Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Sienkiewicza

Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”

Autor: Ewa Petniak

„Akcja rozgrywa się w Wielkopolsce i Francji w 1870 r., czasu wojny francusko – pruskiej i bezpośrednio po niej, obejmując dwa kręgi motywów, przygody Bartka Słowika na froncie oraz jego losy związane z przeciwpolską polityką pruską po wojnie. Przygody te to pierwsze zetknięcie się z wojną, widok transportów szpitalnych i pociągów z jeńcami, następnie bitwa pod Gravelotte, z wyczynami Bartka, bohatera dnia, a wreszcie drobne przygody dalsze z drugą sceną podstawową, spotkaniem z wziętymi do niewoli jeńcami – rodakami.” (J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1973)

Główny bohater noweli – chłop Bartek pochodzi ze wsi Pognębin, „której to nazwy wsi jest bardzo wiele w Księstwie Poznańskim i innych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.” Autor wymienia także inne miejscowości: Krzywdę Górną, Krzywdę Dolną, Niedolę, Mizerów, Wywłaszczyńce. Tego typu nazewnictwo miało sugerować, iż zabory tożsame z wywłaszczeniem to dla ludności polskiej nic innego jak nieszczęście, „niedola”, „krzywda”, „pognębienie”.

Niektóre, wymienione przez Sienkiewicza miejscowości istnieją współcześnie. Niedola to wieś wchodząca w skład województwa kujawsko – pomorskiego, a dawniej bydgoskiego, należąca do gminy Nakło nad Notecią. Mizerów – wieś w województwie śląskim, niegdyś katowickim, powiat pszczyński. W Mizerowie, w 1811 roku rozgrywały się ostatnie walki powstańcze. Bunt dotyczył chłopów pańszczyźnianych ziemi pszczyńskiej.

Szybki test:

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Polską
b) Francją
c) Rosją
d) Austrią
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Pognębin
b) Niedola
c) Wywłaszczyńce
d) Krzywda Górna
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

„Bartek Zwycięzca”
„Bartek Zwycięzca” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Bartka Słowika
Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”
Problematyka „Bartka Zwycięzcy”
Interpretacja tytułu – „Bartek Zwycięzca”
Geneza „Bartka Zwycięzcy”
Narracja i styl w noweli „Bartek Zwycięzca”
Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”
Plan wydarzeń „Bartka Zwycięzcy”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Bartka Zwycięzcy”
Motywy literackie w noweli „Bartek Zwycięzca”
Najważniejsze cytaty z noweli „Bartek Zwycięzca”

„Janko Muzykant”
„Janko Muzykant” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Janka Muzykanta
Czas i miejsce akcji „Janka Muzykanta”
Problematyka „Janka Muzykanta”
Geneza „Janka Muzykanta”
Kompozycja „Janka Muzykanta”
Znaczenie tytułu noweli „Janko Muzykant”
Plan wydarzeń „Janka Muzykanta”
Narracja i styl w „Janku Muzykancie”
Motywy literackie w „Janku Muzykancie”
Ekranizacja „Janka Muzykanta”
Najważniejsze cytaty z „Janka Muzykanta”

„Latarnik”
„Latarnik” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Skawińskiego – „Odyseusza – emigranta”
Czas i miejsce akcji „Latarnika”
Geneza „Latarnika”
Skawiński - dzieje głównego bohatera
Problematyka „Latarnika”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Latarnik”
Plan wydarzeń „Latarnika”
Konstrukcja i narracja „Latarnika”

„Sachem”
„Sachem” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Sachema
Czas i miejsce akcji noweli „Sachem”
Wyjaśnienie tytułu „Sachem”
Geneza noweli „Sachem”
Konstrukcja noweli „Sachem”
Plan zdarzeń noweli „Sachem”
Pozostali bohaterowie noweli „Sachem”
Motywy literackie w „Sachemie”
Najważniejsze cytaty noweli „Sachem”

„Szkice węglem”
„Szkice węglem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Szkice węglem”
Problematyka „Szkiców węglem”
Geneza „Szkiców węglem”
Charakterystyka Wawrzona Rzepy
Charakterystyka Marii Rzepowej
Charakterystyka Zołzikiewicza
Narracja i styl w noweli „Szkice węglem”
Konstrukcja „Szkiców węglem”
Interpretacja tytułu – „Szkice węglem”
Pozostali bohaterowie „Szkiców węglem”
Plan wydarzeń noweli „Szkice węglem”
Motywy literackie w noweli „Szkice węglem”
Ekranizacja „Szkiców węglem”
Najważniejsze cytaty z noweli „Szkice węglem”

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Michasia
Czas i miejsce akcji „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Problematyka „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Geneza „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Narracja w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Kompozycja i styl noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Wyjaśnienie tytułu „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Plan wydarzeń noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Motywy literackie w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Najważniejsze cytaty z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”

Inne
Nowelistyka Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz - biografia
Twórczość Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Sienkiewicz - ciekawostki
Bibliografia
Nowela jako gatunek. WyznacznikiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies