Test:

FLEGER to:
a) sanitariusz w szpitalu
b) inaczej blokowy
c) Vorarbeiter
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) blok
b) łaźnia
c) krematorium
d) stróżówka
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) oddział robotniczy
b) grupa Żydów
c) stołówka obozowa
d) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Ukraińcy
b) Żydzi
c) Polacy
d) Niemcy
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
b) pomocnik kapo
c) magazynier
d) blokowy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies