Test:

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Rolanda
b) Ganelona
c) Tierego
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) król Marsyl
b) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
c) Marganis
d) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) prawa do Hiszpanii
b) połowę Francji
c) koronę
d) stolicę swego państwa
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanowanym
b) Szacownym
c) Najmężniejszym
d) Szanownym
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Malpramis, syn emira
c) Kanabeji, król Floredy
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) pod Białym Strumieniem
b) w Ciemnej Dolinie
c) Na Kamienistej Równinie
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) niebu
b) Francji
c) ziemi
d) Hiszpanii
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Wajlantyf
b) Tensendur
c) Hauteclaire
d) Maskandur
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dwudziestu tysiącom Saracenów
b) dziesięciu tysiącom Saracenów
c) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
d) czterdziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Arcybiskupa Turpina
b) Oliwiera
c) Naima
d) Ganelona
Rozwiązanie


Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) burgundzkich
c) francuskich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Larysa
b) Ginewra
c) Oda
d) Izolda
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Arcybiskup Turpin
b) cesarz Karol
c) diuk Naim
d) Ganelon
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) rozerwanie przez cztery konie
b) powieszenie
c) publiczne ścięcie głowy
d) wypicie trucizny
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Bordeaux
b) Blaye
c) Narbonie
d) Akwizgranie
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Roland
b) Galeon
c) Pinabel
d) Naim
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) złoty diadem
b) łuk
c) ozdobną zbroję
d) sobolowy płaszcz
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z gałązkami oliwnymi w rękach
b) z złotymi insygniami
c) z rękawicą w rękach
d) z flagą Mahometa
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) pokonanie pogan
b) zdrowie cesarza
c) samego siebie
d) zwycięstwo Francji
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) gałązkę oliwną
b) pierścień
c) prawą rękawicę
d) diadem
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Gaskonia
c) Bretonia
d) Bretania
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) hełm
c) miecz
d) twierdza
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Arcybiskupa Turpina
b) króla Marsyla
c) emira Baliganta
d) Karola Wielkiego
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kucharze
b) kapłani
c) giermkowie
d) zbrojni
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) hełm
b) miecz
c) łuk
d) laskę
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Julianna
b) Barbara
c) Katarzyna
d) Joanna
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies