Test:

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Malpramis, syn emira
c) Kanabeji, król Floredy
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
b) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
c) król Marsyl
d) Marganis
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) pokonanie pogan
b) zwycięstwo Francji
c) samego siebie
d) zdrowie cesarza
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szacownym
b) Najmężniejszym
c) Szanownym
d) Szanowanym
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Akwizgranie
b) Bordeaux
c) Narbonie
d) Blaye
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Maskandur
c) Tensendur
d) Wajlantyf
Rozwiązanie

Durendal to:
a) miecz
b) twierdza
c) koń
d) hełm
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) lotaryńskich
c) burgundzkich
d) francuskich
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) ziemi
b) niebu
c) Hiszpanii
d) Francji
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) publiczne ścięcie głowy
b) rozerwanie przez cztery konie
c) powieszenie
d) wypicie trucizny
Rozwiązanie


Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z złotymi insygniami
c) z rękawicą w rękach
d) z gałązkami oliwnymi w rękach
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) ozdobną zbroję
b) łuk
c) złoty diadem
d) sobolowy płaszcz
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) gałązkę oliwną
b) pierścień
c) diadem
d) prawą rękawicę
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) giermkowie
b) kucharze
c) kapłani
d) zbrojni
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Joanna
c) Julianna
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Ciemnej Dolinie
b) Na Kamienistej Równinie
c) pod Białym Strumieniem
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Oda
b) Larysa
c) Izolda
d) Ginewra
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) czterdziestu tysiącom Saracenów
b) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
c) dziesięciu tysiącom Saracenów
d) dwudziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Oliwiera
b) Naima
c) Ganelona
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Arcybiskupa Turpina
b) emira Baliganta
c) Karola Wielkiego
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Pinabel
b) Naim
c) Roland
d) Galeon
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) łuk
b) miecz
c) hełm
d) laskę
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) stolicę swego państwa
b) prawa do Hiszpanii
c) połowę Francji
d) koronę
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Gaskonia
b) Bretonia
c) Bretania
d) Karelia
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) diuk Naim
b) Arcybiskup Turpin
c) Ganelon
d) cesarz Karol
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Ganelona
b) Oliwiera
c) Rolanda
d) Tierego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies