Test:

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyrazistym
b) Wyczepiastym
c) Wyłupiastym
d) Wygłupiastym
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Hiszpana
b) Amerykanina
c) Anglika
d) Włocha
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) wziął się do pracy
b) zaczął pić w karczmie
c) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
d) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) fujarka
b) harmonijka
c) cymbałki
d) skrzypki
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) wódz indian
b) właściciel lokalnej gospody
c) szeryf Antylopy
d) właściciel cyrku
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) lubelskie
c) krakowskie
d) poznańskie
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) arystokratką
c) szlachcianką
d) mieszczanką
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) donosicielem
b) literatem
c) kancelistą
d) asesorem sądowym
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) humoru
b) ironii
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) groteski
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) manizmem
c) naturalizmem
d) impresjonizmem
Rozwiązanie


Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Nowym Yorku
b) Montanie
c) Las Vegas
d) Chicago
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Maciek
c) Kuba
d) Franek
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Brazylii
b) Paryżu
c) Hawanie
d) Panamie
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „nierobem”
c) „odmieńcem”
d) „szatanem”
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) korepetytora”
b) literata”
c) inspektora”
d) belfra”
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
b) małżeństwo Rzepów
c) „baraniogłowskich ławników”
d) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) wójt
b) nauczyciel
c) kolonista niemiecki
d) oficer
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) admiracji
b) ignorancji
c) abolicji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) pięć lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) trzymano świnie
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) zbierała się rada gminy
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) miesiąc po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) rok po jego śmierci
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) „przymioty” umysłowe mieszkańców
b) tragizm ich mieszkańców
c) nieznajomość geografii przez autora
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Wywłaszczyńce
b) Niedola
c) Krzywda Górna
d) Pognębin
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Mediolanie
b) Florencji
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Lawa”
b) „Newa”
c) „Nawa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
b) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
c) walka o kulturę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 15 lat
c) 9 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) łacińskimi słówkami
b) niemieckim akcentem
c) niemiecką gramatyką
d) przyswajaniem niemieckich słów
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) powstańczych
b) amerykańskich
c) indiańskich
d) podróżniczych
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Miami
b) Teksas
c) Oregon
d) Arizona
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1882
b) 1888
c) 1868
d) 1879
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Czarnych Wężów
b) Czerwonych Orłów
c) Białych Kłów
d) Prędkich Kopyt
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Uparty Muł
b) Czerwony Sęp
c) Dziki Sokół
d) Pędzący Bawół
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) zapalenie mózgu
d) udar
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) psychologicznych
b) pedagogicznych
c) filozoficznych
d) socjologicznych
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) novou
b) mobile
c) nihile
d) milieu
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Kordiana”
b) „Pana Tadeusza”
c) „Mazurka Dąbrowskiego”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) dydaktyki
b) germanizacji
c) samobójstwa
d) matczynej miłości
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Chile
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) żółtą febrą
b) gruźlicą
c) amebą
d) epilepsją
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) niemiecku
b) angielsku
c) francusku
d) indiańsku
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) Wiosny Ludów
b) wojny polsko-francuskiej
c) powstania listopadowego
d) powstania styczniowego
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
b) ludzkim losie
c) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
d) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) na plebanii
b) u wójta w chałupie
c) we dworze
d) w kościele
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Sidorowicz
b) Siejowski
c) Sielawa
d) Skański
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Rosją
b) Austrią
c) Francją
d) Polską
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Cierpienia młodego Wertera”
b) „Romanse paryskie”
c) „Nowa Heloiza”
d) „Izabela hiszpańska”
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Boege – Niemiec
c) Just – kolonista niemiecki
d) Generał Steinmetz
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
c) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) biograficznych
b) popowstańczych
c) wiejskich
d) dziecięcych
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) stylizacje gwarowe
c) zwroty obcojęzyczne
d) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wodza
b) niewolnika
c) błazna
d) wygnańca
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) podoficera
b) majora
c) kapitana
d) oficera
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odyseję
b) Odprawę posłów greckich
c) Boską Komedię
d) Iliadę
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za nieodrobienie lekcji
c) za mówienie po polsku
d) za znęcanie się nad kolegami
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Sofoklesa
b) Szekspira
c) Byrona
d) Horacego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies