Test:

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Oliwiera
b) Arcybiskupa Turpina
c) Ganelona
d) Naima
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) początku XII wieku
b) końca XII wieku
c) połowy XII wieku
d) lat 30. XII wieku
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) X wieku
b) IX wieku
c) VII wieku
d) VIII wieku
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) czterdziestu tysiącom Saracenów
b) dziesięciu tysiącom Saracenów
c) dwudziestu tysiącom Saracenów
d) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Karola Wielkiego i Rolanda
b) Rolanda i Turpina
c) Oliwiera i Rolanda
d) Rolanda i Ganelona
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) podział na seniorów i wasalów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) feudalny układ stosunków społecznych
d) wyraźną hierarchię społeczną
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanowanym
b) Szanownym
c) Najmężniejszym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) hełm
c) miecz
d) twierdza
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Tensendur
c) Wajlantyf
d) Maskandur
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIV wieku
b) XIII wieku
c) XV wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie


Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Rolanda
b) Oliwiera
c) Tierego
d) Ganelona
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) linearności
b) horyzontalności
c) prostopadłości
d) symetryczności
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) miecz
b) łuk
c) hełm
d) laskę
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
b) król Marsyl
c) Marganis
d) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Roland
c) Pinabel
d) Naim
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Dapamort, król lutycki
b) Malpramis, syn emira
c) Torlej, król perski
d) Kanabeji, król Floredy
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Ganelon
b) cesarz Karol
c) Arcybiskup Turpin
d) diuk Naim
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Pepin Mały
b) Dagobert III
c) Karol Wielki
d) Karol Młot
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) burgundzkich
b) lotaryńskich
c) francuskich
d) normandzkich
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) publiczne ścięcie głowy
b) powieszenie
c) rozerwanie przez cztery konie
d) wypicie trucizny
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Gaskonia
c) Bretonia
d) Bretania
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) gałązkę oliwną
c) diadem
d) prawą rękawicę
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) przypadkowego trubadura
b) wędrownego śpiewaka
c) poetę irlandzkiego pochodzenia
d) człowieka oczytanego
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) łuk
b) ozdobną zbroję
c) złoty diadem
d) sobolowy płaszcz
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Larysa
b) Ginewra
c) Izolda
d) Oda
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) namiestnik Kornwalii
b) lord Halifax
c) rycerz irlandzki
d) prefekt Marchii Bretońskiej
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kapłani
b) kucharze
c) giermkowie
d) zbrojni
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Julianna
b) Katarzyna
c) Joanna
d) Barbara
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z rękawicą w rękach
b) z gałązkami oliwnymi w rękach
c) z flagą Mahometa
d) z złotymi insygniami
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie odgrywa roli nadrzędnej
c) nie występuje w utworze
d) nie odgrywa żadnej roli
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Arcybiskupa Turpina
b) emira Baliganta
c) króla Marsyla
d) Karola Wielkiego
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) akapitami
b) aktami
c) scenami
d) strofami
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) wasalem boskim
b) synem Boga
c) dzieckiem bożym
d) namiestnikiem Boga
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Bordeaux
b) Narbonie
c) Akwizgranie
d) Blaye
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zdrowie cesarza
b) samego siebie
c) pokonanie pogan
d) zwycięstwo Francji
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Goci
b) Saraceni
c) Baskowie
d) Wizygoci
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) czterech głównych scen
b) trzech głównych scen
c) siedmiu głównych scen
d) dwóch głównych scen
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) prawa do Hiszpanii
b) połowę Francji
c) koronę
d) stolicę swego państwa
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Ciemnej Dolinie
b) Na Kamienistej Równinie
c) w Leśnym Zakątku
d) pod Białym Strumieniem
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Francji
b) ziemi
c) Hiszpanii
d) niebu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies