Test:

Karol Wielki nazywany był:
a) dzieckiem bożym
b) wasalem boskim
c) namiestnikiem Boga
d) synem Boga
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Akwizgranie
c) Narbonie
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szacownym
b) Szanowanym
c) Szanownym
d) Najmężniejszym
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) zbrojni
b) kapłani
c) kucharze
d) giermkowie
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z złotymi insygniami
c) z rękawicą w rękach
d) z gałązkami oliwnymi w rękach
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) Na Kamienistej Równinie
b) w Leśnym Zakątku
c) pod Białym Strumieniem
d) w Ciemnej Dolinie
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Kanabeji, król Floredy
b) Dapamort, król lutycki
c) Malpramis, syn emira
d) Torlej, król perski
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) hełm
c) łuk
d) miecz
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) wędrownego śpiewaka
b) przypadkowego trubadura
c) poetę irlandzkiego pochodzenia
d) człowieka oczytanego
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Gaskonia
b) Bretania
c) Bretonia
d) Karelia
Rozwiązanie


Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Arcybiskup Turpin
b) diuk Naim
c) Ganelon
d) cesarz Karol
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Rolanda
c) Oliwiera
d) Ganelona
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) linearności
b) symetryczności
c) horyzontalności
d) prostopadłości
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) scenami
b) strofami
c) akapitami
d) aktami
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) VIII wieku
b) IX wieku
c) X wieku
d) VII wieku
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Ganelona
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Oliwiera i Rolanda
d) Rolanda i Turpina
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Roland
c) Pinabel
d) Naim
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIV wieku
b) XV wieku
c) XIII wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) król Marsyl
b) Marganis
c) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
d) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) siedmiu głównych scen
b) czterech głównych scen
c) trzech głównych scen
d) dwóch głównych scen
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) połowę Francji
b) koronę
c) prawa do Hiszpanii
d) stolicę swego państwa
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Francji
b) Hiszpanii
c) niebu
d) ziemi
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) feudalny układ stosunków społecznych
b) podział na seniorów i wasalów
c) wyraźną hierarchię społeczną
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) emira Baliganta
b) Arcybiskupa Turpina
c) Karola Wielkiego
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Tensendur
b) Wajlantyf
c) Hauteclaire
d) Maskandur
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Saraceni
b) Wizygoci
c) Goci
d) Baskowie
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) łuk
b) ozdobną zbroję
c) złoty diadem
d) sobolowy płaszcz
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Wielki
b) Karol Młot
c) Pepin Mały
d) Dagobert III
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie odgrywa roli nadrzędnej
b) nie odgrywa żadnej roli
c) nie występuje w utworze
d) jest najważniejsza w utworze
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Oda
b) Larysa
c) Ginewra
d) Izolda
Rozwiązanie

Durendal to:
a) twierdza
b) hełm
c) miecz
d) koń
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) wypicie trucizny
b) publiczne ścięcie głowy
c) powieszenie
d) rozerwanie przez cztery konie
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) gałązkę oliwną
b) pierścień
c) diadem
d) prawą rękawicę
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zwycięstwo Francji
b) zdrowie cesarza
c) samego siebie
d) pokonanie pogan
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Katarzyna
c) Joanna
d) Julianna
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) rycerz irlandzki
b) lord Halifax
c) namiestnik Kornwalii
d) prefekt Marchii Bretońskiej
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
b) dwudziestu tysiącom Saracenów
c) dziesięciu tysiącom Saracenów
d) czterdziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) początku XII wieku
b) lat 30. XII wieku
c) połowy XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) francuskich
c) burgundzkich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Ganelona
b) Arcybiskupa Turpina
c) Oliwiera
d) Naima
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies