Test:

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Andrzejewski
b) Janusz Kijowski
c) Jerzy Hoffman
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) mistyką
b) religią
c) upadkiem wiary
d) niesprawiedliwością
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) trucizny
b) zupy z kotła
c) bochenka chleba
d) buraka
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) antysemityzmie
b) europejskiej kulturze
c) powstaniu światowych koncernów
d) bezdusznym nacjonalizmie
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) zawsze podlegają jednolitej ocenie
b) niepodlegają jednolitej ocenie
c) są postaciami archetypowymi
d) są albo dobre albo złe
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
b) blokowy
c) magazynier
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z fizyki
c) Z matematyki
d) Z chemii
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dzień odpoczynku
b) dokument zwolnieniający z więzienia
c) dokument z przepustką
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
Rozwiązanie


Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "Śmierć powstańca"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Matura na Targowej"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Coraz dalej"
b) „Gdziekolwiek ziemia…”
c) "Pokolenie"
d) "Ludzie i świat"
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) otoczenie getta
b) urządzenie łapanki
c) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
d) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
b) dom publiczny w obozie
c) miejsce wymiany towarów w obozie
d) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
c) lata 1933-45 i hitlerowski terror
d) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) więźniowie opisani są jako grupa
b) opisani są przede wszystkim oprawcy
c) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
d) opisany jest jeden więzień
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) wolność
b) jedzenie
c) klęska hitlerowców
d) ucieczka
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) nie mają żadnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
d) zachowują swoje zasady do końca
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) łaźnia
b) krematorium
c) blok
d) stróżówka
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) oskarżać hitlerowców
c) zemścić się na oprawcach
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Próba Rozbrojeniowa
b) Polska Partia Robotnicza
c) Polska Partia Reformatorów
d) Polski Proces Reformy
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) sanitariusz w szpitalu
b) Vorarbeiter
c) inaczej blokowy
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) We Lwowie
b) W Wilnie
c) W Krakowie
d) W Warszawie
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) kosztowności
c) pieniądze
d) nowe ubrania
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) zdobycie pożywienia
c) śmierć
d) przeżycie
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1950
b) 1970
c) 1980
d) 1960
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) uprzedmiotowienie
b) odczłowieczenie
c) kult smierci
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) fabryka
b) zakład budowlany
c) gospodarstwo rolne
d) zakład przemysłowy
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Pawiaku
b) w obozie amerykańskim
c) w Oświęcimiu
d) na Harmenzach
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) pominięcie ważnych obozowych faktów
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1943
b) W 1941
c) W 1944
d) W 1942
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) historię
b) chemię
c) germanistykę
d) polonistykę
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) na Pawiaku
b) w majątku na Harmenzach
c) w Oświęcimiu
d) w Ravensbruck
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Żyd Mławski
b) Zbigniew Namokel
c) zecer Kowalski
d) urzędnik Szrajer
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) niemieckie obozy przejściowe
b) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
c) obozy dla hitlerowców
d) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) apelem
b) honorową salwą
c) dając przepustki więźniom
d) inscenizacją
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) grupa Żydów
c) stołówka obozowa
d) oddział robotniczy
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w getcie
b) podczas transportu więźniów
c) na Pawiaku
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) ujawniał swoje uczucia i emocje
b) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
c) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
d) dążył do obiektywizmu
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wróg polskości
c) ludobójca
d) zbrodniarz
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek obozowy
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek Auschwitzu
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) obozowy szpital
c) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
d) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zakatowano ją na Pawiaku
b) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zastrzelono ją podczas łapanki
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Marianną
b) Tuśką
c) Maryśką
d) Tunią
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Żydzi
b) Niemcy
c) Ukraińcy
d) Polacy
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Andrzej, Arkadiusz i Julek
b) Julek, Arkadiusz i Bogdan
c) Marek, Andrzej, Arkadiusz
d) Artur, Marek i Julek
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje potrącony przez dorożkę
b) zostaje wypuszczony z więzienia
c) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
d) zostaje rozstrzelany
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
b) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
c) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
d) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Matura na Targowej"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
b) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
c) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
d) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) nie miał stałego zajęcia
b) był magazynierem
c) pracował na budowie
d) wykładał na uniwersytecie
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Andrzej
b) Marek
c) Arkadiusz
d) Julek
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów przyrody
b) stosowania techniki kontrastu
c) opisów turpistycznych
d) opisów naturalistycznych
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie opisywał suchej rzeczywistości
b) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
b) rozstrzelanie części więźniów
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) wybór najsilniejszych więźniów
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem niezauważalnym przez innych
b) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
c) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
d) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies