Test:

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
b) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
c) król Marsyl
d) Marganis
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Najmężniejszym
b) Szacownym
c) Szanowanym
d) Szanownym
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Joanna
c) Julianna
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) hełm
c) miecz
d) łuk
Rozwiązanie

Durendal to:
a) twierdza
b) koń
c) miecz
d) hełm
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kapłani
b) zbrojni
c) giermkowie
d) kucharze
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) ziemi
b) Francji
c) Hiszpanii
d) niebu
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Bretania
b) Gaskonia
c) Karelia
d) Bretonia
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z rękawicą w rękach
b) z flagą Mahometa
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z złotymi insygniami
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) diadem
c) gałązkę oliwną
d) prawą rękawicę
Rozwiązanie


Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Narbonie
b) Blaye
c) Akwizgranie
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) koronę
b) połowę Francji
c) prawa do Hiszpanii
d) stolicę swego państwa
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Izolda
b) Oda
c) Larysa
d) Ginewra
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) samego siebie
b) zdrowie cesarza
c) zwycięstwo Francji
d) pokonanie pogan
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) burgundzkich
c) francuskich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) emira Baliganta
b) Karola Wielkiego
c) Arcybiskupa Turpina
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) cesarz Karol
b) diuk Naim
c) Ganelon
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) pod Białym Strumieniem
b) w Ciemnej Dolinie
c) Na Kamienistej Równinie
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Ganelona
b) Oliwiera
c) Arcybiskupa Turpina
d) Naima
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Malpramis, syn emira
b) Torlej, król perski
c) Dapamort, król lutycki
d) Kanabeji, król Floredy
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Wajlantyf
b) Hauteclaire
c) Maskandur
d) Tensendur
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Oliwiera
c) Ganelona
d) Rolanda
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) ozdobną zbroję
b) sobolowy płaszcz
c) łuk
d) złoty diadem
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) powieszenie
b) wypicie trucizny
c) publiczne ścięcie głowy
d) rozerwanie przez cztery konie
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Naim
c) Roland
d) Pinabel
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dwudziestu tysiącom Saracenów
b) czterdziestu tysiącom Saracenów
c) dziesięciu tysiącom Saracenów
d) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies