Test:

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Niemcy
b) Ukraińcy
c) Żydzi
d) Polacy
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisany jest jeden więzień
b) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
c) opisani są przede wszystkim oprawcy
d) więźniowie opisani są jako grupa
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) „Gdziekolwiek ziemia…”
b) "Ludzie i świat"
c) "Coraz dalej"
d) "Pokolenie"
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) na Pawiaku
b) w Oświęcimiu
c) w getcie
d) podczas transportu więźniów
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z fizyki
b) Z chemii
c) Z matematyki
d) Z polskiego
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) wybór najsilniejszych więźniów
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) antysemityzmie
b) powstaniu światowych koncernów
c) europejskiej kulturze
d) bezdusznym nacjonalizmie
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Krakowie
b) W Wilnie
c) W Warszawie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) kosztowności
b) nowe ubrania
c) jedzenie
d) pieniądze
Rozwiązanie


Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Maryśką
b) Marianną
c) Tuśką
d) Tunią
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1950
b) 1970
c) 1960
d) 1980
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) zawsze podlegają jednolitej ocenie
b) są postaciami archetypowymi
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) są albo dobre albo złe
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) nie opisywał suchej rzeczywistości
d) osądzał dekalog moralny bohaterów
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Pawiaku
b) na Harmenzach
c) w obozie amerykańskim
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) oddział robotniczy
c) stołówka obozowa
d) grupa Żydów
Rozwiązanie

Kanada to:
a) obozowy szpital
b) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
c) komando pracujące w krematorium
d) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) więźniem niezauważalnym przez innych
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w majątku na Harmenzach
b) w Oświęcimiu
c) w Ravensbruck
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) śmierć
b) zdobycie pożywienia
c) przeżycie
d) ucieczka
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
c) magazynier
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów turpistycznych
b) stosowania techniki kontrastu
c) opisów naturalistycznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje rozstrzelany
b) zostaje potrącony przez dorożkę
c) zostaje wypuszczony z więzienia
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) ujawniał swoje uczucia i emocje
b) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
c) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
d) dążył do obiektywizmu
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
b) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Julek, Arkadiusz i Bogdan
b) Artur, Marek i Julek
c) Andrzej, Arkadiusz i Julek
d) Marek, Andrzej, Arkadiusz
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) urządzenie łapanki
b) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
c) otoczenie getta
d) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
b) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
c) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
d) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Andrzej
b) Marek
c) Arkadiusz
d) Julek
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład budowlany
b) zakład przemysłowy
c) fabryka
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) pominięcie ważnych obozowych faktów
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) apelem
b) honorową salwą
c) dając przepustki więźniom
d) inscenizacją
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Śmierć powstańca"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Zbigniew Namokel
b) Żyd Mławski
c) urzędnik Szrajer
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
b) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
c) dom publiczny w obozie
d) miejsce wymiany towarów w obozie
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) zbrodniarz
b) ludobójca
c) wróg polskości
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek zlagrowany
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek Auschwitzu
d) człowiek obozowy
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) krematorium
b) blok
c) stróżówka
d) łaźnia
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) buraka
b) trucizny
c) zupy z kotła
d) bochenka chleba
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) wolność
c) klęska hitlerowców
d) jedzenie
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Matura na Targowej"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Chłopiec z Biblią"
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
b) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
c) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
d) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) historię
b) polonistykę
c) chemię
d) germanistykę
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
b) milczeć
c) zemścić się na oprawcach
d) oskarżać hitlerowców
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Hoffman
b) Janusz Kijowski
c) Andrzej Wajda
d) Jerzy Andrzejewski
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) zmartwychstanie
b) kult smierci
c) uprzedmiotowienie
d) odczłowieczenie
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) wykładał na uniwersytecie
b) był magazynierem
c) nie miał stałego zajęcia
d) pracował na budowie
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) niemieckie obozy przejściowe
b) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
c) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
d) obozy dla hitlerowców
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) mistyką
b) upadkiem wiary
c) niesprawiedliwością
d) religią
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument z przepustką
b) dokument zwolnieniający z więzienia
c) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
d) dzień odpoczynku
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Robotnicza
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polski Proces Reformy
d) Polska Próba Rozbrojeniowa
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) zachowują swoje zasady do końca
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
d) nie mają żadnych zasad
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
d) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1943
b) W 1942
c) W 1944
d) W 1941
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) pomocnik kapo
b) sanitariusz w szpitalu
c) Vorarbeiter
d) inaczej blokowy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies