Test:

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) urządzenie łapanki
b) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
c) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
d) otoczenie getta
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
b) dom publiczny w obozie
c) miejsce wymiany towarów w obozie
d) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) zupy z kotła
b) trucizny
c) bochenka chleba
d) buraka
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) klęska hitlerowców
c) wolność
d) jedzenie
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z matematyki
c) Z fizyki
d) Z chemii
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są postaciami archetypowymi
b) są albo dobre albo złe
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) zawsze podlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zakatowano ją na Pawiaku
b) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
c) zastrzelono ją podczas łapanki
d) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Andrzej, Arkadiusz i Julek
b) Julek, Arkadiusz i Bogdan
c) Marek, Andrzej, Arkadiusz
d) Artur, Marek i Julek
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Matura na Targowej"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje rozstrzelany
b) zostaje potrącony przez dorożkę
c) zostaje wypuszczony z więzienia
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie


Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Matura na Targowej"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) pieniądze
c) nowe ubrania
d) kosztowności
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Oświęcimiu
b) w majątku na Harmenzach
c) na Pawiaku
d) w Ravensbruck
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisany jest jeden więzień
b) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
c) opisani są przede wszystkim oprawcy
d) więźniowie opisani są jako grupa
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Arkadiusz
b) Marek
c) Andrzej
d) Julek
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) zmartwychstanie
b) uprzedmiotowienie
c) kult smierci
d) odczłowieczenie
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) magazynier
b) blokowy
c) pomocnik kapo
d) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) gospodarstwo rolne
b) zakład przemysłowy
c) fabryka
d) zakład budowlany
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) był magazynierem
b) wykładał na uniwersytecie
c) nie miał stałego zajęcia
d) pracował na budowie
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
b) zachowują swoje zasady do końca
c) nie mają żadnych zasad
d) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) bezdusznym nacjonalizmie
b) europejskiej kulturze
c) antysemityzmie
d) powstaniu światowych koncernów
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) chemię
b) historię
c) polonistykę
d) germanistykę
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Hoffman
b) Janusz Kijowski
c) Jerzy Andrzejewski
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) stosowania techniki kontrastu
b) opisów naturalistycznych
c) opisów przyrody
d) opisów turpistycznych
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) sanitariusz w szpitalu
b) pomocnik kapo
c) Vorarbeiter
d) inaczej blokowy
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) mistyką
b) religią
c) niesprawiedliwością
d) upadkiem wiary
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Polacy
b) Żydzi
c) Ukraińcy
d) Niemcy
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Warszawie
b) W Krakowie
c) W Wilnie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) łaźnia
b) krematorium
c) blok
d) stróżówka
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1941
b) W 1943
c) W 1944
d) W 1942
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
c) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
c) pominięcie ważnych obozowych faktów
d) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1960
b) 1970
c) 1980
d) 1950
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Ludzie i świat"
b) „Gdziekolwiek ziemia…”
c) "Coraz dalej"
d) "Pokolenie"
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) śmierć
b) ucieczka
c) przeżycie
d) zdobycie pożywienia
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) na Pawiaku
b) w Oświęcimiu
c) podczas transportu więźniów
d) w getcie
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) obozowy szpital
c) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
d) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
b) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
c) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
d) więźniem niezauważalnym przez innych
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Harmenzach
b) w Oświęcimiu
c) na Pawiaku
d) w obozie amerykańskim
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) wybór najsilniejszych więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
d) rozstrzelanie części więźniów
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) zecer Kowalski
b) urzędnik Szrajer
c) Żyd Mławski
d) Zbigniew Namokel
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie opisywał suchej rzeczywistości
b) osądzał dekalog moralny bohaterów
c) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
d) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
b) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Maryśką
b) Marianną
c) Tuśką
d) Tunią
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) inscenizacją
b) dając przepustki więźniom
c) honorową salwą
d) apelem
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
b) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
c) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek Auschwitzu
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek obozowy
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) zemścić się na oprawcach
b) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
c) oskarżać hitlerowców
d) milczeć
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
b) dążył do obiektywizmu
c) ujawniał swoje uczucia i emocje
d) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
b) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
c) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
d) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
c) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
d) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) zbrodniarz
b) wróg polskości
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) ludobójca
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) obozy dla hitlerowców
b) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
c) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
d) niemieckie obozy przejściowe
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Reformatorów
b) Polski Proces Reformy
c) Polska Próba Rozbrojeniowa
d) Polska Partia Robotnicza
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) stołówka obozowa
c) oddział robotniczy
d) grupa Żydów
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dzień odpoczynku
b) dokument zwolnieniający z więzienia
c) dokument z przepustką
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies