Test:

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z gałązkami oliwnymi w rękach
b) z flagą Mahometa
c) z złotymi insygniami
d) z rękawicą w rękach
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) horyzontalności
b) linearności
c) symetryczności
d) prostopadłości
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) X wieku
b) IX wieku
c) VIII wieku
d) VII wieku
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) namiestnikiem Boga
b) wasalem boskim
c) synem Boga
d) dzieckiem bożym
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIII wieku
b) XV wieku
c) XIV wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kucharze
b) zbrojni
c) kapłani
d) giermkowie
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) połowy XII wieku
b) początku XII wieku
c) lat 30. XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) gałązkę oliwną
c) diadem
d) prawą rękawicę
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanowanym
b) Szanownym
c) Szacownym
d) Najmężniejszym
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) francuskich
b) burgundzkich
c) normandzkich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie


Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Oliwiera i Rolanda
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Rolanda i Ganelona
d) Rolanda i Turpina
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) samego siebie
b) pokonanie pogan
c) zwycięstwo Francji
d) zdrowie cesarza
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Młot
b) Pepin Mały
c) Dagobert III
d) Karol Wielki
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) aktami
b) scenami
c) strofami
d) akapitami
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) czterech głównych scen
c) trzech głównych scen
d) siedmiu głównych scen
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Bretania
c) Gaskonia
d) Bretonia
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) rycerz irlandzki
b) prefekt Marchii Bretońskiej
c) lord Halifax
d) namiestnik Kornwalii
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) połowę Francji
b) koronę
c) prawa do Hiszpanii
d) stolicę swego państwa
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) poetę irlandzkiego pochodzenia
b) człowieka oczytanego
c) wędrownego śpiewaka
d) przypadkowego trubadura
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) publiczne ścięcie głowy
b) wypicie trucizny
c) rozerwanie przez cztery konie
d) powieszenie
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
b) Marganis
c) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
d) król Marsyl
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Naima
b) Oliwiera
c) Arcybiskupa Turpina
d) Ganelona
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Pinabel
b) Naim
c) Roland
d) Galeon
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie występuje w utworze
b) nie odgrywa żadnej roli
c) nie odgrywa roli nadrzędnej
d) jest najważniejsza w utworze
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Ciemnej Dolinie
b) Na Kamienistej Równinie
c) pod Białym Strumieniem
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) niebu
b) Hiszpanii
c) Francji
d) ziemi
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dziesięciu tysiącom Saracenów
b) dwudziestu tysiącom Saracenów
c) czterdziestu tysiącom Saracenów
d) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Ginewra
b) Izolda
c) Larysa
d) Oda
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) feudalny układ stosunków społecznych
b) wyraźną hierarchię społeczną
c) podział na seniorów i wasalów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Julianna
b) Joanna
c) Katarzyna
d) Barbara
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Wajlantyf
c) Tensendur
d) Maskandur
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) miecz
b) łuk
c) laskę
d) hełm
Rozwiązanie

Durendal to:
a) twierdza
b) miecz
c) hełm
d) koń
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Arcybiskup Turpin
b) diuk Naim
c) cesarz Karol
d) Ganelon
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Narbonie
b) Akwizgranie
c) Blaye
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Oliwiera
b) Tierego
c) Rolanda
d) Ganelona
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) emira Baliganta
b) króla Marsyla
c) Karola Wielkiego
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Wizygoci
b) Goci
c) Baskowie
d) Saraceni
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) sobolowy płaszcz
b) łuk
c) ozdobną zbroję
d) złoty diadem
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Malpramis, syn emira
c) Dapamort, król lutycki
d) Kanabeji, król Floredy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies