Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pieśń o Rolandzie

„Pieśń o Rolandzie” – streszczenie

Autor: Karolina Marlga

1.
Król Karol, cesarz Wielki przez siedem lat zdobywał Hiszpanię: zamki, ziemię, miasta. Nie udało mu się jeszcze zająć „Saragossy stojącej na górze”, której władcą była król Marsyl – poganin. Służył on Mahometowi, modlił się do Apollona, a Boga nie kochał.

2.
Władca Saragossy (z dwudziestoma pięcioma tysiącami ludu) zwołał swych doradców, którym oznajmił, że król Karol przybył z Francji, by ich zniszczyć. Z uwagi na to, że Saragończycy nie mieli dużo wojska, by pokonać cesarza, Marsyl poprosił ich o poradę. Chciał uchronić się przed śmiercią i wstydem. Tylko jeden z doradców - Blankandryna z walfondzkiego kasztelu zabrał głos.

3.
Blankandryn był dzielnym rycerzem i mądrym doradcą króla Marsyla. Wymyślił podstęp, który z pewnością odwiedzie cesarza od ataku na Saragossę. Zaproponował, by królowi przesłać słowa zapewniające o przyjaźni, zaproponować bogactwa: „Dasz mu niedźwiedzie i lwy, i psy; i siedemset wielbłądów, i tysiąc wypierzonych sokołów; czterysta mułów ładownych złotem i srebrem i pięćdziesiąt wozów, z których on złoży tabor; i daj mu szczerego złota tyle, aby mógł hojnie opłacić swoich najemników”. Zamierzał nakłonić króla Karola do powrotu do Francji, zapewniając go, iż króla Marsyl podąży w ślad za nim i na święto Michała przyjmie od niego prawo chrześcijan wraz ze swym ludem i zostanie jego wiernym lennikiem. Blankandryn proponował, by cesarzowi ofiarować zakładników w postaci synów możnych rodzin, by uwierzył w obietnicę króla Marsyla o przejściu na chrześcijaństwo. Jeśli plan się powiedzie, będzie szansa na zatrzymanie Saragossy.

4.
Blankandryn był pewien, że w wyniku jego planu Frankowie powrócą na swą ziemię, a król Karol do Akwizgranu, gdzie w swej kaplicy na próżno będzie oczekiwał przybycia króla Marsyla. Nie martwiło go, iż zakładnicy zapewne zostaną ścięci przez rozzłoszczonych Francuzów: „Lepiej-ci jest, aby oni stradali głowy, a my abyśmy nie stracili naszej pięknej Hiszpanii i nie cierpieli niedoli i klęski!".
5.
Król Marsyl skończył naradę, po czym zawołał do siebie dziesięciu baronów, którym przekazał plan Blankandryn. Rzekł: „Pójdziecie, barony, do Karola Wielkiego. Jest pod Kordową, którą oblega. Będziecie mieli w rękach gałązki oliwne, co oznacza pokój i pokorę. Jeśli chytrością swoją wyjednacie dla mnie zgodę, dam wam złota i srebra co wlezie, i ziem, i lenna, ile sami zechcecie!”.

6.
Król Marsyl oznajmił swym ludziom, by udali się do króla Karola z gałązkami oliwnymi w rękach prosząc, by ze względu na Boga zlitował się nad ludem Saragossy. Posłańcy mieli go zapewnić, że Marsyl pojedzie za nim do Francji i przyjmie chrześcijaństwo.

7.

Król Marsyl kazał przygotować dziesięć białych mulic ze złotymi wędzidłami, z siodłami wykładanymi srebrem. Posłowie wsiedli na zwierzęta, a w rękach trzymali gałązki oliwne. Wyruszyli z oszukańczą misją do cesarza.

8.

Król Karol był dumny z ostatniej bitwy, w której zdobył Kordowę, łupy, nie pozostawiając w mieście żadnego poganina przy życiu (wszyscy zostali ochrzczeni lub zabici). Cesarz siedział w sadzie na tronie ze szczerego złota. Miał białą brodę i siwą głowę. Obok na białych dywanach siedzieli jego rycerze. Niektórzy z nich grali w warcaby i szachy. W pewnej chwili na białych mulicach przybyli posłowie od króla Marsyla.

9.
Pierwszy posłem, który przemówił w imieniu króla Marsyla, był Blankandryn. Mówił cesarzowi o bogactwach, którymi chce go obdarować jego król, a na koniec poprosił, by Karol wracał do Francji obiecując, że Marsyl podąży zanim. Cesarz zamyślił się.

10.
Cesarz długo myślał, aż w końcu przemówił do posłów. Zapytał ich o gwarancję obietnicy króla Marsyla. Saracen odparł, że cesarz otrzyma „godnych” zakładników – synów możnych rodów, a Marsyl z pewnością dotrzyma obietnicy.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24  

Szybki test:

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
b) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
c) Marganis
d) król Marsyl
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Kanabeji, król Floredy
c) Malpramis, syn emira
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) burgundzkich
b) normandzkich
c) lotaryńskich
d) francuskich
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Pieśń o Rolandzie” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Pieśni o Rolandzie”
Charakterystyka Rolanda
Problematyka „Pieśni o Rolandzie”
Problem autorstwa „Pieśni o Rolandzie”
Oliwier - charakterystyka
Streszczenie „Pieśni o Rolandzie” w pigułce
Średniowieczne wzorce osobowe na przykładzie „Pieśni o Rolandzie”
Ganelon - charakterystyka
Karol Wielki – charakterystyka
Środki stylistyczne i artystyczne zawarte w „Pieśni o Rolandzie”
Narracja „Pieśni o Rolandzie”
Budowa, struktura i kompozycja „Pieśni o Rolandzie”
Chansons de geste
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Pieśni o Rolandzie”
Plan wydarzeń „Pieśni o Rolandzie”
Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Pieśni o Rolandzie”
Obraz obyczajów epoki w „Pieśni o Rolandzie”
Motywy literackie w „Pieśni o Rolandzie”
Najważniejsze cytaty z „Pieśni o Rolandzie”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies