Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pieśń o Rolandzie

Bibliografia


1. Arcydzieła francuskiego średniowiecza, wstęp Zygmunt Czerny, Warszawa 1968.

2. Drzewicka A., wstęp do: Pieśń o Rolandzie, Wrocław 1991.

3. Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976.

4. Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1974.

5. Kasprzykówna K., wstęp do: Pieśń o Rolandzie, Warszawa 1959.

6. Labuda A. W., Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci w: Pamiętnik Literacki 1987, z. 2, s. 61-89.

7. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.

8. Manteuffel T., Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974.

9. Ossowska M., Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986.

10. Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988.

11. Solecki W., Pieśń o Rolandzie. Średniowiecza epika rycerska, Warszawa 1991.

12. Starnawski J., Średniowiecze, Biblioteka Polonistyki, Warszawa 1975.

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Rolanda
„Pieśń o Rolandzie” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Pieśni o Rolandzie”
Oliwier - charakterystyka
Streszczenie „Pieśni o Rolandzie” w pigułce
Problematyka „Pieśni o Rolandzie”
Problem autorstwa „Pieśni o Rolandzie”
Ganelon - charakterystyka
Karol Wielki – charakterystyka
Średniowieczne wzorce osobowe na przykładzie „Pieśni o Rolandzie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Pieśni o Rolandzie”
Środki stylistyczne i artystyczne zawarte w „Pieśni o Rolandzie”
Narracja „Pieśni o Rolandzie”
Budowa, struktura i kompozycja „Pieśni o Rolandzie”
Chansons de geste
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Pieśni o Rolandzie”
Obraz obyczajów epoki w „Pieśni o Rolandzie”
Plan wydarzeń „Pieśni o Rolandzie”
Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”
Motywy literackie w „Pieśni o Rolandzie”
Najważniejsze cytaty z „Pieśni o Rolandzie”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies