Test:

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) honorową salwą
b) dając przepustki więźniom
c) apelem
d) inscenizacją
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są albo dobre albo złe
b) zawsze podlegają jednolitej ocenie
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) są postaciami archetypowymi
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument zwolnieniający z więzienia
b) dokument z przepustką
c) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
d) dzień odpoczynku
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1942
b) W 1943
c) W 1944
d) W 1941
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
b) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
c) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
d) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) grupa Żydów
c) oddział robotniczy
d) stołówka obozowa
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) urzędnik Szrajer
b) zecer Kowalski
c) Żyd Mławski
d) Zbigniew Namokel
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) śmierć
c) przeżycie
d) zdobycie pożywienia
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie


Narrator opowiadań jest:
a) więźniem niezauważalnym przez innych
b) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
c) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
d) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Coraz dalej"
b) „Gdziekolwiek ziemia…”
c) "Pokolenie"
d) "Ludzie i świat"
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje potrącony przez dorożkę
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) niemieckie obozy przejściowe
c) obozy dla hitlerowców
d) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) kult smierci
b) odczłowieczenie
c) zmartwychstanie
d) uprzedmiotowienie
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
d) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) pieniądze
b) jedzenie
c) nowe ubrania
d) kosztowności
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) klęska hitlerowców
c) jedzenie
d) wolność
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) inaczej blokowy
b) Vorarbeiter
c) pomocnik kapo
d) sanitariusz w szpitalu
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) niesprawiedliwością
b) religią
c) mistyką
d) upadkiem wiary
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbrodniarz
c) ludobójca
d) wróg polskości
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) ujawniał swoje uczucia i emocje
b) dążył do obiektywizmu
c) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
d) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
b) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
c) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
d) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) pomocnik kapo
c) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
d) magazynier
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Reformatorów
b) Polska Partia Robotnicza
c) Polski Proces Reformy
d) Polska Próba Rozbrojeniowa
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Arkadiusz
b) Julek
c) Andrzej
d) Marek
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tuśką
b) Tunią
c) Marianną
d) Maryśką
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
b) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z chemii
c) Z fizyki
d) Z matematyki
Rozwiązanie

Kanada to:
a) obozowy szpital
b) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
c) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
d) komando pracujące w krematorium
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) chemię
b) polonistykę
c) historię
d) germanistykę
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
d) wybór najsilniejszych więźniów
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek zlagrowany
b) człowiek Auschwitzu
c) człowiek z podwójną moralnością
d) człowiek obozowy
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Marek, Andrzej, Arkadiusz
b) Artur, Marek i Julek
c) Andrzej, Arkadiusz i Julek
d) Julek, Arkadiusz i Bogdan
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisani są przede wszystkim oprawcy
b) więźniowie opisani są jako grupa
c) opisany jest jeden więzień
d) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Ukraińcy
b) Polacy
c) Niemcy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Andrzej Wajda
b) Jerzy Hoffman
c) Jerzy Andrzejewski
d) Janusz Kijowski
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) wykładał na uniwersytecie
b) był magazynierem
c) nie miał stałego zajęcia
d) pracował na budowie
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1970
b) 1960
c) 1980
d) 1950
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
b) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
c) otoczenie getta
d) urządzenie łapanki
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Harmenzach
b) na Pawiaku
c) w Oświęcimiu
d) w obozie amerykańskim
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
b) zachowują swoje zasady do końca
c) nie mają żadnych zasad
d) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) We Lwowie
b) W Wilnie
c) W Krakowie
d) W Warszawie
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie opisywał suchej rzeczywistości
b) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zastrzelono ją podczas łapanki
b) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
c) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) europejskiej kulturze
b) bezdusznym nacjonalizmie
c) powstaniu światowych koncernów
d) antysemityzmie
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) zemścić się na oprawcach
c) oskarżać hitlerowców
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) fabryka
b) gospodarstwo rolne
c) zakład budowlany
d) zakład przemysłowy
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) pominięcie ważnych obozowych faktów
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) dom publiczny w obozie
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w majątku na Harmenzach
b) w Oświęcimiu
c) w Ravensbruck
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) opisów turpistycznych
c) stosowania techniki kontrastu
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Matura na Targowej"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Matura na Targowej"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) trucizny
b) buraka
c) zupy z kotła
d) bochenka chleba
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w getcie
b) w Oświęcimiu
c) podczas transportu więźniów
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) stróżówka
b) krematorium
c) blok
d) łaźnia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies