Test:

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Wizygoci
b) Baskowie
c) Goci
d) Saraceni
Rozwiązanie

Durendal to:
a) hełm
b) twierdza
c) koń
d) miecz
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Ganelona
b) Tierego
c) Rolanda
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dziesięciu tysiącom Saracenów
b) dwudziestu tysiącom Saracenów
c) czterdziestu tysiącom Saracenów
d) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) koronę
b) połowę Francji
c) prawa do Hiszpanii
d) stolicę swego państwa
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) czterech głównych scen
c) siedmiu głównych scen
d) trzech głównych scen
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Izolda
b) Ginewra
c) Larysa
d) Oda
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Leśnym Zakątku
b) pod Białym Strumieniem
c) Na Kamienistej Równinie
d) w Ciemnej Dolinie
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Najmężniejszym
b) Szanowanym
c) Szanownym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) VIII wieku
b) VII wieku
c) IX wieku
d) X wieku
Rozwiązanie


Historyczny Roland to:
a) prefekt Marchii Bretońskiej
b) namiestnik Kornwalii
c) lord Halifax
d) rycerz irlandzki
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) scenami
b) aktami
c) akapitami
d) strofami
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie odgrywa żadnej roli
c) nie występuje w utworze
d) nie odgrywa roli nadrzędnej
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) pokonanie pogan
b) zwycięstwo Francji
c) samego siebie
d) zdrowie cesarza
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Hiszpanii
b) niebu
c) ziemi
d) Francji
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Oliwiera i Rolanda
b) Rolanda i Ganelona
c) Rolanda i Turpina
d) Karola Wielkiego i Rolanda
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) początku XII wieku
b) lat 30. XII wieku
c) połowy XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) wasalem boskim
b) namiestnikiem Boga
c) synem Boga
d) dzieckiem bożym
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Malpramis, syn emira
b) Dapamort, król lutycki
c) Kanabeji, król Floredy
d) Torlej, król perski
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Oliwiera
b) Naima
c) Arcybiskupa Turpina
d) Ganelona
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) prawą rękawicę
c) diadem
d) gałązkę oliwną
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Maskandur
c) Tensendur
d) Wajlantyf
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Narbonie
c) Bordeaux
d) Akwizgranie
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Ganelon
b) cesarz Karol
c) diuk Naim
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wyraźną hierarchię społeczną
c) feudalny układ stosunków społecznych
d) podział na seniorów i wasalów
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) giermkowie
b) kapłani
c) zbrojni
d) kucharze
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Bretonia
c) Bretania
d) Gaskonia
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z złotymi insygniami
b) z rękawicą w rękach
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z flagą Mahometa
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Karola Wielkiego
b) króla Marsyla
c) Arcybiskupa Turpina
d) emira Baliganta
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) powieszenie
b) publiczne ścięcie głowy
c) wypicie trucizny
d) rozerwanie przez cztery konie
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XVI wieku
b) XIV wieku
c) XIII wieku
d) XV wieku
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Marganis
b) król Marsyl
c) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
d) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Katarzyna
c) Joanna
d) Julianna
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) ozdobną zbroję
b) złoty diadem
c) sobolowy płaszcz
d) łuk
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) francuskich
b) burgundzkich
c) normandzkich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Roland
b) Galeon
c) Naim
d) Pinabel
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) przypadkowego trubadura
b) poetę irlandzkiego pochodzenia
c) człowieka oczytanego
d) wędrownego śpiewaka
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) linearności
b) symetryczności
c) prostopadłości
d) horyzontalności
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Wielki
b) Karol Młot
c) Dagobert III
d) Pepin Mały
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) miecz
b) hełm
c) łuk
d) laskę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies