Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Sienkiewicza

Konstrukcja „Szkiców węglem”

Autor: Ewa Petniak

Nowela „Szkice węglem” dzieli się na jedenaście tytułowanych rozdziałów, podsumowanych epilogiem. W rozdziale pierwszym „zawieramy znajomość z bohaterami i zaczynamy spodziewać się, że coś więcej nastąpi”. Poznajemy reprezentantów „samorządu lokalnego”: wójta Buraka i pisarza gminnego – Zołzikiewicza. Akcja stopniowo zaczyna się rozwijać, a nabiera tempa w momencie, gdy autor wtajemnicza nas w intrygę pana Zołzikiewicza. Rozdział drugi „Niektóre inne osoby i przyszłe widzenia” „odkrywa” przeszłość Wawrzona Rzepy, trzeci pt. „Rozmyślania i eureka” dotyczy rozważań pisarza i jego sprytnej koncepcji.

W rozdziale czwartym „Który by można zatytułować: Zwierz w sieci” przebiegły plan Zołzikiewicza zostaje zrealizowany - Wawrzon Rzepa podpisuje fałszywy dokument. Pojawiają się w tej części fragmenty „politycznej debaty” chłopów na temat wojny prusko – francuskiej (1870 – 1871), będące odrębnym epizodem. „Rozdział piąty, w którym poznajemy ciało prawodawcze Baraniej Głowy i głównych jego przywódców” przybliża obrady sądu gminnego. Podczas posiedzenia baraniogłowskich ławników zapadają ważne decyzje dotyczące gminy. „Senatorowie” radzą także nad sprawami chłopów, roztrząsają między innymi problem zdrady małżeńskiej. Okazuje się, że „ciało prawodawcze” jest skorumpowane, pisarz gminny bywa „przekupiony”, a opłaty karne zwykle są zawyżane, a połowa z nich trafia do prywatnych kieszeni: „Nastała chwilowa cisza, sąd począł się namyślać nad wyrokiem i – co za delikatne poczucie sytuacji! – pięciu złotych nie przysądził żadnej stronie, ale tylko, dla zachowania swej powagi, jak i dla przestrogi wszystkim zakochanym parom w całej Baraniej Głowie, skazał skarżących się na odsiedzenie jeszcze dwudziestu czterech godzin w celowym więzieniu i na zapłacenie na kancelarię po rubli srebrem. - zapisał pan Zołzikiewicz.” Na „wokandę” trafiła także sprawa Rzepów - jest to scena końcowa rozdziału. „Sesja” rady gminy nie jest ściśle związana z motywem przewodnim utworu – intrygą Zołzikiewicza, ponieważ w tle autor „rozmieszcza” inne epizody (sprawa zdrady małżeńskiej i martwych wołów pana Flossa), niemniej żywo ilustruje układy społeczne. Fabuła ulega przez to rozwarstwieniu.
Cztery kolejne rozdziały (szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty) zatytułowane „Imogena” opisują wędrówkę Rzepowej po wszelkich możliwych instytucjach (kościół, dwór, powiat) w których kobieta szuka wsparcia, pragnąc ocalić męża przed wojskową branką. Wówczas napięcie w utworze ulega gradacji (stopniowaniu) aż do tragicznego finału – punktu kulminacyjnego, jakim jest śmierć Rzepowej – ów fakt „wymienia” rozdział jedenasty pt. „Skończona niedola”. Wcześniej jednak „zwycięża” geniusz Zołzikiewicza – rozdział dziesiąty, kiedy to piękna Maria Rzepowa „odwiedza” pisarza i w imię miłości małżeńskiej, dopuszcza się zdrady. W „Epilogu”, autor komentuje zaistniałe zdarzenia, mówi wprost o przyczynach tragedii: „(...) Ale widzicie, chłopi się na takich rzeczach nie znają, inteligencja dzięki neutralności także niewiele, więc... pan Zołzikiewicz, który trochę wiedział o tym, liczył, że w każdym razie sprawa się przewlecze, a strach rzuci kobietę w jego ramiona.”

Wypowiedź narratora „finalizuje” dzieło, stanowiąc jednocześnie jego puentę. Bogata fabuła, komentarze odautorskie, liczne dygresje i epizody, rozbudowane partie narracyjne zbliżają utwór do formy powieści, niemniej jego problematyka jest znacznie uproszczona, bohaterowie są raczej schematyczni, o szkicowych osobowościach, a to już cechy noweli.

Zobacz inne artykuły:

„Bartek Zwycięzca”
„Bartek Zwycięzca” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Bartka Słowika
Czas i miejsce akcji „Bartka Zwycięzcy”
Problematyka „Bartka Zwycięzcy”
Interpretacja tytułu – „Bartek Zwycięzca”
Geneza „Bartka Zwycięzcy”
Narracja i styl w noweli „Bartek Zwycięzca”
Kompozycja „Bartka Zwycięzcy”
Plan wydarzeń „Bartka Zwycięzcy”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Bartka Zwycięzcy”
Motywy literackie w noweli „Bartek Zwycięzca”
Najważniejsze cytaty z noweli „Bartek Zwycięzca”

„Janko Muzykant”
„Janko Muzykant” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Janka Muzykanta
Czas i miejsce akcji „Janka Muzykanta”
Problematyka „Janka Muzykanta”
Geneza „Janka Muzykanta”
Kompozycja „Janka Muzykanta”
Znaczenie tytułu noweli „Janko Muzykant”
Plan wydarzeń „Janka Muzykanta”
Narracja i styl w „Janku Muzykancie”
Motywy literackie w „Janku Muzykancie”
Ekranizacja „Janka Muzykanta”
Najważniejsze cytaty z „Janka Muzykanta”

„Latarnik”
„Latarnik” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Skawińskiego – „Odyseusza – emigranta”
Czas i miejsce akcji „Latarnika”
Geneza „Latarnika”
Skawiński - dzieje głównego bohatera
Problematyka „Latarnika”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Latarnik”
Plan wydarzeń „Latarnika”
Konstrukcja i narracja „Latarnika”

„Sachem”
„Sachem” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Sachema
Czas i miejsce akcji noweli „Sachem”
Wyjaśnienie tytułu „Sachem”
Geneza noweli „Sachem”
Konstrukcja noweli „Sachem”
Plan zdarzeń noweli „Sachem”
Pozostali bohaterowie noweli „Sachem”
Motywy literackie w „Sachemie”
Najważniejsze cytaty noweli „Sachem”

„Szkice węglem”
„Szkice węglem” – streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji noweli „Szkice węglem”
Problematyka „Szkiców węglem”
Geneza „Szkiców węglem”
Charakterystyka Wawrzona Rzepy
Charakterystyka Marii Rzepowej
Charakterystyka Zołzikiewicza
Narracja i styl w noweli „Szkice węglem”
Konstrukcja „Szkiców węglem”
Interpretacja tytułu – „Szkice węglem”
Pozostali bohaterowie „Szkiców węglem”
Plan wydarzeń noweli „Szkice węglem”
Motywy literackie w noweli „Szkice węglem”
Ekranizacja „Szkiców węglem”
Najważniejsze cytaty z noweli „Szkice węglem”

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” – streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Michasia
Czas i miejsce akcji „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Problematyka „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Geneza „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Narracja w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Kompozycja i styl noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Wyjaśnienie tytułu „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Plan wydarzeń noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Motywy literackie w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”
Najważniejsze cytaty z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”

Inne
Nowelistyka Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz - biografia
Twórczość Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
O Sienkiewiczu powiedzieli...
Sienkiewicz - ciekawostki
Bibliografia
Nowela jako gatunek. WyznacznikiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies