Test:

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) chłopką
b) mieszczanką
c) arystokratką
d) szlachcianką
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) powstania listopadowego
c) powstania styczniowego
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Newa”
b) „Lawa”
c) „Nawa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Chicago
c) Las Vegas
d) Nowym Yorku
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „krakowską wersję”
b) „warszawską wersję”
c) „szczecińską wersję”
d) „lwowską wersję”
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) abolicji
b) ignorancji
c) admiracji
d) nieinterwencji
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
b) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
c) ludzkim losie
d) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) popowstańczych
b) biograficznych
c) dziecięcych
d) wiejskich
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) warszawskie
b) poznańskie
c) krakowskie
d) lubelskie
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1879
c) 1882
d) 1888
Rozwiązanie


Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Polską
c) Francją
d) Rosją
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) nihile
b) novou
c) mobile
d) milieu
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) inspektora”
b) belfra”
c) korepetytora”
d) literata”
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) donosicielem
c) asesorem sądowym
d) kancelistą
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Odyseję
c) Boską Komedię
d) Iliadę
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) pedagogicznych
b) socjologicznych
c) psychologicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) właściciel cyrku
b) właściciel lokalnej gospody
c) szeryf Antylopy
d) wódz indian
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) naturalizmem
b) negatywizmem
c) manizmem
d) impresjonizmem
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) amebą
b) gruźlicą
c) epilepsją
d) żółtą febrą
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Rzymie
b) Wenecji
c) Mediolanie
d) Florencji
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Byrona
b) Sofoklesa
c) Horacego
d) Szekspira
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Kolumbii
b) Chile
c) Kostaryki
d) Panamy
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Cierpienia młodego Wertera”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Nowa Heloiza”
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) niewolnika
b) wodza
c) wygnańca
d) błazna
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Niedola
b) Pognębin
c) Wywłaszczyńce
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Pana Tadeusza”
b) „Potopu”
c) „Kordiana”
d) „Mazurka Dąbrowskiego”
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) angielsku
b) niemiecku
c) indiańsku
d) francusku
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Miami
b) Teksas
c) Oregon
d) Arizona
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) małżeństwo Rzepów
b) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
c) „baraniogłowskich ławników”
d) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
Rozwiązanie

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) tragizm ich mieszkańców
b) „przymioty” umysłowe mieszkańców
c) nieznajomość geografii przez autora
d) chęć zabawienia czytelnika
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 9 lat
d) 11 lat
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) u wójta w chałupie
c) we dworze
d) na plebanii
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Pędzący Bawół
b) Uparty Muł
c) Dziki Sokół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
b) wziął się do pracy
c) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) pito okowitę
b) zbierała się rada gminy
c) wiejskie dzieci uczyły się czytać
d) trzymano świnie
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Białych Kłów
b) Prędkich Kopyt
c) Czerwonych Orłów
d) Czarnych Wężów
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1880 roku
b) 1876 roku
c) 1883 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) powstańczych
c) indiańskich
d) amerykańskich
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) humoru
c) groteski
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „odmieńcem”
b) „nierobem”
c) „czarcim pomiotem”
d) „szatanem”
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Anglika
b) Amerykanina
c) Włocha
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) samobójstwa
b) matczynej miłości
c) dydaktyki
d) germanizacji
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) fujarka
b) harmonijka
c) cymbałki
d) skrzypki
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) niemiecką gramatyką
c) przyswajaniem niemieckich słów
d) łacińskimi słówkami
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Panamie
b) Brazylii
c) Paryżu
d) Hawanie
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Skański
b) Sielawa
c) Siejowski
d) Sidorowicz
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
c) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
d) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) nauczyciel
b) oficer
c) wójt
d) kolonista niemiecki
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) walka o kulturę
b) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
c) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Franek
c) Maciek
d) Kuba
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) pół roku po jego śmierci
b) rok po jego śmierci
c) miesiąc po jego śmierci
d) 10 lat po jego śmierci
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) podoficera
c) oficera
d) kapitana
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wyrazistym
b) Wygłupiastym
c) Wyczepiastym
d) Wyłupiastym
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Generał Steinmetz
b) Boege – Niemiec
c) Just – kolonista niemiecki
d) Józef Jarzyński
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) zapalenie mózgu
b) zapalenie płuc
c) udar
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za obrazę nauczyciela
b) za znęcanie się nad kolegami
c) za mówienie po polsku
d) za nieodrobienie lekcji
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) elementy biograficzne
b) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
c) zwroty obcojęzyczne
d) stylizacje gwarowe
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies