Test:

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
b) więźniem niezauważalnym przez innych
c) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) opisów turpistycznych
c) opisów przyrody
d) stosowania techniki kontrastu
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
c) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
d) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies