Test:

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Boege – Niemiec
b) Just – kolonista niemiecki
c) Józef Jarzyński
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) udar
c) gruźlicę
d) zapalenie mózgu
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) ludzkim losie
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) dydaktyki
b) samobójstwa
c) matczynej miłości
d) germanizacji
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) zaczął pić w karczmie
c) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
d) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Niwa”
c) „Newa”
d) „Lawa”
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) małżeństwo Rzepów
b) „baraniogłowskich ławników”
c) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) nieinterwencji
c) abolicji
d) ignorancji
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) błazna
c) wodza
d) niewolnika
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie


Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) dwanaście lat
b) siedem lat
c) pięć lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sidorowicz
c) Sielawa
d) Skański
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Francją
b) Polską
c) Rosją
d) Austrią
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1883 roku
d) 1880 roku
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) trzymano świnie
c) pito okowitę
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Wywłaszczyńce
b) Pognębin
c) Niedola
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) oficer
c) wójt
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Anglika
b) Hiszpana
c) Włocha
d) Amerykanina
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) poznańskie
b) warszawskie
c) lubelskie
d) krakowskie
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Nowym Yorku
c) Chicago
d) Las Vegas
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) asesorem sądowym
d) kancelistą
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Potopu”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Kordiana”
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyczepiastym
b) Wyrazistym
c) Wyłupiastym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) szlachcianką
b) chłopką
c) mieszczanką
d) arystokratką
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Paryżu
b) Brazylii
c) Hawanie
d) Panamie
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1879
c) 1888
d) 1868
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) fujarka
b) cymbałki
c) skrzypki
d) harmonijka
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Miami
c) Arizona
d) Oregon
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) nieznajomość geografii przez autora
b) tragizm ich mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) „przymioty” umysłowe mieszkańców
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kostaryki
b) Kolumbii
c) Panamy
d) Chile
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) milieu
c) mobile
d) novou
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) angielsku
c) niemiecku
d) francusku
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) wiejskich
c) biograficznych
d) dziecięcych
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) u wójta w chałupie
b) w kościele
c) na plebanii
d) we dworze
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „nierobem”
b) „czarcim pomiotem”
c) „szatanem”
d) „odmieńcem”
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 11 lat
b) 15 lat
c) 9 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za nieodrobienie lekcji
d) za mówienie po polsku
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Kuba
b) Maciek
c) Franek
d) Staś
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Czerwony Sęp
b) Pędzący Bawół
c) Dziki Sokół
d) Uparty Muł
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Prędkich Kopyt
c) Białych Kłów
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Mediolanie
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) ironii
c) groteski
d) humoru
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) żółtą febrą
c) epilepsją
d) amebą
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel cyrku
c) właściciel lokalnej gospody
d) wódz indian
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) inspektora”
c) belfra”
d) korepetytora”
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) podoficera
c) oficera
d) kapitana
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) amerykańskich
b) indiańskich
c) podróżniczych
d) powstańczych
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) psychologicznych
b) pedagogicznych
c) socjologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „warszawską wersję”
d) „szczecińską wersję”
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Byrona
c) Szekspira
d) Sofoklesa
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) manizmem
b) naturalizmem
c) negatywizmem
d) impresjonizmem
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemiecką gramatyką
b) przyswajaniem niemieckich słów
c) łacińskimi słówkami
d) niemieckim akcentem
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) zwroty obcojęzyczne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) stylizacje gwarowe
d) elementy biograficzne
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) 10 lat po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) rok po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Boską Komedię
c) Odyseję
d) Iliadę
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Izabela hiszpańska”
b) „Romanse paryskie”
c) „Cierpienia młodego Wertera”
d) „Nowa Heloiza”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies