Test:

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) podział na seniorów i wasalów
c) feudalny układ stosunków społecznych
d) wyraźną hierarchię społeczną
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Baskowie
b) Goci
c) Wizygoci
d) Saraceni
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Turpina
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Oliwiera i Rolanda
d) Rolanda i Ganelona
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Julianna
b) Katarzyna
c) Barbara
d) Joanna
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z rękawicą w rękach
b) z flagą Mahometa
c) z złotymi insygniami
d) z gałązkami oliwnymi w rękach
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) namiestnikiem Boga
b) wasalem boskim
c) synem Boga
d) dzieckiem bożym
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
b) dziesięciu tysiącom Saracenów
c) dwudziestu tysiącom Saracenów
d) czterdziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) prawą rękawicę
c) gałązkę oliwną
d) diadem
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Bretonia
b) Bretania
c) Karelia
d) Gaskonia
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) burgundzkich
b) lotaryńskich
c) normandzkich
d) francuskich
Rozwiązanie


Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie odgrywa roli nadrzędnej
b) jest najważniejsza w utworze
c) nie odgrywa żadnej roli
d) nie występuje w utworze
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) stolicę swego państwa
b) połowę Francji
c) koronę
d) prawa do Hiszpanii
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) Na Kamienistej Równinie
b) w Ciemnej Dolinie
c) w Leśnym Zakątku
d) pod Białym Strumieniem
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Naima
b) Oliwiera
c) Ganelona
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Ginewra
b) Larysa
c) Izolda
d) Oda
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) człowieka oczytanego
b) poetę irlandzkiego pochodzenia
c) wędrownego śpiewaka
d) przypadkowego trubadura
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zdrowie cesarza
b) samego siebie
c) zwycięstwo Francji
d) pokonanie pogan
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) hełm
c) twierdza
d) miecz
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) czterech głównych scen
b) dwóch głównych scen
c) trzech głównych scen
d) siedmiu głównych scen
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanowanym
b) Szacownym
c) Najmężniejszym
d) Szanownym
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) rycerz irlandzki
b) namiestnik Kornwalii
c) prefekt Marchii Bretońskiej
d) lord Halifax
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) scenami
b) aktami
c) strofami
d) akapitami
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIII wieku
b) XVI wieku
c) XV wieku
d) XIV wieku
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Ganelona
c) Rolanda
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) diuk Naim
b) Ganelon
c) cesarz Karol
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Francji
b) niebu
c) ziemi
d) Hiszpanii
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Dagobert III
b) Karol Młot
c) Pepin Mały
d) Karol Wielki
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Dapamort, król lutycki
b) Malpramis, syn emira
c) Kanabeji, król Floredy
d) Torlej, król perski
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Tensendur
c) Wajlantyf
d) Maskandur
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) król Marsyl
b) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
c) Marganis
d) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) lat 30. XII wieku
b) końca XII wieku
c) początku XII wieku
d) połowy XII wieku
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) miecz
b) laskę
c) łuk
d) hełm
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) łuk
b) złoty diadem
c) ozdobną zbroję
d) sobolowy płaszcz
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) horyzontalności
b) symetryczności
c) linearności
d) prostopadłości
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) VII wieku
b) X wieku
c) IX wieku
d) VIII wieku
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Naim
c) Pinabel
d) Roland
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Akwizgranie
b) Bordeaux
c) Blaye
d) Narbonie
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) publiczne ścięcie głowy
b) wypicie trucizny
c) powieszenie
d) rozerwanie przez cztery konie
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) zbrojni
b) kapłani
c) kucharze
d) giermkowie
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Karola Wielkiego
b) emira Baliganta
c) króla Marsyla
d) Arcybiskupa Turpina
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies