Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Sienkiewicza

Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza

Autor: Dorota Blednicka

· 5 V 1846 – w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz.

· 1858 – Sienkiewicz został przyjęty do Gimnazjum Realnego w Warszawie, mieszącego się w Pałacu Kazimierzowskim.

· 1862 - 64 – lata nauki w Gimnazjum II w Pałacu Staszica.

· 1865 – pisarz ukończył siódmą klasę i zrezygnował z dalszej nauki.

· VIII 1865 – VI 1866 – Sienkiewicz objął posadę guwernera u państwa Wejherów w Poświętnem.

· 14-15 IV 1866 – zdał maturę.

· 25 X 1866 – pozytywnie zdał egzaminy do Szkoły Głównej; rozpoczął najpierw naukę na wydziale prawnym, później na lekarskim.

· II 1887 – przeniósł się na wydział filologiczny.

· 18 IV 1868 – debiut dziennikarski w Przeglądzie Tygodniowym. Pod pseudonimem „Litwos” drukował felietony w prasie warszawskiej.

· 1871 – opuścił uczelnię bez zaliczenia egzaminów końcowych.

· 1872 – druk w dwutygodniku Wieniec powieści Na marne oraz pierwsze wydanie książkowe cyklu Humoreski z teki Worszyłły.

· 1873 – praca w Gazecie Polskiej – cykl felietonów Bez tytułu.

· 1874 – zaręczyny z Marią Kellerówną, zerwane w listopadzie tego roku. Zakupił Niwę wraz z Julianem Ochorowiczem i Mścisławem Godlewskim, w której prowadził dział literacki.

· 1875 – felietony z cyklu Chwila obecna w Gazecie Polskiej oraz recenzje teatralne na łamach Niwy.

· 19 II 1876 – wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

· VI 1876 – jesień 1877 – pobyt w Anaheim.

· 1878 – wyjazd z Ameryki.

· 1878 – 1879 – pobyt w Paryżu.

· IX 1879 – w Wenecji zawarł znajomość z Marią Szetkiewiczówną i jej siostrą, Jadwigą.
· 1879 – powrót do kraju, kolejna podróż tym razem do Lwowa i Tarnopola.

· 16 VIII 1881 – ślub z Marią Szetkiewiczówną.

· 15 VII 1882 – narodziny pierworodnego syna Henryka Józefa.

· 1882 – 1887 – objął stanowisko redaktora naczelnego Słowa.

· 1882 – Sienkiewicz został jednym z założycieli Kasy im. Mianowskiego.

· 13 XII 1883 – narodziny córki Jadwigi.

· I 1884 – wyjazd na konsultacje lekarskie z żoną w okolice Monaco, później do Francji.

· 1884 – 1885 – pobyt w uzdrowiskach zachodniej Europy w związku z chorobą żony.

· 19 X 1885 – śmierć Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej.

· 1886 – podróż do Konstantynopola, Aten, Bułgarii, Rumunii i południowych Włoch.

· 1887 – powrót do kraju i założenie fundacji im. Marii Sienkiewiczowej, której celem było fundowanie stypendiów pisarzom i artystom chorym na gruźlicę.

· Wiosna 1888 – Sienkiewicz oświadczył się młodszej o 18 lat kuzynce Marii Babskiej, które później zerwał.

· 1888 – podróż do Hiszpanii.

· VII 1890 – zainicjował wraz z Matejką i arystokracją sprowadzenie zwłok A. Mickiewicza na Wawel.

· 1890 – podróż do Afryki (Egipt, Zanzibar, Bagamojo).
· 1892 – 1893 – burzliwe małżeństwo z 18-letnią Marią (Marynuszką) Włodkowiczówną.

· 1896 – unieważnienie małżeństwa.

· 16 IX 1899 – poznanie Marii Radziejewskiej.

· 1899-1900 – posada prezesa warszawskiej Kasy Literackiej.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

„Bartek Zwycięzca”
Charakterystyka Bartka Słowika
„Bartek Zwycięzca” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”
Problematyka „Bartka Zwycięzcy”
Interpretacja tytułu – „Bartek Zwycięzca”
Geneza „Bartka Zwycięzcy”
Narracja i styl w noweli „Bartek Zwycięzca”
Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Bartka Zwycięzcy”
Plan wydarzeń „Bartka Zwycięzcy”
Motywy literackie w noweli „Bartek Zwycięzca”
Najważniejsze cytaty z noweli „Bartek Zwycięzca”

„Janko Muzykant”
Charakterystyka Janka Muzykanta
„Janko Muzykant” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Janka Muzykanta”
Problematyka „Janka Muzykanta”
Geneza „Janka Muzykanta”
Kompozycja „Janka Muzykanta”
Znaczenie tytułu noweli „Janko Muzykant”
Narracja i styl w „Janku Muzykancie”
Plan wydarzeń „Janka Muzykanta”
Motywy literackie w „Janku Muzykancie”
Ekranizacja „Janka Muzykanta”
Najważniejsze cytaty z „Janka Muzykanta”

„Latarnik”
Charakterystyka Skawińskiego – „Odyseusza – emigranta”
„Latarnik” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Latarnika”
Geneza „Latarnika”
Skawiński - dzieje głównego bohatera
Problematyka „Latarnika”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Latarnik”
Plan wydarzeń „Latarnika”
Konstrukcja i narracja „Latarnika”

„Sachem”
Charakterystyka Sachema
„Sachem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Sachem”
Wyjaśnienie tytułu „Sachem”
Geneza noweli „Sachem”
Konstrukcja noweli „Sachem”
Pozostali bohaterowie noweli „Sachem”
Plan zdarzeń noweli „Sachem”
Motywy literackie w „Sachemie”
Najważniejsze cytaty noweli „Sachem”

„Szkice węglem”
„Szkice węglem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Szkice węglem”
Charakterystyka Wawrzona Rzepy
Charakterystyka Marii Rzepowej
Charakterystyka Zołzikiewicza
Problematyka „Szkiców węglem”
Geneza „Szkiców węglem”
Narracja i styl w noweli „Szkice węglem”
Konstrukcja „Szkiców węglem”
Interpretacja tytułu – „Szkice węglem”
Pozostali bohaterowie „Szkiców węglem”
Motywy literackie w noweli „Szkice węglem”
Plan wydarzeń noweli „Szkice węglem”
Ekranizacja „Szkiców węglem”
Najważniejsze cytaty z noweli „Szkice węglem”

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka Michasia
„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Problematyka „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Geneza „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Narracja w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Kompozycja i styl noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Wyjaśnienie tytułu „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Plan wydarzeń noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Motywy literackie w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Najważniejsze cytaty z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”

Inne
Nowelistyka Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz - biografia
Twórczość Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Sienkiewicz - ciekawostki
Bibliografia
Nowela jako gatunek. WyznacznikiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies