Test:

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kapłani
b) giermkowie
c) kucharze
d) zbrojni
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Karola Wielkiego
b) Arcybiskupa Turpina
c) emira Baliganta
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) burgundzkich
c) francuskich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Katarzyna
c) Julianna
d) Joanna
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Wajlantyf
c) Maskandur
d) Tensendur
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Dapamort, król lutycki
b) Malpramis, syn emira
c) Torlej, król perski
d) Kanabeji, król Floredy
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z złotymi insygniami
b) z rękawicą w rękach
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z flagą Mahometa
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) czterdziestu tysiącom Saracenów
b) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
c) dwudziestu tysiącom Saracenów
d) dziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Oliwiera
b) Ganelona
c) Rolanda
d) Tierego
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) cesarz Karol
b) Ganelon
c) diuk Naim
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie


Dziedzictwo króla Karola to:
a) Bretonia
b) Bretania
c) Gaskonia
d) Karelia
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szacownym
b) Najmężniejszym
c) Szanownym
d) Szanowanym
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Hiszpanii
b) Francji
c) niebu
d) ziemi
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Leśnym Zakątku
b) Na Kamienistej Równinie
c) pod Białym Strumieniem
d) w Ciemnej Dolinie
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) łuk
b) miecz
c) laskę
d) hełm
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Oda
b) Larysa
c) Izolda
d) Ginewra
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
b) Marganis
c) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
d) król Marsyl
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Bordeaux
b) Akwizgranie
c) Narbonie
d) Blaye
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) stolicę swego państwa
b) połowę Francji
c) prawa do Hiszpanii
d) koronę
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Naim
b) Pinabel
c) Roland
d) Galeon
Rozwiązanie

Durendal to:
a) twierdza
b) hełm
c) koń
d) miecz
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) samego siebie
b) zwycięstwo Francji
c) zdrowie cesarza
d) pokonanie pogan
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Naima
b) Ganelona
c) Oliwiera
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) złoty diadem
b) ozdobną zbroję
c) sobolowy płaszcz
d) łuk
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) diadem
b) prawą rękawicę
c) gałązkę oliwną
d) pierścień
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) rozerwanie przez cztery konie
b) powieszenie
c) wypicie trucizny
d) publiczne ścięcie głowy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies