Test:

Karą za zdradę Ganelona było:
a) publiczne ścięcie głowy
b) wypicie trucizny
c) rozerwanie przez cztery konie
d) powieszenie
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Larysa
b) Ginewra
c) Izolda
d) Oda
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) przypadkowego trubadura
b) człowieka oczytanego
c) poetę irlandzkiego pochodzenia
d) wędrownego śpiewaka
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Roland
c) Pinabel
d) Naim
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) stolicę swego państwa
b) koronę
c) połowę Francji
d) prawa do Hiszpanii
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kucharze
b) giermkowie
c) zbrojni
d) kapłani
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) feudalny układ stosunków społecznych
c) wyraźną hierarchię społeczną
d) podział na seniorów i wasalów
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) burgundzkich
c) lotaryńskich
d) francuskich
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Malpramis, syn emira
b) Kanabeji, król Floredy
c) Torlej, król perski
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie odgrywa żadnej roli
c) nie odgrywa roli nadrzędnej
d) nie występuje w utworze
Rozwiązanie


Historyczny Roland to:
a) namiestnik Kornwalii
b) prefekt Marchii Bretońskiej
c) lord Halifax
d) rycerz irlandzki
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Francji
b) niebu
c) ziemi
d) Hiszpanii
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Arcybiskupa Turpina
b) Naima
c) Ganelona
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Baskowie
b) Wizygoci
c) Goci
d) Saraceni
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) akapitami
b) aktami
c) scenami
d) strofami
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zwycięstwo Francji
b) pokonanie pogan
c) samego siebie
d) zdrowie cesarza
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Ciemnej Dolinie
b) Na Kamienistej Równinie
c) pod Białym Strumieniem
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) X wieku
b) VII wieku
c) VIII wieku
d) IX wieku
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) prawą rękawicę
b) diadem
c) pierścień
d) gałązkę oliwną
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Ganelon
b) cesarz Karol
c) Arcybiskup Turpin
d) diuk Naim
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) miecz
b) laskę
c) hełm
d) łuk
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) połowy XII wieku
b) końca XII wieku
c) lat 30. XII wieku
d) początku XII wieku
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Bretania
c) Gaskonia
d) Bretonia
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
b) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
c) król Marsyl
d) Marganis
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanowanym
b) Szacownym
c) Szanownym
d) Najmężniejszym
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) wasalem boskim
b) namiestnikiem Boga
c) synem Boga
d) dzieckiem bożym
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Maskandur
b) Hauteclaire
c) Wajlantyf
d) Tensendur
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Karola Wielkiego
b) Arcybiskupa Turpina
c) emira Baliganta
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z rękawicą w rękach
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z złotymi insygniami
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Akwizgranie
b) Blaye
c) Narbonie
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
b) dwudziestu tysiącom Saracenów
c) dziesięciu tysiącom Saracenów
d) czterdziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIV wieku
b) XVI wieku
c) XV wieku
d) XIII wieku
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) prostopadłości
b) linearności
c) symetryczności
d) horyzontalności
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) złoty diadem
b) łuk
c) sobolowy płaszcz
d) ozdobną zbroję
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Julianna
c) Katarzyna
d) Joanna
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Rolanda
c) Oliwiera
d) Ganelona
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Oliwiera i Rolanda
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Rolanda i Turpina
d) Rolanda i Ganelona
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Pepin Mały
b) Karol Młot
c) Dagobert III
d) Karol Wielki
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) siedmiu głównych scen
b) czterech głównych scen
c) trzech głównych scen
d) dwóch głównych scen
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) hełm
c) twierdza
d) miecz
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies