Test:

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) historię
b) chemię
c) germanistykę
d) polonistykę
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) obozy dla hitlerowców
b) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
c) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
d) niemieckie obozy przejściowe
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) apelem
b) dając przepustki więźniom
c) inscenizacją
d) honorową salwą
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) zdobycie pożywienia
b) ucieczka
c) śmierć
d) przeżycie
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
c) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
d) pominięcie ważnych obozowych faktów
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) opisów przyrody
c) stosowania techniki kontrastu
d) opisów turpistycznych
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) łaźnia
b) blok
c) stróżówka
d) krematorium
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z fizyki
c) Z chemii
d) Z matematyki
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument z przepustką
b) dzień odpoczynku
c) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
d) dokument zwolnieniający z więzienia
Rozwiązanie


Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) podczas transportu więźniów
b) w Oświęcimiu
c) na Pawiaku
d) w getcie
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) powstaniu światowych koncernów
b) europejskiej kulturze
c) antysemityzmie
d) bezdusznym nacjonalizmie
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Ludzie i świat"
b) "Pokolenie"
c) „Gdziekolwiek ziemia…”
d) "Coraz dalej"
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) stołówka obozowa
b) oddział robotniczy
c) grupa Żydów
d) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Andrzejewski
b) Jerzy Hoffman
c) Janusz Kijowski
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) był magazynierem
b) wykładał na uniwersytecie
c) pracował na budowie
d) nie miał stałego zajęcia
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zastrzelono ją podczas łapanki
b) zakatowano ją na Pawiaku
c) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
d) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
b) dążył do obiektywizmu
c) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
d) ujawniał swoje uczucia i emocje
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Żydzi
b) Ukraińcy
c) Polacy
d) Niemcy
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
b) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
c) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
d) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) zachowują swoje zasady do końca
b) nie mają żadnych zasad
c) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
d) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Julek, Arkadiusz i Bogdan
b) Artur, Marek i Julek
c) Andrzej, Arkadiusz i Julek
d) Marek, Andrzej, Arkadiusz
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
c) wybór najsilniejszych więźniów
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polski Proces Reformy
b) Polska Partia Robotnicza
c) Polska Partia Reformatorów
d) Polska Próba Rozbrojeniowa
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są albo dobre albo złe
b) niepodlegają jednolitej ocenie
c) są postaciami archetypowymi
d) zawsze podlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "Matura na Targowej"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) zbrodniarz
b) wróg polskości
c) ludobójca
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek z podwójną moralnością
b) człowiek obozowy
c) człowiek Auschwitzu
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje potrącony przez dorożkę
b) zostaje wypuszczony z więzienia
c) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
d) zostaje rozstrzelany
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Marianną
b) Tuśką
c) Tunią
d) Maryśką
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
b) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
c) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
d) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie opisywał suchej rzeczywistości
b) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Wilnie
b) W Warszawie
c) We Lwowie
d) W Krakowie
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) klęska hitlerowców
b) ucieczka
c) jedzenie
d) wolność
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Matura na Targowej"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) uprzedmiotowienie
b) zmartwychstanie
c) odczłowieczenie
d) kult smierci
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) otoczenie getta
b) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
c) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
d) urządzenie łapanki
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) obozowy szpital
c) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
d) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Julek
b) Andrzej
c) Marek
d) Arkadiusz
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Żyd Mławski
b) urzędnik Szrajer
c) Zbigniew Namokel
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) trucizny
b) buraka
c) bochenka chleba
d) zupy z kotła
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) w Oświęcimiu
b) na Harmenzach
c) w obozie amerykańskim
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) Vorarbeiter
b) pomocnik kapo
c) inaczej blokowy
d) sanitariusz w szpitalu
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
d) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) magazynier
b) pomocnik kapo
c) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
d) blokowy
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
b) zemścić się na oprawcach
c) milczeć
d) oskarżać hitlerowców
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
b) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) więźniowie opisani są jako grupa
b) opisany jest jeden więzień
c) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
d) opisani są przede wszystkim oprawcy
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) kosztowności
b) jedzenie
c) nowe ubrania
d) pieniądze
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1942
b) W 1944
c) W 1941
d) W 1943
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Ravensbruck
b) w Oświęcimiu
c) w majątku na Harmenzach
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1980
b) 1960
c) 1950
d) 1970
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) upadkiem wiary
b) religią
c) niesprawiedliwością
d) mistyką
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
b) dom publiczny w obozie
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) miejsce wymiany towarów w obozie
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem niezauważalnym przez innych
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład budowlany
b) zakład przemysłowy
c) fabryka
d) gospodarstwo rolne
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies