Test:

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dziesięciu tysiącom Saracenów
b) czterdziestu tysiącom Saracenów
c) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
d) dwudziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) koronę
b) połowę Francji
c) stolicę swego państwa
d) prawa do Hiszpanii
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) lat 30. XII wieku
b) końca XII wieku
c) początku XII wieku
d) połowy XII wieku
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) Na Kamienistej Równinie
b) w Ciemnej Dolinie
c) pod Białym Strumieniem
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Dagobert III
b) Karol Wielki
c) Karol Młot
d) Pepin Mały
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Wizygoci
b) Goci
c) Baskowie
d) Saraceni
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Pinabel
c) Naim
d) Roland
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) sobolowy płaszcz
b) złoty diadem
c) ozdobną zbroję
d) łuk
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) powieszenie
b) publiczne ścięcie głowy
c) rozerwanie przez cztery konie
d) wypicie trucizny
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) niebu
b) Francji
c) Hiszpanii
d) ziemi
Rozwiązanie


Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Joanna
b) Julianna
c) Barbara
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) aktami
b) scenami
c) strofami
d) akapitami
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) króla Marsyla
b) emira Baliganta
c) Karola Wielkiego
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z gałązkami oliwnymi w rękach
c) z złotymi insygniami
d) z rękawicą w rękach
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) król Marsyl
b) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
c) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
d) Marganis
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) giermkowie
b) zbrojni
c) kapłani
d) kucharze
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) francuskich
b) burgundzkich
c) normandzkich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Najmężniejszym
b) Szacownym
c) Szanownym
d) Szanowanym
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) prawą rękawicę
b) diadem
c) pierścień
d) gałązkę oliwną
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Gaskonia
c) Bretania
d) Bretonia
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Akwizgranie
c) Narbonie
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) synem Boga
b) namiestnikiem Boga
c) wasalem boskim
d) dzieckiem bożym
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Ganelona
b) Oliwiera
c) Rolanda
d) Tierego
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIV wieku
b) XV wieku
c) XIII wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Izolda
b) Ginewra
c) Oda
d) Larysa
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) człowieka oczytanego
b) poetę irlandzkiego pochodzenia
c) przypadkowego trubadura
d) wędrownego śpiewaka
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) linearności
b) horyzontalności
c) prostopadłości
d) symetryczności
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) miecz
c) łuk
d) hełm
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Kanabeji, król Floredy
b) Dapamort, król lutycki
c) Malpramis, syn emira
d) Torlej, król perski
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) cesarz Karol
b) Arcybiskup Turpin
c) Ganelon
d) diuk Naim
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Wajlantyf
b) Tensendur
c) Maskandur
d) Hauteclaire
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) miecz
c) twierdza
d) hełm
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) wyraźną hierarchię społeczną
b) feudalny układ stosunków społecznych
c) podział na seniorów i wasalów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zdrowie cesarza
b) zwycięstwo Francji
c) samego siebie
d) pokonanie pogan
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) IX wieku
b) VII wieku
c) VIII wieku
d) X wieku
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) czterech głównych scen
c) trzech głównych scen
d) siedmiu głównych scen
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Oliwiera i Rolanda
b) Rolanda i Ganelona
c) Rolanda i Turpina
d) Karola Wielkiego i Rolanda
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie występuje w utworze
c) nie odgrywa roli nadrzędnej
d) nie odgrywa żadnej roli
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) namiestnik Kornwalii
b) prefekt Marchii Bretońskiej
c) rycerz irlandzki
d) lord Halifax
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Oliwiera
b) Ganelona
c) Naima
d) Arcybiskupa Turpina
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies