Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Sienkiewicza

Czas i miejsce akcji „Latarnika”

Autor: Ewa Petniak

Miejscem akcji jest niewielka wysepka położona niedaleko portu Aspinwall u wejścia do Kanału Panamskiego (Aspinwall - miasto w stanie Iowa, USA). Na owej wysepce znajduje się latarnia morska, której strzec miał bohater utworu - Skawiński. W „Liście Litwosa” z 1877 roku, Sienkiewicz wspominając dzieje Sielawy, wymienia „Nową Grenadę niedaleko równika”. Nowa Grenada była niegdyś kolonią hiszpańską w Ameryce Południowej.

Skawiński, jako emigrant, zwiedził między innymi Australię, Afrykę, Indie, Kalifornię, Góry Skaliste, Hawanę, Paryż, Hiszpanię. Pisarz wylicza te miejsca, opisując burzliwe dzieje swojego bohatera.

Czas akcji. Akcja utworu rozgrywa się w latach siedemdziesiątych XIX wieku\. Czas zdarzeń nie jest konkretnie sprecyzowany, wiadomo jednak, że latarnik pełnił swoją funkcję kilka lub kilkanaście tygodni, może miesięcy. Gdy Skawiński zaczął izolować się od otoczenia „upływały całe tygodnie w ten sposób, że nikt jego nie widział ani on nikogo.”

Autor mówi o czterdziestoletniej tułaczce głównego bohatera, który opuścił rodzinną ziemię po powstaniu listopadowym (1830 – 1831). Za udział w powstaniu został uhonorowany krzyżem, kolejnym „hiszpańskim” odznaczono go za uczestnictwo w wojnie karlistowskiej – wojna domowa w Hiszpanii (1833 – 1840). „Wojując w Algierze i Hiszpanii”, słyszał o wzrastającej sławie wieszcza – Mickiewicza. Jego „utwory czytywał po trzydziestym roku w Paryżu”. Fakty te wskazują na emigrację Skawińskiego tuż po upadku powstania listopadowego. Bohater musiał wówczas liczyć około trzydziestu lat, może trzydzieści kilka, ponieważ w momencie przybycia do Aspinwall Skawiński jest już mężczyzną w sile wieku, ale jeszcze „czerstwym, wyprostowanym”. „Był to człowiek już stary, lat siedmiudziesiąt albo i więcej (...)”. Od czterdziestu lat tułał się po świecie: „Oto czterdzieści lat dobiegało, jak nie widział kraju, i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej (...).” Uwzględniając termin emigracji Skawińskiego, jego wiek i życiową – wieloletnią „odyseję” łatwo dowieść, że czas wydarzeń „Latarnika” to lata siedemdziesiąte XIX wieku.


Zobacz inne artykuły:

„Bartek Zwycięzca”
„Bartek Zwycięzca” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Bartka Słowika
Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”
Problematyka „Bartka Zwycięzcy”
Interpretacja tytułu – „Bartek Zwycięzca”
Geneza „Bartka Zwycięzcy”
Narracja i styl w noweli „Bartek Zwycięzca”
Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”
Plan wydarzeń „Bartka Zwycięzcy”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Bartka Zwycięzcy”
Motywy literackie w noweli „Bartek Zwycięzca”
Najważniejsze cytaty z noweli „Bartek Zwycięzca”

„Janko Muzykant”
„Janko Muzykant” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Janka Muzykanta
Czas i miejsce akcji „Janka Muzykanta”
Problematyka „Janka Muzykanta”
Geneza „Janka Muzykanta”
Kompozycja „Janka Muzykanta”
Znaczenie tytułu noweli „Janko Muzykant”
Plan wydarzeń „Janka Muzykanta”
Narracja i styl w „Janku Muzykancie”
Motywy literackie w „Janku Muzykancie”
Ekranizacja „Janka Muzykanta”
Najważniejsze cytaty z „Janka Muzykanta”

„Latarnik”
„Latarnik” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Skawińskiego – „Odyseusza – emigranta”
Czas i miejsce akcji „Latarnika”
Geneza „Latarnika”
Skawiński - dzieje głównego bohatera
Problematyka „Latarnika”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Latarnik”
Plan wydarzeń „Latarnika”
Konstrukcja i narracja „Latarnika”

„Sachem”
„Sachem” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Sachema
Czas i miejsce akcji noweli „Sachem”
Wyjaśnienie tytułu „Sachem”
Geneza noweli „Sachem”
Konstrukcja noweli „Sachem”
Plan zdarzeń noweli „Sachem”
Pozostali bohaterowie noweli „Sachem”
Motywy literackie w „Sachemie”
Najważniejsze cytaty noweli „Sachem”

„Szkice węglem”
„Szkice węglem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Szkice węglem”
Problematyka „Szkiców węglem”
Geneza „Szkiców węglem”
Charakterystyka Wawrzona Rzepy
Charakterystyka Marii Rzepowej
Charakterystyka Zołzikiewicza
Narracja i styl w noweli „Szkice węglem”
Konstrukcja „Szkiców węglem”
Interpretacja tytułu – „Szkice węglem”
Pozostali bohaterowie „Szkiców węglem”
Plan wydarzeń noweli „Szkice węglem”
Motywy literackie w noweli „Szkice węglem”
Ekranizacja „Szkiców węglem”
Najważniejsze cytaty z noweli „Szkice węglem”

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Michasia
Czas i miejsce akcji „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Problematyka „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Geneza „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Narracja w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Kompozycja i styl noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Wyjaśnienie tytułu „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Plan wydarzeń noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Motywy literackie w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Najważniejsze cytaty z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”

Inne
Nowelistyka Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz - biografia
Twórczość Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Sienkiewicz - ciekawostki
Bibliografia
Nowela jako gatunek. WyznacznikiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies