Test:

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Ludzie i świat"
b) "Coraz dalej"
c) "Pokolenie"
d) „Gdziekolwiek ziemia…”
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tunią
b) Maryśką
c) Marianną
d) Tuśką
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
b) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
c) lata 1933-45 i hitlerowski terror
d) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) We Lwowie
b) W Krakowie
c) W Wilnie
d) W Warszawie
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) obozy dla hitlerowców
c) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
d) niemieckie obozy przejściowe
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w majątku na Harmenzach
b) w Oświęcimiu
c) na Pawiaku
d) w Ravensbruck
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Reformatorów
b) Polska Próba Rozbrojeniowa
c) Polska Partia Robotnicza
d) Polski Proces Reformy
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) pominięcie ważnych obozowych faktów
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
b) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
c) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
d) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies