Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pieśń o Rolandzie

Problem autorstwa „Pieśni o Rolandzie”

Autor: Karolina Marlga

Pieśń o Rolandzie to jeden z pierwszych utworów, który miał na celu zbudować tożsamość narodową Francuzów skupioną wokół niezwykłych dokonań Karola Wielkiego. Dzieło sławą i popularnością cieszyło się do XVI wieku, by po tym czasie odejść w długie zapomnienie.

Utwór relacjonuje przebieg wyprawy króla Franków do Hiszpanii w 778 roku, zakończonej zwycięstwem nad poganami. Osią historii jest zdrada Ganelona – ojczyma Rolanda oraz jej tragiczne w skutkach konsekwencje. Podróż króla do Hiszpanii jest faktem historycznym. Karol rzeczywiście w VIII wieku udał się tam, by zdobyć opanowaną wówczas przez niewiernych Saragossę. Tak samo, jak w poemacie, tylna straż wyprawy została napadnięta w wąwozie Roncevaux. Różnica tkwiła jednak w agresorach, którymi byli nie saraceni, acz górale baskijscy. Choć rycerze Karola Wielkiego wykazali się męstwem i determinacją, zostali rozgromieni. W utworze śmierć poniósł główny bohater utworu – hrabia Roland.

Kwestia autorstwa Pieśni o Rolandzie jest do dziś niewyjaśniona. Nieznana jest również data ukazania się poematu. Niektórzy z historyków literatury uważają, że Pieśń o Rolandzie napisał niejaki Turold, o którym czytamy na końcu utworu: „Tu kończy się pieśń, którą Turold pisał...” (niektórzy tłumaczą jednak owo zdanie w inny sposób, a mianowicie: „…Turold podaje” lub „Tu kończy się poemat, bo Turold słabnie”, czyli czuje się bliski śmierci). Jednak o tej postaci wiadomo niewiele. Podobno był normandzkim mnichem lub opatem w jakimś klasztorze.

Niektórzy badacze traktują Turolda jako autora jedynie ostatniej części utworu. Inni zaś uznają go za całkowitego twórcę Pieśni. Są zgodni jedynie w tym, że autor dzieła był człowiekiem oczytanym, potrafiącym obserwować ludzi, wyciągać wnioski z oglądanych sytuacji, a niektórzy nazywają go nawet największym twórcą średniowiecznej Francji (i nie tylko jej). Wiesław Solecki, autor opracowania utworu, pisze, że Pieśń nie jest dziełem „jakiegoś naiwnego truwera-wędrowca, lecz artysty, który pozostawił na swoim utworze piętno swej indywidualności. Jest wykształcony, zna twórców literatury antycznej; sięga do kronik; jest głębokiej wiary chrześcijańskiej. Rozumie dobrze psychikę ludzką i potrafi określić motywy postępowania bohaterów”.
Inni badacze upierają się przy przypisaniu autorstwa opatowi Malmesbury lub biskupowi Bayeux. Anglo-normandzki dialekt wskazuje na to, iż utwór powstał na północy Francji. Jednakże niektórzy z badaczy, w tym swego czasu Joseph Bdier, byli przekonani, iż utwór powstał w miejscu położonym znacznie bardziej na południe.

Równie trudno jest ustalić datę powstania poematu. Jest wiele różnorodnych hipotez. Pieśń o Rolandzie powstała prawdopodobnie w XI wieku. Dokładna data nie jest znana. Najstarszy zachowany rękopis pochodzi z połowy XII wieku i jest przykładem tak zwanej wersji oksfordzkiej (lub rękopisu oksfordzkiego), która jest uznawana za najlepszą artystycznie wersję.

Rękopis oksfordzki, przechowywany w Bodleyan Library w Oksfordzie pod nazwą Digby 23, nie jest oryginałem, lecz co najmniej kopią kopii. Oprócz niego zachowało się jeszcze siedem innych.

Kopię spisaną przez normandzkiego skrybę odkryto w 1837 roku. Dokonał tego Francisque Michel.

Trudno ustalić, kiedy powstał oryginał. Już na początku XI wieku krążyły legendy o rycerzu Roladzie, czego dowodem jest nadawanie w tamtym czasie dzieciom podwójnych imion Roland Oliwier. Przeważa jednak opinia, że Pieśń w oryginale powstała w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej (lata 1078-1090) lub zaraz po niej (czyli pod koniec XI wieku).

Część historyków jest jeszcze zdania, że utwór aż do XII wieku krążył w wersji ustnej i był śpiewany przez żonglerów, co stanowiło regułę ówczesnych pieśni rycerskich.

Szybki test:

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) początku XII wieku
b) lat 30. XII wieku
c) połowy XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) wędrownego śpiewaka
b) przypadkowego trubadura
c) poetę irlandzkiego pochodzenia
d) człowieka oczytanego
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Baskowie
b) Wizygoci
c) Saraceni
d) Goci
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Rolanda
„Pieśń o Rolandzie” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Pieśni o Rolandzie”
Oliwier - charakterystyka
Streszczenie „Pieśni o Rolandzie” w pigułce
Problematyka „Pieśni o Rolandzie”
Problem autorstwa „Pieśni o Rolandzie”
Ganelon - charakterystyka
Karol Wielki – charakterystyka
Średniowieczne wzorce osobowe na przykładzie „Pieśni o Rolandzie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Pieśni o Rolandzie”
Środki stylistyczne i artystyczne zawarte w „Pieśni o Rolandzie”
Narracja „Pieśni o Rolandzie”
Budowa, struktura i kompozycja „Pieśni o Rolandzie”
Chansons de geste
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Pieśni o Rolandzie”
Obraz obyczajów epoki w „Pieśni o Rolandzie”
Plan wydarzeń „Pieśni o Rolandzie”
Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”
Motywy literackie w „Pieśni o Rolandzie”
Najważniejsze cytaty z „Pieśni o Rolandzie”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies