Test:

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tuśką
b) Maryśką
c) Marianną
d) Tunią
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w majątku na Harmenzach
b) na Pawiaku
c) w Oświęcimiu
d) w Ravensbruck
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Próba Rozbrojeniowa
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polska Partia Robotnicza
d) Polski Proces Reformy
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
c) lata 1933-45 i hitlerowski terror
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
c) niemieckie obozy przejściowe
d) obozy dla hitlerowców
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Pokolenie"
b) „Gdziekolwiek ziemia…”
c) "Ludzie i świat"
d) "Coraz dalej"
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
b) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
c) zbyt łagodny opis obozowego życia
d) pominięcie ważnych obozowych faktów
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Warszawie
b) We Lwowie
c) W Wilnie
d) W Krakowie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies