Test:

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) mistyką
b) upadkiem wiary
c) niesprawiedliwością
d) religią
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Polacy
b) Żydzi
c) Niemcy
d) Ukraińcy
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dzień odpoczynku
b) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
c) dokument zwolnieniający z więzienia
d) dokument z przepustką
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Harmenzach
b) na Pawiaku
c) w obozie amerykańskim
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) na Pawiaku
b) w Oświęcimiu
c) w getcie
d) podczas transportu więźniów
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) oskarżać hitlerowców
b) zemścić się na oprawcach
c) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
d) milczeć
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) chemię
b) germanistykę
c) polonistykę
d) historię
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Matura na Targowej"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Arkadiusz
b) Julek
c) Andrzej
d) Marek
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisani są przede wszystkim oprawcy
b) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
c) więźniowie opisani są jako grupa
d) opisany jest jeden więzień
Rozwiązanie


Obozy dipisów to:
a) obozy dla hitlerowców
b) niemieckie obozy przejściowe
c) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
d) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
b) urządzenie łapanki
c) otoczenie getta
d) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Andrzejewski
b) Andrzej Wajda
c) Jerzy Hoffman
d) Janusz Kijowski
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje rozstrzelany
c) zostaje potrącony przez dorożkę
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są albo dobre albo złe
b) są postaciami archetypowymi
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) zawsze podlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) stosowania techniki kontrastu
b) opisów przyrody
c) opisów turpistycznych
d) opisów naturalistycznych
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) zupy z kotła
b) buraka
c) bochenka chleba
d) trucizny
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) oddział robotniczy
b) grupa Żydów
c) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
d) stołówka obozowa
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) kult smierci
b) zmartwychstanie
c) odczłowieczenie
d) uprzedmiotowienie
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) Vorarbeiter
b) inaczej blokowy
c) pomocnik kapo
d) sanitariusz w szpitalu
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w majątku na Harmenzach
b) w Ravensbruck
c) na Pawiaku
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polski Proces Reformy
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polska Partia Robotnicza
d) Polska Próba Rozbrojeniowa
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) nie mają żadnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) zachowują swoje zasady do końca
d) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) jedzenie
c) klęska hitlerowców
d) wolność
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) nie miał stałego zajęcia
b) był magazynierem
c) pracował na budowie
d) wykładał na uniwersytecie
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
c) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
d) obozowy szpital
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
b) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) „Gdziekolwiek ziemia…”
b) "Coraz dalej"
c) "Ludzie i świat"
d) "Pokolenie"
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Andrzej, Arkadiusz i Julek
b) Julek, Arkadiusz i Bogdan
c) Artur, Marek i Julek
d) Marek, Andrzej, Arkadiusz
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) pomocnik kapo
c) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
d) magazynier
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
c) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
d) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Matura na Targowej"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) fabryka
b) gospodarstwo rolne
c) zakład przemysłowy
d) zakład budowlany
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) We Lwowie
b) W Krakowie
c) W Wilnie
d) W Warszawie
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1944
b) W 1941
c) W 1943
d) W 1942
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) wybór najsilniejszych więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) rozstrzelanie części więźniów
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
b) więźniem niezauważalnym przez innych
c) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
d) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) urzędnik Szrajer
b) Żyd Mławski
c) Zbigniew Namokel
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tuśką
b) Tunią
c) Maryśką
d) Marianną
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) pominięcie ważnych obozowych faktów
b) zbyt łagodny opis obozowego życia
c) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
d) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) dając przepustki więźniom
b) honorową salwą
c) inscenizacją
d) apelem
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) śmierć
b) przeżycie
c) ucieczka
d) zdobycie pożywienia
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek zlagrowany
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek Auschwitzu
d) człowiek obozowy
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) łaźnia
b) stróżówka
c) krematorium
d) blok
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
c) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
d) dom publiczny w obozie
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) kosztowności
c) pieniądze
d) nowe ubrania
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wróg polskości
b) zbrodniarz
c) ludobójca
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
b) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
c) ujawniał swoje uczucia i emocje
d) dążył do obiektywizmu
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1970
b) 1950
c) 1980
d) 1960
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) antysemityzmie
b) bezdusznym nacjonalizmie
c) powstaniu światowych koncernów
d) europejskiej kulturze
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) osądzał dekalog moralny bohaterów
c) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
d) nie opisywał suchej rzeczywistości
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z fizyki
b) Z matematyki
c) Z chemii
d) Z polskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies