883 roku
c) 1880 roku
d) 1876 roku
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Potopu”
b) „Mazurka Dąbrowskiego”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Kordiana”
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Wenecji
b) Florencji
c) Mediolanie
d) Rzymie
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) zaczął pić w karczmie
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) wziął się do pracy
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) amerykańskich
c) powstańczych
d) indiańskich
Rozwiązanie


Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) walka o kulturę
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) fujarka
b) harmonijka
c) cymbałki
d) skrzypki
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Siejowski
c) Skański
d) Sielawa
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) belfra”
c) literata”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) lubelskie
c) poznańskie
d) warszawskie
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Nowym Yorku
b) Chicago
c) Montanie
d) Las Vegas
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) nihile
c) mobile
d) novou
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 11 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) chęć zabawienia czytelnika
c) tragizm ich mieszkańców
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Oregon
c) Miami
d) Arizona
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „szczecińską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za mówienie po polsku
c) za nieodrobienie lekcji
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) małżeństwo Rzepów
b) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
c) „baraniogłowskich ławników”
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) epilepsją
b) żółtą febrą
c) gruźlicą
d) amebą
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) nauczyciel
b) oficer
c) wójt
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „nierobem”
c) „odmieńcem”
d) „szatanem”
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Krzywda Górna
b) Niedola
c) Pognębin
d) Wywłaszczyńce
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) nieinterwencji
b) ignorancji
c) admiracji
d) abolicji
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Chile
b) Panamy
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) przyswajaniem niemieckich słów
b) niemiecką gramatyką
c) niemieckim akcentem
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) gruźlicę
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Niwa”
c) „Lawa”
d) „Nawa”
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Polską
c) Austrią
d) Francją
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Pędzący Bawół
b) Dziki Sokół
c) Uparty Muł
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) psychologicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Sofoklesa
c) Szekspira
d) Horacego
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) indiańsku
c) niemiecku
d) francusku
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) pięć lat
c) siedem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) oficera
b) kapitana
c) majora
d) podoficera
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Iliadę
b) Odyseję
c) Odprawę posłów greckich
d) Boską Komedię
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel cyrku
b) szeryf Antylopy
c) właściciel lokalnej gospody
d) wódz indian
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1888
b) 1882
c) 1868
d) 1879
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) asesorem sądowym
b) kancelistą
c) donosicielem
d) literatem
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Paryżu
b) Panamie
c) Brazylii
d) Hawanie
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) matczynej miłości
c) dydaktyki
d) germanizacji
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) ironii
c) groteski
d) humoru
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) mieszczanką
c) arystokratką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) stylizacje gwarowe
d) elementy biograficzne
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) wiejskich
c) biograficznych
d) dziecięcych
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Kuba
b) Maciek
c) Staś
d) Franek
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Czerwonych Orłów
c) Prędkich Kopyt
d) Białych Kłów
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) wiejskie dzieci uczyły się czytać
b) pito okowitę
c) trzymano świnie
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) w kościele
c) u wójta w chałupie
d) we dworze
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) impresjonizmem
b) manizmem
c) negatywizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Anglika
c) Hiszpana
d) Włocha
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies