Test:

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) oskarżać hitlerowców
c) zemścić się na oprawcach
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zakatowano ją na Pawiaku
b) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zastrzelono ją podczas łapanki
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) pieniądze
c) kosztowności
d) nowe ubrania
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) religią
b) niesprawiedliwością
c) mistyką
d) upadkiem wiary
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Żyd Mławski
b) urzędnik Szrajer
c) Zbigniew Namokel
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Andrzej Wajda
b) Jerzy Hoffman
c) Janusz Kijowski
d) Jerzy Andrzejewski
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) dążył do obiektywizmu
b) ujawniał swoje uczucia i emocje
c) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
d) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) niepodlegają jednolitej ocenie
b) są albo dobre albo złe
c) zawsze podlegają jednolitej ocenie
d) są postaciami archetypowymi
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie


Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek z podwójną moralnością
b) człowiek Auschwitzu
c) człowiek obozowy
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
b) niemieckie obozy przejściowe
c) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
d) obozy dla hitlerowców
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) nie opisywał suchej rzeczywistości
d) osądzał dekalog moralny bohaterów
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) Vorarbeiter
b) sanitariusz w szpitalu
c) pomocnik kapo
d) inaczej blokowy
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbrodniarz
c) ludobójca
d) wróg polskości
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) wykładał na uniwersytecie
b) pracował na budowie
c) był magazynierem
d) nie miał stałego zajęcia
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) dając przepustki więźniom
b) honorową salwą
c) inscenizacją
d) apelem
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument z przepustką
b) dzień odpoczynku
c) dokument zwolnieniający z więzienia
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) stosowania techniki kontrastu
c) opisów przyrody
d) opisów turpistycznych
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje rozstrzelany
b) zostaje wypuszczony z więzienia
c) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
d) zostaje potrącony przez dorożkę
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Polacy
b) Żydzi
c) Ukraińcy
d) Niemcy
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) zdobycie pożywienia
c) śmierć
d) przeżycie
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
b) obozowy szpital
c) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
d) komando pracujące w krematorium
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1933-45 i hitlerowski terror
b) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
c) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) jedzenie
b) wolność
c) ucieczka
d) klęska hitlerowców
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z chemii
c) Z fizyki
d) Z matematyki
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
b) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
c) urządzenie łapanki
d) otoczenie getta
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
c) wybór najsilniejszych więźniów
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) dom publiczny w obozie
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Oświęcimiu
b) w Ravensbruck
c) na Pawiaku
d) w majątku na Harmenzach
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Ludzie i świat"
b) "Coraz dalej"
c) „Gdziekolwiek ziemia…”
d) "Pokolenie"
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
b) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Matura na Targowej"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Wilnie
b) We Lwowie
c) W Warszawie
d) W Krakowie
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1944
b) W 1941
c) W 1943
d) W 1942
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1980
b) 1960
c) 1950
d) 1970
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Śmierć powstańca"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) pominięcie ważnych obozowych faktów
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) stróżówka
b) łaźnia
c) blok
d) krematorium
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Julek, Arkadiusz i Bogdan
b) Andrzej, Arkadiusz i Julek
c) Marek, Andrzej, Arkadiusz
d) Artur, Marek i Julek
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) w obozie amerykańskim
b) na Harmenzach
c) na Pawiaku
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) powstaniu światowych koncernów
b) bezdusznym nacjonalizmie
c) antysemityzmie
d) europejskiej kulturze
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Robotnicza
b) Polski Proces Reformy
c) Polska Próba Rozbrojeniowa
d) Polska Partia Reformatorów
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
b) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
d) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) podczas transportu więźniów
b) w getcie
c) w Oświęcimiu
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład przemysłowy
b) fabryka
c) zakład budowlany
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) stołówka obozowa
b) grupa Żydów
c) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
d) oddział robotniczy
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) zachowują swoje zasady do końca
d) nie mają żadnych zasad
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) historię
b) polonistykę
c) germanistykę
d) chemię
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Andrzej
b) Arkadiusz
c) Julek
d) Marek
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) magazynier
b) blokowy
c) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) bochenka chleba
b) trucizny
c) buraka
d) zupy z kotła
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisany jest jeden więzień
b) więźniowie opisani są jako grupa
c) opisani są przede wszystkim oprawcy
d) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tuśką
b) Maryśką
c) Marianną
d) Tunią
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
b) więźniem niezauważalnym przez innych
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) uprzedmiotowienie
b) zmartwychstanie
c) odczłowieczenie
d) kult smierci
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies