Test:

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Matura na Targowej"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) inscenizacją
b) apelem
c) dając przepustki więźniom
d) honorową salwą
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów turpistycznych
b) opisów naturalistycznych
c) stosowania techniki kontrastu
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
b) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Wilnie
b) W Krakowie
c) W Warszawie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument z przepustką
b) dzień odpoczynku
c) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
d) dokument zwolnieniający z więzienia
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) sanitariusz w szpitalu
b) Vorarbeiter
c) inaczej blokowy
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Maryśką
b) Marianną
c) Tunią
d) Tuśką
Rozwiązanie


Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Janusz Kijowski
b) Jerzy Andrzejewski
c) Jerzy Hoffman
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) dążył do obiektywizmu
b) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
c) ujawniał swoje uczucia i emocje
d) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) bochenka chleba
b) buraka
c) zupy z kotła
d) trucizny
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) wybór najsilniejszych więźniów
b) rozstrzelanie części więźniów
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
d) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Ukraińcy
b) Niemcy
c) Żydzi
d) Polacy
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) zemścić się na oprawcach
b) milczeć
c) oskarżać hitlerowców
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) obozy dla hitlerowców
c) niemieckie obozy przejściowe
d) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) magazynier
c) pomocnik kapo
d) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1960
b) 1970
c) 1980
d) 1950
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są postaciami archetypowymi
b) zawsze podlegają jednolitej ocenie
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) są albo dobre albo złe
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek zlagrowany
b) człowiek obozowy
c) człowiek z podwójną moralnością
d) człowiek Auschwitzu
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
c) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał dekalog moralny bohaterów
b) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
d) nie opisywał suchej rzeczywistości
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
b) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
c) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
d) lata 1933-45 i hitlerowski terror
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) pominięcie ważnych obozowych faktów
b) zbyt łagodny opis obozowego życia
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) chemię
b) polonistykę
c) historię
d) germanistykę
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) śmierć
b) ucieczka
c) przeżycie
d) zdobycie pożywienia
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) uprzedmiotowienie
b) odczłowieczenie
c) kult smierci
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) jedzenie
b) klęska hitlerowców
c) ucieczka
d) wolność
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) krematorium
b) blok
c) łaźnia
d) stróżówka
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) fabryka
b) zakład budowlany
c) gospodarstwo rolne
d) zakład przemysłowy
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
b) dom publiczny w obozie
c) miejsce wymiany towarów w obozie
d) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Ravensbruck
b) w Oświęcimiu
c) na Pawiaku
d) w majątku na Harmenzach
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
b) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
c) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
d) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
c) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
d) obozowy szpital
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisani są przede wszystkim oprawcy
b) więźniowie opisani są jako grupa
c) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
d) opisany jest jeden więzień
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) pracował na budowie
b) nie miał stałego zajęcia
c) wykładał na uniwersytecie
d) był magazynierem
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Marek
b) Andrzej
c) Arkadiusz
d) Julek
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) powstaniu światowych koncernów
b) europejskiej kulturze
c) bezdusznym nacjonalizmie
d) antysemityzmie
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem niezauważalnym przez innych
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z fizyki
b) Z polskiego
c) Z matematyki
d) Z chemii
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1944
b) W 1943
c) W 1942
d) W 1941
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje potrącony przez dorożkę
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) urzędnik Szrajer
b) zecer Kowalski
c) Żyd Mławski
d) Zbigniew Namokel
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w getcie
b) na Pawiaku
c) w Oświęcimiu
d) podczas transportu więźniów
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) stołówka obozowa
c) grupa Żydów
d) oddział robotniczy
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polski Proces Reformy
b) Polska Partia Robotnicza
c) Polska Próba Rozbrojeniowa
d) Polska Partia Reformatorów
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Andrzej, Arkadiusz i Julek
b) Artur, Marek i Julek
c) Marek, Andrzej, Arkadiusz
d) Julek, Arkadiusz i Bogdan
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) zbrodniarz
b) wróg polskości
c) ludobójca
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
b) otoczenie getta
c) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
d) urządzenie łapanki
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
b) zachowują swoje zasady do końca
c) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
d) nie mają żadnych zasad
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
b) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
c) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
d) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Pokolenie"
b) "Coraz dalej"
c) „Gdziekolwiek ziemia…”
d) "Ludzie i świat"
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) kosztowności
b) pieniądze
c) nowe ubrania
d) jedzenie
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) upadkiem wiary
b) mistyką
c) niesprawiedliwością
d) religią
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) w Oświęcimiu
b) na Harmenzach
c) na Pawiaku
d) w obozie amerykańskim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies