Test:

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) gałązkę oliwną
c) prawą rękawicę
d) diadem
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) król Marsyl
b) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
c) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
d) Marganis
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Turpina
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Rolanda i Ganelona
d) Oliwiera i Rolanda
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) lat 30. XII wieku
b) połowy XII wieku
c) początku XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) wasalem boskim
b) namiestnikiem Boga
c) dzieckiem bożym
d) synem Boga
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Narbonie
b) Bordeaux
c) Akwizgranie
d) Blaye
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kucharze
b) zbrojni
c) kapłani
d) giermkowie
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
b) dziesięciu tysiącom Saracenów
c) czterdziestu tysiącom Saracenów
d) dwudziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Joanna
b) Katarzyna
c) Barbara
d) Julianna
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Ganelon
b) diuk Naim
c) cesarz Karol
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie


Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) linearności
b) symetryczności
c) prostopadłości
d) horyzontalności
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) ziemi
b) Hiszpanii
c) Francji
d) niebu
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) połowę Francji
b) stolicę swego państwa
c) prawa do Hiszpanii
d) koronę
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zwycięstwo Francji
b) pokonanie pogan
c) zdrowie cesarza
d) samego siebie
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Maskandur
c) Wajlantyf
d) Tensendur
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Leśnym Zakątku
b) pod Białym Strumieniem
c) w Ciemnej Dolinie
d) Na Kamienistej Równinie
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Arcybiskupa Turpina
b) Ganelona
c) Naima
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Gaskonia
c) Bretania
d) Bretonia
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) hełm
b) łuk
c) laskę
d) miecz
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) emira Baliganta
b) króla Marsyla
c) Arcybiskupa Turpina
d) Karola Wielkiego
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Pinabel
c) Naim
d) Roland
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Ganelona
b) Rolanda
c) Oliwiera
d) Tierego
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) VII wieku
b) IX wieku
c) X wieku
d) VIII wieku
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) rycerz irlandzki
b) prefekt Marchii Bretońskiej
c) namiestnik Kornwalii
d) lord Halifax
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanownym
b) Szanowanym
c) Najmężniejszym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XVI wieku
b) XIII wieku
c) XIV wieku
d) XV wieku
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Kanabeji, król Floredy
b) Malpramis, syn emira
c) Dapamort, król lutycki
d) Torlej, król perski
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) czterech głównych scen
b) siedmiu głównych scen
c) dwóch głównych scen
d) trzech głównych scen
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) francuskich
b) burgundzkich
c) lotaryńskich
d) normandzkich
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Wizygoci
b) Goci
c) Baskowie
d) Saraceni
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) scenami
b) aktami
c) strofami
d) akapitami
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) feudalny układ stosunków społecznych
c) podział na seniorów i wasalów
d) wyraźną hierarchię społeczną
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) powieszenie
b) publiczne ścięcie głowy
c) wypicie trucizny
d) rozerwanie przez cztery konie
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Oda
b) Ginewra
c) Larysa
d) Izolda
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) przypadkowego trubadura
b) wędrownego śpiewaka
c) człowieka oczytanego
d) poetę irlandzkiego pochodzenia
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z złotymi insygniami
c) z rękawicą w rękach
d) z gałązkami oliwnymi w rękach
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Pepin Mały
b) Karol Młot
c) Karol Wielki
d) Dagobert III
Rozwiązanie

Durendal to:
a) miecz
b) twierdza
c) koń
d) hełm
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) łuk
b) ozdobną zbroję
c) sobolowy płaszcz
d) złoty diadem
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie występuje w utworze
c) nie odgrywa żadnej roli
d) nie odgrywa roli nadrzędnej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies