Test:

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Leśnym Zakątku
b) w Ciemnej Dolinie
c) Na Kamienistej Równinie
d) pod Białym Strumieniem
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) synem Boga
b) wasalem boskim
c) dzieckiem bożym
d) namiestnikiem Boga
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kapłani
b) kucharze
c) zbrojni
d) giermkowie
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Turpina
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Rolanda i Ganelona
d) Oliwiera i Rolanda
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Wielki
b) Karol Młot
c) Pepin Mały
d) Dagobert III
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Rolanda
b) Ganelona
c) Oliwiera
d) Tierego
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) króla Marsyla
b) Arcybiskupa Turpina
c) emira Baliganta
d) Karola Wielkiego
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Oliwiera
b) Arcybiskupa Turpina
c) Naima
d) Ganelona
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) podział na seniorów i wasalów
b) feudalny układ stosunków społecznych
c) wyraźną hierarchię społeczną
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) niebu
b) Francji
c) ziemi
d) Hiszpanii
Rozwiązanie


Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie występuje w utworze
b) nie odgrywa roli nadrzędnej
c) nie odgrywa żadnej roli
d) jest najważniejsza w utworze
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) połowę Francji
b) prawa do Hiszpanii
c) stolicę swego państwa
d) koronę
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) ozdobną zbroję
b) sobolowy płaszcz
c) złoty diadem
d) łuk
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) hełm
c) łuk
d) miecz
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z złotymi insygniami
b) z rękawicą w rękach
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z flagą Mahometa
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Galeon
b) Roland
c) Naim
d) Pinabel
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Larysa
b) Izolda
c) Oda
d) Ginewra
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) VIII wieku
b) X wieku
c) IX wieku
d) VII wieku
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanownym
b) Szanowanym
c) Najmężniejszym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) diadem
b) prawą rękawicę
c) gałązkę oliwną
d) pierścień
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Ganelon
b) diuk Naim
c) cesarz Karol
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Dapamort, król lutycki
c) Kanabeji, król Floredy
d) Malpramis, syn emira
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) poetę irlandzkiego pochodzenia
b) przypadkowego trubadura
c) wędrownego śpiewaka
d) człowieka oczytanego
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Akwizgranie
c) Bordeaux
d) Narbonie
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) siedmiu głównych scen
b) czterech głównych scen
c) dwóch głównych scen
d) trzech głównych scen
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Goci
b) Wizygoci
c) Saraceni
d) Baskowie
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) czterdziestu tysiącom Saracenów
b) dwudziestu tysiącom Saracenów
c) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
d) dziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Bretonia
c) Bretania
d) Gaskonia
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) połowy XII wieku
b) lat 30. XII wieku
c) końca XII wieku
d) początku XII wieku
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) prefekt Marchii Bretońskiej
b) lord Halifax
c) rycerz irlandzki
d) namiestnik Kornwalii
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) publiczne ścięcie głowy
b) rozerwanie przez cztery konie
c) powieszenie
d) wypicie trucizny
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIV wieku
b) XVI wieku
c) XV wieku
d) XIII wieku
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Maskandur
c) Tensendur
d) Wajlantyf
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) prostopadłości
b) horyzontalności
c) linearności
d) symetryczności
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) francuskich
c) lotaryńskich
d) burgundzkich
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Katarzyna
b) Joanna
c) Barbara
d) Julianna
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) scenami
b) aktami
c) strofami
d) akapitami
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) król Marsyl
b) Marganis
c) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
d) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zwycięstwo Francji
b) samego siebie
c) zdrowie cesarza
d) pokonanie pogan
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) hełm
c) miecz
d) twierdza
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies